wpu.nu

Jonas Englund

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Förhörsledare
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

D21871-01

2019-06-12

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D22289-00

2018-10-11

2019-02-07

Tore Forsberg

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

D22353-01

2019-07-16

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

E19-00-J

2018-05-21

Anna Hage

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

E19-00-K

2019-07-15

Anna Hage

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

I18487-32-F

2016-12-28

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

T8465-00-A

2018-02-01

Pierre Schori

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder