Uppslag:DH15857-00-A

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
15857-00-A
Registrerat
1994-04-20
Ad acta
1996-02-05
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
skickar mail med teorier om atLXXXXXX och   är samma person Skickar även med 2 foton 15857 P-S handlingar som rör   som g-man Handlingarna bifogas endast
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
Ligger på AA kvarstär 151202/DA
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1994-04-15 16:00
Avslutat


Avsnitt

Löpande nr

RIKSKRIMINALEN RKP-A

DH

15857 -

Protokoll fört vid förhör med konstruktör [MASKATMAS]

[MASKAT]

U Hiro OH 15484 DH 15856

Förhöret hållet i tjänstebilen den 15 april 1994 med början kl. 1600. Förhörsledare: Krinsp Tuve Johansson Förhörsvittne: Krinsp Lennart Gustafsson

kommer fortsättningsvis i förhöret att tilltalas med sitt

Jan förnamn Jan.

Jan underrättad om att förhöret ingår i utredningen avseende mordet på statsminister Olof Palme.

Jan underrättad om att han skall höras avseende sin eventuella bekantskap med en person vid namn Tomas

Jan skall också efter förhörets slut få de under förhöret gjorda konceptanteckningarna upplästa för godkännande.

I samråd med Jan kom vi överens om att dagens förhör skall hållas i rikskriminalens tjänstebil. Detta medför att förhöret kommer att föras med konceptanteckningar som vid förhörets slut kommer att uppläsas för Jan.

Porn 15856 ISSU Jan kan inledningsvis berätta att han tycker att det känns lite kymigt att prata om en person som delvis har levt ihop med hans syster Ulla

Jan känner en viss olust inför tanken att hans syster får vetskap om att han för polisen har berättat uppgifter som knyter till Tomas

och även till syster Ulla.

Pol-1994-04-15 1600 DH15857-A Förhör med Jan P.pdf

Spontant i inledningsskedet av förhöret så frågar Jan om det fortfarande finns en belöning utfäst för tips som leder fram till en lösning av mordet. an undrar också om det är i detalj beskrivet vad som krävs av uppgiftslämnaren för att få del av belöningen.

an tillfrågas då om han tror sig ha några uppgifter som kan leda fram till en lösning och han uppger då att det inte är helt omöjligt att den person som förhöret berör kan vara gärningsman.

Bakgrund

Jan berättar att han mellan år 1977 och fram till 1983 var bosatt i Södertälje och att han under år 1984 var bosatt i Åtvidaberg.

Vid årsskiftet 1984/85 så flyttade han till Göteborg där han sedan har varit bosatt fram till dags datum.

Jan är ensamstående med två barn och har tidigare varit gift.

Jan har utbildat sig på Tekniska Högskolan till ingenjör och är numera konstruktör på [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASK]

Tomas [MASKA]

Poma 15858

M.th

Jan berättar att första gången han kom i kontakt med Tomas [MASKA] var troligtvis kring år 1967 då han själv var 13-14 år gammal. Han träffade då på Tomas hos sin syster Ulla som redan då var bosatt i Stockholm.

Jan har med åren inte träffat Tomas [MASK] med någon regelbundenhet, men tar då uch då varit i kontakt med sin syster Ulla och vid vissa tillfällen således även träffat hennes sambo vid namn Tomas[MASKAT]

H) Sesio 8

Jan minns att Tomas hade en lägenhet på Luntmakargatan men att han för det mesta vistades hos syster Ulla på Kammakargatan i centrala Stockholm.

LO

Som tidigare nämnts, så flyttade Jan med familj ner till Göteborg redan år 1984, vilket har föranlett en ganska sporadisk kontakt med Ulla och Tomas.

Jan beskriver Tomas som en konstnärlig och kreativ person som ofta har många järn i elden.

Pol-1994-04-15 1600 DH15857-A Förhör med Jan P.pdf

Tomas kan i vissa lägen vara ganska snäll, men har i övrigt ett beteende som Jan beskriver såsom "en djävla kluns". Tomas är rufflig i sitt sätt oci har väldigt kort stubin.

Politik

Tomas ogillar personer med åsikter som kan kopplas till socialdemokratin eller till vänsterpolitik.

Iti

Tomas ogillade socialdemokratin, men i synnerhet så ogillade han statsminister Olof Palme. Tomas hyste ett oerhört starkt hat gentemot statsminister Olof Palme som kom till uttryck i olika sammanhang men Jan ej kan erinra sig någon exakt fras eller ordföljd som kan förknippas med Tomas

Anledningen till att Tomas hyste detta starka hat gentemot Olof Palme vet ej Jan, men tror att det kan ha en viss betydelse att Tomas i botten har estniska rötter och att han av den anledningen visar ett sådant oerhört hat och förakt gentemot socialdemokratin och i dess förlängning då statsminister Olof Palme.

Jan har kunnat märka en avsevärd förändring i Tomas

beteende efter det att statsminister Olof Palme blev skjuten. Innan mordet-så pratade Tomas

ofta och gärna om statsminister Olof Palme i negativa ordalag, men efter mordet, så har han ej yttrat särskilt mycket beträffande mordet och statsminister Olof Palme,

Delvis kan detta bero på att Tomas och Jan ej har haft någon regelbunden kontakt efter det att Jan flyttade till Göteborg.

En fras som Jan minns att Tomas yttrade efter mordet var som följer: "den där djävla Ingvar Carlsson skulle man också stoppa en kula i". Då Tomas yttrade denna fras så var han ej riktigt nykter och han vidareutvecklade ej heller detta.

Tenn

15860 1586/ 15863

Tomas har också enligt vad Harry [MASKAT] har berättat för Jan vid något tillfälle stoppat avföring i Palmes brevlåda vid bostaden. Jan har dock ej själv hört detta från Tomas och kan således ej vidareutveckla denna uppgift.

Jan berättar också att vid ett tillfälle då han och Tomas träffas en tid efter mordet, så tillfrågar Jan denne Tomas följande: "jag tror det var du som knäppte Olof Palme". En normal reaktion från Tomas sida, om man fällde en sådan kommentar före mordet, skulle då ha varit att han flög upp och gav sig på den som sade något liknande, men i detta sammanhang så visade han inte en min. Han sa ingenting och de fortsatte ej heller att resoneſa kring detta

tema.

Pol-1994-04-15 1600 DH15857-A Förhör med Jan P.pdf

Jan minns ej hur pass lång tid efter mordet det var då denna fråga ställdes och Jan minns ej heller var de befann sig vid tillfället ifråga.

Den 28 februari 1986

Jan minns han detta datum själv befann sig i Oslo och där vistades hos en kvinna vid namn Grete

Han tillfrågas om han hade någon telefonkontakt med sin syster Ulla aktuellt datum, men uppger att så ej troligtvis var fallet.

Hz

Jan uppger att han träffade Tomas först cirka tre månader efter mordet och att han då blev något förvånad. Han kunde direkt konstatera att Tomas hade skaffat sig skägg som han tidigare ej hade haft samt att han hade bytt modell och färg på glasögon, vilket också var något helt nytt.

Enligt Jan så blev Tomas en helt annan person då han lagt sig till med skägg samt att han även anskaffat nya glasögon med rödaktig ton och plastbågar.

Jan tillfrågas om han kan erinra sig vilken typ av glasögon som Tomas hade vid tillfälle före mordet då de senast träffades. Jan har minnesbilden av att Tomas då hade ett par stålbågade glasögon och att dessa skilde sig markant från de nya glasögon som Tomas bar efter mordet.

Jan, som är konstnärligt lagd, har även vid dagens förhör överlämnat en porträtteckning föreställande Tomas Jan är en mycket duktig tecknare och att han kan genom sin skolning som konstruktör och analytiker genast se detaljer som förändrats på personer eller föremål.

Jan fann hur som helst denna förändring beträffande Tomas utseende efter mordet så pass anmärkningsvärd att han gjorde kopplingen tankemässigt att Tomas kanske kunde vara intressant såsom tänkbar gärningsman beträffande mordet på statsminister Olof Palme.

Denna tanke blev dock inte till någon handling i det måtto att han tog kontakt med polisen, utan tanken har med tiden växt och han har även haft kontakt med sina syskon och framför allt då Harry [MASKATM]och det har då visat sig att samtliga syskon har ungefär samma bild av denna Tomas och att han mycket väl kan vara en tänkbar gärningsman.

Vapen

нз sesio 7

Jan uppger att han, från troligtvis någon i släkten, har fått information om att denna Tomas då han reser från Tyskland någon gång i slutet av 70-talet illegalt

اولا

1/414N

Pol-1994-04-15 1600 DH15857-A Förhör med Jan P.pdf

tar med sig ett handeldvapen hem till Sverige. Någon del, eventuellt magasin, ska ha varit nedstoppat i en stövel vid själva smugglingen över gränsen.

Jan har aldrig sett detta vapen och vet ej heller om det rör sig om en pistol eller revolver.

Jan har i övrigt ej hört talas om att Tomas skall inneha något vapen, men samtidigt så finner han det näst intill troligt att Tomas kan ha haft tillgång till vapen. Jan påpekar att Tomas i det klientel bland människor han vistades i mycket lätt säkert kunde få tag i vapen.

Våld

Jan har aldrig sett Tomas handgripligen tillfoga syster Ulla någon skada.

Jan har dock kunnat konstatera att Tomas har ett hemskt temperament och år oerhört aggressiv. Vid ett tillfälle för många år sedan då Harry tillsammans med Tomas besöker Jan i Göteborg, så ämnar de gå på en restaurang/diskotek vid namn Generalen. De blir dock ej insläppta, vilket resulterar i att Tomas helt oprovocerat tar tag i vakten och detta innebär att Jan och Harry måste gå emellan så att inte vakten kommer till skada. Situationen förlöper dock på sådant sätt att polis ej behöver tillkallas. Jan, Tomas och Harry lämnar platsen innan situationen förvärras.

Ekonomi

Tomas hade en rik släkting, eventuell morbror i Kanada, som han var enda arvinge till. Tomas fick således ärva en större markegendom och även ett större kapital, troligtvis kring två miljoner svenska kronor. Sedermera har Jan minnesbilden av att Tomas har sålt av delar av den egendom som fanns i Kanada.

Jan kan också berätta att syster Ulla tidigare arbetat som sjuksköterska och framför allt såsom nattvak. Detta har hon dock ej gjort de senare åren och hon har klarat sig troligtvis för att Tomas har bidragit med en summa pengar som hon kan nyttja.

Att Tomas hade gott om pengar kunde man också se på att han ofta var relativt välekiperad med kläder av kända märken. Dock så missbrukade Tomas allt för mycket vin, vilket gjorde att allmännintrycket av honom som person blev att han var relativt bufflig och slarvig i sin klädsel.

Pol-1994-04-15 1600 DH15857-A Förhör med Jan P.pdf

Beträffande pengar, så nämner också Jan att Tomas senare år har varit relativt mycket i Estland Tomas har nämnt att han ämnar köpa fastighet i Estland och enligt Jan, så har också Tomas sedan tidigare en fastighet kvar sedan sina släktingar i Estland. Jan uppger att Tomas, då han i början av 90-talet var på besök i Tallin eller eventuellt i Tartu, kom i bråk på en pub och att han då fick lämna puben. Tomas har dock berättat att han då gick till närmaste polisstation och att han där mutade polisen som följde med honom tillbaka till puben och såg till att han fick komma in igen och fortsätta inmundiga alkohol.

Signalement

5:2Den bild som Jan har av Tomas årgång slutet av 80-talet är som följer: 40-50 år, cirka 185 cm lång, kraftigt volyminöst byggd, något jäst om magen.

Hårfärgen var mellanblond och han hade troligtvis en sidobena. Jan uppfattade håret såsom ganska tjockt.

Tomas bar glasögon och som tidigare nämnts, så bytte han modell och färg på glasögonen kring år 1986.

Beträffande skägg och mustasch, så uppger Jan, att Tomas tidigare endast var iklädd mustasch, men att han efter mordet anlade skägg.

Beträffande klädsel, så uppger Jan, att Tomas har en bra klädsmak. Han är estetiskt lagd och är alltid välklädd. Han har ofta kavaj och kläder av kvalitetsmärken.

Dock inmundigade han allt för mycket vin, vilket gör att allmänintrycket om honom blir något slarvigt.

Beträffande specifika klädesplagg, så uppger Jan att han endast kan minnas att Tomas ofta bar trekvartslång eller knälång rock. Ibland var rocken av mörkare färg och ibland kunde den vara ljusare.

Beträffande huvudbonad så har Jan ingen minnesbild av att Tomas har burit något.

Beträffande Tomas rörelseschema, så uppger Jan, att Tomas har en lunkande eller lufsande gång. Man får lätt intrycket av att Tomas haltar, vilket också kan äga sin riktighet, eftersom Tomas vid något tillfälle, troligtvis i början av 80-talet ramlade ner från en byggnadsställning och att han då fick en skada i sin häl, troligtvis den högra hälen.

Pol-1994-04-15 1600 DH15857-A Förhör med Jan P.pdf

Övriga frågor

Jan vet ej i dagens skede om Tomas bor tillsammans med Ulla. Jan vet att Tomas har rest ganska mycket och företrädesvis till Estland. Jan säger att han mycket väl kan tänka sig att Tomas på något sätt försöka involvera sig i den maffia som finns just i Estland.

Se siot VAPIN

Under överskriften vapen så kan en liten justering göras beträffande att Jan minns att det var Tomas som själv berättade att han hade smugglat ett vapen från Tyskland till Sverige någon gång i slutet av 70-talet.

Avslutningsvis så berättar Jan att han tycker synd om sin syster Ulla som i hela sitt liv i princip har levt instängd tillsammans med denne person. Jan förstår att Ulla måste känna sig besviken även på sig själv, eftersom hon nu är över 50 år och egentligen inte har producerat någonting i sitt liv. Hon har varken barn, utbildning eller ett ordentligt familjeförhållande. Enligt Jan så sitter Ulla mycket isolerad hemma hos Tomas och har det säkert mycket svårt.

Sidbyte av bandet

Jan påpekar också att Tomas i början av 90-talet tog kontakt med honom och att denne ville att Jan såsom konstruktör och ingenjör skulle göra några ritningar beträffande väggar och byggelement där sedermera Tomas ämnade skaffa patent på dessa. Jan påpekar också att det kan kanske vara värt att ta kontakt med patentverket, eftersom Tomas troligtvis tidigare har försökt att mönsterskydda vissa inovationer.

Under förhörets gång har man kunnat märka ett Jan själv har en bestämd uppfattning om Tomas vara såsom gärningsman eller inte. Jan förefaller vara ganska säker på att Tomas [MASK] mycket väl kan vara tänkbar gämingsman beträffande mordet på statsminister Olof Palme. Jan får således frågan på slutet av förhöret varför han är så säker trots att han svarar ganska försiktigt på våra frågor. Jan påpekar

då att han hela tiden har haft en inneboende känsla av att Tomas [MASK] mycket väl kan vara rätt person och att han grundar detta på dels att Tomas var bosatt på Kammakargatan och även hade lägenhet på Luntmakargatan Tomas var mycket hemmastadd i området och kände troligtvis en viss trygghet då han rörde sig i området. Han har vidare en sådan personlighet där hatet gentemot Palme och hans aggressiva temperament utgör viktiga punkter.

Jan tror också att Tomas är en sådan person som har ett samvetc som är så pass tänjbart att han kan leva med vetskapen utan att för den skull berätta det för någon annan person.

Pol-1994-04-15 1600 DH15857-A Förhör med Jan P.pdf

Jan kan också avslutningsvis berätta att Tomas under en kort tid troligtvis var skriven i Danmark, men kan ej i tid precisera detta.

Hi sevio 2,

Beträffande adresser eller lokaler i Stockholm så har Jan minnesbilden av att Tomas har haft någon typ av lokal på Västmannagatan, men i övrigt så har Jan bara vetskap om bostadsadress beträffande Tomas, dvs Kammakargatan Stockholm.

Jan har avslutningsvis fått ta del av de under förhöret gjorda konceptanteckningarna.

Förhöret avslutas således kl. 1735 den 13 april 1994.

Göteborg som ovan

Tuve Johansson, krinsp

940419/GT

Pol-1994-04-15 1600 DH15857-A Förhör med Jan P.pdf


Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


Avsnitt

Löpande nr

RIKSKRIMINALEN RKP-A

DH

15857 -

Protokoll fört vid förhör med konstruktör [MASKATMAS]

[MASKAT]

U Hiro OH 15484 DH 15856

Förhöret hållet i tjänstebilen den 15 april 1994 med början kl. 1600. Förhörsledare: Krinsp Tuve Johansson Förhörsvittne: Krinsp Lennart Gustafsson

kommer fortsättningsvis i förhöret att tilltalas med sitt

Jan förnamn Jan.

Jan underrättad om att förhöret ingår i utredningen avseende mordet på statsminister Olof Palme.

Jan underrättad om att han skall höras avseende sin eventuella bekantskap med en person vid namn Tomas

Jan skall också efter förhörets slut få de under förhöret gjorda konceptanteckningarna upplästa för godkännande.

I samråd med Jan kom vi överens om att dagens förhör skall hållas i rikskriminalens tjänstebil. Detta medför att förhöret kommer att föras med konceptanteckningar som vid förhörets slut kommer att uppläsas för Jan.

Porn 15856 ISSU Jan kan inledningsvis berätta att han tycker att det känns lite kymigt att prata om en person som delvis har levt ihop med hans syster Ulla

Jan känner en viss olust inför tanken att hans syster får vetskap om att han för polisen har berättat uppgifter som knyter till Tomas

och även till syster Ulla.

Pol-1994-04-15 DH15857-00-A Förhör med Jan Om Tomas GF.pdf

Spontant i inledningsskedet av förhöret så frågar Jan om det fortfarande finns en belöning utfäst för tips som leder fram till en lösning av mordet. an undrar också om det är i detalj beskrivet vad som krävs av uppgiftslämnaren för att få del av belöningen.

an tillfrågas då om han tror sig ha några uppgifter som kan leda fram till en lösning och han uppger då att det inte är helt omöjligt att den person som förhöret berör kan vara gärningsman.

Bakgrund

Jan berättar att han mellan år 1977 och fram till 1983 var bosatt i Södertälje och att han under år 1984 var bosatt i Åtvidaberg.

Vid årsskiftet 1984/85 så flyttade han till Göteborg där han sedan har varit bosatt fram till dags datum.

Jan är ensamstående med två barn och har tidigare varit gift.

Jan har utbildat sig på Tekniska Högskolan till ingenjör och är numera konstruktör på [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASK]

Tomas [MASKA]

Poma 15858

M.th

Jan berättar att första gången han kom i kontakt med Tomas [MASKA] var troligtvis kring år 1967 då han själv var 13-14 år gammal. Han träffade då på Tomas hos sin syster Ulla som redan då var bosatt i Stockholm.

Jan har med åren inte träffat Tomas [MASK] med någon regelbundenhet, men tar då uch då varit i kontakt med sin syster Ulla och vid vissa tillfällen således även träffat hennes sambo vid namn Tomas[MASKAT]

H) Sesio 8

Jan minns att Tomas hade en lägenhet på Luntmakargatan men att han för det mesta vistades hos syster Ulla på Kammakargatan i centrala Stockholm.

LO

Som tidigare nämnts, så flyttade Jan med familj ner till Göteborg redan år 1984, vilket har föranlett en ganska sporadisk kontakt med Ulla och Tomas.

Jan beskriver Tomas som en konstnärlig och kreativ person som ofta har många järn i elden.

Pol-1994-04-15 DH15857-00-A Förhör med Jan Om Tomas GF.pdf

Tomas kan i vissa lägen vara ganska snäll, men har i övrigt ett beteende som Jan beskriver såsom "en djävla kluns". Tomas är rufflig i sitt sätt oci har väldigt kort stubin.

Politik

Tomas ogillar personer med åsikter som kan kopplas till socialdemokratin eller till vänsterpolitik.

Iti

Tomas ogillade socialdemokratin, men i synnerhet så ogillade han statsminister Olof Palme. Tomas hyste ett oerhört starkt hat gentemot statsminister Olof Palme som kom till uttryck i olika sammanhang men Jan ej kan erinra sig någon exakt fras eller ordföljd som kan förknippas med Tomas

Anledningen till att Tomas hyste detta starka hat gentemot Olof Palme vet ej Jan, men tror att det kan ha en viss betydelse att Tomas i botten har estniska rötter och att han av den anledningen visar ett sådant oerhört hat och förakt gentemot socialdemokratin och i dess förlängning då statsminister Olof Palme.

Jan har kunnat märka en avsevärd förändring i Tomas

beteende efter det att statsminister Olof Palme blev skjuten. Innan mordet-så pratade Tomas

ofta och gärna om statsminister Olof Palme i negativa ordalag, men efter mordet, så har han ej yttrat särskilt mycket beträffande mordet och statsminister Olof Palme,

Delvis kan detta bero på att Tomas och Jan ej har haft någon regelbunden kontakt efter det att Jan flyttade till Göteborg.

En fras som Jan minns att Tomas yttrade efter mordet var som följer: "den där djävla Ingvar Carlsson skulle man också stoppa en kula i". Då Tomas yttrade denna fras så var han ej riktigt nykter och han vidareutvecklade ej heller detta.

Tenn

15860 1586/ 15863

Tomas har också enligt vad Harry [MASKAT] har berättat för Jan vid något tillfälle stoppat avföring i Palmes brevlåda vid bostaden. Jan har dock ej själv hört detta från Tomas och kan således ej vidareutveckla denna uppgift.

Jan berättar också att vid ett tillfälle då han och Tomas träffas en tid efter mordet, så tillfrågar Jan denne Tomas följande: "jag tror det var du som knäppte Olof Palme". En normal reaktion från Tomas sida, om man fällde en sådan kommentar före mordet, skulle då ha varit att han flög upp och gav sig på den som sade något liknande, men i detta sammanhang så visade han inte en min. Han sa ingenting och de fortsatte ej heller att resoneſa kring detta

tema.

Pol-1994-04-15 DH15857-00-A Förhör med Jan Om Tomas GF.pdf

Jan minns ej hur pass lång tid efter mordet det var då denna fråga ställdes och Jan minns ej heller var de befann sig vid tillfället ifråga.

Den 28 februari 1986

Jan minns han detta datum själv befann sig i Oslo och där vistades hos en kvinna vid namn Grete

Han tillfrågas om han hade någon telefonkontakt med sin syster Ulla aktuellt datum, men uppger att så ej troligtvis var fallet.

Hz

Jan uppger att han träffade Tomas först cirka tre månader efter mordet och att han då blev något förvånad. Han kunde direkt konstatera att Tomas hade skaffat sig skägg som han tidigare ej hade haft samt att han hade bytt modell och färg på glasögon, vilket också var något helt nytt.

Enligt Jan så blev Tomas en helt annan person då han lagt sig till med skägg samt att han även anskaffat nya glasögon med rödaktig ton och plastbågar.

Jan tillfrågas om han kan erinra sig vilken typ av glasögon som Tomas hade vid tillfälle före mordet då de senast träffades. Jan har minnesbilden av att Tomas då hade ett par stålbågade glasögon och att dessa skilde sig markant från de nya glasögon som Tomas bar efter mordet.

Jan, som är konstnärligt lagd, har även vid dagens förhör överlämnat en porträtteckning föreställande Tomas Jan är en mycket duktig tecknare och att han kan genom sin skolning som konstruktör och analytiker genast se detaljer som förändrats på personer eller föremål.

Jan fann hur som helst denna förändring beträffande Tomas utseende efter mordet så pass anmärkningsvärd att han gjorde kopplingen tankemässigt att Tomas kanske kunde vara intressant såsom tänkbar gärningsman beträffande mordet på statsminister Olof Palme.

Denna tanke blev dock inte till någon handling i det måtto att han tog kontakt med polisen, utan tanken har med tiden växt och han har även haft kontakt med sina syskon och framför allt då Harry [MASKATM]och det har då visat sig att samtliga syskon har ungefär samma bild av denna Tomas och att han mycket väl kan vara en tänkbar gärningsman.

Vapen

нз sesio 7

Jan uppger att han, från troligtvis någon i släkten, har fått information om att denna Tomas då han reser från Tyskland någon gång i slutet av 70-talet illegalt

اولا

1/414N

Pol-1994-04-15 DH15857-00-A Förhör med Jan Om Tomas GF.pdf

tar med sig ett handeldvapen hem till Sverige. Någon del, eventuellt magasin, ska ha varit nedstoppat i en stövel vid själva smugglingen över gränsen.

Jan har aldrig sett detta vapen och vet ej heller om det rör sig om en pistol eller revolver.

Jan har i övrigt ej hört talas om att Tomas skall inneha något vapen, men samtidigt så finner han det näst intill troligt att Tomas kan ha haft tillgång till vapen. Jan påpekar att Tomas i det klientel bland människor han vistades i mycket lätt säkert kunde få tag i vapen.

Våld

Jan har aldrig sett Tomas handgripligen tillfoga syster Ulla någon skada.

Jan har dock kunnat konstatera att Tomas har ett hemskt temperament och år oerhört aggressiv. Vid ett tillfälle för många år sedan då Harry tillsammans med Tomas besöker Jan i Göteborg, så ämnar de gå på en restaurang/diskotek vid namn Generalen. De blir dock ej insläppta, vilket resulterar i att Tomas helt oprovocerat tar tag i vakten och detta innebär att Jan och Harry måste gå emellan så att inte vakten kommer till skada. Situationen förlöper dock på sådant sätt att polis ej behöver tillkallas. Jan, Tomas och Harry lämnar platsen innan situationen förvärras.

Ekonomi

Tomas hade en rik släkting, eventuell morbror i Kanada, som han var enda arvinge till. Tomas fick således ärva en större markegendom och även ett större kapital, troligtvis kring två miljoner svenska kronor. Sedermera har Jan minnesbilden av att Tomas har sålt av delar av den egendom som fanns i Kanada.

Jan kan också berätta att syster Ulla tidigare arbetat som sjuksköterska och framför allt såsom nattvak. Detta har hon dock ej gjort de senare åren och hon har klarat sig troligtvis för att Tomas har bidragit med en summa pengar som hon kan nyttja.

Att Tomas hade gott om pengar kunde man också se på att han ofta var relativt välekiperad med kläder av kända märken. Dock så missbrukade Tomas allt för mycket vin, vilket gjorde att allmännintrycket av honom som person blev att han var relativt bufflig och slarvig i sin klädsel.

Pol-1994-04-15 DH15857-00-A Förhör med Jan Om Tomas GF.pdf

Beträffande pengar, så nämner också Jan att Tomas senare år har varit relativt mycket i Estland Tomas har nämnt att han ämnar köpa fastighet i Estland och enligt Jan, så har också Tomas sedan tidigare en fastighet kvar sedan sina släktingar i Estland. Jan uppger att Tomas, då han i början av 90-talet var på besök i Tallin eller eventuellt i Tartu, kom i bråk på en pub och att han då fick lämna puben. Tomas har dock berättat att han då gick till närmaste polisstation och att han där mutade polisen som följde med honom tillbaka till puben och såg till att han fick komma in igen och fortsätta inmundiga alkohol.

Signalement

5:2Den bild som Jan har av Tomas årgång slutet av 80-talet är som följer: 40-50 år, cirka 185 cm lång, kraftigt volyminöst byggd, något jäst om magen.

Hårfärgen var mellanblond och han hade troligtvis en sidobena. Jan uppfattade håret såsom ganska tjockt.

Tomas bar glasögon och som tidigare nämnts, så bytte han modell och färg på glasögonen kring år 1986.

Beträffande skägg och mustasch, så uppger Jan, att Tomas tidigare endast var iklädd mustasch, men att han efter mordet anlade skägg.

Beträffande klädsel, så uppger Jan, att Tomas har en bra klädsmak. Han är estetiskt lagd och är alltid välklädd. Han har ofta kavaj och kläder av kvalitetsmärken.

Dock inmundigade han allt för mycket vin, vilket gör att allmänintrycket om honom blir något slarvigt.

Beträffande specifika klädesplagg, så uppger Jan att han endast kan minnas att Tomas ofta bar trekvartslång eller knälång rock. Ibland var rocken av mörkare färg och ibland kunde den vara ljusare.

Beträffande huvudbonad så har Jan ingen minnesbild av att Tomas har burit något.

Beträffande Tomas rörelseschema, så uppger Jan, att Tomas har en lunkande eller lufsande gång. Man får lätt intrycket av att Tomas haltar, vilket också kan äga sin riktighet, eftersom Tomas vid något tillfälle, troligtvis i början av 80-talet ramlade ner från en byggnadsställning och att han då fick en skada i sin häl, troligtvis den högra hälen.

Pol-1994-04-15 DH15857-00-A Förhör med Jan Om Tomas GF.pdf

Övriga frågor

Jan vet ej i dagens skede om Tomas bor tillsammans med Ulla. Jan vet att Tomas har rest ganska mycket och företrädesvis till Estland. Jan säger att han mycket väl kan tänka sig att Tomas på något sätt försöka involvera sig i den maffia som finns just i Estland.

Se siot VAPIN

Under överskriften vapen så kan en liten justering göras beträffande att Jan minns att det var Tomas som själv berättade att han hade smugglat ett vapen från Tyskland till Sverige någon gång i slutet av 70-talet.

Avslutningsvis så berättar Jan att han tycker synd om sin syster Ulla som i hela sitt liv i princip har levt instängd tillsammans med denne person. Jan förstår att Ulla måste känna sig besviken även på sig själv, eftersom hon nu är över 50 år och egentligen inte har producerat någonting i sitt liv. Hon har varken barn, utbildning eller ett ordentligt familjeförhållande. Enligt Jan så sitter Ulla mycket isolerad hemma hos Tomas och har det säkert mycket svårt.

Sidbyte av bandet

Jan påpekar också att Tomas i början av 90-talet tog kontakt med honom och att denne ville att Jan såsom konstruktör och ingenjör skulle göra några ritningar beträffande väggar och byggelement där sedermera Tomas ämnade skaffa patent på dessa. Jan påpekar också att det kan kanske vara värt att ta kontakt med patentverket, eftersom Tomas troligtvis tidigare har försökt att mönsterskydda vissa inovationer.

Under förhörets gång har man kunnat märka ett Jan själv har en bestämd uppfattning om Tomas vara såsom gärningsman eller inte. Jan förefaller vara ganska säker på att Tomas [MASK] mycket väl kan vara tänkbar gämingsman beträffande mordet på statsminister Olof Palme. Jan får således frågan på slutet av förhöret varför han är så säker trots att han svarar ganska försiktigt på våra frågor. Jan påpekar

då att han hela tiden har haft en inneboende känsla av att Tomas [MASK] mycket väl kan vara rätt person och att han grundar detta på dels att Tomas var bosatt på Kammakargatan och även hade lägenhet på Luntmakargatan Tomas var mycket hemmastadd i området och kände troligtvis en viss trygghet då han rörde sig i området. Han har vidare en sådan personlighet där hatet gentemot Palme och hans aggressiva temperament utgör viktiga punkter.

Jan tror också att Tomas är en sådan person som har ett samvetc som är så pass tänjbart att han kan leva med vetskapen utan att för den skull berätta det för någon annan person.

Pol-1994-04-15 DH15857-00-A Förhör med Jan Om Tomas GF.pdf

Jan kan också avslutningsvis berätta att Tomas under en kort tid troligtvis var skriven i Danmark, men kan ej i tid precisera detta.

Hi sevio 2,

Beträffande adresser eller lokaler i Stockholm så har Jan minnesbilden av att Tomas har haft någon typ av lokal på Västmannagatan, men i övrigt så har Jan bara vetskap om bostadsadress beträffande Tomas, dvs Kammakargatan Stockholm.

Jan har avslutningsvis fått ta del av de under förhöret gjorda konceptanteckningarna.

Förhöret avslutas således kl. 1735 den 13 april 1994.

Göteborg som ovan

Tuve Johansson, krinsp

940419/GT

Pol-1994-04-15 DH15857-00-A Förhör med Jan Om Tomas GF.pdf