wpu.nu

Uppslag:A14203-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1992-02-17
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 09:20
Avslutat


 Ingvar  Windén körde poliskommissarie  Gösta  Söderström i rb 2520. De färdades på Kungsgatan i riktning mot Sveavägen.

Ungefär utanför restaurang King Creole, dvs omedelbart öster om Regeringsgatsbron, blev de invinkade av en man.

De stannade och mannen sade något om att någon hade blivit skjuten vid Sveavägen & Tunnelgatan.

Det tog några sekunder,men sedan satte han full fart och åkte mot platsen. De hade en Saab 900 som radiobil.

Det var rött ljus i korsningen med Sveavägen och bilarna på denna gata med färdriktning Sveavägen norrut hade just satt igång.

När de befann sig mellan Kungstornen och Sveavägen kom larm över polisradion om skottlossning via Sveavägen & Tunnelgatan.

 Windén  satte på blåljusen och körde igenom korsningen och fortsatte sedan mot brottsplatsen.

De såg en folksamling och han körde upp på trottoaren.

Just som han steg ur radiobilen tittade han på sin klocka, som såvitt han nu efteråt kan erinra sig visade 11:30  PM  (digital visning).

 Windén  gick nästan direkt fram till offret som låg på trottoaren.

Möjligen tvekade har bråkdelen en sekund på om han skulle följa efter en ev gärningsman,men det fick stå tillbaka för livräddande åtgärder.

Därefter var han fullt upptagen med den skjutne. Han vet inte när de efterföljande polisbllama anlände, men ambulansen kom något minut efter dessa.

 Windén  tittade aldrig på klockan då de stoppades av mannen.

Pol-1986-03-11 A14203-01 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1986-03-11 A14203-01 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

 Ingvar  Windén körde poliskommissarie  Gösta  Söderström i rb 2520. De färdades på Kungsgatan i riktning mot Sveavägen.

Ungefär utanför restaurang King Creole, dvs omedelbart öster om Regeringsgatsbron, blev de invinkade av en man.

De stannade och mannen sade något om att någon hade blivit skjuten vid Sveavägen & Tunnelgatan.

Det tog några sekunder,men sedan satte han full fart och åkte mot platsen. De hade en Saab 900 som radiobil.

Det var rött ljus i korsningen med Sveavägen och bilarna på denna gata med färdriktning Sveavägen norrut hade just satt igång.

När de befann sig mellan Kungstornen och Sveavägen kom larm över polisradion om skottlossning via Sveavägen & Tunnelgatan.

 Windén  satte på blåljusen och körde igenom korsningen och fortsatte sedan mot brottsplatsen.

De såg en folksamling och han körde upp på trottoaren.

Just som han steg ur radiobilen tittade han på sin klocka, som såvitt han nu efteråt kan erinra sig visade 11:30  PM  (digital visning).

 Windén  gick nästan direkt fram till offret som låg på trottoaren.

Möjligen tvekade har bråkdelen en sekund på om han skulle följa efter en ev gärningsman,men det fick stå tillbaka för livräddande åtgärder.

Därefter var han fullt upptagen med den skjutne. Han vet inte när de efterföljande polisbllama anlände, men ambulansen kom något minut efter dessa.

 Windén  tittade aldrig på klockan då de stoppades av mannen.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 09:20
Avslutat


Windén körde pkom Söderström i rb 2520. De färdades på Kungsgatan i riktning mot Sveavägen. Ungefär utanför rest. King Creole,dvs omedelbart öster om Regeringsgatsbron, blev de invinkade av en man,De stannade och mannen sade något om att någon hade blivit skjuten vid Sveavägen. Tumelgatan,Det tog några sekunder,men sedan satte han full fart och åkte mot platsen. De hade en Saab 900 som radiobil. Det var rött ljus i korsningen med Sveavägen och bilama på denna gata med Lärdriktning Sveavägen norrut hade just satt igång. När de befann sig mellan Iungstomen och Sveavägen kom larm över polisradion om skottlossning via Sveavägen-Tunnelgatan, Widén satte på blåljusen och körde igenom koreningen och fortsatte sedan mot brottsplatsen. De såg en folksamling och han körde upp på trottoaren. Just som han steg ur radiobilen tittade han på sin klocka, som såvitt han mu efteråt kan erinra sig visade 11.30(aigital visning). Windén gick nästan direkt fram t111 offret som låg på trottoaren. Möjligen tvekade han bråkdelen en sekund på om han sivulle följa efter en ev gärningsman, men det fick stå till baka för livräddande åtgärder. Därefter var han fullt upptagen med den skjutne Han vet inte när de efterföljande polisbilarna anlände, men ambulansen kom någon minut efter dessa. Windén tittade aldrig på klockan då de stoppades av mannen.

Pol-1986-03-11 A14203-01 Ingvar Winden rb 2520.pdf

Pol-1986-03-11 A14203-01 Ingvar Winden rb 2520.pdf

Windén körde pkom Söderström i rb 2520. De färdades på Kungsgatan i riktning mot Sveavägen. Ungefär utanför rest. King Creole,dvs omedelbart öster om Regeringsgatsbron, blev de invinkade av en man,De stannade och mannen sade något om att någon hade blivit skjuten vid Sveavägen. Tumelgatan,Det tog några sekunder,men sedan satte han full fart och åkte mot platsen. De hade en Saab 900 som radiobil. Det var rött ljus i korsningen med Sveavägen och bilama på denna gata med Lärdriktning Sveavägen norrut hade just satt igång. När de befann sig mellan Iungstomen och Sveavägen kom larm över polisradion om skottlossning via Sveavägen-Tunnelgatan, Widén satte på blåljusen och körde igenom koreningen och fortsatte sedan mot brottsplatsen. De såg en folksamling och han körde upp på trottoaren. Just som han steg ur radiobilen tittade han på sin klocka, som såvitt han mu efteråt kan erinra sig visade 11.30(aigital visning). Windén gick nästan direkt fram t111 offret som låg på trottoaren. Möjligen tvekade han bråkdelen en sekund på om han sivulle följa efter en ev gärningsman, men det fick stå till baka för livräddande åtgärder. Därefter var han fullt upptagen med den skjutne Han vet inte när de efterföljande polisbilarna anlände, men ambulansen kom någon minut efter dessa. Windén tittade aldrig på klockan då de stoppades av mannen.