Uppslag:DH15856-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
15856-00
Registrerat
1994-04-19
Ad acta
1996-02-05
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
BETR  
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Förhör per telefon med Ulla.P angående  
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-02-16 13:50
Avslutat


Avsnitt

Löpande nr

DH

15484-15856

RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A

Protokoll fört vid förhör med arbetslösa [MASKATMASKATMAS]f. [MASKATMAS]

Boende adress ss

[MASKATMASKATMASKA] [MASK] [MASKATMAS]

Anställning saknas.

Förhöret hållet telefonledes den 16 februari 1994 med början klockan 13,50.

Förhörsledare: krinsp Tuve Johansson.

[MASKATMASKATMASK] kommer fortsättningsvis under förhöret att tilltalas vid sitt

underrättad om att förhöret ingår i utredningen avseende mordet på statsminister Olof Palme.

höres beträffande det faktum att tips gör gällande hon kring år 1986 haft bekantskap med en dansk man.

har löpande under förhörets gång fått de under förhöret gjorda koncept:anteckningarna relaterade för sig.

blir inledningsvis informerad om att personal från rotel A på rikskriminalen önskar sammanträffa med henne för att hålla ett förhör.

säger sig ej vilja träffa personal från nämnda rotel eftersom hon ingenting har att förtälja.

blir informerad om att det är kutym att man om möjligt ej håller förhör telefonledes, utan att det bästa för båda parter är att man träffas på en lämplig plats. påpekar återigen att hon ej har någon lust att sammanträffa med polisiär personal.

Pol-1994-02-16 1350 DH15856 Förhör med Ulla P.pdf

blir informerad om att det till utredningen har kommit ett tips där det framgår att kring år 1986 skall ha haft en person med danskt påbrå inneboende hos sig på

i Stockholm. kan bekräfta att hon sedan 1974 har varit bosatt på nämnda adress, men att hon vid intet tillfälle har haft någon person med danskt påbrå inneboende.

tillfrågas om hon vid något tillfälle har sammanträffat med någon person med danskt påbrå, men hon uppger att så ej är fallet.

tillfrågas om hon har sammanträffat med någon person som har haft en hatisk inställning till Olof Palme och eventuellt också kan ha skickat hotbrev till

nämnda person.

uppger att hon aldrig har sammanträffat med någon person som har en hatisk inställning gentemot statsıninister Olof Palme. Än mindre har hon sammanträffat med någon person som kan ha skickat hotbrev till statsminister Olof Palme.

[MA]

[MASKA] i stort

kan berätta att hon har bott ensam i lägenheten på sett i alla år sedan 1975. säger sig ej känna igen någonting av det som finns i det tips som förhöret berör.

tillfrågas återigen om hon har möjlighet att sammanträffa med oss för att medverka i ett kortare förhör. Hon uppger att hon har såpass mycket att göra så att hon ej har någon tid över att sammanträffa med polispersonal. Hon tillfrågas då om hon har något arbete som gör att hon ej har möjlighet att träffa oss, men hon uppger då att hon är arbetslös.

påpekar att det torde räcka att hon pratar telefonledes med förhörsledaren, detta beroende på att hon inte har någonting att förtälja avseende det tips som förhöret berör.

tillfrågas om hon har en

som heter Hon berättar att denne är bosatt i fonnummer som har.

och hon uppger att så är fallet. men vill ej berätta vilket teletillfrågas om har någon [MASKATMAS] bosatt i [MASKATM]. Hon uppger då att hon har en

vid namn [MASKATMASK] är bosatt utanför [MASKATM] vill dock ej precisera var någons

är bosatt och beträffande år 1986 så är säker på att hennes [MASK]var bosatt utomlands. vill för förhörsledaren ej berätta i vilket land [MASKAT] var bosatt.

uppger att hon inte har några mera detaljer att lämna till förhörsledaren och

Pol-1994-02-16 1350 DH15856 Förhör med Ulla P.pdf

att hon ej heller är villig att träffa polisen för fortsatta förhör.

fick dock telefonnummer till rikskriminalen och aktuell förhörsledare och uppgav att hon ifall hon kom på någonting som kan ha beröring med det tips som förhõret berörde skall höra av sig till förhörsledaren.

Avslutningsvis så påpekar att hon tror att förhöret är någon typ av komplott och att hon inte tror på uppgifterna som finns i tipset. Hon påpekar återigen att uppgifterna är helt felaktiga.

ej önskar medverka i förhör så avslutas förhöret klockan 14,15 den 16 februari 1994. .

Stockholm som ovan

Tuve Johansson Krinsp.

Utskriftsdatum 1994-02-18/EÅ.

Pol-1994-02-16 1350 DH15856 Förhör med Ulla P.pdf