Mål Stig Engström Oplanerat Mord

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Sakframställan

Gärningsbeskrivning

Engström lämnade sin arbetsplats på Sveavägen 44 kl 23:20 1986-02-28, och hade för avsikt att bege sig norrut för att gå mot tunnelbanestationen XYZ. Strax efter att han lämnade entrén stöter han på makarna Palme. När de passerat vänder han riktning och smyger efter paret. Strax innan de kommer fram till avfasningen av Thulehuset (Dekorima) hinner han ifatt dem. Engströms avsikt är att säga några väl valda ord till Statsministern. Han blir avvisad av Olof, sinnet rinner till, och han skjuter Olof med ett skott i ryggen. Därefter skjuter han mot Lisbeth och utsätter henne för dödsfara. När makarna ligger på trottoaren, begrundar han förvånat vad som hänt, och beger sig sen springande därifrån in på Tunnelgatan, upp för trapporna, korsar Malmskillnadsgatan och springer vidare på David Bagares gata.

När Engström upplever att han kommit undan kommer han till insikt om vad som har hänt. Han förstår att han inte kan komma undan. Han går tillbaka med tanken att han ska erkänna brottet så fort Polisen kommer till platsen. När han kommer till platsen blir han avvisad av en eller flera poliser. Han upplever då samma känsla som ledde till brottet. Han uppehåller sig på brottsplatsen en stund. I sin strävan att få kontakt med poliserna springer han efter en grupp poliser som just sprungit upp för Tunnelgatan, utan att få kontakt med dem. Han bestämmer sig då för att inte erkänna, då polisens avvisande inställning får honom att känna att de får skylla sig själva. Han går då tillbaka till Skandia, för att ordna transport hem.

Han följer nyhetsrapporteringen under natten, och kommande dag. Engström inser att han har små möjligheter att hålla sig undan. Han kan knytas till platsen och tiden med hjälp av arbetskamrater och sin utstämplingstid. Mördarens signalement stämmer väl överens med hans eget. Han vill inte erkänna, och därmed ge sig själv till de arroganta poliserna. Han vill håna dem.

Engström måste kontakta Polisen, och ge sig tillkänna som vittne. Allt annat verkar misstänkt. Han sätter sig in i vad han borde upplevt som vittne, för att kunna lämna trovärdiga detaljer till Polisen. Han berättar om mannen han har sett i kontrast med Kulturhuset, utan att tänka på att ett vittne inte kunnat göra den observationen vid denna tidpunkt. Han fantiserar och ältar det som har hänt genom att visualisera sig själv som ett vittne. Kanske är det ett självförsvar, för att kunna hantera det traumatiska minnet sätter han sig själv i en situation som är kompatibel med hans moral. Kanske är det ett aktivt försvar för att hitta svar på eventuella anklagelser mot honom.

Bevistema

Stig Engström har gjort sig skyldig till mord på Statsminister Olof Palme, och mordförsök på hans hustru Lisbeth Palme då han i korsningen Sveavägen - Tunnelgatan klockan 23:20-23:22 den 28 februari 1986 med likgiltighetsuppsåt avlossade ett revolverskott mot dem var.

Deltemata

Ovanstående kan delas in i följande delteman

 1. Mordet begicks klockan 23:20-23:22 den 28 februari 1986

OCH

 1. SE befann sig i korsningen Sveavägen - Tunnelgatan då mordet begicks

OCH

 1. SE avlossade ett dödande revolverskott mot OP

OCH

 1. SE avlossade ett sårande revolverskott mot LP

OCH

 1. SE ska ha varit likgiltig inför den skada revolverskottet kunde förväntas åsamka OP

OCH

 1. SE ska ha varit likgiltig inför den skada revolverskottet kunde förväntas åsamka LP


Bevis

Mordet begicks klockan 23:20-23:22 den 28 februari 1986 dvs fastställande av tidpunkt för avlossande av skotten

 • Vittnesmål från X
  • Ägnat åt att fastställa den tid som förflyter från hennes bankomatuttag tills dess hon hör det första skottet
  • Ägnat åt att fastställa vilken tidsstämpling i bankens datalistor som motsvarar hennes uttag
 • Vittnesmål från Y
  • Ägnat åt att fastställa den tid som förflyter från hennes bankomatuttag tills dess hon hör det första skottet
  • Ägnat åt att fastställa vilken tidsstämpling i bankens datalistor som motsvarar hennes uttag
 • Vittnesmål från Z
  • Ägnat åt att fastställa den tid som förflyter från hennes bankomatuttag tills dess hon hör det första skottet
  • Ägnat åt att fastställa vilken tidsstämpling i bankens datalistor som motsvarar hennes uttag
 • Utdrag av datalistor från bankomaterna på x-vägen XY
  • Ägnat åt att fastställa att vittnena ovan har gjort de transaktioner de uppger, i den ordning och tidpunkt de uppger.
 • Utdrag av datalistor från bankomaterna på z-vägen XZ
  • Ägnat åt att fastställa att vittnena ovan har gjort de transaktioner de uppger, i den ordning och tidpunkt de uppger.
 • Vittnesmål från X ansvarig för tidsstämpling av bankomattransaktioner på bank X
  • Ägnat åt att fastställa hur tidsstämplingen på bankomattransaktionerna förhåller sig till svensk normaltid


SE befann sig i korsningen Sveavägen - Tunnelgatan då mordet begicks

 • Vittnesmål från väktare i Skandias reception
  • Ägnat åt att visa att det är SE som stämplat ut sagda tid. Att uppskatta hur stämplingstiden förhåller sig till tiden för SEs passerande ut genom entrén.
 • Vittnesmål från X som ansvarar för utstämplingssystemet
  • Ägnat åt att visa hur klockslaget för utstämplingstiden förhåller sig till svensk normaltid.
 • SEs egna utsagor i förhör och vittnesmål i tingsrättsförhandlingen mot Christer Pettersson
  • Ägnat åt att visa att SE själv vidgår att det är han som stämplat ut vid nämnda tid.
 • Datalistor med utstämplingstider från Skandias personalavdelning
  • Ägnat åt att visa den tid som registrerades för utstämpling
 • Rekonstruktion av promenad från Sveavägen 44 till mordplatsen
  • Ägnat åt att visa att SE kan ha varit på mordplatsen då gärningen begicks


SE avlossade ett dödande revolverskott mot OP OCH SE avlossade ett sårande revolverskott mot LP

För att kunna avlossa nämnda skott behöver SE:

 1. Ha tillgång till en revolver och ammunition av aktuell typ
 2. Burit detta med sig vid aktuell tidpunkt
 3. Besuttit tillräcklig kunskap för att använda revolvern


Följande bevis åberopas för Ha tillgång till en revolver och ammunition av aktuell typ
 • Förhör med Willy Glaser WG
  • Ämnat att visa en möjlig väg för SE att skaffa vapen och ammunition
 • Beslag av vapen XYZ
  • Ämnat att visa att WG hade åtminstone en revolver av aktuell typ
 • Beslag av ammunition från villa i Täby
  • Ämnat att visa att WG har haft tillgång till ammunition av aktuell typ
 • Förhör med Ulrika Glaser UG
  • Ämnat för att visa att WG och SE haft en tillräckligt nära relation för att kunna överlåta ett vapen i tysthet


Följande bevis åberopas för Burit detta med sig vid aktuell tidpunkt
 • Foto på SEs handledsväska samt förhör med SE
  • Ägnat åt att fastställa måtten på SEs handväska samt att handledsväskan bars vid tidpunkten
 • Foto och tekniska data på revolvrar av modeller som är möjliga mordvapen.
  • Ägnat åt att visa att SE förvarat vapnet i sin handledsväska, och därmed haft tillgång till vapen på platsen och tiden.
 • Förhör med Yvonne Nieminen YN
  • Ägnat åt att fastställa att en springande person, möjligen gärningsmannen, försöker stoppa ned något i en väska.
  • Ägnat åt att fastställa att sagda person är identisk med SE


Följande bevis åberopas för Besuttit tillräcklig kunskap för att använda revolvern
 • Utdrag ur skyttetävling där SE deltagit
 • Utdrag ur medlemsregister i skytteklubb där SE varit medlem
  • Båda punkterna ovan är ägnade åt att visa på den nivå av vapenkunskap SE besatt
 • Videofilm då två personer utan skjutvana testar aktuell vapentyp.
  • Ägnat åt att visa vilken nivå av vapenkunskap man behöver besitta för att kunna avlossa två skott med den precision som gjordes


SE ska ha varit likgiltig inför den skada revolverskottet kunde förväntas åsamka OP och LP

 • LPs skada + fler skott tillgängliga
  • Inte uppsåt döda LP
 • Vittnen väktare skandia
  • Ägnat till att visa på SEs chock
 • Mordplatsvittnen om polisens agerande
  • SEs återvändande till mordplatsen med möjlig avsikt att erkänna
 • Intervju ur "skydd och säkerhet" samt förhör med reportern
  • Ägnat åt att visa hur SE själv ser på uppsåtsfrågan

Försvar

Slutsats