wpu.nu

Uppslag:HBB18618-00-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
18618-00-B
Registrerat
2018-10-08
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-09-14 inkommer med redogörelse angående utredningen av
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1996-10-02 00:00
Avslutat


Polisel

Datum

2018-09-14

Dlarienr (åberopas)

Polismyndigheten Avdelningen för särskilda utredningar Palmegruppen Jonas Englund

Brev från Bertil Wedin

UL Datum som ovan inkommer Bertil Wedin med brev där han redogör för sin syn på utredningen av mordet på Olof Palme.

H

Jonas Englund

Dokument2

Pol-1996-10-02 HBB18618-00-B alla-förhör-Bertil-Wedin.pdf

Pol-1996-10-02 HBB18618-00-B alla-förhör-Bertil-Wedin.pdf

Polisel

Datum

2018-09-14

Dlarienr (åberopas)

Polismyndigheten Avdelningen för särskilda utredningar Palmegruppen Jonas Englund

Brev från Bertil Wedin

UL Datum som ovan inkommer Bertil Wedin med brev där han redogör för sin syn på utredningen av mordet på Olof Palme.

H

Jonas Englund

Dokument2

Från: Bertil WedinDatum: 14 september 2018 18:06:39 CEST Till: "hans.melander@polisen.se" <hans.melander@polisen.se> Ämne: Message

Det svenska alfabetets tre sista bokstaever aer i flesta fall omskrivna till aa, ae och oe. Accenttecken saknas.

I detta brev anvaender jag ordet "Palmeutredningen" utan att saekert veta om det aer det raetta namnet paa den polisenhet som saeger sig arbeta foer en riktig loesning paa Palmemordfallet.

UL Fraan Bertil Wedin, Kyrenia, Cypern

Fredagen den 14 september, 2018

Till Poliskommissarie Hans Melander

Baeste Herr Melander,

Tack foer Er paaringning foer en vecka sedan. Jag sade att jag aemnade svara per email under det kommande veckoslutet. Tyvaerr var vaar Internet-foerbindelse staengd under soendagen, och paa maandag morgon behoevde jag aatergaa till reguljaert arbete.

Ni laet mig veta att Ni hade laest min Contra-artikel av 1996 om den statliga censureringen av mitt material om Palmemordet, saa jag behoever vael inte upprepa mycket av detta haer och

nu,

Likvael naemner jag att censureringen av min information ochvar enligt min mening ett allvarligt brott, obstruction of justice, som dessutom orsakade storaMin familj och jag hyrde en aega i Kyrenias daa naturskoena utkant daer vi hade en farm och en skola foer vaara fyra barn. Jag hade i huset arbetsrum foer journalistisk skriftstaellning och produktion av radioprogram. Vi var engagerade i aktiviteter foer viltvaard, naturvaard och den anglikanska kyrkan.Skurken var den svenska staten, som hade blivit alltmer rutten och penetrerad av sovjetisk undtj

, vilkens utvaexter inkluderade de kommunistiska desinformationsbyraaerna Searchlight och vad som senare blev kaent som svenska Expo.

Pol-1996-10-02 HBB18618-00-B alla-förhör-Bertil-Wedin.pdf

Pol-1996-10-02 HBB18618-00-B alla-förhör-Bertil-Wedin.pdf

Från: Bertil WedinDatum: 14 september 2018 18:06:39 CEST Till: "hans.melander@polisen.se" <hans.melander@polisen.se> Ämne: Message

Det svenska alfabetets tre sista bokstaever aer i flesta fall omskrivna till aa, ae och oe. Accenttecken saknas.

I detta brev anvaender jag ordet "Palmeutredningen" utan att saekert veta om det aer det raetta namnet paa den polisenhet som saeger sig arbeta foer en riktig loesning paa Palmemordfallet.

UL Fraan Bertil Wedin, Kyrenia, Cypern

Fredagen den 14 september, 2018

Till Poliskommissarie Hans Melander

Baeste Herr Melander,

Tack foer Er paaringning foer en vecka sedan. Jag sade att jag aemnade svara per email under det kommande veckoslutet. Tyvaerr var vaar Internet-foerbindelse staengd under soendagen, och paa maandag morgon behoevde jag aatergaa till reguljaert arbete.

Ni laet mig veta att Ni hade laest min Contra-artikel av 1996 om den statliga censureringen av mitt material om Palmemordet, saa jag behoever vael inte upprepa mycket av detta haer och

nu,

Likvael naemner jag att censureringen av min information ochvar enligt min mening ett allvarligt brott, obstruction of justice, som dessutom orsakade storaMin familj och jag hyrde en aega i Kyrenias daa naturskoena utkant daer vi hade en farm och en skola foer vaara fyra barn. Jag hade i huset arbetsrum foer journalistisk skriftstaellning och produktion av radioprogram. Vi var engagerade i aktiviteter foer viltvaard, naturvaard och den anglikanska kyrkan.Skurken var den svenska staten, som hade blivit alltmer rutten och penetrerad av sovjetisk undtj

, vilkens utvaexter inkluderade de kommunistiska desinformationsbyraaerna Searchlight och vad som senare blev kaent som svenska Expo.

Det var kanske rätt av de svenska myndigheterna att be den internationella allmänheten om hjälp med information om Palmemordfallet, men det var mycket störande att de hade mage att Barnen undrade hur ett sådant land kunde få vara medlem av FN.

Situationen var djävulsk och gåtfull på samma gång


I samband med Professor Bo Johnson Theutenbergs nyligen utgivna dagböcker har flera polisiära ledare för "Palmeutredningen avslöjat förfärliga förhållanden.

Polismannen överlämnade informationen till tidningen Aftonbladet (!), som belönade honom med stor och fördelaktig publicitet. Detta skedde när den svenska staten hade lovat hela världen att all information som lämnades till svenska myndigheter och beskickningar om Palmemordfallet skulle hållas hemlig.

Ungefär samtidigt publicerade Aftonbladet en artikel av Dr Jörn Svensson, kommunistpartiets talesman i frågor som rörde Palmemordet.

Han skrev, med indignerad ton, att Anna Greta Lejon (stavning?) som justitieminister (?) hade tillåtit att Säkerhetspolisen hade mottagit information om Palmemordfallet från Bertil Wedin. "Sådant kan inte accepteras' röt han och implicerade att hans traditionellt Moskva-trogna parti skulle upphöra att stoedja den av VPK beroende socialdemokratiska regeringen, om denna igen tillät att en myndighet mottog information från mig om mordet.

Ingen "Palmeutredning" eller annan myndighet reagerade öppet mot denna kommunistiska utpressning mot

Pol-1996-10-02 HBB18618-00-B alla-förhör-Bertil-Wedin.pdf

Pol-1996-10-02 HBB18618-00-B alla-förhör-Bertil-Wedin.pdf

Det var kanske rätt av de svenska myndigheterna att be den internationella allmänheten om hjälp med information om Palmemordfallet, men det var mycket störande att de hade mage att Barnen undrade hur ett sådant land kunde få vara medlem av FN.

Situationen var djävulsk och gåtfull på samma gång


I samband med Professor Bo Johnson Theutenbergs nyligen utgivna dagböcker har flera polisiära ledare för "Palmeutredningen avslöjat förfärliga förhållanden.

Polismannen överlämnade informationen till tidningen Aftonbladet (!), som belönade honom med stor och fördelaktig publicitet. Detta skedde när den svenska staten hade lovat hela världen att all information som lämnades till svenska myndigheter och beskickningar om Palmemordfallet skulle hållas hemlig.

Ungefär samtidigt publicerade Aftonbladet en artikel av Dr Jörn Svensson, kommunistpartiets talesman i frågor som rörde Palmemordet.

Han skrev, med indignerad ton, att Anna Greta Lejon (stavning?) som justitieminister (?) hade tillåtit att Säkerhetspolisen hade mottagit information om Palmemordfallet från Bertil Wedin. "Sådant kan inte accepteras' röt han och implicerade att hans traditionellt Moskva-trogna parti skulle upphöra att stoedja den av VPK beroende socialdemokratiska regeringen, om denna igen tillät att en myndighet mottog information från mig om mordet.

Ingen "Palmeutredning" eller annan myndighet reagerade öppet mot denna kommunistiska utpressning mot

Men om vad skulle moetet handla? Skulle Ni begaera bevis paa var jag befann mig natten till den 1 mars, 1986, eller oenskade Ni veta efter alla dessa aarVaenligen besvara dessa fraagor, om Ni oenskar att jag fortsaetter att aegna Ert bisarra kontakttagande uppmaerksamhet. Vaenligen laat mig veta ocksaa hur Ni taenker Er att ett moete skulle finansieras. Vem skulle betala hur mycket foer mitt arbete med foerberedelser och genomfoerande? Vem skulle betala foer en naervarande advokat och foer ljudupptagning och transkribering?

Haelsningar,

Bertil Wedin

Pol-1996-10-02 HBB18618-00-B alla-förhör-Bertil-Wedin.pdf

Pol-1996-10-02 HBB18618-00-B alla-förhör-Bertil-Wedin.pdf

Men om vad skulle moetet handla? Skulle Ni begaera bevis paa var jag befann mig natten till den 1 mars, 1986, eller oenskade Ni veta efter alla dessa aarVaenligen besvara dessa fraagor, om Ni oenskar att jag fortsaetter att aegna Ert bisarra kontakttagande uppmaerksamhet. Vaenligen laat mig veta ocksaa hur Ni taenker Er att ett moete skulle finansieras. Vem skulle betala hur mycket foer mitt arbete med foerberedelser och genomfoerande? Vem skulle betala foer en naervarande advokat och foer ljudupptagning och transkribering?

Haelsningar,

Bertil Wedin

TAA

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten mot interationell och organiserad brottslighet Chefsáklagare Krister Petersson

Sida 1 (2) Handling 58 Ärende AM-26929-17 Handläggare 860-S11

BAS

2018-09-18

BERTIL WEDINAngående ditt mail till Hans Melander den 14 september 2018

Jag är sedan februari 2017 förundersökningsledare i utredningen om mordet på Olof Palme. Det var jag som bad Hans Melander att söka kontakt med dig.

Jag beklagar att dina tidigare kontakter med Palmeutredningen inte fallit väl ut för dig. Det jag kan säga är att det sedan jag tillträdde som förundersökningsledare, så har det skett en hel del inom Palmeutredningen.

Det är ganska få, men synnerligen professionella polismän som deltar i arbetet. Dessa uppfyller högt ställda krav på integritet och riskerar inte utredningsresultatet med att springa till media i tid och otid.

Med detta vill jag ha sagt, att om du skulle ställa upp på ett möte, så skulle den information du kan lämna omhändertas på ett säkert sätt.

Som säkerligen torde vara bekant för dig, så florerar ett antal tips eller spår i Palmeutredningen. Det rör sig om allt från teorier om "ensamma galningar" till kurdspår, Indien, Iran och Sydafrika. Ett namn som ofta dykt upp - i alla fall i den offentliga debatten - är ditt. Då i samband med kontakter med Sydafrika.

Det vore bra att försöka få din version om dessa uppgifter för att kunna avfärda eller bekräfta exempelvis sydafrikanska intressen i mordet.

Du säger dig ha gjort egna efterforskningar och det vore intressant att höra dig, med egna ord, lägga fram dina utredningsspår.

För vår del vore det också av intresse att höra dig om din kännedom om eller bekantskap med olika personer i Sverige, som kan vara av intresse för oss i utredningen.

Eftersom du bor på den norra - av Turkiet ockuperade – delen av Cypern, är det för oss som svenska statstjänstemän, problematiskt att genomföra ett förhör med dig där.Postadress Box 57 101 21 STOCKHOLM

Gatuadress Hantverkargatan 25 A

Telefon 010-562 50 00

E-post registrator.riksenh-int@aklagare.se

Telefax 010-562 54 83

Webbadress www.aklagare.se

Pol-1996-10-02 HBB18618-00-B alla-förhör-Bertil-Wedin.pdf

Pol-1996-10-02 HBB18618-00-B alla-förhör-Bertil-Wedin.pdf

TAA

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten mot interationell och organiserad brottslighet Chefsáklagare Krister Petersson

Sida 1 (2) Handling 58 Ärende AM-26929-17 Handläggare 860-S11

BAS

2018-09-18

BERTIL WEDINAngående ditt mail till Hans Melander den 14 september 2018

Jag är sedan februari 2017 förundersökningsledare i utredningen om mordet på Olof Palme. Det var jag som bad Hans Melander att söka kontakt med dig.

Jag beklagar att dina tidigare kontakter med Palmeutredningen inte fallit väl ut för dig. Det jag kan säga är att det sedan jag tillträdde som förundersökningsledare, så har det skett en hel del inom Palmeutredningen.

Det är ganska få, men synnerligen professionella polismän som deltar i arbetet. Dessa uppfyller högt ställda krav på integritet och riskerar inte utredningsresultatet med att springa till media i tid och otid.

Med detta vill jag ha sagt, att om du skulle ställa upp på ett möte, så skulle den information du kan lämna omhändertas på ett säkert sätt.

Som säkerligen torde vara bekant för dig, så florerar ett antal tips eller spår i Palmeutredningen. Det rör sig om allt från teorier om "ensamma galningar" till kurdspår, Indien, Iran och Sydafrika. Ett namn som ofta dykt upp - i alla fall i den offentliga debatten - är ditt. Då i samband med kontakter med Sydafrika.

Det vore bra att försöka få din version om dessa uppgifter för att kunna avfärda eller bekräfta exempelvis sydafrikanska intressen i mordet.

Du säger dig ha gjort egna efterforskningar och det vore intressant att höra dig, med egna ord, lägga fram dina utredningsspår.

För vår del vore det också av intresse att höra dig om din kännedom om eller bekantskap med olika personer i Sverige, som kan vara av intresse för oss i utredningen.

Eftersom du bor på den norra - av Turkiet ockuperade – delen av Cypern, är det för oss som svenska statstjänstemän, problematiskt att genomföra ett förhör med dig där.Postadress Box 57 101 21 STOCKHOLM

Gatuadress Hantverkargatan 25 A

Telefon 010-562 50 00

E-post registrator.riksenh-int@aklagare.se

Telefax 010-562 54 83

Webbadress www.aklagare.se

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Sida 2 (2) Handling 58 Arende AM-26929-17 Handläggare 860-S11

Chefsåklagare Krister Petersson

2018-09-18Beträffande ljudupptagning och utskrift av förhöret, så kommer detta att ske av närvarande polismän. Vill du själv spela in förhöret, så står också detta dig fritt.

Jag hoppas att det går att genomföra ett förhör med dig. Det är svårt att på förhand beräkna hur lång tid detta kommer att ta - det beror ju i stor utsträckning på hur mycket du har att berätta. Åtminstone en hel dag måste du nog sätta av.

Krister Petersson Chefsåklagare

Pol-1996-10-02 HBB18618-00-B alla-förhör-Bertil-Wedin.pdf

Pol-1996-10-02 HBB18618-00-B alla-förhör-Bertil-Wedin.pdf

Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Sida 2 (2) Handling 58 Arende AM-26929-17 Handläggare 860-S11

Chefsåklagare Krister Petersson

2018-09-18Beträffande ljudupptagning och utskrift av förhöret, så kommer detta att ske av närvarande polismän. Vill du själv spela in förhöret, så står också detta dig fritt.

Jag hoppas att det går att genomföra ett förhör med dig. Det är svårt att på förhand beräkna hur lång tid detta kommer att ta - det beror ju i stor utsträckning på hur mycket du har att berätta. Åtminstone en hel dag måste du nog sätta av.

Krister Petersson Chefsåklagare