wpu.nu

Uppslag:N3000-00-O

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
3000-00-O
Registrerat
1992-04-08
Ad acta
1992-03-26
Uppslagsanteckningar (PU)
OMREG-FR-EAF3025-H
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
N 3000 - 0 Protokoll fört över konfrontationsförhör, kriminalavdelningen 86-03-19 mellan klockan 14.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-19 14:45
Avslutat


N 3000 - 0

Protokoll fört över konfrontationsförhör, kriminalavdelningen 86-03-19 mellan klockan 14.45 - 15.15. Närvarande under förhöret är Chef - åklagare K G Svensson, kammaråklagare Lage Karlström, advokaten Gunnar Falk, vittnet Ibrahim Djalo, den misstänkte Viktor Gunnarsson, tolken Jane Sandell, krinsp Börje Wingren, krinsp Inge Uvemo och krinsp Dick Lönnblad.

I utskriften skall namnen förkortas enligt följande: KG Svensson = KGS Lade Karlström= LK Gunnar Falk: GF Ibrahim DjalorID Viktor Gunnarsson - VG Jane Sandell= JS Börje Wingren=BW Inge Uvemo=IU Dick Lönnblad-DL

KGS:

VG:

KGS:

Kan du säga här, vi har Ibrahim Djalo till höger om mig, har du sett honom någon gång förut? Nej, aldrig, inte som jag kan minnas. Du pratar engelska va? Franska också. Kan du prata lite engelska, prata på lite. Do you speak English? Nej, jag pratar svenska.

VG:

ID:

Gunnarsson säger några meningar på engelska, och sedan på franska.

KGS:

VG:

Då kan du prata franska ett tag. Ja om ni vill prata franska med mig så är det inga problem. Jag har inga problem med folk i Frankrike eller Spanien. Talar du spanska? Jag talar inte spanska. Jag talar inte portugisiska och spanska.

ID:

A60321 as

Borje ker kill kosia

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

N 3000 - 0

Protokoll fört över konfrontationsförhör, kriminalavdelningen 86-03-19 mellan klockan 14.45 - 15.15. Närvarande under förhöret är Chef - åklagare K G Svensson, kammaråklagare Lage Karlström, advokaten Gunnar Falk, vittnet Ibrahim Djalo, den misstänkte Viktor Gunnarsson, tolken Jane Sandell, krinsp Börje Wingren, krinsp Inge Uvemo och krinsp Dick Lönnblad.

I utskriften skall namnen förkortas enligt följande: KG Svensson = KGS Lade Karlström= LK Gunnar Falk: GF Ibrahim DjalorID Viktor Gunnarsson - VG Jane Sandell= JS Börje Wingren=BW Inge Uvemo=IU Dick Lönnblad-DL

KGS:

VG:

KGS:

Kan du säga här, vi har Ibrahim Djalo till höger om mig, har du sett honom någon gång förut? Nej, aldrig, inte som jag kan minnas. Du pratar engelska va? Franska också. Kan du prata lite engelska, prata på lite. Do you speak English? Nej, jag pratar svenska.

VG:

ID:

Gunnarsson säger några meningar på engelska, och sedan på franska.

KGS:

VG:

Då kan du prata franska ett tag. Ja om ni vill prata franska med mig så är det inga problem. Jag har inga problem med folk i Frankrike eller Spanien. Talar du spanska? Jag talar inte spanska. Jag talar inte portugisiska och spanska.

ID:

A60321 as

Borje ker kill kosia

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

Mannen sa mycket riktigt till mig... Så här till mig... Kan du hjälpa mig härifrån. Du får, du skall hjälpa mig härifrån. Det spelar ingen roll till vilken plats du skall köra mig: Det spelar ingen roll....

fyller i ... det spelar ingen roll, du skall köra mig. Det spelar ingen roll vilken plats du skall köra mig. Mitt i gatan. Den tiden han var mycket bråttom. Då hade han mycket bråttom, jag sa, kan du vänta på mig jag skall parkera där framme, därför att det finns bilar bakom mig. Jag skall lämna vägen för dem. Efter det så sprang mannen. Efter det så sprang han.

... hade parkerat så vevade jag ner rutan lite grann. Då jag hade parkerat rullade jag ner bilrutan. Då bad han mig köra honom vart som helst. Då bad mannen mig köra honom vart som helst. Då bad mannen köra honom vart som helst. Tror du att jag är full eller berusad, eller att jag inte har några pengar? Tror du att jag är full och inte har några pengar? Han visade då sin plånbok för att visa att han hade pengar: Och han gjorde på det här viset med sin plånbok för att visa att han hade pengar. Jag betalar dig vad som helst. Huvudsaken är att du tar mig från den här platsen. Nu med det samma.

ID:

IS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

GF:

Var det allt som han sa?

JS:

ID:

IS:

Var det allt han sa? Nej jag sa nej, och när jag misstänkte, jag har träffat killar som är fulla. Jag har träffat killar som är fulla. Eller killar som har bråttom, men Eller killar som har bråttom. Det var inte med den här attityden.

ID:

JS:

ID:

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

Mannen sa mycket riktigt till mig... Så här till mig... Kan du hjälpa mig härifrån. Du får, du skall hjälpa mig härifrån. Det spelar ingen roll till vilken plats du skall köra mig: Det spelar ingen roll....

fyller i ... det spelar ingen roll, du skall köra mig. Det spelar ingen roll vilken plats du skall köra mig. Mitt i gatan. Den tiden han var mycket bråttom. Då hade han mycket bråttom, jag sa, kan du vänta på mig jag skall parkera där framme, därför att det finns bilar bakom mig. Jag skall lämna vägen för dem. Efter det så sprang mannen. Efter det så sprang han.

... hade parkerat så vevade jag ner rutan lite grann. Då jag hade parkerat rullade jag ner bilrutan. Då bad han mig köra honom vart som helst. Då bad mannen mig köra honom vart som helst. Då bad mannen köra honom vart som helst. Tror du att jag är full eller berusad, eller att jag inte har några pengar? Tror du att jag är full och inte har några pengar? Han visade då sin plånbok för att visa att han hade pengar: Och han gjorde på det här viset med sin plånbok för att visa att han hade pengar. Jag betalar dig vad som helst. Huvudsaken är att du tar mig från den här platsen. Nu med det samma.

ID:

IS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

GF:

Var det allt som han sa?

JS:

ID:

IS:

Var det allt han sa? Nej jag sa nej, och när jag misstänkte, jag har träffat killar som är fulla. Jag har träffat killar som är fulla. Eller killar som har bråttom, men Eller killar som har bråttom. Det var inte med den här attityden.

ID:

JS:

ID:

JS: G


F: ID: J
S: G


F: Men det var inte det här beteendet. Men sa han någonting mera? Ja, "jävla svartskalle". Sista ordet när jag sa nej. Då jag sa nej. Vart åkte du ifrån platsen sedan? Och efteråt så lämnade du platsen? Ja, jag var verkligen arg.. Sas det här på svenska språket? Sas det här på svenska? J
S: ID: G


F: J
S: ID: Ja. JS: Ja. G


F: ID: J
S:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

1

ID:

Det har ju sagts att han skulle tala engelska?

var de första orden. Det var de första orden.

.. säger i bakgrunden det var de första orden, det var då när jag höll på och köra på honom, när han kom mitt i gatan. Han ville helt enkelt att jag skulle ta honom därifrån. Han ville bara att jag skulle ta honom ifrån platsen. Han ville öppna dörren men det gick inte eftersom den var blockerad. Eftersom då dörren var stängd så var det omöjligt att öppna den. Det var natt och jag spelade afrikansk musik. Jag hörde inte eftersom jag spelade afrikansk musik. Jag drog ner volymen lite. Jag drog ner lite, Jag drog ner lite för att höra, men de första orden de var på engelska. De första orden var på engelska. Och i översättning så var det då att han ville bli tagen ifrån platsen? Och de orden det var då att han ville bli tagen ifrån platsen? Och det sa han på engelska? Nej. Du kanske inte förstår vad han sa på engelska? Då skall jag avslutningsvis bara fråga, du sa 'här när vi började här, inne i det här rummet för en stund sedan upprepade gånger att du tror att den man

JS: ID: JS: G


F: J
S: G


F: ID: GF: som

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

JS: G


F: ID: J
S: G


F: Men det var inte det här beteendet. Men sa han någonting mera? Ja, "jävla svartskalle". Sista ordet när jag sa nej. Då jag sa nej. Vart åkte du ifrån platsen sedan? Och efteråt så lämnade du platsen? Ja, jag var verkligen arg.. Sas det här på svenska språket? Sas det här på svenska? J
S: ID: G


F: J
S: ID: Ja. JS: Ja. G


F: ID: J
S:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

1

ID:

Det har ju sagts att han skulle tala engelska?

var de första orden. Det var de första orden.

.. säger i bakgrunden det var de första orden, det var då när jag höll på och köra på honom, när han kom mitt i gatan. Han ville helt enkelt att jag skulle ta honom därifrån. Han ville bara att jag skulle ta honom ifrån platsen. Han ville öppna dörren men det gick inte eftersom den var blockerad. Eftersom då dörren var stängd så var det omöjligt att öppna den. Det var natt och jag spelade afrikansk musik. Jag hörde inte eftersom jag spelade afrikansk musik. Jag drog ner volymen lite. Jag drog ner lite, Jag drog ner lite för att höra, men de första orden de var på engelska. De första orden var på engelska. Och i översättning så var det då att han ville bli tagen ifrån platsen? Och de orden det var då att han ville bli tagen ifrån platsen? Och det sa han på engelska? Nej. Du kanske inte förstår vad han sa på engelska? Då skall jag avslutningsvis bara fråga, du sa 'här när vi började här, inne i det här rummet för en stund sedan upprepade gånger att du tror att den man

JS: ID: JS: G


F: J
S: G


F: ID: GF: som

en

annan

man

sitter bredvid mig är den man som du träffade på

Döbelnsgatan den här aktuella kvällen? JS: Du har sagt flera gånger att du tror att det är den mannen du träffa på Döbelnsgatan? GE: Skall jag uppfatta det som att det kan vara som du har träffat? JS: Kan advokaten uppfatta det som att det kan ha varit en annan man du har sett? ID: Nej det tror jag inte. G


F: Nej men Varför säger du tror då. ID: Om han hade varit maskerad, jag är inte blind, advokaten. J
S: Om han hade varit maskerad, jag är inte blind, jag ser bra. G


F: Den mannen som du träffade på Döbelnsgatan den här kvällen, hade han exakt det utseende som den man ... bredvid mig? J
S: Den mannen ni träffade på Döbelnsgatan hade han samma utseende? JS; ID; GF i munnen på varandra: ohörbart G


F: Är det ett ja? J
S: Mmm. ID: samma beteende... ohörbart ... Samma beteende, samma beteende. Samma ansikte Är det ja? ID: Ja. Bra. Så han hade mustasch... JS: Hade han mustasch och så där? ID: Han kan ju sminka sig. JS: Man kan ju måla sig...... män som maskerar sig till kvinnor sade ID. JS: G


F: GF: De franska avsnitten översatta av auktoriserade tolken Kerstin Severin 86-03-20. stockholm 86-03-20 Zu den ponynblad Inge Uvemo krinsp krinsp

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

en

annan

man

sitter bredvid mig är den man som du träffade på

Döbelnsgatan den här aktuella kvällen? JS: Du har sagt flera gånger att du tror att det är den mannen du träffa på Döbelnsgatan? GE: Skall jag uppfatta det som att det kan vara som du har träffat? JS: Kan advokaten uppfatta det som att det kan ha varit en annan man du har sett? ID: Nej det tror jag inte. G


F: Nej men Varför säger du tror då. ID: Om han hade varit maskerad, jag är inte blind, advokaten. J
S: Om han hade varit maskerad, jag är inte blind, jag ser bra. G


F: Den mannen som du träffade på Döbelnsgatan den här kvällen, hade han exakt det utseende som den man ... bredvid mig? J
S: Den mannen ni träffade på Döbelnsgatan hade han samma utseende? JS; ID; GF i munnen på varandra: ohörbart G


F: Är det ett ja? J
S: Mmm. ID: samma beteende... ohörbart ... Samma beteende, samma beteende. Samma ansikte Är det ja? ID: Ja. Bra. Så han hade mustasch... JS: Hade han mustasch och så där? ID: Han kan ju sminka sig. JS: Man kan ju måla sig...... män som maskerar sig till kvinnor sade ID. JS: G


F: GF: De franska avsnitten översatta av auktoriserade tolken Kerstin Severin 86-03-20. stockholm 86-03-20 Zu den ponynblad Inge Uvemo krinsp krinsp

ID:

JS:

ID:

JS:

KGS:

De vill träna sin engelska. De vill träna.... ID fyller på.... sin engelska. Träna i engelska språket. Du har hört Gunnarssons röst i dag, han talade först engelska sedan franska, och sedan svenska här också. Vad tycker du om rösten. Överensstämmer det med den röst som den här personen på Döbelnsgatan hade? Tycker du att det är samma röst som du hörde på den gatan? På den gatan?

JS:

ID:

JS:

Ja.

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

Det finns en liten skillnad. Och vilken är då den skillnaden? Den skillnaden består i att... Den här killen hade så bråttom. Den här killen han hade så himla bråttom. Han talade fortare. Han talade fortare. Men röstläge och sätt att prata, var det likt eller olikt? Men sättet att prata och sättet och prata var det likt? Ja men han hade mer bråttom, mer aktiverat. Mera aktiverat.

KGS:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

Mer aktiverat. KGS: Den här mannen på Döbelnsgatan talade mer aktiverat? JS:

Den här mannen på Döbelnsgatan pratade mer aktiverat? .... och ID fyller i..... fortare.

Mer aktiverat.

Mer aktiverat. ID:

Snabbare. KGS: Du sa tidigare att du trodde att Gunnarsson var identisk

med den här mannen från Döbelnsgatan Är det någonting i Gunnarssons utseende som du tycker inte stämmer med

mannen på Döbelnsgatan? JS:

ohörbart .. KGS: Du sa tidigare.. JS: Du sa tidigare.

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

ID:

JS:

ID:

JS:

KGS:

De vill träna sin engelska. De vill träna.... ID fyller på.... sin engelska. Träna i engelska språket. Du har hört Gunnarssons röst i dag, han talade först engelska sedan franska, och sedan svenska här också. Vad tycker du om rösten. Överensstämmer det med den röst som den här personen på Döbelnsgatan hade? Tycker du att det är samma röst som du hörde på den gatan? På den gatan?

JS:

ID:

JS:

Ja.

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

Det finns en liten skillnad. Och vilken är då den skillnaden? Den skillnaden består i att... Den här killen hade så bråttom. Den här killen han hade så himla bråttom. Han talade fortare. Han talade fortare. Men röstläge och sätt att prata, var det likt eller olikt? Men sättet att prata och sättet och prata var det likt? Ja men han hade mer bråttom, mer aktiverat. Mera aktiverat.

KGS:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

Mer aktiverat. KGS: Den här mannen på Döbelnsgatan talade mer aktiverat? JS:

Den här mannen på Döbelnsgatan pratade mer aktiverat? .... och ID fyller i..... fortare.

Mer aktiverat.

Mer aktiverat. ID:

Snabbare. KGS: Du sa tidigare att du trodde att Gunnarsson var identisk

med den här mannen från Döbelnsgatan Är det någonting i Gunnarssons utseende som du tycker inte stämmer med

mannen på Döbelnsgatan? JS:

ohörbart .. KGS: Du sa tidigare.. JS: Du sa tidigare.

KGS:

JS:

KGS:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

LK:

Du trodde att Gunnarsson var identisk med mannen på Döbelnsgatan. Ni sa tidigare att ni trodde att Gunnarsson var identisk med mannen på Döbelnsgatan. När du nu ser Gunnarsson, är det någonting som du tycker inte stämmer med utseendet på Gunnarsson, på just Gunnarsson, och mannen på Döbelnsgatan? När du nu ser den här Gunnarsson, ser du då, kan se någonting som du inte noterade på Döbelnsgatan? För mig överensstämmer det. För mig så överensstämmer det. För mig är det det här. För mig överensstämmer det men det är det här med kläderna, uppträdandet och aktiviteten. Men det är bara det att uppträdandet, kläderna och beteendet, sättet att uppträda, det överensstämmer inte. Jag har en liten fråga. Du, hade den här mannen du träffade på Döbelnsgatan någon mössa eller något på huvudet? Hade den här mannen du träffade på. Döbelnsgatan någonting på huvudet? Ja. Vad var det? Jag vet inte om han gjorde så här. Jag vet inte om han gjorde på det här viset. Hur som helst så var det någon huvudbonad, han hade någonting här. Han hade någonting på huvudet. Det hängde ihop med kläderna, eller om det var enkel kapuschong. Jag vet inte om det var en mössa som man knyter här eller stänger här inunder halsen. Hur mycket av hans ansikte såg du på mannen på Döbelnsgatan. Kan du peka hur mycket du såg av hans ansikte? Hur mycket av hans ansikte såg du på Döbelnsgatan? Som herrn. Som herrn.

JS:

ID:

LK:

ID:

JS:

ID:

JS:

en

ID:

JS:

LK:

JS:

ID:

JS:

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

KGS:

JS:

KGS:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

LK:

Du trodde att Gunnarsson var identisk med mannen på Döbelnsgatan. Ni sa tidigare att ni trodde att Gunnarsson var identisk med mannen på Döbelnsgatan. När du nu ser Gunnarsson, är det någonting som du tycker inte stämmer med utseendet på Gunnarsson, på just Gunnarsson, och mannen på Döbelnsgatan? När du nu ser den här Gunnarsson, ser du då, kan se någonting som du inte noterade på Döbelnsgatan? För mig överensstämmer det. För mig så överensstämmer det. För mig är det det här. För mig överensstämmer det men det är det här med kläderna, uppträdandet och aktiviteten. Men det är bara det att uppträdandet, kläderna och beteendet, sättet att uppträda, det överensstämmer inte. Jag har en liten fråga. Du, hade den här mannen du träffade på Döbelnsgatan någon mössa eller något på huvudet? Hade den här mannen du träffade på. Döbelnsgatan någonting på huvudet? Ja. Vad var det? Jag vet inte om han gjorde så här. Jag vet inte om han gjorde på det här viset. Hur som helst så var det någon huvudbonad, han hade någonting här. Han hade någonting på huvudet. Det hängde ihop med kläderna, eller om det var enkel kapuschong. Jag vet inte om det var en mössa som man knyter här eller stänger här inunder halsen. Hur mycket av hans ansikte såg du på mannen på Döbelnsgatan. Kan du peka hur mycket du såg av hans ansikte? Hur mycket av hans ansikte såg du på Döbelnsgatan? Som herrn. Som herrn.

JS:

ID:

LK:

ID:

JS:

ID:

JS:

en

ID:

JS:

LK:

JS:

ID:

JS:

LK:

JS:

LK:

ID:

LK:

ID:

LK::

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

IS:

LK:

ID:

JS:

LK:

Såg du hela... Du har sagt att han hade någonting över huvudet. Du sa att du såg att han hade någanting över huvudet. Såg du håret? Nej, jag tänkte inte på det. Såg du pannan? Vad är"pannan"? Här då. Nej, nej. La du inte märke till det? Nej jag la inte märke till det. Nej jag observerade inte det. Men han hejdade mig mitt i gatan. Eftersom han hejdade mig i full trafik. Kunde han se öronen? Nej det gjorde jag inte eftersom han hade någonting... Jag kunde inte se om det var en jacka som han knäppte så där, eller om han stängde den här. Eller om det var en jacka med stängning som man, ja... Kunde han se hakan? Hakan, nej. Kinderna, kunde du se kinderna? Nej eftersom han har någonting. Munnen? Munnen? Ja. Kinderna, kunde du se kinderna? Men om

maha någonting så här... Men Herre Gud om man har någonting så här. Man vet inte om han har stängt den så här eller så här. Man vet inte om den stängs på det sättet eller på det sättet. Men Ibrahim, om du inte så mycket av ansiktet som vi får fram här nu, hur kan du då säga att det är Gunnarsson som du ser uppe på Döbelnsgatan när du inte har sett så mycket av ansiktet? När du nu inte har sett så mycket av Gunnarssons ansikte, hur kan du då säga att du har sett Gunnarsson uppe på Döbelnsgatan?

ID:

KGS:

ID:

LK:

JS:

ID:

KGS:

ID:

JS:

ID:

JS:

KGS:

JS:

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

LK:

JS:

LK:

ID:

LK:

ID:

LK::

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

IS:

LK:

ID:

JS:

LK:

Såg du hela... Du har sagt att han hade någonting över huvudet. Du sa att du såg att han hade någanting över huvudet. Såg du håret? Nej, jag tänkte inte på det. Såg du pannan? Vad är"pannan"? Här då. Nej, nej. La du inte märke till det? Nej jag la inte märke till det. Nej jag observerade inte det. Men han hejdade mig mitt i gatan. Eftersom han hejdade mig i full trafik. Kunde han se öronen? Nej det gjorde jag inte eftersom han hade någonting... Jag kunde inte se om det var en jacka som han knäppte så där, eller om han stängde den här. Eller om det var en jacka med stängning som man, ja... Kunde han se hakan? Hakan, nej. Kinderna, kunde du se kinderna? Nej eftersom han har någonting. Munnen? Munnen? Ja. Kinderna, kunde du se kinderna? Men om

maha någonting så här... Men Herre Gud om man har någonting så här. Man vet inte om han har stängt den så här eller så här. Man vet inte om den stängs på det sättet eller på det sättet. Men Ibrahim, om du inte så mycket av ansiktet som vi får fram här nu, hur kan du då säga att det är Gunnarsson som du ser uppe på Döbelnsgatan när du inte har sett så mycket av ansiktet? När du nu inte har sett så mycket av Gunnarssons ansikte, hur kan du då säga att du har sett Gunnarsson uppe på Döbelnsgatan?

ID:

KGS:

ID:

LK:

JS:

ID:

KGS:

ID:

JS:

ID:

JS:

KGS:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

Efter det att han hejdat mig mitt i gatan. Men eftersom herrn då efter att ha stannat mig i full:trafik. Vänta tills jag har parkerat. Så sa jag till han då att jag skulle parkera längre bort på höger sida. Jag åkte fram tio · tjugo meter. Jag körde fram tio eller tjugo meter.

ohörbart .. Och det var då som han kom. Han kommer med väldig fart. Med stor brådska. Jag veva ner rutan lite. Jag veva ner bilrutan lite grann. Bilrutan, bilrutan. Jag veva ner den till hälften. Till hälften så rullade jag ner bilrutan. Och det var då han pratade. Och det var då som han pratade.

ohörbart Och där. Så bad han mig verkligen, så bad han mig verkligen. Så bad han mig verkligen. Att jag skulle köra honom vart som helst. Att köra mig vart som helst. Och' herrn här. Och herrn här. Och jag är övertygad om att mannen här... Jag är övertygad om att det är mannen här jag pratat med. Jag förlorade den personliga kontrollen, behärskningen. Jag tappade kontrollen personligen. När han sa "jävla svartskalle". Det var då när han kallade mig "jävla svartskalle". Ni kan få helvete. Jag åkte iväg med hög fart. Jag åker iväg med stor hastighet. Olyckligtvis så var radion inte på. Radion var inte på olyckligtvis.

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

Efter det att han hejdat mig mitt i gatan. Men eftersom herrn då efter att ha stannat mig i full:trafik. Vänta tills jag har parkerat. Så sa jag till han då att jag skulle parkera längre bort på höger sida. Jag åkte fram tio · tjugo meter. Jag körde fram tio eller tjugo meter.

ohörbart .. Och det var då som han kom. Han kommer med väldig fart. Med stor brådska. Jag veva ner rutan lite. Jag veva ner bilrutan lite grann. Bilrutan, bilrutan. Jag veva ner den till hälften. Till hälften så rullade jag ner bilrutan. Och det var då han pratade. Och det var då som han pratade.

ohörbart Och där. Så bad han mig verkligen, så bad han mig verkligen. Så bad han mig verkligen. Att jag skulle köra honom vart som helst. Att köra mig vart som helst. Och' herrn här. Och herrn här. Och jag är övertygad om att mannen här... Jag är övertygad om att det är mannen här jag pratat med. Jag förlorade den personliga kontrollen, behärskningen. Jag tappade kontrollen personligen. När han sa "jävla svartskalle". Det var då när han kallade mig "jävla svartskalle". Ni kan få helvete. Jag åkte iväg med hög fart. Jag åker iväg med stor hastighet. Olyckligtvis så var radion inte på. Radion var inte på olyckligtvis.

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

JS:

ID: Radion var inte på. JS: Oturligtvis var radion inte på. ID:

Jag hade musik på. JS:

Jag lyssna på musik. ID: : Jag lyssna på musik. JS:

Om det varit så så hade jag vetat om. ID:

Om jag hade vetat så. JS:

Om det hade varit så, då hade jag vetat om. ID: Så hade jag tagit in honom i bilen. JS: Så hade jag tagit honom i bilen. ID:

Och så skulle jag ha kört honom till polisen.

Och så skulle jag ha kört honom till polisen. LK: Det var väl mörkt. Det var på kvällen det här va? JS:

Det var svart, det var mörkt. LK:

Det var väl mörkt nu? Tyckte du det var mörkt ute?

Var det mörkt ute eller.. var det svårt att se ansikten? JS:

Var det svårt och se ansiktet? ID: Till höger ja där han var, till höger där han var.

Till vänster så såg jag hur han flydde från träd till

träd. LK: När han flydde då såg du inte ansiktet? ID: Nej.... mig för "jävla svartskalle" då visste jag

att jag var i fara. Ja men då kanske han skulle göra

mig något mer. JS: Utlänning och sårat mig

... ohörbart KGS: Kunde du se ansiktet vid något annat tillfälle? JS: Har du haft tillfälle att se ansiktet vid något

annat tillfälle? KGS:

Vid något annat tillfälle på Döbelnsgatan? JS: Här. KGS: Men vid något annat tillfälle på Döbelnsgatan? JS: På en

annan plats på Döbelnsgatan. ID:

Nej. Sedan han sagt "jävla svartskalle" till mig... JS:

Efter det att han kallat mig "jävla svartskalle".. ID: Det var inte första gången eller andra gången. JS: Och det är inte första gången, och det är inte andra

gången. KGS: Om vi lämnar det.

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

JS:

ID: Radion var inte på. JS: Oturligtvis var radion inte på. ID:

Jag hade musik på. JS:

Jag lyssna på musik. ID: : Jag lyssna på musik. JS:

Om det varit så så hade jag vetat om. ID:

Om jag hade vetat så. JS:

Om det hade varit så, då hade jag vetat om. ID: Så hade jag tagit in honom i bilen. JS: Så hade jag tagit honom i bilen. ID:

Och så skulle jag ha kört honom till polisen.

Och så skulle jag ha kört honom till polisen. LK: Det var väl mörkt. Det var på kvällen det här va? JS:

Det var svart, det var mörkt. LK:

Det var väl mörkt nu? Tyckte du det var mörkt ute?

Var det mörkt ute eller.. var det svårt att se ansikten? JS:

Var det svårt och se ansiktet? ID: Till höger ja där han var, till höger där han var.

Till vänster så såg jag hur han flydde från träd till

träd. LK: När han flydde då såg du inte ansiktet? ID: Nej.... mig för "jävla svartskalle" då visste jag

att jag var i fara. Ja men då kanske han skulle göra

mig något mer. JS: Utlänning och sårat mig

... ohörbart KGS: Kunde du se ansiktet vid något annat tillfälle? JS: Har du haft tillfälle att se ansiktet vid något

annat tillfälle? KGS:

Vid något annat tillfälle på Döbelnsgatan? JS: Här. KGS: Men vid något annat tillfälle på Döbelnsgatan? JS: På en

annan plats på Döbelnsgatan. ID:

Nej. Sedan han sagt "jävla svartskalle" till mig... JS:

Efter det att han kallat mig "jävla svartskalle".. ID: Det var inte första gången eller andra gången. JS: Och det är inte första gången, och det är inte andra

gången. KGS: Om vi lämnar det.

ID:

JS:

KGS:

JS:

mannens

ID:

JS:

KGS:

JS:

ID:

JS:

BW:

ID:

JS:

KGS:

ID:

Så ville jag åka hem och lägga mig. Så åkte jag hem för att lägga mig. Kunde du vid något tillfälle se mannens ansikte på Döbelnsgatan? Kunde du vid något tillfälle över huvud taget? Har du vid något tillfälle på Döbelnsgatan sett

ns ansikte? Om jag har sett det? Om jag kunnat observerat det? Ja, såg du mannens ansikte vid något tillfälle på Döbelnsgatan? Såg du mannens ansikte vid något tillfälle på Döbelnsgatan? Vid något tillfälle? Nej. Men när du prata med honom? Men när du prata med honom? När jag prata med honom. När jag pratade med honom. Såg du inte ansiktet då när du prata med honom? När jag vevade ner rutan så var han så här... Jodå, jag rullade ner rutan då såg jag ansiktet. Jag såg ansiktet. .. ohörbart ... Men det var lite enerverat. Han var suspekt. Något misstänkt. Jag förstod att det var något misstänkt, men jag visste inte varför. Det var något misstänkt, och jag förstod personligen att det var något misstänkt, men jag förstod inte av vilken orsak. Har du några frågor? Under hur lång tid såg du den här mannens ansikte? Under hur lång tid såg du mannens ansikte? Får ni ursäkta mig, jag kan visa om ni vill, Ursäkta mig, jag kan visa om ni vill. Jag fråga bara, under hur lång tid du såg ansiktet? Första gången när jag... Första gången när jag... parkerade. När jag höll på att köra på honom.

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

KGS:

GF:

JS:

ID:

GF:

ID:

JS:

ID:

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

ID:

JS:

KGS:

JS:

mannens

ID:

JS:

KGS:

JS:

ID:

JS:

BW:

ID:

JS:

KGS:

ID:

Så ville jag åka hem och lägga mig. Så åkte jag hem för att lägga mig. Kunde du vid något tillfälle se mannens ansikte på Döbelnsgatan? Kunde du vid något tillfälle över huvud taget? Har du vid något tillfälle på Döbelnsgatan sett

ns ansikte? Om jag har sett det? Om jag kunnat observerat det? Ja, såg du mannens ansikte vid något tillfälle på Döbelnsgatan? Såg du mannens ansikte vid något tillfälle på Döbelnsgatan? Vid något tillfälle? Nej. Men när du prata med honom? Men när du prata med honom? När jag prata med honom. När jag pratade med honom. Såg du inte ansiktet då när du prata med honom? När jag vevade ner rutan så var han så här... Jodå, jag rullade ner rutan då såg jag ansiktet. Jag såg ansiktet. .. ohörbart ... Men det var lite enerverat. Han var suspekt. Något misstänkt. Jag förstod att det var något misstänkt, men jag visste inte varför. Det var något misstänkt, och jag förstod personligen att det var något misstänkt, men jag förstod inte av vilken orsak. Har du några frågor? Under hur lång tid såg du den här mannens ansikte? Under hur lång tid såg du mannens ansikte? Får ni ursäkta mig, jag kan visa om ni vill, Ursäkta mig, jag kan visa om ni vill. Jag fråga bara, under hur lång tid du såg ansiktet? Första gången när jag... Första gången när jag... parkerade. När jag höll på att köra på honom.

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

KGS:

GF:

JS:

ID:

GF:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

GF:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

GF:

Då jag höll på att köra ihjäl honom. Där han hoppade ohörbart Första gången han stannade mig. Och för det andra på den platsen jag parkerade och han kom springande efter mig fram till bilen. Men det är inget svar på frågan. Jag frågade under hur lång tid såg du den här mannens ansikte? Men det vet jag verkligen inte, kanske_tre eller fyra minuter. Verkligen så kan jag inte svara på det, kanske tre eller fyra minuter. Mannen här hade så bråttom. För at han hade så vansinnigt bråttom. fi. visste att jag var i fara. Och sen så var det det att jag är utlänning också. De här orden han hade sagt, helvete och utlänning, jävla utlänning. Sista orden som han sa var, dra åt helvete. Men om ni stod och pratade under så lång tid som tre - fyra minuter, så måste det väl ha sagts någonting mera än vad du har sagt nu? Eftersom ni prata under tre fyra minuter så måste ni väl ha sagt någonting mera? Jag kan inte precisera om det var tre eller fyra minuter, eller två minuter. Jag kan inte precisera exakt om det var tre eller fyra minuter, eller om det var två minuter. Eftersom för det första jag... Eftersom jag.... Mannen hade så bråttom. Eftersom han hade så väldigt bråttom. Han hade så bråttom, han hade inte tid, han drog i den här låsanordningen för att komma in i bilen. Han ville öppna. Dörren, låsknappen. Han ville öppna knappen för att öppna bildörren.

ohörbart Men eftersom jag inte hade rullat bilrutan helt...

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

IU:

JS:

ID:

JS:

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

JS:

ID:

JS:

ID:

GF:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

GF:

Då jag höll på att köra ihjäl honom. Där han hoppade ohörbart Första gången han stannade mig. Och för det andra på den platsen jag parkerade och han kom springande efter mig fram till bilen. Men det är inget svar på frågan. Jag frågade under hur lång tid såg du den här mannens ansikte? Men det vet jag verkligen inte, kanske_tre eller fyra minuter. Verkligen så kan jag inte svara på det, kanske tre eller fyra minuter. Mannen här hade så bråttom. För at han hade så vansinnigt bråttom. fi. visste att jag var i fara. Och sen så var det det att jag är utlänning också. De här orden han hade sagt, helvete och utlänning, jävla utlänning. Sista orden som han sa var, dra åt helvete. Men om ni stod och pratade under så lång tid som tre - fyra minuter, så måste det väl ha sagts någonting mera än vad du har sagt nu? Eftersom ni prata under tre fyra minuter så måste ni väl ha sagt någonting mera? Jag kan inte precisera om det var tre eller fyra minuter, eller två minuter. Jag kan inte precisera exakt om det var tre eller fyra minuter, eller om det var två minuter. Eftersom för det första jag... Eftersom jag.... Mannen hade så bråttom. Eftersom han hade så väldigt bråttom. Han hade så bråttom, han hade inte tid, han drog i den här låsanordningen för att komma in i bilen. Han ville öppna. Dörren, låsknappen. Han ville öppna knappen för att öppna bildörren.

ohörbart Men eftersom jag inte hade rullat bilrutan helt...

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

IU:

JS:

ID:

JS:

ID:

var

JS:

ID:

JS:

ID:

• • •

JS:

ID: :

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

Eftersom det på höger sida var någonting som uppsvällt... Eftersom det var något på höger sida som putade ut... Då trodde jag att, kommer den här killen in i bilen så dödar han mig: Och så trodde jag att om den här killen kommer in i bilen och dödar mig.

ohörbart Och det var då som jag verkligen... Nästa morgon klockan två när jag fick höra det här... Dagen efter på morgonen när jag hörde om det här... Det var ingen som hade bett mig, men jag kom för att säga vad jag hade sett. Det var ingen som hade bett mig, men jag kom. Jag tog mitt ansvar och komma. Jag tog mitt ansvar och kom till poliseen för att avlägga... Jag kom till polisen för att göra min anmälan, och det var ingen som hade tvingat mig till det. Jag har inte fått klart för mig vad den här mannen närmare bestämt sa, och på vilket språk du har berättat det tidigare, att han talade engelska och nu har du redogjort för att han har talat svenska, som jag har uppfattat, när han talat om svartskalle. Jag vill veta så ordagrant som möjligt vad den här mannen har sagt åt dig. Från början till slut. Advokaten till veta exakt vad han sa till dig. Du sa att han pratade svenska och engelska, och han sa på svenska "jävla svartskalle". Advokaten vill veta vad han sa till mig? Herr advokat skulle vilja veta vad jag har sagt för någonting. Jag vill veta vad han minns att den här mannen har sagt till honom vid det här tillfället, så ordagrant som möjligt. Från början till slut. Advokaten vill veta vad ni har sagt exakt. Det som

sa till mig? Ja det är riktigt.

GF:

JS:

ID:

JS:

GF:

JS:

ID:

mannen

GF: :

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

Pol-1986-03-19 1445 N3000-O Konfrontationsförhör-VG-Ibrahim-Djalo.pdf

ID:

var

JS:

ID:

JS:

ID:

• • •

JS:

ID: :

JS:

ID:

JS:

ID:

JS:

ID:

Eftersom det på höger sida var någonting som uppsvällt... Eftersom det var något på höger sida som putade ut... Då trodde jag att, kommer den här killen in i bilen så dödar han mig: Och så trodde jag att om den här killen kommer in i bilen och dödar mig.

ohörbart Och det var då som jag verkligen... Nästa morgon klockan två när jag fick höra det här... Dagen efter på morgonen när jag hörde om det här... Det var ingen som hade bett mig, men jag kom för att säga vad jag hade sett. Det var ingen som hade bett mig, men jag kom. Jag tog mitt ansvar och komma. Jag tog mitt ansvar och kom till poliseen för att avlägga... Jag kom till polisen för att göra min anmälan, och det var ingen som hade tvingat mig till det. Jag har inte fått klart för mig vad den här mannen närmare bestämt sa, och på vilket språk du har berättat det tidigare, att han talade engelska och nu har du redogjort för att han har talat svenska, som jag har uppfattat, när han talat om svartskalle. Jag vill veta så ordagrant som möjligt vad den här mannen har sagt åt dig. Från början till slut. Advokaten till veta exakt vad han sa till dig. Du sa att han pratade svenska och engelska, och han sa på svenska "jävla svartskalle". Advokaten vill veta vad han sa till mig? Herr advokat skulle vilja veta vad jag har sagt för någonting. Jag vill veta vad han minns att den här mannen har sagt till honom vid det här tillfället, så ordagrant som möjligt. Från början till slut. Advokaten vill veta vad ni har sagt exakt. Det som

sa till mig? Ja det är riktigt.

GF:

JS:

ID:

JS:

GF:

JS:

ID:

mannen

GF: :