wpu.nu

Uppslag:Z8075-01-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8075-01-B
Registrerat
1990/02/01
Ad acta
1992/08/13
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-01-31 15:30
Avslutat
1990-01-31 16:00


Protokoll över förhör med Ulla Strömbeck, - .

Förhöret hållet 1990-01-31 15:30-16:00 .

Förhörsledare krinsp Ola Ericson Boija. Telefonförhör.

Strömbeck upplyst om att anledningen till förhöret är kompletteringar till hennes tidigare lämnade uppgifter i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme.

Strömbeck uppgav att hon 1986-02-28 arbetat på Svenska Dagbladet.

Hon arbetade där med försäljning av annonser och prenumerationer. För detta hade hon prestationslön och inte ersättning för arbetad tid.

Normalt arbetade man till 21:00 men eftersom detta var en fredagskväll slutade arbetet klockan 20:00 .

De som arbetade med detta arbete satt alla på ett våningsplan de hade enskilda arbetsrum eller delade ett rum på två. Strömbeck satt för det mesta ensam.

Någon registrering av den tid då man anlände till respektive lämnade arbetsplatsen gjordes inte.

Vid detta tillfälle gick de flesta liksom Strömbeck klockan 20:00 .

Vid utgången fanns en ABAB-väktare.

När Strömbeck lämnat SvD tog hon tunnelbanan till Gamla Stan. Hon hade gott om tid och beslöt att gå till sin arbetsplats på Hotell Gamla Stan för att ta ut innestående lön.

Hon gick från tunnelbanan till hotellet på sätt som tidigare beskrivits av Strömbeck.

På hotellet träffade hon receptionisten .

öppnade kassaskåpet och tog fram kuvertet med Strömbecks lön vilket överlämnades till henne.

Hotellet har 10-12 anställda och tillämpar kontantlön. Pengarna placeras i ett kuvert och lämnas till den anställde.

Med kuvertet följer en tvådelad slip som utgör utbetalningskort. En del lämnas till den anställde och en del stannar kvar på hotellet för bokföring. På dessa kort finns plats för datum och signatur.

Enligt Strömbeck kvitterades inte dessa alltid.

Strömbeck som uppgav att hon sparar alla lönespecifikationer i 10 år

Pol-1990-01-31 Z8075-01-B walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

Pol-1990-01-31 Z8075-01-B walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

Protokoll över förhör med Ulla Strömbeck, - .

Förhöret hållet 1990-01-31 15:30-16:00 .

Förhörsledare krinsp Ola Ericson Boija. Telefonförhör.

Strömbeck upplyst om att anledningen till förhöret är kompletteringar till hennes tidigare lämnade uppgifter i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme.

Strömbeck uppgav att hon 1986-02-28 arbetat på Svenska Dagbladet.

Hon arbetade där med försäljning av annonser och prenumerationer. För detta hade hon prestationslön och inte ersättning för arbetad tid.

Normalt arbetade man till 21:00 men eftersom detta var en fredagskväll slutade arbetet klockan 20:00 .

De som arbetade med detta arbete satt alla på ett våningsplan de hade enskilda arbetsrum eller delade ett rum på två. Strömbeck satt för det mesta ensam.

Någon registrering av den tid då man anlände till respektive lämnade arbetsplatsen gjordes inte.

Vid detta tillfälle gick de flesta liksom Strömbeck klockan 20:00 .

Vid utgången fanns en ABAB-väktare.

När Strömbeck lämnat SvD tog hon tunnelbanan till Gamla Stan. Hon hade gott om tid och beslöt att gå till sin arbetsplats på Hotell Gamla Stan för att ta ut innestående lön.

Hon gick från tunnelbanan till hotellet på sätt som tidigare beskrivits av Strömbeck.

På hotellet träffade hon receptionisten .

öppnade kassaskåpet och tog fram kuvertet med Strömbecks lön vilket överlämnades till henne.

Hotellet har 10-12 anställda och tillämpar kontantlön. Pengarna placeras i ett kuvert och lämnas till den anställde.

Med kuvertet följer en tvådelad slip som utgör utbetalningskort. En del lämnas till den anställde och en del stannar kvar på hotellet för bokföring. På dessa kort finns plats för datum och signatur.

Enligt Strömbeck kvitterades inte dessa alltid.

Strömbeck som uppgav att hon sparar alla lönespecifikationer i 10 år

uppmanades under förhöret att eftersöka aktuell handling.

Hon hittade blanketten avseende arbetstiden 1985-12-26 - 1986-01-25 vilken utgjorde underlag för löneutbetalning under februari.

Strömbeck undersökte blanketten och uppgav att rutan för signatur och datum var oifylld vilket enligt henne sannolikt betyder att hotellets motsvarande blankett även den saknar noteringar i aktuellt fält.

Kontroll kan göras med som är den som handhar löneutbetalningarna på hotellet.

Strömbeck konsulterade även, på uppmaning, sin dagbok för 1986 och läste därvid upp följande för 1986-02-28

"Arbetade SvD sedan till Gamla Stan, hämtade lön".

Dagboken skall enligt Strömbeck vara förd vid aktuell tid.

Kontroll med Hotell Gamla Stan. Tel. 24 44 50.

ansvarar för hotellets löneutbetalningar.

Någon möjlighet att via hotellets bokföring kontrollera vilken dag Strömbeck hämtade sin lön finns inte.

På den aktuella lönespecifikationen antecknas endast den dag från vilken lönen betalas ut - i detta fall den 1986-02-25 .

När den anställde sedan kvitterar ut sin lön sker detta med signatur i en särskild ruta på blanketten. Denna signatur är inte förenad med datum för utkvittensen.

Pol-1990-01-31 Z8075-01-B walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

Pol-1990-01-31 Z8075-01-B walkie-talkie-observationer-Ulla-Strömbäck-Gamla-stan.pdf

uppmanades under förhöret att eftersöka aktuell handling.

Hon hittade blanketten avseende arbetstiden 1985-12-26 - 1986-01-25 vilken utgjorde underlag för löneutbetalning under februari.

Strömbeck undersökte blanketten och uppgav att rutan för signatur och datum var oifylld vilket enligt henne sannolikt betyder att hotellets motsvarande blankett även den saknar noteringar i aktuellt fält.

Kontroll kan göras med som är den som handhar löneutbetalningarna på hotellet.

Strömbeck konsulterade även, på uppmaning, sin dagbok för 1986 och läste därvid upp följande för 1986-02-28

"Arbetade SvD sedan till Gamla Stan, hämtade lön".

Dagboken skall enligt Strömbeck vara förd vid aktuell tid.

Kontroll med Hotell Gamla Stan. Tel. 24 44 50.

ansvarar för hotellets löneutbetalningar.

Någon möjlighet att via hotellets bokföring kontrollera vilken dag Strömbeck hämtade sin lön finns inte.

På den aktuella lönespecifikationen antecknas endast den dag från vilken lönen betalas ut - i detta fall den 1986-02-25 .

När den anställde sedan kvitterar ut sin lön sker detta med signatur i en särskild ruta på blanketten. Denna signatur är inte förenad med datum för utkvittensen.