wpu.nu

Leif Tell

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Polisman E
LT

Relevans
Polisman E i GRK SOU 1999:88 sid. 339-345
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D11614-12

1991-11-14

1993-11-03

[Liggaren]

Pomn 

D12975-00

1993-02-03

1993-11-03

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder