wpu.nu

Ljubisa Najic

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Ljubisa Najic jobbade i kiosken vid Adolf Fredriks kyrkogata - Sveavägen och vittnar om att paret Palme passerar kiosken på väg söder ut.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

A11544-00

1989-05-17

1992-11-02

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A14202-00

1992-02-07

1992-02-17

Torsten Lantz

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

E23-00

1988-08-01

1990-04-03

Ljubisa Najic

 [PDF] 

Hörd 

E23-00-A

Ljubisa Najic

 [PDF] 

Hörd 

E23-00-B

Ljubisa Najic

 [PDF] 

Hörd 

E23-00-C

Ljubisa Najic

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

E23-00-D

1989-03-02

1990-04-03

Ljubisa Najic

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

E23-00-E

1989-03-02

1990-04-03

Ljubisa Najic

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

E23-00-F

1989-03-02

1990-04-03

Ljubisa Najic

[Liggaren]

E23-00-I

1989-09-25

1990-04-03

[Liggaren]

E23-00-J

1990-02-15

1990-04-03

[Liggaren]

E23-02-A

1990-02-07

1990-04-03

[Liggaren]

E23-02-B

1990-02-07

1990-04-03

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

E23-03

1988-10-10

1990-04-03

Ljubisa Najic

[Liggaren]

E23-04

1988-10-10

1990-04-03

 [PDF] 

[Liggaren]

E23-05

1988-11-15

1990-04-03

Torsten Lantz

[Liggaren]

E23-06

1988-11-15

1990-04-03

[Liggaren]

E23-07

1988-11-15

1990-04-03

 [PDF] 

[Liggaren]

E23-08

1988-11-22

1990-04-03

Per Englund

[Liggaren]

E23-09

1988-11-24

1990-04-03

[Liggaren]

E23-10

1989-02-28

1990-04-03

[Liggaren]

E23-11

1989-07-03

1990-04-03

[Liggaren]

E23-12

1989-08-04

1990-04-03

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder