wpu.nu

Anna-Lisa Gahn

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Securitasväktare i Skandiahuset
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

240802-1224
62 år vid tiden för mordet.I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

E63-11

2018-05-22

[Liggaren]

EA9982-00

1989-03-05

1992-10-27

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EA9982-00-B

1990-12-04

1992-10-27

Per Häggström

[Liggaren]

EA9982-00-C

1990-12-04

1992-10-27

 [PDF] 

[Liggaren]

EA9982-00-D

1990-12-04

1992-10-27

Per Häggström

[Liggaren]

EA9982-00-E

2017-11-29

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EA9982-01

2017-11-29

Per Häggström

[Liggaren]

EA9982-01-A

2018-04-20

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EA9982-02

2017-11-29

Henry Olofsson

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EA9982-02-A

2017-11-29

Henry Olofsson

 [PDF] 

[Liggaren]

EA9982-03

2017-11-29

Roland Bergström

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

EA9982-04

2017-11-29

Anna-Lisa Gahn

 [PDF] 

Hörd 

EA9982-04-A

[Liggaren]

EA9982-05

1992-10-28

1992-10-27

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EDE9980-00

1990-07-24

1990-07-25

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EDE9980-00-A

1990-07-24

1990-07-25

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder