wpu.nu

Uppslag:HI7504-10

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7504-10
Registrerat
1990-03-13
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Vykortsskrivare Bo Anders i Malmö

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-03-28 00:00
Avslutat


|ykort postatämplat i Malmö 890320 och adresserat till Carl

/o Statsministern Ingvar Carlsson, exien lydor: Siste Eroder. Min imerliga varma hälsning på Din stara Dag

Bo Anders i Malmö.

X

HA Goly 17190

| Bite spaningsche! |

Pol-1989-03-28 HI7504-10 Vykort-till-Regeringskansliet.pdf

Pol-1989-03-28 HI7504-10 Vykort-till-Regeringskansliet.pdf

|ykort postatämplat i Malmö 890320 och adresserat till Carl

/o Statsministern Ingvar Carlsson, exien lydor: Siste Eroder. Min imerliga varma hälsning på Din stara Dag

Bo Anders i Malmö.

X

HA Goly 17190

| Bite spaningsche! |

Datum

Dor

Tioon 08.763 10 00

23 mars 1989

89 03 28

Avsändare

Mottagate

Inga-Lena (Hans Ölvebro.....

Handläggare

Direkivalsnr.

Arendo

--Kompl till tidigare mteriaHej!

Du har ju tidigare fått kopior av visst material som rör..

hrr..

/"bombmannen". Därför tycker jag.

att du skall se även detta litet märkliga vykort som kom

hit igår.

Med vänlig hälsning

luga den

Vänd!

Rahimminggu yang besar

Malmo: Borshuset

STATSRÅDSBER


i

-In-1989:03, -22

hälsning

    • Carl

stoca * B Andeist i Malina Brüste Bevelen! Min innerliga varma

lag, tatia 20/3-1989

sin

Copyright E. Danielson AB. Genevad 0430/702 90

pa

%0 Statsminister Inguae Carlsson Statsrådsberedningen 10333 Stockholm

9464

Foto: P. Andersson

OCENEVAD Wine

Bilderna tagna med FUJICHROME färgfilm

Pol-1989-03-28 HI7504-10 Vykort-till-Regeringskansliet.pdf

Pol-1989-03-28 HI7504-10 Vykort-till-Regeringskansliet.pdf

Datum

Dor

Tioon 08.763 10 00

23 mars 1989

89 03 28

Avsändare

Mottagate

Inga-Lena (Hans Ölvebro.....

Handläggare

Direkivalsnr.

Arendo

--Kompl till tidigare mteriaHej!

Du har ju tidigare fått kopior av visst material som rör..

hrr..

/"bombmannen". Därför tycker jag.

att du skall se även detta litet märkliga vykort som kom

hit igår.

Med vänlig hälsning

luga den

Vänd!

Rahimminggu yang besar

Malmo: Borshuset

STATSRÅDSBER


i

-In-1989:03, -22

hälsning

    • Carl

stoca * B Andeist i Malina Brüste Bevelen! Min innerliga varma

lag, tatia 20/3-1989

sin

Copyright E. Danielson AB. Genevad 0430/702 90

pa

%0 Statsminister Inguae Carlsson Statsrådsberedningen 10333 Stockholm

9464

Foto: P. Andersson

OCENEVAD Wine

Bilderna tagna med FUJICHROME färgfilm