wpu.nu

Uppslag:D11614-15

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1993-08-26
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-02-04 09:50
Avslutat
1993-02-04 10:25


Protokoll fört vid telefonförhör med arbetsledaren


 UL  saknar f.n. arbete p.g.a. att han är permitterad.

Telefonförhöret hållet torsdagen 1993-02-04 09:50 .

Förhörsledare: Krinsp Thure Nässén. Inga övriga närvarande.

Förhöret hållet i anteckningsform.

 UL  underrättades om att förhöret ingår i förundersökningen kring mordet på statsminister Olof Palme.

Vidare underrättades  UL  om att han framför allt skulle höras om sitt umgänge med en person vid namn  Ture Utriainen .

Dessutom underrättades  UL  (11614); (6750) om att han även skulle höras om sina egna förehavanden den kväll Olof Palme mördades på Sveavägen i Stockholm, dvs fredagen 1986-02-28 .

 Uppgiftslämnaren (UL)  kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas vid sitt tilltalsnamn  UL .

Angående  Ture Utriainen  uppger  UL  att han lärde känna  Ture  någon gång i början av 1987, dvs cirka ett år efter mordet på statsminister Olof Palme.

 UL  arbetade vid den tiden på Frösö i Östersund och  Ture Utriainen  arbetade där extra som vårdare.

Därefter uppger  UL  att  Ture  studerade datakunskap på högskolan i Östersund, men arbetade rätt så mycket på för att "dryga ut" sina studiemedel.

För övrigt, säger  UL  att  Ture  hade nog arbetat rätt så många år på Frösö innan de träffades och började umgås.


Anknytning:
11614 D11614 Om Ture Utriainen
6750 D6750 Uppgifter lämnade av Ulf Lingärde

Pol-1993-02-04 0950 D11614-15 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-02-04 0950 D11614-15 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Protokoll fört vid telefonförhör med arbetsledaren


 UL  saknar f.n. arbete p.g.a. att han är permitterad.

Telefonförhöret hållet torsdagen 1993-02-04 09:50 .

Förhörsledare: Krinsp Thure Nässén. Inga övriga närvarande.

Förhöret hållet i anteckningsform.

 UL  underrättades om att förhöret ingår i förundersökningen kring mordet på statsminister Olof Palme.

Vidare underrättades  UL  om att han framför allt skulle höras om sitt umgänge med en person vid namn  Ture Utriainen .

Dessutom underrättades  UL  (11614); (6750) om att han även skulle höras om sina egna förehavanden den kväll Olof Palme mördades på Sveavägen i Stockholm, dvs fredagen 1986-02-28 .

 Uppgiftslämnaren (UL)  kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas vid sitt tilltalsnamn  UL .

Angående  Ture Utriainen  uppger  UL  att han lärde känna  Ture  någon gång i början av 1987, dvs cirka ett år efter mordet på statsminister Olof Palme.

 UL  arbetade vid den tiden på Frösö i Östersund och  Ture Utriainen  arbetade där extra som vårdare.

Därefter uppger  UL  att  Ture  studerade datakunskap på högskolan i Östersund, men arbetade rätt så mycket på för att "dryga ut" sina studiemedel.

För övrigt, säger  UL  att  Ture  hade nog arbetat rätt så många år på Frösö innan de träffades och började umgås.


Anknytning:
11614 D11614 Om Ture Utriainen
6750 D6750 Uppgifter lämnade av Ulf Lingärde

Spontant berättade  UL  att  Ture  åkte till Stockholm rätt så ofta för att "tenta av" sina studier vid universitetet i Stockholm.

Han menar, att  Ture  för det mesta åkte på torsdag morgon till Stockholm och återvände hem till Östersund endera lördag kväll eller söndag.

Utöver detta nämner  UL  att  Ture  tidigare hade bott i Dalarna och om han inte missminner sig så hette platsen Insjön eller något liknande.

I sitt umgänge med  Ture  visade denne vid ett flertal tillfällen upp sin Magnumrevolver.

 Ture  berättade för  UL  att vapnet var tillverkat i USA, men  UL  kommer inte ihåg vad det var för fabrikat på vapnet. Han menar, att han säkert även hörde detta, men namnet har tydligen fallit i glömska.

Spontant säger UL  att det var ett "jävla kraftigt vapen" som  Ture  visade upp och han benämnde den alltid för Magnumrevolvern.

Vidare uppger  UL  att  Ture  berättade att han laddade sin ammunition själv och,  UL  såg även hans laddningsutrustning. Han har vidare för sig att  Ture  även stöpte sina kulor själv.

Dessutom berättade  Ture  för  UL  att han var med i en skytteklubb som kallades för Magnumklubben.

 UL  såg även ett gruppfoto på de personer som var med i den tidigare nämnda Magnumklubben.  Ture  hade fotot av medlemmarna uppställt på bokhyllan.

I samband med att man pratade om Magnumklubben, så berättade  Ture  att klubbens medlemmar ofta träffades på Gotland där man brukade övnings- tävlingsskjuta.

Utöver detta säger  UL  att han fick den uppfattningen att  Ture  hade ett brinnande intresse för vapen och framför allt ofta pratade om den s.k. Magnumklubben.

Vidare nämner  UL  att  Ture  många gånger pratade om någon grupp som kalldes för "AGAG".

Vad denna bokstavskombination betydde kommer  UL  inte ihåg, men säger att han hört många gånger vad bokstavskombinationen betydde.

Pol-1993-02-04 0950 D11614-15 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-02-04 0950 D11614-15 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Spontant berättade  UL  att  Ture  åkte till Stockholm rätt så ofta för att "tenta av" sina studier vid universitetet i Stockholm.

Han menar, att  Ture  för det mesta åkte på torsdag morgon till Stockholm och återvände hem till Östersund endera lördag kväll eller söndag.

Utöver detta nämner  UL  att  Ture  tidigare hade bott i Dalarna och om han inte missminner sig så hette platsen Insjön eller något liknande.

I sitt umgänge med  Ture  visade denne vid ett flertal tillfällen upp sin Magnumrevolver.

 Ture  berättade för  UL  att vapnet var tillverkat i USA, men  UL  kommer inte ihåg vad det var för fabrikat på vapnet. Han menar, att han säkert även hörde detta, men namnet har tydligen fallit i glömska.

Spontant säger UL  att det var ett "jävla kraftigt vapen" som  Ture  visade upp och han benämnde den alltid för Magnumrevolvern.

Vidare uppger  UL  att  Ture  berättade att han laddade sin ammunition själv och,  UL  såg även hans laddningsutrustning. Han har vidare för sig att  Ture  även stöpte sina kulor själv.

Dessutom berättade  Ture  för  UL  att han var med i en skytteklubb som kallades för Magnumklubben.

 UL  såg även ett gruppfoto på de personer som var med i den tidigare nämnda Magnumklubben.  Ture  hade fotot av medlemmarna uppställt på bokhyllan.

I samband med att man pratade om Magnumklubben, så berättade  Ture  att klubbens medlemmar ofta träffades på Gotland där man brukade övnings- tävlingsskjuta.

Utöver detta säger  UL  att han fick den uppfattningen att  Ture  hade ett brinnande intresse för vapen och framför allt ofta pratade om den s.k. Magnumklubben.

Vidare nämner  UL  att  Ture  många gånger pratade om någon grupp som kalldes för "AGAG".

Vad denna bokstavskombination betydde kommer  UL  inte ihåg, men säger att han hört många gånger vad bokstavskombinationen betydde.

Därefter säger  UL  att han i alla fall fick den uppfattningen att den tidigare nämnda gruppen hörde hemma längst ut på "högerkanten" samt att även  Ture  hörde hemma där.

Därefter tillfrågades  UL  om han och  Ture  Utrianen diskuterat mordet på statsminister Olof Palme vid något tillfälle.

Han uppger att man många gånger i samband med s.k. "pokerkvällar" diskuterat mordet på statsministern.

 UL  hade vid dessa tillfällen berättat vad han gjorde den kväll Olof Palme mördades, men Ture har aldrig vid något tillfälle nämnt eller berättat var han befann sig.

 UL  menar, att han inte tror att har någonting med mordet att göra, men däremot kan han ju ha någonting med mordvapnet att skaffa.

Spontant berättar därefter  UL  att fredagskvällen 1986-02-28 befann han sig i Luleå.

Han var där på en arbetsledarkurs som Östersunds kommun bekostade. Han minns vidare att han tillbringade kvällen på en studentpub i Ålidhem, som är ett studentområde i Umeå.

Vidare säger  UL  att kännedom om mordet fick han genom att han lyssnade på radion någon gång på lördagsmorgonen 1986-03-01 .

Spontant säger  UL  att han ju erinrat sig vad den tidigare bokstavskombinationen "AGAG" betyder. Han säger, att bokstavskombinationen betyder ACTION GROUP ARLA GRYNING.

Tillfrågad om han känner till vilka som var medlemmar i den nämnda organisationen, uppger  UL  att det känner han icke till.

På fråga om han känner till vilka som var medlemmar i den tidigare nämnda "Magnumklubben", uppger  UL  att det vet han inte heller, men säger att hade ju ett gruppfoto på medlemmarna, så det ska väl gå att identifiera dem om man hade behov av att göra detta.

Därefter tillfrågades  UL  om han känner någon person vid namn .

Han uppger, att han vet vem är och även sonen men tillägger samtidigt att han icke haft några affärer eller något umgänge med dessa personer.

Pol-1993-02-04 0950 D11614-15 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-02-04 0950 D11614-15 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Därefter säger  UL  att han i alla fall fick den uppfattningen att den tidigare nämnda gruppen hörde hemma längst ut på "högerkanten" samt att även  Ture  hörde hemma där.

Därefter tillfrågades  UL  om han och  Ture  Utrianen diskuterat mordet på statsminister Olof Palme vid något tillfälle.

Han uppger att man många gånger i samband med s.k. "pokerkvällar" diskuterat mordet på statsministern.

 UL  hade vid dessa tillfällen berättat vad han gjorde den kväll Olof Palme mördades, men Ture har aldrig vid något tillfälle nämnt eller berättat var han befann sig.

 UL  menar, att han inte tror att har någonting med mordet att göra, men däremot kan han ju ha någonting med mordvapnet att skaffa.

Spontant berättar därefter  UL  att fredagskvällen 1986-02-28 befann han sig i Luleå.

Han var där på en arbetsledarkurs som Östersunds kommun bekostade. Han minns vidare att han tillbringade kvällen på en studentpub i Ålidhem, som är ett studentområde i Umeå.

Vidare säger  UL  att kännedom om mordet fick han genom att han lyssnade på radion någon gång på lördagsmorgonen 1986-03-01 .

Spontant säger  UL  att han ju erinrat sig vad den tidigare bokstavskombinationen "AGAG" betyder. Han säger, att bokstavskombinationen betyder ACTION GROUP ARLA GRYNING.

Tillfrågad om han känner till vilka som var medlemmar i den nämnda organisationen, uppger  UL  att det känner han icke till.

På fråga om han känner till vilka som var medlemmar i den tidigare nämnda "Magnumklubben", uppger  UL  att det vet han inte heller, men säger att hade ju ett gruppfoto på medlemmarna, så det ska väl gå att identifiera dem om man hade behov av att göra detta.

Därefter tillfrågades  UL  om han känner någon person vid namn .

Han uppger, att han vet vem är och även sonen men tillägger samtidigt att han icke haft några affärer eller något umgänge med dessa personer.

Däremot känner han en person vid namn som kommer från en plats som heter .

Denne fick nämligen sparken i samband med att han gick på polisskolan.

Anledningen till varför fick sparken känner icke till, men tillägger att numera arbetar på Vemyra i Sollefteå.

Denne har berättat för att han känner samt sonen .

Vidare har också berättat att och hans son skulle ha en fastighet på Sveavägen, inte så långt från själva mordplatsen.

Tillfrågad varför och när berättade detta, uppger  UL  att det var för rätt så många år sedan och han minns inte anledningen till varför berättade detta.

Tillfrågad om han vet vad heter i förnamn, uppger att det kommer han inte ihåg, men säger att han arbetade på Vemyra så det går väl att ta fram vem han är.

Därefter berättar  UL  att han sett den tidigare misstänkte Christer Pettersson(Pomn 1) vid ett flertal tillfällen uppe i Näsåker eller Ådalsliden som det också heter.

Första gången han såg Christer Pettersson var efter det att denne frigivits av hovrätten.

Han känner vidare till att Christer Pettersson brukade besöka en kille vid öknamnet  Turken (Pomn 2)
men som  UL  tror heter i efternamn.

Dessutom nämner  UL  att Christer även brukade besöka en person vid namn (Pomn 3) som också bodde i Näsåker i samband med att Christer Pettersson frigavs.

På fråga om  UL  känner eller brukar umgås med "" och "" uppger han att något umgänge har han inte haft med dessa personer, men han har ju inte kunnat låta bli att "stöta på" dem ibland eftersom de rörde sig ute på samhället.

Slutligen tillfrågades  UL  om han undanhållit några uppgifter förhörsledaren.

Han uppger att han icke undanhållit några uppgifter.

Han menar, att det finns ingen anledning att undanhålla någonting, eftersom han inte har någon anledning till detta.

Personer omnämnda:

Pomn 1 = Christer Pettersson:
KD10405 (Spelklubben "Oxen" Christer Pettersson-förhör, Häktning-PM)

Pomn 2 = Öknamn Turken:
Avsnitt:KD10804 ("TURKEN")
Avsnitt:KD10403 Förhör med Ulf Svalén om Ulf Spinnars
Avsnitt:KD11207


Pomn 3:

KD13655
KD13469 SOLLEFTEÅ ID "MÖRDAREN"
KD13654 Förhör om Christer Pettersson.
KD12268
KC10400
KD10691

Pol-1993-02-04 0950 D11614-15 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-02-04 0950 D11614-15 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Däremot känner han en person vid namn som kommer från en plats som heter .

Denne fick nämligen sparken i samband med att han gick på polisskolan.

Anledningen till varför fick sparken känner icke till, men tillägger att numera arbetar på Vemyra i Sollefteå.

Denne har berättat för att han känner samt sonen .

Vidare har också berättat att och hans son skulle ha en fastighet på Sveavägen, inte så långt från själva mordplatsen.

Tillfrågad varför och när berättade detta, uppger  UL  att det var för rätt så många år sedan och han minns inte anledningen till varför berättade detta.

Tillfrågad om han vet vad heter i förnamn, uppger att det kommer han inte ihåg, men säger att han arbetade på Vemyra så det går väl att ta fram vem han är.

Därefter berättar  UL  att han sett den tidigare misstänkte Christer Pettersson(Pomn 1) vid ett flertal tillfällen uppe i Näsåker eller Ådalsliden som det också heter.

Första gången han såg Christer Pettersson var efter det att denne frigivits av hovrätten.

Han känner vidare till att Christer Pettersson brukade besöka en kille vid öknamnet  Turken (Pomn 2)
men som  UL  tror heter i efternamn.

Dessutom nämner  UL  att Christer även brukade besöka en person vid namn (Pomn 3) som också bodde i Näsåker i samband med att Christer Pettersson frigavs.

På fråga om  UL  känner eller brukar umgås med "" och "" uppger han att något umgänge har han inte haft med dessa personer, men han har ju inte kunnat låta bli att "stöta på" dem ibland eftersom de rörde sig ute på samhället.

Slutligen tillfrågades  UL  om han undanhållit några uppgifter förhörsledaren.

Han uppger att han icke undanhållit några uppgifter.

Han menar, att det finns ingen anledning att undanhålla någonting, eftersom han inte har någon anledning till detta.

Personer omnämnda:

Pomn 1 = Christer Pettersson:
KD10405 (Spelklubben "Oxen" Christer Pettersson-förhör, Häktning-PM)

Pomn 2 = Öknamn Turken:
Avsnitt:KD10804 ("TURKEN")
Avsnitt:KD10403 Förhör med Ulf Svalén om Ulf Spinnars
Avsnitt:KD11207


Pomn 3:

KD13655
KD13469 SOLLEFTEÅ ID "MÖRDAREN"
KD13654 Förhör om Christer Pettersson.
KD12268
KC10400
KD10691

Förhöret avslutades klockan 10:25 .

Anteckningar har förts under förhörets gång. Dessa lästes upp kontinuerligt för  UL  som icke önskade få dem upplästa i sin helhet.

Han önskade ej heller få förhöret uppläst för sig sedan detsamma skrivits ut om nu inte förhörsledaren ansåg det nödvändigt.

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Thure Nässén
krinsp

Pol-1993-02-04 0950 D11614-15 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-02-04 0950 D11614-15 Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Förhöret avslutades klockan 10:25 .

Anteckningar har förts under förhörets gång. Dessa lästes upp kontinuerligt för  UL  som icke önskade få dem upplästa i sin helhet.

Han önskade ej heller få förhöret uppläst för sig sedan detsamma skrivits ut om nu inte förhörsledaren ansåg det nödvändigt.

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Thure Nässén
krinsp