wpu.nu

Barbro Segnell

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Barbro af Geijerstam

Relevans
Ledare av den så kallade Barbrogruppen. Hade sitt kontor I Skandiahuset.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Avled år 2000.
Fyll på med fakta

Nedan är vad Journalisten Åke Ortmark skrev 1971 i en tidningsartikel där Barbro Sagnell och Barbrogruppen nämns.
Tidningsartikeln om Barbro i september 1971 kom sig av att Åke Ortmark då gav ut sin bok 'Maktens redskap' där han redovisar ett möte med en kvinna som han stött på i inofficiella underrättelsekretsar:
”Barbro är ett bastant fruntimmer. Hon är kraftig, tuff, auktoritativ, humorfri och starkt misstänksam mot allt som luktar socialdemokrati, socialism och kommunism. [...] Barbro har till en del valt tämligen kuriösa medarbetare [...] de flesta har en romantisk dragning till vapen, uniformer och krigsmakt. Barbro och hennes grupp spanade på knarkare och andra och sades ha upprättat register med personer, även regeringsmedlemmar, bl.a. från namnförteckningar som de kommit över [...]. De skulle också förfoga över vapen.”

I utredningen

Det finns inget registrerat i wpu på Barbro Segnell

BilderTeorier

Barbrogruppen sägs ha varit ute på övning, ev. narkotikaspaning under mordkvällen. Detta skall kunna vara förklaring till de många WT observationerna.

Förekommer i wpu