Ljubisa Najic

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto


Relevans
Ljubisa Najic jobbade i kiosken vid Adolf Fredriks kyrkogata - Sveavägen och vittnar om att paret Palme passerar kiosken på väg söder ut.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerResten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Ljubisa Najic i wpu.nu.

Avsnitt

Ljubisa Najic har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Ljubisa Najic är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Ljubisa Najic omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Ljubisa Najic som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Ljubisa Najic har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer