wpu.nu

Uppslag:EAE46-00-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-00-B
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Iakttagelse mordkvällen av man på Snickarbacken (utefter möjlig flyktväg från mordplatsen) som raskt gick ut mot Birger Jarlsgatan. Mannen dolde sitt ansikte med ena handen. Signalementsuppgifter.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 08:25
Avslutat


 Birgit Dahlström  tjänstgjorde kvällen 1986-02-28 i City tillsammans med trafikövervakaren  Bo Gunnar Karlsson .

Klockan 23:05-23:25 befann de sig på Snickarbacken där de rapporterade felparkerade bilar.

Strax innan de lämnade platsen såg  Birgit Dahlström  en man komma raskt gående Snickarbacken mot Birger Jarlsgatan.

Hon befann sig själv på trottoaren ungefär mitt på Snickarbacken medan mannen gick mitt i körbanan.

Hon lade inte märke till varifrån han kom eller åt vilket håll han gick på Birger Jarlsgatan.

Anledningen till att hon överhuvudtaget lade märke till mannen var att han föreföll att vilja skyla sitt ansikte med sin högra hand då han passerade.

 Birgit Dahlström  förstod också att något hänt eftersom hon såg och hörde många polisbilar i området.

Då hon något senare körde på Regeringsgatan stoppades hon också av polis som upplyste om att en man blivit skjuten på Sveavägen.

 Birgit Dahlström  såg inte mannens ansikte och har därför svårt att med någon större säkerhet uppskatta hans ålder eller nationalitet.

 Birgit Dahlström  är själv cm lång.

Hon beskriver mannen enligt följande:
Cirka 35 år, 175-180 cm lång, troligen svart hår.

Han var iklädd en mörk, enfärgad keps (mörkblå eller svart), en mellanblå täckjacka (ej "fluffig" dunjacka).

Jackan var något längre än midjejacka.

Han hade vidare ganska mörka byxor och skor.

Några ytterligare detaljer vad gäller jackan eller övrig klädsel lade hon inte märke till.

Hon fick uppfattningen att mannen kan ha varit utlänning.

Pol-1986-03-01 0825 EAE46-00-B Trafikövervakare Birgit Dahlström.pdf

Pol-1986-03-01 0825 EAE46-00-B Trafikövervakare Birgit Dahlström.pdf

 Birgit Dahlström  tjänstgjorde kvällen 1986-02-28 i City tillsammans med trafikövervakaren  Bo Gunnar Karlsson .

Klockan 23:05-23:25 befann de sig på Snickarbacken där de rapporterade felparkerade bilar.

Strax innan de lämnade platsen såg  Birgit Dahlström  en man komma raskt gående Snickarbacken mot Birger Jarlsgatan.

Hon befann sig själv på trottoaren ungefär mitt på Snickarbacken medan mannen gick mitt i körbanan.

Hon lade inte märke till varifrån han kom eller åt vilket håll han gick på Birger Jarlsgatan.

Anledningen till att hon överhuvudtaget lade märke till mannen var att han föreföll att vilja skyla sitt ansikte med sin högra hand då han passerade.

 Birgit Dahlström  förstod också att något hänt eftersom hon såg och hörde många polisbilar i området.

Då hon något senare körde på Regeringsgatan stoppades hon också av polis som upplyste om att en man blivit skjuten på Sveavägen.

 Birgit Dahlström  såg inte mannens ansikte och har därför svårt att med någon större säkerhet uppskatta hans ålder eller nationalitet.

 Birgit Dahlström  är själv cm lång.

Hon beskriver mannen enligt följande:
Cirka 35 år, 175-180 cm lång, troligen svart hår.

Han var iklädd en mörk, enfärgad keps (mörkblå eller svart), en mellanblå täckjacka (ej "fluffig" dunjacka).

Jackan var något längre än midjejacka.

Han hade vidare ganska mörka byxor och skor.

Några ytterligare detaljer vad gäller jackan eller övrig klädsel lade hon inte märke till.

Hon fick uppfattningen att mannen kan ha varit utlänning.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 00:00
Avslutat


tjäbstgjorde kvällen den 28 februari i City tillsammans med trafikövervakaren

23.25 befann de sig på Snickarbacken där de rapporterade fæèparStraxt innan de lämnadepplatsen såg

en man komma raskt gående Snickarbacken mot Birger Jarlsgatan. Hon befann sig själv på trottoiren ungefär mitt på Snickarbacken medan mannen gick mitt i körbanan. Hon lade inte märke till varifrån han kom eller åt vilket håll han gick på Birger Jarlsgatan.

Anledningen till att hon överhuvudtaget lade märke till mannen var att han föreföll att vilja skyla sitt ansikte med sin högra hand då han passerade. förstod också att något hänt eftersom han såg och hörde många polisbilar i området. Då hon något senare körde på Regeringsgatan stoppades hon också av polis som upplyste om att en man blivit skjuten på Sveavägen. såg inte mannens ansikte och har därför svårt att med någon större säkerhet uppskatta hans ålder eller nationalitet. är själv lång.

Hon beskriver mannen enligt följande:

Ca 35 år, 175-180 cm lång, troligen svart hår. Han var iklädd en mörk, enfärgad keps (mörkblå eller svart), en mellanblå täckjacka (ej "fluffig" dunjacka). Jackan var något längre än än midjejacka. Han hade vidare ganska mörka byxor och skor. Några ytterligare detaljer vad gäller jackan eller övrig klädsel Hon fick uppfattningen att mannen kan ha varit utlänning.

spaningschef

Pol-1986-03-01 EAE46-00-B Birgit-Dahlström.pdf

Pol-1986-03-01 EAE46-00-B Birgit-Dahlström.pdf

tjäbstgjorde kvällen den 28 februari i City tillsammans med trafikövervakaren

23.25 befann de sig på Snickarbacken där de rapporterade fæèparStraxt innan de lämnadepplatsen såg

en man komma raskt gående Snickarbacken mot Birger Jarlsgatan. Hon befann sig själv på trottoiren ungefär mitt på Snickarbacken medan mannen gick mitt i körbanan. Hon lade inte märke till varifrån han kom eller åt vilket håll han gick på Birger Jarlsgatan.

Anledningen till att hon överhuvudtaget lade märke till mannen var att han föreföll att vilja skyla sitt ansikte med sin högra hand då han passerade. förstod också att något hänt eftersom han såg och hörde många polisbilar i området. Då hon något senare körde på Regeringsgatan stoppades hon också av polis som upplyste om att en man blivit skjuten på Sveavägen. såg inte mannens ansikte och har därför svårt att med någon större säkerhet uppskatta hans ålder eller nationalitet. är själv lång.

Hon beskriver mannen enligt följande:

Ca 35 år, 175-180 cm lång, troligen svart hår. Han var iklädd en mörk, enfärgad keps (mörkblå eller svart), en mellanblå täckjacka (ej "fluffig" dunjacka). Jackan var något längre än än midjejacka. Han hade vidare ganska mörka byxor och skor. Några ytterligare detaljer vad gäller jackan eller övrig klädsel Hon fick uppfattningen att mannen kan ha varit utlänning.

spaningschef