wpu.nu

Uppslag:A14203-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
14203-00-A
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1992-02-17
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)


Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 08:45
Avslutat


 Gösta  Söderström patrullerade i rb 2520 tillsammans med polisassistent Ingvar Windén.

De färdades på Kungsgatan i riktning mot Sveavägen och då de befann sig mellan Regeringsgatan och Kungstornen fick Söderström syn på en man som kom springande och viftade. De stannade.

Mannen sade att någon hade blivit skjuten på Sveavägen och pekade i vilken riktning. De pratade med honom högst 5 sekunder.

I samma ögonblick som Söderström fick syn på mannen tittade han på sin klocka som visade 23:28 .

De körde mot brottsplatsen, Inga sirener sattes på, däremot blåljus.

Då de var nästan framme vid korsningen med Sveavägen kom larmet i polisradion. Det sades något om skottlossning och lediga bilar efterfrågades.

Söderström var koncentrerad på att komma snabbt till platsen och svarade därför inte på anropet.

De körde mot rött ljus och kort därpå var de framme, Windén körde upp på gångbanan.

Söderström tittade inte på klockan.

Det första han såg när han klev ur bilen var en man som skrek och pekade Tunnelgatan mot Malmskillnadsgatan. Han sade något om att "mördaren sprang ditåt"

Cirka 10 sekunder efter det att de anlänt till platsen kom en pikétbuss från Södermalmspolisen. Alla polismän utom möjligtvis föraren rusade ut.

Söderström beordrade pikétbefälhavaren att upptaga förföljandet, vilket skedde utan minsta dröjsmål.

Cirka 1-2 minuter senare anlände en pikét från Norrmalm med pinsp  Christer  Persson som befälhavare.

Ambulans kom ytterligare någon minut senare, Windén skrev brottsanmälan, Söderström frågade honom varifrån han hade fått tidpunkten 23:30 för deras ankomst till platsen.

Windén uppgav att han hade tittat på klockan när han steg ur bilen. Han hade en klocka med digital siffer-

Pol-1986-03-03 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1986-03-03 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

 Gösta  Söderström patrullerade i rb 2520 tillsammans med polisassistent Ingvar Windén.

De färdades på Kungsgatan i riktning mot Sveavägen och då de befann sig mellan Regeringsgatan och Kungstornen fick Söderström syn på en man som kom springande och viftade. De stannade.

Mannen sade att någon hade blivit skjuten på Sveavägen och pekade i vilken riktning. De pratade med honom högst 5 sekunder.

I samma ögonblick som Söderström fick syn på mannen tittade han på sin klocka som visade 23:28 .

De körde mot brottsplatsen, Inga sirener sattes på, däremot blåljus.

Då de var nästan framme vid korsningen med Sveavägen kom larmet i polisradion. Det sades något om skottlossning och lediga bilar efterfrågades.

Söderström var koncentrerad på att komma snabbt till platsen och svarade därför inte på anropet.

De körde mot rött ljus och kort därpå var de framme, Windén körde upp på gångbanan.

Söderström tittade inte på klockan.

Det första han såg när han klev ur bilen var en man som skrek och pekade Tunnelgatan mot Malmskillnadsgatan. Han sade något om att "mördaren sprang ditåt"

Cirka 10 sekunder efter det att de anlänt till platsen kom en pikétbuss från Södermalmspolisen. Alla polismän utom möjligtvis föraren rusade ut.

Söderström beordrade pikétbefälhavaren att upptaga förföljandet, vilket skedde utan minsta dröjsmål.

Cirka 1-2 minuter senare anlände en pikét från Norrmalm med pinsp  Christer  Persson som befälhavare.

Ambulans kom ytterligare någon minut senare, Windén skrev brottsanmälan, Söderström frågade honom varifrån han hade fått tidpunkten 23:30 för deras ankomst till platsen.

Windén uppgav att han hade tittat på klockan när han steg ur bilen. Han hade en klocka med digital siffer-

visning som hade visat 11:30 .

Via TV-utsändningen klockan 04:00 på morgonen jämförde de Windéns klocka, mot TV-klockan. Den gick rätt.

Söderström har efteråt kontrollerat sitt eget armbandsur hos en urmakare,

Det gick en (1) minut 43 sekunder för sakta.

Söderströms första kontakt med LC var klockan 23:31 .

Han har studerat IM:et och det stämmer även med hans minnesbilder.

Pol-1986-03-03 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1986-03-03 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

visning som hade visat 11:30 .

Via TV-utsändningen klockan 04:00 på morgonen jämförde de Windéns klocka, mot TV-klockan. Den gick rätt.

Söderström har efteråt kontrollerat sitt eget armbandsur hos en urmakare,

Det gick en (1) minut 43 sekunder för sakta.

Söderströms första kontakt med LC var klockan 23:31 .

Han har studerat IM:et och det stämmer även med hans minnesbilder.