Barbro Segnell

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökRelevans
Ledare av den så kallade "Barbrogruppen".
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivetResten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Barbro Segnell i wpu.nu.

Avsnitt

Barbro Segnell har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Barbro Segnell är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Barbro Segnell omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Barbro Segnell som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Barbro Segnell har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer