wpu.nu

Uppslag:Z8075-01-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8075-01-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 15:30
Avslutat


Uppföljning av Z75

1986-03-11 15:30 sammanträffade kriminalinspektörerna vid RKS Bengt Fredrikson och Torbjörn Säfström med Strömbeck utanför T-banan Gamla Stan, för att hon exakt skulle beskriva den väg vilken hon gått från T-banan till Hotell Gamla Stan.

Hon berättade då, som tidigare, att hon arbetat på Svenska Dagbladet på kvällen 1986-02-28 till ungefär klockan 20:00 .

Hon arbetar extra på marknads- och försäljningsavdelningen med abbonemangsförsäljning.

Hon tog sedan buss 56 till Fridhemsplan tillsammans med en arbetskamrat "Lotta , okänd adress och telefon.

Hon åkte sedan vidare ensam med T-bana från Fridhemsplan klockan 20:22 .

Hon åkte i sista vagnen och anlände till Gamla Stan 20:32-20:34 .

På den perrong för södergående trafik, som hon befann sig på, såg hon en man stå endast några meter från den sista vagnen med ett spröt, som stack upp under rocken. Mannen hade också ett par öronproppar i öronen.

Han var barhuvad och hon såg att han inte hade någon skalm över huvudet.

Hon gick sedan förbi mannen och hörde, när hon var 5-6 m från mannen att det brusade från hans håll.

Hon vände sig då om och såg att mannen vänt sig mot Riddarfjärden och att han pratade i en lur med vita knappar på.

Hon gick sedan vidare nedför trapporna till spärren, utan att möta någon.

Hon gick genom tunneln och till höger i trappan upp mot Munkbrogatan, gick sedan in på Schönfeldts gränd, där hon plötsligt fick se en man gå över gränden från vänster till höger sida.

Mannen ställde sig sedan intill dörren till en affär och pratade eller "arbetade med" en lur av något slag. Hon såg dock inget spröt intill denne man och såg heller inte om han hade något i öronen.

När hon passerade mannen bör klockan ha varit 20:35-20:36 enligt Strömbeck. Hon anlände sedan till Hotell Gamla Stan klockan 20:40 ,där hon sammanträffade med receptionisten .

Hon berättade dock inget för denne om det inträffade. Hon hämtade sedan ut innestående lön och åkte sedan vidare hem till Nacka.

1986-03-01 fick hon besked om mordet på Olof Palme. Hon tog några dagar senare kontakt med krinsp Torbjörn Sirén vid Nacka polisdistrikt och berättade för denne om sina iakttagelser.

Sirén bad henne omedelbart kontakta spaningscentralen. Hon ville dock inte ringa, varför Sirén erbjöd sig ringa i hennes ställe. Hon blev sedan, lite senare på kvällen uppringd av en man från spaningscentralen.

Pol-1986-03-11 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

Pol-1986-03-11 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

Uppföljning av Z75

1986-03-11 15:30 sammanträffade kriminalinspektörerna vid RKS Bengt Fredrikson och Torbjörn Säfström med Strömbeck utanför T-banan Gamla Stan, för att hon exakt skulle beskriva den väg vilken hon gått från T-banan till Hotell Gamla Stan.

Hon berättade då, som tidigare, att hon arbetat på Svenska Dagbladet på kvällen 1986-02-28 till ungefär klockan 20:00 .

Hon arbetar extra på marknads- och försäljningsavdelningen med abbonemangsförsäljning.

Hon tog sedan buss 56 till Fridhemsplan tillsammans med en arbetskamrat "Lotta , okänd adress och telefon.

Hon åkte sedan vidare ensam med T-bana från Fridhemsplan klockan 20:22 .

Hon åkte i sista vagnen och anlände till Gamla Stan 20:32-20:34 .

På den perrong för södergående trafik, som hon befann sig på, såg hon en man stå endast några meter från den sista vagnen med ett spröt, som stack upp under rocken. Mannen hade också ett par öronproppar i öronen.

Han var barhuvad och hon såg att han inte hade någon skalm över huvudet.

Hon gick sedan förbi mannen och hörde, när hon var 5-6 m från mannen att det brusade från hans håll.

Hon vände sig då om och såg att mannen vänt sig mot Riddarfjärden och att han pratade i en lur med vita knappar på.

Hon gick sedan vidare nedför trapporna till spärren, utan att möta någon.

Hon gick genom tunneln och till höger i trappan upp mot Munkbrogatan, gick sedan in på Schönfeldts gränd, där hon plötsligt fick se en man gå över gränden från vänster till höger sida.

Mannen ställde sig sedan intill dörren till en affär och pratade eller "arbetade med" en lur av något slag. Hon såg dock inget spröt intill denne man och såg heller inte om han hade något i öronen.

När hon passerade mannen bör klockan ha varit 20:35-20:36 enligt Strömbeck. Hon anlände sedan till Hotell Gamla Stan klockan 20:40 ,där hon sammanträffade med receptionisten .

Hon berättade dock inget för denne om det inträffade. Hon hämtade sedan ut innestående lön och åkte sedan vidare hem till Nacka.

1986-03-01 fick hon besked om mordet på Olof Palme. Hon tog några dagar senare kontakt med krinsp Torbjörn Sirén vid Nacka polisdistrikt och berättade för denne om sina iakttagelser.

Sirén bad henne omedelbart kontakta spaningscentralen. Hon ville dock inte ringa, varför Sirén erbjöd sig ringa i hennes ställe. Hon blev sedan, lite senare på kvällen uppringd av en man från spaningscentralen.

Under promenaden tillsammans med personalen från RKS, beskrev hon den väg hon gått den aktuella kvällen.

Hon beskrev också utförligt hur och var männen hade stått och hur de uppträtt.

Kommentar: Vi har mycket svårt att avgöra sanningahalten i det Strömbeck har berättat.

1986-03-12 11:15 togs kontakt med Torbjörn Sirén Nacka pd. Han uppger att han känt Strömbeck sedan många år tillbaka.

Han uppger att hon haft en del psykiska besvär, men tror inte att hon medvetet skulle hitta på en sådan här historia. Han är övertygad om att hon berättat det hon känner sig ha upplevt. Det är också därför han har vidarebefordrat hennes meddelande.

Strömbeck tog kontakt med Sirén först per telefon 1986-03-05 , varefter Sirén meddelade spaningsledningen, vilken i sin tur tog kontakt med Strömbeck.

Tillägg

Tillägg 1: Strömbeck medföljde 1986-03-11 till polishuset för att titta igenom en del fotografier.

Hon tittade då i Fotopärm A upprättad 1986-03-06 .

Efter att ha studerat pärmen i cirka 10 minuter uppgav hon att hon den aktuella kvällen ej sett någon av männen i pärmen.

Hon har dock sett mannen på foto nummer 24 ett flertal gånger i Gamla Stan, senast någon gång i början på jan 1986. Strömbeck gjorde även en skiss på luren, som mannen på perrongen höll i. Den bifogas.

Tillägg 2: Strömbeck var på kvällen 1986-02-28 iklädd grön kappa med grönt skärp. Glasögon med en vit snodd runt halsen.

Pol-1986-03-11 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

Pol-1986-03-11 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

Under promenaden tillsammans med personalen från RKS, beskrev hon den väg hon gått den aktuella kvällen.

Hon beskrev också utförligt hur och var männen hade stått och hur de uppträtt.

Kommentar: Vi har mycket svårt att avgöra sanningahalten i det Strömbeck har berättat.

1986-03-12 11:15 togs kontakt med Torbjörn Sirén Nacka pd. Han uppger att han känt Strömbeck sedan många år tillbaka.

Han uppger att hon haft en del psykiska besvär, men tror inte att hon medvetet skulle hitta på en sådan här historia. Han är övertygad om att hon berättat det hon känner sig ha upplevt. Det är också därför han har vidarebefordrat hennes meddelande.

Strömbeck tog kontakt med Sirén först per telefon 1986-03-05 , varefter Sirén meddelade spaningsledningen, vilken i sin tur tog kontakt med Strömbeck.

Tillägg

Tillägg 1: Strömbeck medföljde 1986-03-11 till polishuset för att titta igenom en del fotografier.

Hon tittade då i Fotopärm A upprättad 1986-03-06 .

Efter att ha studerat pärmen i cirka 10 minuter uppgav hon att hon den aktuella kvällen ej sett någon av männen i pärmen.

Hon har dock sett mannen på foto nummer 24 ett flertal gånger i Gamla Stan, senast någon gång i början på jan 1986. Strömbeck gjorde även en skiss på luren, som mannen på perrongen höll i. Den bifogas.

Tillägg 2: Strömbeck var på kvällen 1986-02-28 iklädd grön kappa med grönt skärp. Glasögon med en vit snodd runt halsen.

Skiss över telefonlur

Pol-1986-03-11 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

Pol-1986-03-11 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

Skiss över telefonlur

Pol-1986-03-11 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 00:00
Avslutat


SNABB-SET

Blanketten utgör FORTSATTNINGSBLAD titt APS bi *83.1.1. men kan iven användas vid utskrift av promemoria eller förhörsprotokoll i spaningsdrende

VIK

TANTA

LYCK

01 Poliadistikt

Sid nr

SPANINGSUPPSLAG I grövre brottmål

OF Aven

Stoakholm 02 Avtatuental

Lopender

8075ila

04 Fortsättningsblad

RAS-D 03 Upprinattd) w

telefon En bradiknom 78.02. 09 brott vilket uppgitten har sammen

Mord på Olof Palme 10 ok

Uppf8ljning av 2 75

03

Uppgikalamnare (enernamn och tarnamny Strömbiak-larsson, Ulla 00

Utskriftsdatum Promemoria

1986-0312

Förhörspiot

860311 kl 15.30 sammanträffade kringparna vid RKS Bengt Fredrikson ooh Torbjörn surström mad Strömbiak utaiför t-banan Gamla Stan, för att hon exakt skulle beskriva den vilg hon gått från t-banan till Hotell Gamla Stan.

Hon berättade då, som tidigare, att hon arbetat på Svensak Dagbladet på kvällen 860228 till ungefär kl 20.00. Hon arbetar extra på marknads- och försäljningard nad abbonemangsförsäljning. Hön tog sadan buas 56 tili Fridhemsplan tillsammans med en arbetskamrat "Lotta", okind adress och telefon.

Hon åkte sedan vidare ensam med t-bana från Fridhansplan kl 20.22. Hon åkte i siste vagnen oah anlänge till Gamla Stan 20.32-20.34. P& don perrong för södergdende trafik, som hon beram sig på, ade hon en man gtå endast några madter_från

ista vagnen med att spr8t, som sta ok upp under rooken. Mannen hade också ett par Bronproppar 1 Cronen. Han var barhvad och hon sdg att han inte hade någon akala över huvudet. Hon sok sedan förbi mannen och hörde, när hon var 5-6 m från mannen att det brusadó från hans håll. Hon vände sig då om och såg att barnen vänt sig mot Middarfjärden och att han pratade. I en lur med vita knappar på. Hon giok sedan vidare nedför trapporna till spärren, utan att möta någon. Hon giak genom KNJI tunneln och till höger i trappan uppmot Hila-Nygatan Hunkbrog, giak sedan in på Sahönfelt. Gränd, där hon plötsligt fick se en man gå över gränden från vänster till höger side. Mannen ställde sig sedan intill dörren till an affär och pratade eller "arbetade med" en lur av något slag. Hon såg dock inget apröt intill denne man och såg heller inte om han hade något i öronen. När hon passerade mannen bör kl ha varit 20.35-20.36.enligt Strömbäck. Hon anlände sedan till Hotell Gamla Stan kl 20.40, där hon sammanträffade med receptionistenHon berättade doak inget för denne om det inträffade. Hon häntade sedan ut imestande lön och åkte sedan vidare hom till Naala.

860301 fick hon besked om mordet på Olof Palme. Hon tog några dagar senare kontakt nad map Torbjörn Sirén zla Nacka pd oab berättade för denne om sina iakttagelser. Sirén bad henne omedalbart kontakta spaningacentralen. Hon ville dock inte ringe, varför giren erbjöd sig ringa i hennes ställe. Hon blev sedan, lite senare på kvällen uppringd av en man från spuitingscentralen. I

2n

Pol-1986-03-12 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

Pol-1986-03-12 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

SNABB-SET

Blanketten utgör FORTSATTNINGSBLAD titt APS bi *83.1.1. men kan iven användas vid utskrift av promemoria eller förhörsprotokoll i spaningsdrende

VIK

TANTA

LYCK

01 Poliadistikt

Sid nr

SPANINGSUPPSLAG I grövre brottmål

OF Aven

Stoakholm 02 Avtatuental

Lopender

8075ila

04 Fortsättningsblad

RAS-D 03 Upprinattd) w

telefon En bradiknom 78.02. 09 brott vilket uppgitten har sammen

Mord på Olof Palme 10 ok

Uppf8ljning av 2 75

03

Uppgikalamnare (enernamn och tarnamny Strömbiak-larsson, Ulla 00

Utskriftsdatum Promemoria

1986-0312

Förhörspiot

860311 kl 15.30 sammanträffade kringparna vid RKS Bengt Fredrikson ooh Torbjörn surström mad Strömbiak utaiför t-banan Gamla Stan, för att hon exakt skulle beskriva den vilg hon gått från t-banan till Hotell Gamla Stan.

Hon berättade då, som tidigare, att hon arbetat på Svensak Dagbladet på kvällen 860228 till ungefär kl 20.00. Hon arbetar extra på marknads- och försäljningard nad abbonemangsförsäljning. Hön tog sadan buas 56 tili Fridhemsplan tillsammans med en arbetskamrat "Lotta", okind adress och telefon.

Hon åkte sedan vidare ensam med t-bana från Fridhansplan kl 20.22. Hon åkte i siste vagnen oah anlänge till Gamla Stan 20.32-20.34. P& don perrong för södergdende trafik, som hon beram sig på, ade hon en man gtå endast några madter_från

ista vagnen med att spr8t, som sta ok upp under rooken. Mannen hade också ett par Bronproppar 1 Cronen. Han var barhvad och hon sdg att han inte hade någon akala över huvudet. Hon sok sedan förbi mannen och hörde, när hon var 5-6 m från mannen att det brusadó från hans håll. Hon vände sig då om och såg att barnen vänt sig mot Middarfjärden och att han pratade. I en lur med vita knappar på. Hon giok sedan vidare nedför trapporna till spärren, utan att möta någon. Hon giak genom KNJI tunneln och till höger i trappan uppmot Hila-Nygatan Hunkbrog, giak sedan in på Sahönfelt. Gränd, där hon plötsligt fick se en man gå över gränden från vänster till höger side. Mannen ställde sig sedan intill dörren till an affär och pratade eller "arbetade med" en lur av något slag. Hon såg dock inget apröt intill denne man och såg heller inte om han hade något i öronen. När hon passerade mannen bör kl ha varit 20.35-20.36.enligt Strömbäck. Hon anlände sedan till Hotell Gamla Stan kl 20.40, där hon sammanträffade med receptionistenHon berättade doak inget för denne om det inträffade. Hon häntade sedan ut imestande lön och åkte sedan vidare hom till Naala.

860301 fick hon besked om mordet på Olof Palme. Hon tog några dagar senare kontakt nad map Torbjörn Sirén zla Nacka pd oab berättade för denne om sina iakttagelser. Sirén bad henne omedalbart kontakta spaningacentralen. Hon ville dock inte ringe, varför giren erbjöd sig ringa i hennes ställe. Hon blev sedan, lite senare på kvällen uppringd av en man från spuitingscentralen. I

2n

SNABB-SET

användas vid utskrift av promemoria eller förhörsprotokoll i spaningsärende.

VIK

TATTA

RYCK

2

01 Potisdistrikt

Sid nr

SPANINGSUPPSLAG i grovre brollmål

O AWS

08 Lopande

Sthlm 02 Arbatsenhet

| Uppgiftslamnare (ofternamn och tornamn)

RKS 03 Upprättat(d) w'

telefon Fredrikson 09 Biolt med vilket uppgilten hor samman

04 Fortsäilningsblad

Strömbäok-Tarason, UXLA.

Utskriftsdatum

05

06

Förhörsprol

Promemoria

10 sek

Under promenaden tillsammans med personalon från RIS, beskrev hon den vág hon gått den aktuella kvällen. Hon beskrev oakså utförligt hur och var männen hade stått och hur de uppträtt.

Kommentar: Vi har mycket svårt att svgörs_ganningahalten i det Strömbäak har berättat.

860312 kl 11.15 togs kontakt med Torbjörn Sirén Nacka pd. Han uppger att han kënt Strömbäak sedan många år tillbaka. Han uppger att hon haft en del psykiska besvär, men tror inte att hon medvetet skulle hitta på en sådan här historia. Han är övertygad om att hon berättat det hon känner sig ha upplevt. Det är också dërför han har vidarebefordrat hennes meddelande.

Strömbãok tog kontakt med Siren först per telefon 860305, varefter Sirán meddelade spaningsledningen, vilken i sin tur tog kontakt med Strömbilak.

Tilläggs Strömbäck medföljde 860311 till poliahuset för att titta igenom en del fotografier. Hon tittade då i Fotopärm At upprättad 860306. Efter att ha studerat përmen i ca 10 min uppgar hon att hon den aktuella kvällen sett någon av männen i pärmen. Hon har dock sett mannen på foto nr 24 ett flertal gånger i Gamla Stan, senast någon gång i början på jan 86. Strömbäak gjorde även en skdise på luren, som mannen på KOSÍK perrongen höll i. Den bifogas.

Tillägg 2: Strömbäck var på kvällen 860228 iklädd grön kappa med grönt skärp. Glasögon med en vit snodd runt halsen.

o

250

Pol-1986-03-12 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

Pol-1986-03-12 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

SNABB-SET

användas vid utskrift av promemoria eller förhörsprotokoll i spaningsärende.

VIK

TATTA

RYCK

2

01 Potisdistrikt

Sid nr

SPANINGSUPPSLAG i grovre brollmål

O AWS

08 Lopande

Sthlm 02 Arbatsenhet

| Uppgiftslamnare (ofternamn och tornamn)

RKS 03 Upprättat(d) w'

telefon Fredrikson 09 Biolt med vilket uppgilten hor samman

04 Fortsäilningsblad

Strömbäok-Tarason, UXLA.

Utskriftsdatum

05

06

Förhörsprol

Promemoria

10 sek

Under promenaden tillsammans med personalon från RIS, beskrev hon den vág hon gått den aktuella kvällen. Hon beskrev oakså utförligt hur och var männen hade stått och hur de uppträtt.

Kommentar: Vi har mycket svårt att svgörs_ganningahalten i det Strömbäak har berättat.

860312 kl 11.15 togs kontakt med Torbjörn Sirén Nacka pd. Han uppger att han kënt Strömbäak sedan många år tillbaka. Han uppger att hon haft en del psykiska besvär, men tror inte att hon medvetet skulle hitta på en sådan här historia. Han är övertygad om att hon berättat det hon känner sig ha upplevt. Det är också dërför han har vidarebefordrat hennes meddelande.

Strömbãok tog kontakt med Siren först per telefon 860305, varefter Sirán meddelade spaningsledningen, vilken i sin tur tog kontakt med Strömbilak.

Tilläggs Strömbäck medföljde 860311 till poliahuset för att titta igenom en del fotografier. Hon tittade då i Fotopärm At upprättad 860306. Efter att ha studerat përmen i ca 10 min uppgar hon att hon den aktuella kvällen sett någon av männen i pärmen. Hon har dock sett mannen på foto nr 24 ett flertal gånger i Gamla Stan, senast någon gång i början på jan 86. Strömbäak gjorde även en skdise på luren, som mannen på KOSÍK perrongen höll i. Den bifogas.

Tillägg 2: Strömbäck var på kvällen 860228 iklädd grön kappa med grönt skärp. Glasögon med en vit snodd runt halsen.

o

250

ar

C

no

ornprofit

licas

metall

ㅓ T

뉴 K

eu

larruchy

Fung

0.0.0

06-0

ucappa

o 6 བྱེད་ཡཚ--མ་

.

Pol-1986-03-12 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

Pol-1986-03-12 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

ar

C

no

ornprofit

licas

metall

ㅓ T

뉴 K

eu

larruchy

Fung

0.0.0

06-0

ucappa

o 6 བྱེད་ཡཚ--མ་

.

!

18

1

--

1

.

Pol-1986-03-12 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

Pol-1986-03-12 Z8075-01-A walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

!

18

1

--

1

.