wpu.nu

Uppslag:HBG5062-00-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
5062-00-C
Registrerat
1997-07-01
Ad acta
2008-06-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)







Uppslag i samma avsnitt:



Förhör
Kort sammanfattning
Brev från Boris Ersson till bitr. RÅ Solveig Riberdah
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


1996-10-01,

Till Solveig Riberdahl och Palmegruppen.

Hej!

Jag har fått kännedom om ännu en person som kan tänkas ha uppgifter och dokumentation om ett eventuellt Sydafrikaspår.

Mannen är en fd överste i den Sydafrikanska Säkerhetstjänsten, verksam vid deras "Section A" i början av 1980-talet.

Hans namn är  Craig Williamson 

Källan till detta är en svensk man som var fredsövervakare i Sydafrika våren 1994. Hans namn är , och han kan nås på telefon

mötte  Craig Williamson  i Pretoria våren 1994. Mötet var förmedlat av Dirk Coetzee, som hade antytt att  Craig Williamson  kunde ha information om mordet på Olof Palme.

Men samtal med  Craig Williamson  ledde inte till något.

När jag mötte Dirk Coetzee hösten 1994, nämnde han att en annan svensk hade besökt honom och att han hade sammanfört svensken med en kollega som kände till detaljer om mordet, men att kollegan inte hade fått förtroende för svensken och därför inte berättat något.

Jag trodde att det var Rian Stander, men

Pol-1996-10-01 HBG5052-00-C Brev från Boris Ersson till bitr. RÅ Solveig Riberdah.pdf

Pol-1996-10-01 HBG5052-00-C Brev från Boris Ersson till bitr. RÅ Solveig Riberdah.pdf

1996-10-01,

Till Solveig Riberdahl och Palmegruppen.

Hej!

Jag har fått kännedom om ännu en person som kan tänkas ha uppgifter och dokumentation om ett eventuellt Sydafrikaspår.

Mannen är en fd överste i den Sydafrikanska Säkerhetstjänsten, verksam vid deras "Section A" i början av 1980-talet.

Hans namn är  Craig Williamson 

Källan till detta är en svensk man som var fredsövervakare i Sydafrika våren 1994. Hans namn är , och han kan nås på telefon

mötte  Craig Williamson  i Pretoria våren 1994. Mötet var förmedlat av Dirk Coetzee, som hade antytt att  Craig Williamson  kunde ha information om mordet på Olof Palme.

Men samtal med  Craig Williamson  ledde inte till något.

När jag mötte Dirk Coetzee hösten 1994, nämnde han att en annan svensk hade besökt honom och att han hade sammanfört svensken med en kollega som kände till detaljer om mordet, men att kollegan inte hade fått förtroende för svensken och därför inte berättat något.

Jag trodde att det var Rian Stander, men

det är tydligen en helt annan person: överste

Jag vet inte om det här kan vara matnyttigt, men jag vore i era kläder så skulle jag ta en pratstund med

Hälsningar

Boris Ersson

Pol-1996-10-01 HBG5052-00-C Brev från Boris Ersson till bitr. RÅ Solveig Riberdah.pdf

Pol-1996-10-01 HBG5052-00-C Brev från Boris Ersson till bitr. RÅ Solveig Riberdah.pdf

det är tydligen en helt annan person: överste

Jag vet inte om det här kan vara matnyttigt, men jag vore i era kläder så skulle jag ta en pratstund med

Hälsningar

Boris Ersson