wpu.nu

Uppslag:HE14835-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992-12-11
Ad acta
1994-03-19
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Uppgiftslämnare är en person med skyddade uppgifterUppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-12-09 00:00
Avslutat


Person skyddade uppgifter.

Angående
X) .

XX) . .

UL uppger att dömdes för
hade gjort.

UL är av uppfattningen att bör kontrolleras i utredningen av mordet på Olof Palme.

- - - - -

Om

har lämnat ett flertal tips till utredningen av mordet på Palme.

I ett av tipsen, , uppger att han skänkt en soffa till  EAP  för ett och ett halvt år sedan.

Om uppgiften är riktig skall det vara sommaren 1987 eftersom lämnar tipset D10766-00 1988-12-06.

Det finns således skäl att misstänka att även är/var knuten till

Anknytning:

x)
D7028
(1985, våren. Iakttagelse av man i samband med ett polisingripande.
1986, början. Iakttagelse av kvinna i Maranatas lokaler, Gamla Brogatan.)

D10571 (---)

D10766

E6059
KD14499
N3294

XX)
D10071

Pol-1992-12-09 HE14835-00 tips-från-person-skyddade-uppgifter-om-tv individer.pdf

Pol-1992-12-09 HE14835-00 tips-från-person-skyddade-uppgifter-om-tv individer.pdf

Person skyddade uppgifter.

Angående
X) .

XX) . .

UL uppger att dömdes för
hade gjort.

UL är av uppfattningen att bör kontrolleras i utredningen av mordet på Olof Palme.

- - - - -

Om

har lämnat ett flertal tips till utredningen av mordet på Palme.

I ett av tipsen, , uppger att han skänkt en soffa till  EAP  för ett och ett halvt år sedan.

Om uppgiften är riktig skall det vara sommaren 1987 eftersom lämnar tipset D10766-00 1988-12-06.

Det finns således skäl att misstänka att även är/var knuten till

Anknytning:

x)
D7028
(1985, våren. Iakttagelse av man i samband med ett polisingripande.
1986, början. Iakttagelse av kvinna i Maranatas lokaler, Gamla Brogatan.)

D10571 (---)

D10766

E6059
KD14499
N3294

XX)
D10071

år 1987 och möjligen 1986.
Det bör utredas om är lätt att dupera och förmå att uträtta olagliga handlingar.

De tips som har lämnat i Palme-utredningen kan bedömas som naiva, och illvilligt tolkade se ut som utläggande av villospår.

Vid kontroll av fordonsinnehav kan konstateras att är registrerad för

Föregående ägare är med skyddad personuppgift.

förvärvade bilen från en bilfirma.

saknar körkort.

är förtidspensionär. Han taxeras för , vilket kan motsvara vanlig inkomst av pension.

Hade råd att köpa en förhållandevis dyr bil? Är bilen plåster på såren för åtalet? Falsk registrering?

- - - - -

Om

är god vän medgrundaren avligger även bakom

Man kan på goda grunder misstänka att söker stöd i

har även medverkat i under dettfalska namnet

ej om blanketten används som fortsättningsblad

Pol-1992-12-09 HE14835-00 tips-från-person-skyddade-uppgifter-om-tv individer.pdf

Pol-1992-12-09 HE14835-00 tips-från-person-skyddade-uppgifter-om-tv individer.pdf

år 1987 och möjligen 1986.
Det bör utredas om är lätt att dupera och förmå att uträtta olagliga handlingar.

De tips som har lämnat i Palme-utredningen kan bedömas som naiva, och illvilligt tolkade se ut som utläggande av villospår.

Vid kontroll av fordonsinnehav kan konstateras att är registrerad för

Föregående ägare är med skyddad personuppgift.

förvärvade bilen från en bilfirma.

saknar körkort.

är förtidspensionär. Han taxeras för , vilket kan motsvara vanlig inkomst av pension.

Hade råd att köpa en förhållandevis dyr bil? Är bilen plåster på såren för åtalet? Falsk registrering?

- - - - -

Om

är god vän medgrundaren avligger även bakom

Man kan på goda grunder misstänka att söker stöd i

har även medverkat i under dettfalska namnet

ej om blanketten används som fortsättningsblad

Slagning

|(QKE: Saknar körkortAA

Pol-1992-12-09 HE14835-00 tips-från-person-skyddade-uppgifter-om-tv individer.pdf

Pol-1992-12-09 HE14835-00 tips-från-person-skyddade-uppgifter-om-tv individer.pdf

Slagning

|(QKE: Saknar körkortAA

SlagningQF: Saknar fordon

АА

Pol-1992-12-09 HE14835-00 tips-från-person-skyddade-uppgifter-om-tv individer.pdf

Pol-1992-12-09 HE14835-00 tips-från-person-skyddade-uppgifter-om-tv individer.pdf

SlagningQF: Saknar fordon

АА

Afigmfiuppger att ovannämnda har knytningar tillSe uppslag HE 12437.

AA

ANUN HE 12437

Pol-1992-12-09 HE14835-00 tips-från-person-skyddade-uppgifter-om-tv individer.pdf

Pol-1992-12-09 HE14835-00 tips-från-person-skyddade-uppgifter-om-tv individer.pdf

Afigmfiuppger att ovannämnda har knytningar tillSe uppslag HE 12437.

AA

ANUN HE 12437