wpu.nu

Uppslag:Z8075-05

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8075-05
Registrerat
1990-04-27
Ad acta
1992-08-13
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-04-27 00:00
Avslutat


Protokoll över förhör medFörhöret hållet fredagen den 20 april 1990 med början kl 15.30. Förhörsplats Gadla Stans T-bana. Förhörsledare krinep Ola Ericson Boija.uppgav att han den 28 feb 1986 kommenderats till civil tjänst tillsammans medDe fick till uppgift att ha tillsyn över skinheads vid tunnelbanestationerna Gla Stan Slussen och Medborgarplatsen.

Till förstärkning fanns en övs-buss under befäl av pinspkan inte minnas några exakta tider men har ett svagt minne av attvid något tillfälle skulde ta radiokontakt medgrupp då de av väktare i Gla Stan fått höra att ett större gäng skinheads_ var i antågande.minns ej omför detta begivit sig till perrongen. Han har inget minne av att han ochskulle ha befunnit sig tillsammans på perrongen vid något tillfälle. De var hela tiden tillsammans och gick aldrig några längre sträckor från varandra.har något minne av att de besökte även stationen vid Slussen under kvällen. Någon gång under kvällen besökte de SLB ledningscentral vid Munkbron där de drack kaffe med väktare. Vid ett senare tillfälle var de vid Medborgarplatsen där de drac kaffe med andra väktare. Under denna paus nåddes de av radiolarmet om mordet på Sveavägen.ochsprang tillpolisstation och anmälde sig. Eftersom de var civila fick de ut en civil bil och sysslade sedan under natten med olika transporter bland annat av statsråd.är ganska säker på att de endast hade en bärbar radio och att denna bars avvilket var naturligt då denneoch såledeshar inget minne av om ban skulle ha gått upp i några gränder i Gamla Stan. Han trør inte att så var fallet. Han kan dock inte uteslutna att han vid något tillfälle lämnat T-stationen för att tex kontrollers något ungdomsgäng

Ex 2 Till spaningschefens panni neljo los av or banketten enda som fortsatt stad

775-0

Pol-1990-04-27 Z8075-05 Förhör-med-polisman-Gamla-Stan-tunnelbana.pdf

Pol-1990-04-27 Z8075-05 Förhör-med-polisman-Gamla-Stan-tunnelbana.pdf

Protokoll över förhör medFörhöret hållet fredagen den 20 april 1990 med början kl 15.30. Förhörsplats Gadla Stans T-bana. Förhörsledare krinep Ola Ericson Boija.uppgav att han den 28 feb 1986 kommenderats till civil tjänst tillsammans medDe fick till uppgift att ha tillsyn över skinheads vid tunnelbanestationerna Gla Stan Slussen och Medborgarplatsen.

Till förstärkning fanns en övs-buss under befäl av pinspkan inte minnas några exakta tider men har ett svagt minne av attvid något tillfälle skulde ta radiokontakt medgrupp då de av väktare i Gla Stan fått höra att ett större gäng skinheads_ var i antågande.minns ej omför detta begivit sig till perrongen. Han har inget minne av att han ochskulle ha befunnit sig tillsammans på perrongen vid något tillfälle. De var hela tiden tillsammans och gick aldrig några längre sträckor från varandra.har något minne av att de besökte även stationen vid Slussen under kvällen. Någon gång under kvällen besökte de SLB ledningscentral vid Munkbron där de drack kaffe med väktare. Vid ett senare tillfälle var de vid Medborgarplatsen där de drac kaffe med andra väktare. Under denna paus nåddes de av radiolarmet om mordet på Sveavägen.ochsprang tillpolisstation och anmälde sig. Eftersom de var civila fick de ut en civil bil och sysslade sedan under natten med olika transporter bland annat av statsråd.är ganska säker på att de endast hade en bärbar radio och att denna bars avvilket var naturligt då denneoch såledeshar inget minne av om ban skulle ha gått upp i några gränder i Gamla Stan. Han trør inte att så var fallet. Han kan dock inte uteslutna att han vid något tillfälle lämnat T-stationen för att tex kontrollers något ungdomsgäng

Ex 2 Till spaningschefens panni neljo los av or banketten enda som fortsatt stad

775-0

of

tid

SPANINGSUPPSLAG I grövre brottmái

?

03 Arbetshar

07 MAI

Os London

03 Lapartat av

Telefon

04 Fora 311

Drogime after och form

ningsblad

Brott med vikel uppgiften Nor samman

05

OG

Utswidtum

Foror prot

SOR

Promemoriahar inga såkra minne av sin egen klädsel under den aktuella kvällen. Han kan dock väl tänka sig att den beskrivnig som lämnat kan stämma.uppgav vid tidigarefförhör aty bar ljusbrun, midjekort skinnjacka, blå joans, svarta skor och randig halsduk.är ganska säker på att han bar den beskrivna skinnjackan vid tillfället.

Ola Ericson Boija

Pol-1990-04-27 Z8075-05 Förhör-med-polisman-Gamla-Stan-tunnelbana.pdf

Pol-1990-04-27 Z8075-05 Förhör-med-polisman-Gamla-Stan-tunnelbana.pdf

of

tid

SPANINGSUPPSLAG I grövre brottmái

?

03 Arbetshar

07 MAI

Os London

03 Lapartat av

Telefon

04 Fora 311

Drogime after och form

ningsblad

Brott med vikel uppgiften Nor samman

05

OG

Utswidtum

Foror prot

SOR

Promemoriahar inga såkra minne av sin egen klädsel under den aktuella kvällen. Han kan dock väl tänka sig att den beskrivnig som lämnat kan stämma.uppgav vid tidigarefförhör aty bar ljusbrun, midjekort skinnjacka, blå joans, svarta skor och randig halsduk.är ganska säker på att han bar den beskrivna skinnjackan vid tillfället.

Ola Ericson Boija