wpu.nu

Uppslag:Z8075-05-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8075-05-A
Registrerat
1992-05-19
Ad acta
1992-08-13
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-05-19 00:00
Avslutat


Stockholm

SPANINGSUPPSLAG Grove brotta

RKP-A2

IZ 8075-5.A

z

Forte ques

Krinsp Fredrikanon

met garaan Moedel. OLALLaime

10

920519/GT

Protokoll fort vid förhör medFörhöret hållet på rikskriminalpolisen med början kl. 12.10, den 19 maj 1992. Förhörsledare: Krinsp Bengt Fredriksson Förhörsvittne: Krkom Ake Röst

Före förhöret underrättadesom att han skall höras upplysningsvis med anledning av att Sven Anér i en J0-anmälan gjort gällande att SAPO undanhållit förhör för Palmeutredningen.

F: Är du hörd tidigare i samband med utredningen om mordet på Olof Palme? Svaret är jo. F: Hur många gånger? Jag minns bara en gång. F: När var det? Svårt att dra mig till minnes just nu, men borde varit något eller några år efter. F: Var befann du dig när du hördes? Vi gjorde en skiss på platsen, Gamla Stangth_908; platsen utanför där vi skulle ha arbetat vid tillfället. F: Och av vem eller vilka hördes du? Av, jag minns inte naranet på förhörsledaren, det var från Palmegruppen. F: Det var en förhörsledare från Palmegruppen? Ja. Minns tyvärr inte namnet på honom. F: Det var nästa fråga, från vilken avdelning kom förhörsledaren? Det är Palmegruppen, Är du hörd av personal från SXPO någon gång? spaningschefens plantar fod rom me

Pol-1990-05-19 Z8075-05-A Förhör-med-polisman-Gamla-Stan-tunnelbana.pdf

Pol-1990-05-19 Z8075-05-A Förhör-med-polisman-Gamla-Stan-tunnelbana.pdf

Stockholm

SPANINGSUPPSLAG Grove brotta

RKP-A2

IZ 8075-5.A

z

Forte ques

Krinsp Fredrikanon

met garaan Moedel. OLALLaime

10

920519/GT

Protokoll fort vid förhör medFörhöret hållet på rikskriminalpolisen med början kl. 12.10, den 19 maj 1992. Förhörsledare: Krinsp Bengt Fredriksson Förhörsvittne: Krkom Ake Röst

Före förhöret underrättadesom att han skall höras upplysningsvis med anledning av att Sven Anér i en J0-anmälan gjort gällande att SAPO undanhållit förhör för Palmeutredningen.

F: Är du hörd tidigare i samband med utredningen om mordet på Olof Palme? Svaret är jo. F: Hur många gånger? Jag minns bara en gång. F: När var det? Svårt att dra mig till minnes just nu, men borde varit något eller några år efter. F: Var befann du dig när du hördes? Vi gjorde en skiss på platsen, Gamla Stangth_908; platsen utanför där vi skulle ha arbetat vid tillfället. F: Och av vem eller vilka hördes du? Av, jag minns inte naranet på förhörsledaren, det var från Palmegruppen. F: Det var en förhörsledare från Palmegruppen? Ja. Minns tyvärr inte namnet på honom. F: Det var nästa fråga, från vilken avdelning kom förhörsledaren? Det är Palmegruppen, Är du hörd av personal från SXPO någon gång? spaningschefens plantar fod rom me

Aldrig. : Har du sagt till någon att du är hörd av personal från SAPO?

Aldrig. : Har någon sagt till dig att dom som hörde dig kom från SAPO?

Aldrig. : Tack, det var alla frågor. Xr det några frågor som du har som du vill

ställa till oss eller några kompletteringar du vill göra. Nej, inte just nu, men att anledningen till att jag hördes så långt efter dá var för att

när det första förhöret.... och kollegan då var så utförlig i sin berättelse så att framför allt att man inte ansåg att man behövde höra mig. Jag hade ingenting mer att komma med

i alla fall. Vet du var din kollega hördes någonstans?

Jag tror han hördes uppe på polishuset, han var uppe hos Palmegruppen

och hördes. Har krkom Röst några frågor? Nej. Vill du ha bandet återuppspelat för dig?

, tack. har vi lyssnat på bandet. Är du nöjd med vad som är intalat?

.

avslutas kl. 12.20.

som ovan

mg

Fredriksson

Pol-1990-05-19 Z8075-05-A Förhör-med-polisman-Gamla-Stan-tunnelbana.pdf

Pol-1990-05-19 Z8075-05-A Förhör-med-polisman-Gamla-Stan-tunnelbana.pdf

Aldrig. : Har du sagt till någon att du är hörd av personal från SAPO?

Aldrig. : Har någon sagt till dig att dom som hörde dig kom från SAPO?

Aldrig. : Tack, det var alla frågor. Xr det några frågor som du har som du vill

ställa till oss eller några kompletteringar du vill göra. Nej, inte just nu, men att anledningen till att jag hördes så långt efter dá var för att

när det första förhöret.... och kollegan då var så utförlig i sin berättelse så att framför allt att man inte ansåg att man behövde höra mig. Jag hade ingenting mer att komma med

i alla fall. Vet du var din kollega hördes någonstans?

Jag tror han hördes uppe på polishuset, han var uppe hos Palmegruppen

och hördes. Har krkom Röst några frågor? Nej. Vill du ha bandet återuppspelat för dig?

, tack. har vi lyssnat på bandet. Är du nöjd med vad som är intalat?

.

avslutas kl. 12.20.

som ovan

mg

Fredriksson