wpu.nu

Uppslag:N3178-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
3178-00
Registrerat
1988-08-03
Ad acta
1995-05-10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-27 00:00
Avslutat


Staffan Sundin hade blivit uppmanad av en polisöverintendent att ringa till Stockholm och vidarebefordra 161 följande uppgifter.

Intendenten hade blivit uppringd av vilken i sin tur blivit kontaktad av en man vid namn . säger sig veta något om mordet på Olof Palme och meddelar också att

Sundins kommentar:

Anknyter till uppslag nr S

Pol-1986-03-27 N3178-00 troligen-om-Arvo-Horm Maskningsvariant.pdf

Pol-1986-03-27 N3178-00 troligen-om-Arvo-Horm Maskningsvariant.pdf

Staffan Sundin hade blivit uppmanad av en polisöverintendent att ringa till Stockholm och vidarebefordra 161 följande uppgifter.

Intendenten hade blivit uppringd av vilken i sin tur blivit kontaktad av en man vid namn . säger sig veta något om mordet på Olof Palme och meddelar också att

Sundins kommentar:

Anknyter till uppslag nr S
Förhör
Kort sammanfattning
Tips Staffan Roy Juri Lina
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-27 15:55
Avslutat


 Staffan  hade blivit uppmanad av en pöint att ringa till Stockholm och vidarebefordra följande uppgifter.

Intendenten hade blivit uppringd av en journalist vid namn Roy vilken i sin tur blivit kontaktad av en man vid namn Jüri Lina, telefon (riktnr finns ej).

Jüri Lina säger sig veta något om mordet på Olof Palme och meddelar också att någonting kommer att hända fredagen den 28 mars.
kommentar; Roy anses lite "konstig".

Ovanstående anknyter till uppslag Y8024

Pol-1986-03-27-13.55-N3178 Tips-Staffan Roy-Juri Lina.PDF

Pol-1986-03-27-13.55-N3178 Tips-Staffan Roy-Juri Lina.PDF

 Staffan  hade blivit uppmanad av en pöint att ringa till Stockholm och vidarebefordra följande uppgifter.

Intendenten hade blivit uppringd av en journalist vid namn Roy vilken i sin tur blivit kontaktad av en man vid namn Jüri Lina, telefon (riktnr finns ej).

Jüri Lina säger sig veta något om mordet på Olof Palme och meddelar också att någonting kommer att hända fredagen den 28 mars.
kommentar; Roy anses lite "konstig".

Ovanstående anknyter till uppslag Y8024

forts. förhör Jüri Lina.

 Jüri Lina  gav ett positivt intryck.

Vid tillfället hade börjat tala om en resa till Sovjet, där han hade försökt smuggla in biblar. Han berättade vidare att han då blivit förhörd av KGB. - hade under samtalet bjudit in Jüri Lina till sin bostad, där han också bjöd på mat.

Sammanträffandet inträffade någon gång hösten 1985. Jüri Lina har härutöver träffat vid något ytterligare tillfälle på stan. (Hallunda torg)

Jüri Lina har uppfattat som en såväl impulsiv som dynamisk person, men har svårt att tänka sig honom som gärningsman.

En källa som Jüri Lina inte vill avslöja har påstått att har eller kan ha haft ett visst förhållande till en kvinna vid namn Galina cirka 30 år. Kvinnan är av albansk härkomst och uppehåller sig vanligtvis vid en "östeuropeisk affär" vid Sveavägen.

I anslutning till affären finns en lokal där det "pågår skumma affärer".

Jüri Lina anser att det inte kan uteslutas att denna har kontakt med sovjetiska medborgaren Natalia , Spånga, tfn

Natalia innehar ungerskt pass. Natalia har till ganska nyligen haft som inneboende syriske medborgaren och kurden Latif


Genom sina källor känner Lina till att Latif tidigare vistats 1 Sovjet under en tid av 15 år. Lina anser att Latif inte är någon "riktig flykting" utan snarare en person som erhållit sovjetisk utbildning inom vapenbruk, terrorism mm. Latif torde enligt Lina vara sovjetisk medborgare - eftersom det är mycket svårt att vistas i Sovjet som utlänning under så lång tid.

Enligt Lina var Latif mot sina vanor - borta från lägenheten hos Natalia varje kväll de närmaste 14-dagarna före mordet på statsministern. Han besökte en lokal vid (en lägenhet) där kurder av skilda slag sammanträffade.

Vad som avhandlades är icke känt men uttryck som "gamla stan hade nämnts. - Några dagar före mordet hade Latif frågat Natalia hur han skull, få tag i en mindre väska, typ handledsväska. Natalia som hade två sådana väskor gav den ena till Latif,

Vid 12-tiden på dagen 1986-02-28 försvann Latif från bostaden.

Han återkom inte förrän tre dagar senare. När han försvann från bostaden hade han tagit på sig en mörk träningsoverall under de ordinarie kläderna. Vidare bar han träningsskor samt ett par stövlar i en plastpåse.

När han återkom tre dagar senare hade han stövlarna på sig och träningsskorna var borta. Latif hade vid försvinnandet sagt att han skulle besöka en kurdisk konferens.

Någon dag efter mordet besöktes Natalia av polis, till vilka hon fick lämna diverse uppgifter. Någon dag efter polisens besök hittade Natalia och en besökande svensk väninna en "kartskiss" under Latifs säng.

Skissen föreställde Sveavägen i Stockholm. Dagen därpå besöktes hon ånyo av polis och därvid över kartan.

Pol-1986-03-27-13.55-N3178 Tips-Staffan Roy-Juri Lina.PDF

Pol-1986-03-27-13.55-N3178 Tips-Staffan Roy-Juri Lina.PDF

forts. förhör Jüri Lina.

 Jüri Lina  gav ett positivt intryck.

Vid tillfället hade börjat tala om en resa till Sovjet, där han hade försökt smuggla in biblar. Han berättade vidare att han då blivit förhörd av KGB. - hade under samtalet bjudit in Jüri Lina till sin bostad, där han också bjöd på mat.

Sammanträffandet inträffade någon gång hösten 1985. Jüri Lina har härutöver träffat vid något ytterligare tillfälle på stan. (Hallunda torg)

Jüri Lina har uppfattat som en såväl impulsiv som dynamisk person, men har svårt att tänka sig honom som gärningsman.

En källa som Jüri Lina inte vill avslöja har påstått att har eller kan ha haft ett visst förhållande till en kvinna vid namn Galina cirka 30 år. Kvinnan är av albansk härkomst och uppehåller sig vanligtvis vid en "östeuropeisk affär" vid Sveavägen.

I anslutning till affären finns en lokal där det "pågår skumma affärer".

Jüri Lina anser att det inte kan uteslutas att denna har kontakt med sovjetiska medborgaren Natalia , Spånga, tfn

Natalia innehar ungerskt pass. Natalia har till ganska nyligen haft som inneboende syriske medborgaren och kurden Latif


Genom sina källor känner Lina till att Latif tidigare vistats 1 Sovjet under en tid av 15 år. Lina anser att Latif inte är någon "riktig flykting" utan snarare en person som erhållit sovjetisk utbildning inom vapenbruk, terrorism mm. Latif torde enligt Lina vara sovjetisk medborgare - eftersom det är mycket svårt att vistas i Sovjet som utlänning under så lång tid.

Enligt Lina var Latif mot sina vanor - borta från lägenheten hos Natalia varje kväll de närmaste 14-dagarna före mordet på statsministern. Han besökte en lokal vid (en lägenhet) där kurder av skilda slag sammanträffade.

Vad som avhandlades är icke känt men uttryck som "gamla stan hade nämnts. - Några dagar före mordet hade Latif frågat Natalia hur han skull, få tag i en mindre väska, typ handledsväska. Natalia som hade två sådana väskor gav den ena till Latif,

Vid 12-tiden på dagen 1986-02-28 försvann Latif från bostaden.

Han återkom inte förrän tre dagar senare. När han försvann från bostaden hade han tagit på sig en mörk träningsoverall under de ordinarie kläderna. Vidare bar han träningsskor samt ett par stövlar i en plastpåse.

När han återkom tre dagar senare hade han stövlarna på sig och träningsskorna var borta. Latif hade vid försvinnandet sagt att han skulle besöka en kurdisk konferens.

Någon dag efter mordet besöktes Natalia av polis, till vilka hon fick lämna diverse uppgifter. Någon dag efter polisens besök hittade Natalia och en besökande svensk väninna en "kartskiss" under Latifs säng.

Skissen föreställde Sveavägen i Stockholm. Dagen därpå besöktes hon ånyo av polis och därvid över kartan.

forts. förhör Lina.

I samband med att Latif återkom till bostaden fick han veta av Natalia att polisen besökt henne och att hon lämnat div uppgifter. Latit hade härvid blivit mycket upprörd och hotat henne till livet, om hon nu hade lämnat för mycket uppgifter.

Enligt Linas källor bor Latif inte kvar hos batalia och det är okänt var han bor dock tror mangx att han fortfarande uppehåller sig i Sthlm.

Sammanfattningsvis menar Lina följande:

Den s k sovjetiska maffian, som består av proffesionella brottslingar från Sovjet, o-europa och vissa kurdiska områden och som i stockholmstrakten omfattar cirka 3- 400 personer, är i grund och botten styrd av den sovjetiska ambassaden och kanske även andra Östeuropeiska ambassader. Personerna i maffian är "flyktingar" som erhållit utresetillstånd från fosterlandet. De har ofta redan i hemlandet er tappats med brott och därigenom har man från hemlandet en viss gisslan/hallhake på personerna, som således före sin "utresa" förpliktat sig att under den kommande sverigevistelsen tillhandaga med uppgifter eller andra uppdrag. Chef för maffian i stockholmstrakten är enligt Lina sovjetiske medborgaren Alexander (. Han är flykting och har svenskt främlingspass.

En kontaktyta mellan maffian och sovjetiska myndigheter är |vid (1 Schl.n. Här träffas alla sovjetintresserade personer, svenskas, chilenare, kurder m fl. Ofta syns där också sovjetiskt ambassadfolk.

Enligt Lina är den sovjetiska statens sätt att arbeta via maffian enbart i syfte att störa och oroa det xäss västerländska samhället. Han arbetar så här i många länder. Man drar sig inte jämn för någonting om syftet är det rätta. Lina hänvisar till mordförsöket på Påven 1982. - Som ytterligare exempel anger Lina, att maj månad 1985 begicks två väpnade rån i Helsingfors av Alexander (och Raivo, dåx båda flyktingar i Sverige från Sovjet. Männen hade fått uppdraget (rånuppdraget) från KGB-agenten Toivo

Sovj. ambassaden i Stholm. Männen hade redan före uppdraget vå fått veta att det under 1986 skulle planeras enx flera terroraktioner mot Sverige. I den händelse de blev ertappade (vilket också skedde) skulle de uppge att de handlade i namnet av en i Sverige etablerad estnisk motståndsgrupp.

Pörhöret genonläst och lämnat utan erinran.

avslutat klockan 19.00

Siloo

Pol-1986-03-27-13.55-N3178 Tips-Staffan Roy-Juri Lina.PDF

Pol-1986-03-27-13.55-N3178 Tips-Staffan Roy-Juri Lina.PDF

forts. förhör Lina.

I samband med att Latif återkom till bostaden fick han veta av Natalia att polisen besökt henne och att hon lämnat div uppgifter. Latit hade härvid blivit mycket upprörd och hotat henne till livet, om hon nu hade lämnat för mycket uppgifter.

Enligt Linas källor bor Latif inte kvar hos batalia och det är okänt var han bor dock tror mangx att han fortfarande uppehåller sig i Sthlm.

Sammanfattningsvis menar Lina följande:

Den s k sovjetiska maffian, som består av proffesionella brottslingar från Sovjet, o-europa och vissa kurdiska områden och som i stockholmstrakten omfattar cirka 3- 400 personer, är i grund och botten styrd av den sovjetiska ambassaden och kanske även andra Östeuropeiska ambassader. Personerna i maffian är "flyktingar" som erhållit utresetillstånd från fosterlandet. De har ofta redan i hemlandet er tappats med brott och därigenom har man från hemlandet en viss gisslan/hallhake på personerna, som således före sin "utresa" förpliktat sig att under den kommande sverigevistelsen tillhandaga med uppgifter eller andra uppdrag. Chef för maffian i stockholmstrakten är enligt Lina sovjetiske medborgaren Alexander (. Han är flykting och har svenskt främlingspass.

En kontaktyta mellan maffian och sovjetiska myndigheter är |vid (1 Schl.n. Här träffas alla sovjetintresserade personer, svenskas, chilenare, kurder m fl. Ofta syns där också sovjetiskt ambassadfolk.

Enligt Lina är den sovjetiska statens sätt att arbeta via maffian enbart i syfte att störa och oroa det xäss västerländska samhället. Han arbetar så här i många länder. Man drar sig inte jämn för någonting om syftet är det rätta. Lina hänvisar till mordförsöket på Påven 1982. - Som ytterligare exempel anger Lina, att maj månad 1985 begicks två väpnade rån i Helsingfors av Alexander (och Raivo, dåx båda flyktingar i Sverige från Sovjet. Männen hade fått uppdraget (rånuppdraget) från KGB-agenten Toivo

Sovj. ambassaden i Stholm. Männen hade redan före uppdraget vå fått veta att det under 1986 skulle planeras enx flera terroraktioner mot Sverige. I den händelse de blev ertappade (vilket också skedde) skulle de uppge att de handlade i namnet av en i Sverige etablerad estnisk motståndsgrupp.

Pörhöret genonläst och lämnat utan erinran.

avslutat klockan 19.00

Siloo

)

Protokoll över för hör med estniske nedborgaren tillika publicisten LINA, Jüri,Förhöret avhållet i rikskriminalens lokaler och med början klockan 15.30

Förhörsledare krinsp Igor Siloo. Förhörsvittne krinsp K G Åström, båda rikskriminalen.

Lina underrättades om anledningen till för höret och uppgav därefter:

Själv anlände han till riket 1979, då han erhöll sk politisk asyl. Han är ogift och sammanbor med sin noder, estn medborgaren Linda Lina, 75 år. Modern ankom till riket kort efter hans egen ankomst. - Sedan flera år arbetar han som publicist och producerar således olika artiklar till didskrifter och andra publikationer. Han skriver mest om Sovjet och dess politiska förhållanden till omvärlden främst väst.

Lina anser sig ha mycket god kunskap om vad han kallar den sovjetiska maffian i Svetige, som består av sovjetiska avhoppare, flyktingar från öst-europa, kurder m fl.

Som alla andra människor blev han via massmedia informerad och intresserad av mordet på statsministern. Under hard har han sedermera och genom egna iaktaagel inte minst genom rykten bland landsmän - kommit djupare in i händelsen. Snart nog förstod han att den i pressen omtalade nisstänkte 32-åringen var identisk med Viktor

- Han hade själv flera gånger pratat med som är en person som gärna tar kontakt med folk och är pratglad. Första gången han kom ik i kontakt med

hade han stått och pratat med en kamrat i Hallunda om allehanda politik och sovjetunionen i synnerhet. Härvid hade kommit fram och plötsligt börjat deltaga i samtalet.


anknyta uppslag

Pol-1986-03-27-13.55-N3178 Tips-Staffan Roy-Juri Lina.PDF

Pol-1986-03-27-13.55-N3178 Tips-Staffan Roy-Juri Lina.PDF

)

Protokoll över för hör med estniske nedborgaren tillika publicisten LINA, Jüri,Förhöret avhållet i rikskriminalens lokaler och med början klockan 15.30

Förhörsledare krinsp Igor Siloo. Förhörsvittne krinsp K G Åström, båda rikskriminalen.

Lina underrättades om anledningen till för höret och uppgav därefter:

Själv anlände han till riket 1979, då han erhöll sk politisk asyl. Han är ogift och sammanbor med sin noder, estn medborgaren Linda Lina, 75 år. Modern ankom till riket kort efter hans egen ankomst. - Sedan flera år arbetar han som publicist och producerar således olika artiklar till didskrifter och andra publikationer. Han skriver mest om Sovjet och dess politiska förhållanden till omvärlden främst väst.

Lina anser sig ha mycket god kunskap om vad han kallar den sovjetiska maffian i Svetige, som består av sovjetiska avhoppare, flyktingar från öst-europa, kurder m fl.

Som alla andra människor blev han via massmedia informerad och intresserad av mordet på statsministern. Under hard har han sedermera och genom egna iaktaagel inte minst genom rykten bland landsmän - kommit djupare in i händelsen. Snart nog förstod han att den i pressen omtalade nisstänkte 32-åringen var identisk med Viktor

- Han hade själv flera gånger pratat med som är en person som gärna tar kontakt med folk och är pratglad. Första gången han kom ik i kontakt med

hade han stått och pratat med en kamrat i Hallunda om allehanda politik och sovjetunionen i synnerhet. Härvid hade kommit fram och plötsligt börjat deltaga i samtalet.


anknyta uppslag