wpu.nu

Henry Olofsson

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto

Andra kända namn

HO

Relevans
Väktare på Skandia. Talade med Stig Engström i Skandias reception före och efter tidpunkten för mordet.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

E63-11

2018-05-22

[Liggaren]

Pomn 

EA9982-00

1989-03-05

1992-10-27

Besökslogg, Larmlistor

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EA9982-00-B

1990-12-04

1992-10-27

Skandia AB / Per Häggström

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EA9982-01

2017-11-29

Per Häggström

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

EA9982-02

2017-11-29

Securitas AB / Henry Olofsson / Väktare

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

EA9982-02-A

2017-11-29

Securitas AB / Henry Olofsson / Väktare

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EA9982-04

2017-11-29

Anna-Lisa Gahn

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EDE9980-00

1990-07-24

1990-07-25

Anette Kohut

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EDE9980-00-A

1990-07-24

1990-07-25

Anette Kohut

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder