wpu.nu

Ingvar Selin

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Grandvittne
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

L825-00

1991-01-22

1992-07-14

Gun Tredite

 [PDF] 

Pomn 

L825-00-A

Gun Tredite

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

L825-01-A

1992-02-05

1992-07-14

Kjell Åke Jansson

[Liggaren]

L825-02-B

1990-01-02

1992-07-14

[Liggaren]

L825-02-C

1992-02-05

1992-07-14

[Liggaren]

L825-02-D

2019-09-03

[Liggaren]

L825-02-E

2019-09-09

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder