wpu.nu

Uppslag:A14203-01-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
14203-01-A
Registrerat
1988-12-12
Ad acta
1992-02-17
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-11-30 08:50
Avslutat
1988-11-30 10:27


Protokoll fört vid förhör med WINDEN, Kjell Ingvar Karl -


Anställd som polisassistent vid Östermalms polisdistrikt, tfn: 08 - 769 5209.

Förhöret hållet 1988-11-30 08:50 .

Förhörsplats: Rikskriminalen

Förhörsledare: Krinsp Håkan Ström

Före förhörets början informerades Windén om att detta avsåg hans iakttagelse í samband med mordet på Olof Palme.

Bakgrund
Windén uppger att han började på polisskolan 1983-01-10 .

Efter avslutad polisskoleutbildning och alterneringstjänstgöring i Stockholms polisdistrikt blev han omkring maj månad 1985 placerad på Östermalms polisdistrikt.

I februari månad 1986 hade Windén tjänst som extra polisman i C-turen på Östermalms polisdistrikt.

1986-02-28
Windén är osäker på vilken tjänstgöringstid han hade denna dag.

Det kan eventuellt ha varit 21:07 eller 17:02 .

Windén kan i dagsläget ej erinra sig vid vilken tidpunkt han fick påbörja uppdraget som chaufför åt poliskommisarie Gösta Söderström.

Windén hade ej vid något tidigare tillfälle kört Söderström.

Han hade däremot varit chaufför åt en annan poliskommissarie vid ett tidigare tillfälle.

Windén och Söderström hade tilldelats fordonet SHA 2520, vilket var en SAAB 900.

Poliskommissarie Gösta Söderström hade denna kväll som arbetsuppgift att vara ansvarig för City-kommenderingen.

De hade endast åkt omkring i City och ej tidigare under kvällen haft något IM.

Windén uppger att han före denne dag aldrig direkt samarbetat med Gösta Söderström.

Däremot har han sett Gösta Söderström i korridorerna på polisstationen.

Söderström kan

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Protokoll fört vid förhör med WINDEN, Kjell Ingvar Karl -


Anställd som polisassistent vid Östermalms polisdistrikt, tfn: 08 - 769 5209.

Förhöret hållet 1988-11-30 08:50 .

Förhörsplats: Rikskriminalen

Förhörsledare: Krinsp Håkan Ström

Före förhörets början informerades Windén om att detta avsåg hans iakttagelse í samband med mordet på Olof Palme.

Bakgrund
Windén uppger att han började på polisskolan 1983-01-10 .

Efter avslutad polisskoleutbildning och alterneringstjänstgöring i Stockholms polisdistrikt blev han omkring maj månad 1985 placerad på Östermalms polisdistrikt.

I februari månad 1986 hade Windén tjänst som extra polisman i C-turen på Östermalms polisdistrikt.

1986-02-28
Windén är osäker på vilken tjänstgöringstid han hade denna dag.

Det kan eventuellt ha varit 21:07 eller 17:02 .

Windén kan i dagsläget ej erinra sig vid vilken tidpunkt han fick påbörja uppdraget som chaufför åt poliskommisarie Gösta Söderström.

Windén hade ej vid något tidigare tillfälle kört Söderström.

Han hade däremot varit chaufför åt en annan poliskommissarie vid ett tidigare tillfälle.

Windén och Söderström hade tilldelats fordonet SHA 2520, vilket var en SAAB 900.

Poliskommissarie Gösta Söderström hade denna kväll som arbetsuppgift att vara ansvarig för City-kommenderingen.

De hade endast åkt omkring i City och ej tidigare under kvällen haft något IM.

Windén uppger att han före denne dag aldrig direkt samarbetat med Gösta Söderström.

Däremot har han sett Gösta Söderström i korridorerna på polisstationen.

Söderström kan

eventuellt ha varit chef för någon kommendering i vilken Windén ingått. Dock utan att de närmare samarbetat med varandra.

Larmet

Windén uppger att han som förare av fordonet körde Birger Jarlsgatan, Norrlandsgatan och därefter Kungsgatan i västlig riktning mot Sveavägen.

I höjd med King Creole blev de stoppade av en man. Windén uppmärksammade att det på trottoaren var en man som vinkade. Söderström kommenterade detta med att det var någon som ville något.

Windén tog därför och körde in fordonet mot trottoarkanten, alldeles i höjd med pelarfästet för bron, på vilken Regeringsgatan går.

Gösta Söderström vevade ner fönstret och mannen som hade vinkat åt den beskriver Windén som en svensk man. Något ytterligare signalement på denna man kan Windén ej lämna.

Windén noterade vid detta tillfälle ingen tidpunkt utan hen riktade sin uppmärksamhet mot mannen. Eftersom denne stod utanför bilen, vid höger sida, hade Windén begränsade möjligheter att iakttaga mannen.

Mannen uppgav att en person hade blivit skjuten i korsningen Tunnelgatan & Sveavägen. Mannen var upphetsad. Windén kan ej erinra sig om mannen flåsade som om han hade sprungit.

När Windén uppfattade vad mannen sade började Windén koncentrera sin uppmärksamhet på vänster yttre backspegel för att göra sig beredd att snabbt åka från platsen.

Efter en kortare stunds tystnad uppgav Windén; "nu åker vi". Därefter drog han iväg med full fart från uppgiftslämnaren.

Enär det på Kungsgatan i västlig trafikriktning ej var någon trafik behövde Windén ej påkalla fri väg förrän han kom fram till korsningen med Sveavägen.

Trafiksignalerna i denna korsning visade rött sken för Windén. Han frågade då Söderström om de skulle köra igenom. Söderström svarade jakande på detta. Windén satte då på blåljusen och kunde utan problem köra ut på Sveavägen för fortsatt färdriktning denna gata norrut.

På fråga angående radioanrop, uppger Windén att när de var i höjd med Kungsbron så gick det ut ett all-anrop på radion om att en man var skjuten Sveavägen & Tunnelgatan.

Två enheter anmälde sig för detta uppdrag. Windén har en minnesbild av att den ena enheten eventuellt skulle ha befunnit sig på Malmskillnadsgatan.

Gösta Söderström gjorde dock i detta läge ej något eget anrop till ledningscentralen, utan färden fortsatte mot brottsplatsen.

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

eventuellt ha varit chef för någon kommendering i vilken Windén ingått. Dock utan att de närmare samarbetat med varandra.

Larmet

Windén uppger att han som förare av fordonet körde Birger Jarlsgatan, Norrlandsgatan och därefter Kungsgatan i västlig riktning mot Sveavägen.

I höjd med King Creole blev de stoppade av en man. Windén uppmärksammade att det på trottoaren var en man som vinkade. Söderström kommenterade detta med att det var någon som ville något.

Windén tog därför och körde in fordonet mot trottoarkanten, alldeles i höjd med pelarfästet för bron, på vilken Regeringsgatan går.

Gösta Söderström vevade ner fönstret och mannen som hade vinkat åt den beskriver Windén som en svensk man. Något ytterligare signalement på denna man kan Windén ej lämna.

Windén noterade vid detta tillfälle ingen tidpunkt utan hen riktade sin uppmärksamhet mot mannen. Eftersom denne stod utanför bilen, vid höger sida, hade Windén begränsade möjligheter att iakttaga mannen.

Mannen uppgav att en person hade blivit skjuten i korsningen Tunnelgatan & Sveavägen. Mannen var upphetsad. Windén kan ej erinra sig om mannen flåsade som om han hade sprungit.

När Windén uppfattade vad mannen sade började Windén koncentrera sin uppmärksamhet på vänster yttre backspegel för att göra sig beredd att snabbt åka från platsen.

Efter en kortare stunds tystnad uppgav Windén; "nu åker vi". Därefter drog han iväg med full fart från uppgiftslämnaren.

Enär det på Kungsgatan i västlig trafikriktning ej var någon trafik behövde Windén ej påkalla fri väg förrän han kom fram till korsningen med Sveavägen.

Trafiksignalerna i denna korsning visade rött sken för Windén. Han frågade då Söderström om de skulle köra igenom. Söderström svarade jakande på detta. Windén satte då på blåljusen och kunde utan problem köra ut på Sveavägen för fortsatt färdriktning denna gata norrut.

På fråga angående radioanrop, uppger Windén att när de var i höjd med Kungsbron så gick det ut ett all-anrop på radion om att en man var skjuten Sveavägen & Tunnelgatan.

Två enheter anmälde sig för detta uppdrag. Windén har en minnesbild av att den ena enheten eventuellt skulle ha befunnit sig på Malmskillnadsgatan.

Gösta Söderström gjorde dock i detta läge ej något eget anrop till ledningscentralen, utan färden fortsatte mot brottsplatsen.

Windén uppskattar att radioanropet från ledningscentralen avslutades i samband med att de svängde upp på Sveavägen eller eventuellt hade hunnit en bit fram på denna gata.


På brottsplatsen

När Windén hade passerat Apelbergsgatan, lade han märke till en folksamling på trottoaren i korsningen Sveavägen & Tunnelgatan.

Windén svängde då upp på trottoaren efter korsningen med Apelbergsgatan och stängde i detta läge av blåljusen.

Eventuellt kan han redan ha stängt av den efter det att han hade kommit ut på Sveavägen.

Windén uppskattar att han stannade på trottoaren cirka tio till femton meter ifrån folksamlingen.

Windén uppskattar folksamlingen till mellan tio och tjugo personer. Någon annan polisbil eller ambulans fanns, vad Windén kan erinra sig, ej på plats.

Vad Windén kan erinra sig så gjorde de inget anrop på radion när de kom fram till brottsplatsen.

När polisbilen hade stannat på trottoaren så lämnade Gösta Söderström fordonet.

Windén stängde av motorn, öppnade dörren och klev ur bilen.

I detta läge tittade han på klockan. När han senare skulle göra sin avrapportering så har han en minnesbild av tidpunkten 23:28 . Windén uppger att han har en klocka av digitalmodell med tolvtimmarsvisning.

Windén uppger att han efter det att han lämnade fordonet och tittade på klockan, ej vid något senare tillfälle gjort en dylik avläsning av klockan.

Windén var så säker på denna tidsangivelse att han därför i polisanmälan nedtecknade denna.

Windén uppger att han senare på natten i tv-rumet på Östermalms poliskontrollerade sin klocka mot tv:n. Windéns klocka hade då en felmarginal på cirka tjugo sekunder.

Windén uppmärksammade att det i en klunga stod mycket folk. När han närmade sig denna klunga såg han att en rödaktig vätska, vilket senare visade sig vara blod, hade runnit från Sveavägens trottoar cirka två meter in mot Tunnelgatans mynning.

Någon eller några personer ropade; "han sprang åt det hållet", santidigt som de pekade Tunnelgatan i östlig riktning.

Windén började då springa i den utpekade riktningen. Han beslutade dock att han inte hade något att

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Windén uppskattar att radioanropet från ledningscentralen avslutades i samband med att de svängde upp på Sveavägen eller eventuellt hade hunnit en bit fram på denna gata.


På brottsplatsen

När Windén hade passerat Apelbergsgatan, lade han märke till en folksamling på trottoaren i korsningen Sveavägen & Tunnelgatan.

Windén svängde då upp på trottoaren efter korsningen med Apelbergsgatan och stängde i detta läge av blåljusen.

Eventuellt kan han redan ha stängt av den efter det att han hade kommit ut på Sveavägen.

Windén uppskattar att han stannade på trottoaren cirka tio till femton meter ifrån folksamlingen.

Windén uppskattar folksamlingen till mellan tio och tjugo personer. Någon annan polisbil eller ambulans fanns, vad Windén kan erinra sig, ej på plats.

Vad Windén kan erinra sig så gjorde de inget anrop på radion när de kom fram till brottsplatsen.

När polisbilen hade stannat på trottoaren så lämnade Gösta Söderström fordonet.

Windén stängde av motorn, öppnade dörren och klev ur bilen.

I detta läge tittade han på klockan. När han senare skulle göra sin avrapportering så har han en minnesbild av tidpunkten 23:28 . Windén uppger att han har en klocka av digitalmodell med tolvtimmarsvisning.

Windén uppger att han efter det att han lämnade fordonet och tittade på klockan, ej vid något senare tillfälle gjort en dylik avläsning av klockan.

Windén var så säker på denna tidsangivelse att han därför i polisanmälan nedtecknade denna.

Windén uppger att han senare på natten i tv-rumet på Östermalms poliskontrollerade sin klocka mot tv:n. Windéns klocka hade då en felmarginal på cirka tjugo sekunder.

Windén uppmärksammade att det i en klunga stod mycket folk. När han närmade sig denna klunga såg han att en rödaktig vätska, vilket senare visade sig vara blod, hade runnit från Sveavägens trottoar cirka två meter in mot Tunnelgatans mynning.

Någon eller några personer ropade; "han sprang åt det hållet", santidigt som de pekade Tunnelgatan i östlig riktning.

Windén började då springa i den utpekade riktningen. Han beslutade dock att han inte hade något att

"springa på".

Från det att de hade fått larmet från mannen på Kungsgatan och den tidsperiod som hade åtgått för denne mans förflyttning, hade flera minuter gått till spillo. Windén beslutade därför att han skulle återvända till folksamlingen.

När Windén återvände till folksamlingen så stod Gösta Söderström cirka en halv meter från en liggande mans huvud.

Mannen låg på Sveavägens östra trottoar med huvudet söderut närmast Kungsgatan. Mannen låg på rygg. På den liggande mannens vänstra sida, vid huvudändan, hukade en man. På den liggande mannens högra sida i brösthöjd stod en kvinna nedhukad. Kvinnan utförde hjärtkompression. Mannen utförde konstgjord andning.

Folksamlingen trängde på mot den liggande mannen. Windén uppfattade att det rann blod från mannens mun. Windén blev stående en stund eftersom han insåg att han inte kunde bidraga med livräddande åtgärder eftersom dessa redan höll på att utföras.

Windén befann sig bredvid Gösta Söderström.

Söderström frågade; - "Vem är det". En kvinna lösgjorde sig ur folksamlingen och skrek - "det är Palme".

Windén tittade då på kvinnan och hon upprepade - "Olof Palme, statsministern".

Windén började då fråga i folksamlingen om det var någon som hade sett något. Han fick då kontakt med en taxichaufför. Denna taxichaufför befann sig i utkanten av folksamlingen.

Han uppgav att han hade gjort iakttagelser. Windén bad då att få legitimation. Han fick någon typ av legitimation och taxichauffören berättade vad han hade sett samt lämnade även ett signalement.

Windén kan i dagsläget ej erinra sig namnet på taxichauffören. Detta namn finns nedtecknat i den polisanmälan som Windén senare skrev.

Efter det att Windén erhållit signalementet på gärningsmannen sprang han iväg till tjänstebilen för att via polisradion utlarma detta.

När Windén kom fram bilen satt Gösta Söderström på förarplatsen med radiotelefonluren i sin hand.

Windén yttrade då signalement, varefter han redogjorde för de signalementsuppgifter han hade erhållit av taxichauffören.

Windén uppmärksammade att folksamlingen började ropa ambulans.

Windén vidarebefordrade detta till Söderström, vilken uppgav att ambulans var på väg. Windén kan ej hur lång tid de har varit på platsen. Han uppger dock att det hela

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

"springa på".

Från det att de hade fått larmet från mannen på Kungsgatan och den tidsperiod som hade åtgått för denne mans förflyttning, hade flera minuter gått till spillo. Windén beslutade därför att han skulle återvända till folksamlingen.

När Windén återvände till folksamlingen så stod Gösta Söderström cirka en halv meter från en liggande mans huvud.

Mannen låg på Sveavägens östra trottoar med huvudet söderut närmast Kungsgatan. Mannen låg på rygg. På den liggande mannens vänstra sida, vid huvudändan, hukade en man. På den liggande mannens högra sida i brösthöjd stod en kvinna nedhukad. Kvinnan utförde hjärtkompression. Mannen utförde konstgjord andning.

Folksamlingen trängde på mot den liggande mannen. Windén uppfattade att det rann blod från mannens mun. Windén blev stående en stund eftersom han insåg att han inte kunde bidraga med livräddande åtgärder eftersom dessa redan höll på att utföras.

Windén befann sig bredvid Gösta Söderström.

Söderström frågade; - "Vem är det". En kvinna lösgjorde sig ur folksamlingen och skrek - "det är Palme".

Windén tittade då på kvinnan och hon upprepade - "Olof Palme, statsministern".

Windén började då fråga i folksamlingen om det var någon som hade sett något. Han fick då kontakt med en taxichaufför. Denna taxichaufför befann sig i utkanten av folksamlingen.

Han uppgav att han hade gjort iakttagelser. Windén bad då att få legitimation. Han fick någon typ av legitimation och taxichauffören berättade vad han hade sett samt lämnade även ett signalement.

Windén kan i dagsläget ej erinra sig namnet på taxichauffören. Detta namn finns nedtecknat i den polisanmälan som Windén senare skrev.

Efter det att Windén erhållit signalementet på gärningsmannen sprang han iväg till tjänstebilen för att via polisradion utlarma detta.

När Windén kom fram bilen satt Gösta Söderström på förarplatsen med radiotelefonluren i sin hand.

Windén yttrade då signalement, varefter han redogjorde för de signalementsuppgifter han hade erhållit av taxichauffören.

Windén uppmärksammade att folksamlingen började ropa ambulans.

Windén vidarebefordrade detta till Söderström, vilken uppgav att ambulans var på väg. Windén kan ej hur lång tid de har varit på platsen. Han uppger dock att det hela

gått slag i slag. Han är även osäker på när nästa polispatrull anlände till platsen.

Ambulans anlände till platsen och en bår togs ur. Offret lades på båren och en ansiktsmask med blåsa placerades på offrets ansikte. Därefter fördes offret in i ambulansen.

En av ambulansmännen uppmanade Windén att hämta en väska som de tagit ut ur ambulansen. Windén hämtar denna väska och sprang med denna till ambulansen.

När ambulansen skulle åka från platsen uppstod ett mindre tumult. Flera personer i folksamlingen hade samlats vid ambulansen.

Offrets hustru, vilken senare visade sig vara Lisbeth Palme, ville åka med i ambulansen. Någon av ambulanspersonalen var dock avvisande till detta. Det hela slutade dock med att Lisbeth Palme fick åka med i ambulansen. Windén uppger att han på platsen endast iakttagit en ambulans.

Sedan ambulansen lämnat platsen sökte Windén finna fler vittnen till gärningen. Han samtalade ånyo med taxichauffören.

Kollegor kom fram till Windén och överlämnade lappar med namn och vittnesuppgifter. Någon kollega yttrade även; "är det du din stackare som ska skriva".

När Windén återvände till taxichauffören för att söka komplettera sina tidigare inhämtade uppgifter, stod det en kvinna bredvid dem. Hon vidimerade efter hand de uppgifter som taxichauffören lämnade.

Enligt Windéns minnesbild berättade taxichauffören om att två män, iklädda rockar samt en kvinna, hade stått och pratat.

En av männen hade därefter dragit fram ett vapen med lång pipa och skjutit den andre mannen framifrån. Dessa uppgifter nedtecknade Windén sedermera på den polisanmälan han skrev.

Windén hade under det att han eftersökte vittnen till brottet insamlat legitimationshandlingar från de personer som uppgivit sig ha gjort några iakttagelser.

Windén påbörjade därefter en vittnesupptagning med de personer vilka i tidigare läge uppgivit sig ha gjort iakttagelser.

En patrull från KSA:s livvaktsgrupp anlände till platsen.

Windén igenkände en av polismännen utseendemässigt. De fick ta ett av vittnena, en kvinna, och köra henne till kriminaljouren för vittnesförhör.

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

gått slag i slag. Han är även osäker på när nästa polispatrull anlände till platsen.

Ambulans anlände till platsen och en bår togs ur. Offret lades på båren och en ansiktsmask med blåsa placerades på offrets ansikte. Därefter fördes offret in i ambulansen.

En av ambulansmännen uppmanade Windén att hämta en väska som de tagit ut ur ambulansen. Windén hämtar denna väska och sprang med denna till ambulansen.

När ambulansen skulle åka från platsen uppstod ett mindre tumult. Flera personer i folksamlingen hade samlats vid ambulansen.

Offrets hustru, vilken senare visade sig vara Lisbeth Palme, ville åka med i ambulansen. Någon av ambulanspersonalen var dock avvisande till detta. Det hela slutade dock med att Lisbeth Palme fick åka med i ambulansen. Windén uppger att han på platsen endast iakttagit en ambulans.

Sedan ambulansen lämnat platsen sökte Windén finna fler vittnen till gärningen. Han samtalade ånyo med taxichauffören.

Kollegor kom fram till Windén och överlämnade lappar med namn och vittnesuppgifter. Någon kollega yttrade även; "är det du din stackare som ska skriva".

När Windén återvände till taxichauffören för att söka komplettera sina tidigare inhämtade uppgifter, stod det en kvinna bredvid dem. Hon vidimerade efter hand de uppgifter som taxichauffören lämnade.

Enligt Windéns minnesbild berättade taxichauffören om att två män, iklädda rockar samt en kvinna, hade stått och pratat.

En av männen hade därefter dragit fram ett vapen med lång pipa och skjutit den andre mannen framifrån. Dessa uppgifter nedtecknade Windén sedermera på den polisanmälan han skrev.

Windén hade under det att han eftersökte vittnen till brottet insamlat legitimationshandlingar från de personer som uppgivit sig ha gjort några iakttagelser.

Windén påbörjade därefter en vittnesupptagning med de personer vilka i tidigare läge uppgivit sig ha gjort iakttagelser.

En patrull från KSA:s livvaktsgrupp anlände till platsen.

Windén igenkände en av polismännen utseendemässigt. De fick ta ett av vittnena, en kvinna, och köra henne till kriminaljouren för vittnesförhör.

I något läge gick Windén in i en av de till platsen anlända pikétbussarna för att där samtala med den polisman som överlämnat vittnesuppgifter till Windén. Windén kunde inte utläsa vad polismannen hade nedtecknat.

Journalister började anlända till platsen. De skulle intervjua taxichauffören, från vilken Windén hade inhämtat vittnesuppgifter. Windén uppmanade dock taxichauffören att ej tala med journalisterna innan han hade förhörts på kriminalen. Detta för att taxichaufförens uppgifter ej skulle förändras i samband med samtalen med journalisterna.

Vid okänd tidpunkt sedan brottsplatsen avspärrats med hjälp av polismännen ur de till platsen anlända pikéterna, begav sig Windén och Söderström i polisbilen tillsammans med ett vittne till KCV. I egna bilar, i karavanen, körde taxichauffören samt en utlänning som Windén hade nedtecknat uppgifter på.


Avrapportering
När polismännen anlände till kriminal jouren gick Gösta Söderström in till kriminaljoursbasen.

Windén hade händelseförloppet i huvudet och även papper med vittnesuppgifter.

Windén gick in i ett avrapporteringsrum och satte sig. Han tog en anmälan och började fylla i huvudet på denna. Som brott satte han mordförsök, alternativt mord.

Något namn på målsägare fyllde han ej i, eftersom han var osäker på vad som skulle skrivas. Windén hade tidpunkten 23:28 förankrad i minnet.

Han räknade då ut hur lång tid det maximalt kunde ha tagit från det att polispatrullen hade blivit stoppad på Kungsgatan tills dess att han lämnade polisfordonet invid brottsplatsen och tittade på klockan.

Windén räknade ut att det maximalt, med avdrag för plus och minussekunder kunde ha tagit två minuter. Han nedtecknade därför brottstiden till 23:26 .

I fältet för händelseförlopp började Windén skriva om att polispatrullen den och den med besättningen si och så hade blivit stoppade på Kungsgatan av en mansperson.

När Windén hade hunnit så långt i avrapporteringen kom Gösta Söderström in i avrapporteringsrummet.

Windén frågade då Söderström vem som skulle sättas upp som målsägare på anmälan. Windéns minnesbild är att Söderström uppgav att

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

I något läge gick Windén in i en av de till platsen anlända pikétbussarna för att där samtala med den polisman som överlämnat vittnesuppgifter till Windén. Windén kunde inte utläsa vad polismannen hade nedtecknat.

Journalister började anlända till platsen. De skulle intervjua taxichauffören, från vilken Windén hade inhämtat vittnesuppgifter. Windén uppmanade dock taxichauffören att ej tala med journalisterna innan han hade förhörts på kriminalen. Detta för att taxichaufförens uppgifter ej skulle förändras i samband med samtalen med journalisterna.

Vid okänd tidpunkt sedan brottsplatsen avspärrats med hjälp av polismännen ur de till platsen anlända pikéterna, begav sig Windén och Söderström i polisbilen tillsammans med ett vittne till KCV. I egna bilar, i karavanen, körde taxichauffören samt en utlänning som Windén hade nedtecknat uppgifter på.


Avrapportering
När polismännen anlände till kriminal jouren gick Gösta Söderström in till kriminaljoursbasen.

Windén hade händelseförloppet i huvudet och även papper med vittnesuppgifter.

Windén gick in i ett avrapporteringsrum och satte sig. Han tog en anmälan och började fylla i huvudet på denna. Som brott satte han mordförsök, alternativt mord.

Något namn på målsägare fyllde han ej i, eftersom han var osäker på vad som skulle skrivas. Windén hade tidpunkten 23:28 förankrad i minnet.

Han räknade då ut hur lång tid det maximalt kunde ha tagit från det att polispatrullen hade blivit stoppad på Kungsgatan tills dess att han lämnade polisfordonet invid brottsplatsen och tittade på klockan.

Windén räknade ut att det maximalt, med avdrag för plus och minussekunder kunde ha tagit två minuter. Han nedtecknade därför brottstiden till 23:26 .

I fältet för händelseförlopp började Windén skriva om att polispatrullen den och den med besättningen si och så hade blivit stoppade på Kungsgatan av en mansperson.

När Windén hade hunnit så långt i avrapporteringen kom Gösta Söderström in i avrapporteringsrummet.

Windén frågade då Söderström vem som skulle sättas upp som målsägare på anmälan. Windéns minnesbild är att Söderström uppgav att

ingen person skulle sättas upp som målsägare.

Söderström uppgav i detta läge att offret hade avlidit.

Windén kryssade då över det han tidigare nedtecknat i fältet för brottsrubricering så att det endast stod mord.

Windén uppger att han i samband med avrapporteringen själv inte hade någon kontakt med ODL för att inhämta uppgifter angående tidsangivelser och inblandade polispatruller.

Gösta Söderström däremot lämnade avrapporteringsrummet vid några tillfällen.

Gösta Söderström uppgav för Windén att han på ett block hade noterat en tidpunkt som överensstämde med Windéns tidsangivelse.

Anmälan, vilken omfattade en och en halv sida, överlämnades i kriminaljouren.

En fotostatkopia eller rödkopia tog Windén och Söderström med sig upp till ledningscentralen.

De stannade där en kortare stund, varefter de begav sig till Östermalms polisstation.

På polisstationen kontrollerades Windéns klocka i enlighet med vad som tidigare nedtecknats.

Varför Windéns klocka kontrollerades i detta läge, kan han ej uppge. Någon diskussion om nedtecknade tidsangivelser hade dessförinnan ej skett enligt Windéns minnesbild.

Avslutning

F: Ja, Ingvar Windén, du har suttit med när jag har dikterat in det här på bandspelaren. Stämmer det jag har sagt?

I: Ja.


F: Vill du har förhöret återuppspelat för dig eller kan du godkänna att det utskrives i indikterat skick?

I: Ja.

Förhöret avslutas klockan 10:27 .


Stockholm dag som ovan


(Namnteckning)
Håkan Ström Krinsp

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-00-A Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

ingen person skulle sättas upp som målsägare.

Söderström uppgav i detta läge att offret hade avlidit.

Windén kryssade då över det han tidigare nedtecknat i fältet för brottsrubricering så att det endast stod mord.

Windén uppger att han i samband med avrapporteringen själv inte hade någon kontakt med ODL för att inhämta uppgifter angående tidsangivelser och inblandade polispatruller.

Gösta Söderström däremot lämnade avrapporteringsrummet vid några tillfällen.

Gösta Söderström uppgav för Windén att han på ett block hade noterat en tidpunkt som överensstämde med Windéns tidsangivelse.

Anmälan, vilken omfattade en och en halv sida, överlämnades i kriminaljouren.

En fotostatkopia eller rödkopia tog Windén och Söderström med sig upp till ledningscentralen.

De stannade där en kortare stund, varefter de begav sig till Östermalms polisstation.

På polisstationen kontrollerades Windéns klocka i enlighet med vad som tidigare nedtecknats.

Varför Windéns klocka kontrollerades i detta läge, kan han ej uppge. Någon diskussion om nedtecknade tidsangivelser hade dessförinnan ej skett enligt Windéns minnesbild.

Avslutning

F: Ja, Ingvar Windén, du har suttit med när jag har dikterat in det här på bandspelaren. Stämmer det jag har sagt?

I: Ja.


F: Vill du har förhöret återuppspelat för dig eller kan du godkänna att det utskrives i indikterat skick?

I: Ja.

Förhöret avslutas klockan 10:27 .


Stockholm dag som ovan


(Namnteckning)
Håkan Ström Krinsp
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett Protokoll fört vid förhör med WINDEN, Kjell Ingvar Karl f.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-11-30 08:50
Avslutat
1988-11-30 10:27


Protokoll fört vid förhör med WINDEN, Kjell Ingvar Karl f.

boende

162 32 Vällingby, tfn: 08 Anställd som polisassistent vid Östermalms polisdistrikt, tfn: 08 - 769 5209. Förhöret hållet den 30 november 1988 med början kl. 08.50. Förhörsplats: Rikskriminalen Förhörsledare: Krinsp Håkan Ström

Före förhörets början informerades Windén om att detta avsåg hans iakttagelse i samband med mordet på Olof Palme.

Bakgrund Windén uppger att han började på polisskolan den 10 januari 1983. Efter avslutad polisskoleutbildning och alterneringstjänstgöring i Stockholms polisdistrikt blev han omkring maj månad 1985 placerad på Östermalms polisdistrikt. I februari månad 1986 hade Windén tjänst som extra polisman i C-turen på Östermalms polisdistrikt.

Den 28 februari 1986 Windén är osäker på vilken tjänstgöringstid han hade denna dag. Det kan eventuellt ha varit 21.07 eller 17.02. Windén kan i dagsläget ej erinra sig vid vilken tidpunkt han fick påbörja uppdraget som chaufför åt poliskommisarie Gösta Söderström. Windén hade ej vid något tidigare tillfälle kört Söderström. Han hade däremot varit chaufför åt en annan poliskommissarie vid ett tidigare tillfälle. Windén och Söderström hade tilldelats fordonet SHA 2520, vilket var en SAAB 900. Poliskommissarie Gösta Söderström hade denna kväll som arbetsuppgift att vara ansvarig för City-kommenderingen. De hade endast åkt omkring i City och ej tidigare under kvällen haft något IM. Windén uppger att han före denna dag aldrig direkt samarbetat med Gösta Söderström. Däremot har han Gösta Söderström i korridorerna på polisstationen. Söderströn kan

Iyis ej om blanketten anvands som fortsättningsblad

Ex 2. Till spaningschefens pårm (i nr-följd innen avsnitt)

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

Protokoll fört vid förhör med WINDEN, Kjell Ingvar Karl f.

boende

162 32 Vällingby, tfn: 08 Anställd som polisassistent vid Östermalms polisdistrikt, tfn: 08 - 769 5209. Förhöret hållet den 30 november 1988 med början kl. 08.50. Förhörsplats: Rikskriminalen Förhörsledare: Krinsp Håkan Ström

Före förhörets början informerades Windén om att detta avsåg hans iakttagelse i samband med mordet på Olof Palme.

Bakgrund Windén uppger att han började på polisskolan den 10 januari 1983. Efter avslutad polisskoleutbildning och alterneringstjänstgöring i Stockholms polisdistrikt blev han omkring maj månad 1985 placerad på Östermalms polisdistrikt. I februari månad 1986 hade Windén tjänst som extra polisman i C-turen på Östermalms polisdistrikt.

Den 28 februari 1986 Windén är osäker på vilken tjänstgöringstid han hade denna dag. Det kan eventuellt ha varit 21.07 eller 17.02. Windén kan i dagsläget ej erinra sig vid vilken tidpunkt han fick påbörja uppdraget som chaufför åt poliskommisarie Gösta Söderström. Windén hade ej vid något tidigare tillfälle kört Söderström. Han hade däremot varit chaufför åt en annan poliskommissarie vid ett tidigare tillfälle. Windén och Söderström hade tilldelats fordonet SHA 2520, vilket var en SAAB 900. Poliskommissarie Gösta Söderström hade denna kväll som arbetsuppgift att vara ansvarig för City-kommenderingen. De hade endast åkt omkring i City och ej tidigare under kvällen haft något IM. Windén uppger att han före denna dag aldrig direkt samarbetat med Gösta Söderström. Däremot har han Gösta Söderström i korridorerna på polisstationen. Söderströn kan

Iyis ej om blanketten anvands som fortsättningsblad

Ex 2. Till spaningschefens pårm (i nr-följd innen avsnitt)

ng i vilken Windén ingått. Dock

eventuellt ha varit chef för någon kommende utan att de närmare samarbetat med varandra.

Larmet Windén uppger att han som förare av fordonet körde Birger Jarlsgatan, Norrlandsgatan och därefter Kungsgatan i västlig riktning mot Sveavägen. I höjd med King Creole blev de stoppade av en man. Windén uppmärksammade att det på trottoaren var en man som vinkade. Söderström kommenterade detta med att det var någon som ville något. Windén tog därför och körde in fordonet mot trottoarkanten, alldeles i höjd med pelarfästet för bron, på vilken Regeringsgatan går. Gösta Söderström vevade ner fönstret och mannen som hade vinkat åt dem beskriver Windén som en svensk man. Något ytterligare signalement på denna man kan Windén ej lämna. Windén noterade vid detta tillfälle ingen tidpunkt utan han riktade sin uppmärksamhet mot mannen. Eftersom denne stod utanför bilen, vid höger sida, hade Windén begränsade möjligheter att iakttaga mannen. Mannen uppgav att en person hade blivit skjuten i korsningen Tunnelgatan/Sveavägen. Mannen var upphetsad. Windén kan ej erinra sig om mannen flåsade som om han hade sprungit. När Windén uppfattade vad mannen sade började Windén koncentrera sin uppmärksamhet på vänster yttre bakspegel för att göra sig beredd att snabbt åka från platsen. Efter en kortare stunds tystnad uppgav Windén; "nu åker vi". Därefter drog han iväg med full fart från uppgiftslämnaren. Enär det på Kungsgatan i västlig trafikriktning ej var någon trafik behövde Windén ej påkalla fri väg förrän han kom fram till korsningen med Sveavägen. Trafiksignalerna i denna korsning visade rött sken för Windén. Han frågade då Söderström om de skulle köra igenom. Söderström svarade jakande på detta. Windén satte då på blåljusen och kunde utan problem köra ut på Sveavägen för fortsatt färdriktning denna gata norrut.

På fråga angående radioanrop uppger Windén att när de var i höjd med Kungsbron så gick det ut ett all-anrop på radion om att en man var skjuten Sveavägen/Tunnelgatan. Två enheter anmälde sig för detta uppdrag. Windén har en minnesbild av att den ena enheten eventuellt skulle ha befunnit sig på Malmskillnadsgatan. Gösta Söderström gjorde dock i detta läge ej något eget anrop till ledningscentralen, utan färden fortsatte mot brottsplatsen.

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

ng i vilken Windén ingått. Dock

eventuellt ha varit chef för någon kommende utan att de närmare samarbetat med varandra.

Larmet Windén uppger att han som förare av fordonet körde Birger Jarlsgatan, Norrlandsgatan och därefter Kungsgatan i västlig riktning mot Sveavägen. I höjd med King Creole blev de stoppade av en man. Windén uppmärksammade att det på trottoaren var en man som vinkade. Söderström kommenterade detta med att det var någon som ville något. Windén tog därför och körde in fordonet mot trottoarkanten, alldeles i höjd med pelarfästet för bron, på vilken Regeringsgatan går. Gösta Söderström vevade ner fönstret och mannen som hade vinkat åt dem beskriver Windén som en svensk man. Något ytterligare signalement på denna man kan Windén ej lämna. Windén noterade vid detta tillfälle ingen tidpunkt utan han riktade sin uppmärksamhet mot mannen. Eftersom denne stod utanför bilen, vid höger sida, hade Windén begränsade möjligheter att iakttaga mannen. Mannen uppgav att en person hade blivit skjuten i korsningen Tunnelgatan/Sveavägen. Mannen var upphetsad. Windén kan ej erinra sig om mannen flåsade som om han hade sprungit. När Windén uppfattade vad mannen sade började Windén koncentrera sin uppmärksamhet på vänster yttre bakspegel för att göra sig beredd att snabbt åka från platsen. Efter en kortare stunds tystnad uppgav Windén; "nu åker vi". Därefter drog han iväg med full fart från uppgiftslämnaren. Enär det på Kungsgatan i västlig trafikriktning ej var någon trafik behövde Windén ej påkalla fri väg förrän han kom fram till korsningen med Sveavägen. Trafiksignalerna i denna korsning visade rött sken för Windén. Han frågade då Söderström om de skulle köra igenom. Söderström svarade jakande på detta. Windén satte då på blåljusen och kunde utan problem köra ut på Sveavägen för fortsatt färdriktning denna gata norrut.

På fråga angående radioanrop uppger Windén att när de var i höjd med Kungsbron så gick det ut ett all-anrop på radion om att en man var skjuten Sveavägen/Tunnelgatan. Två enheter anmälde sig för detta uppdrag. Windén har en minnesbild av att den ena enheten eventuellt skulle ha befunnit sig på Malmskillnadsgatan. Gösta Söderström gjorde dock i detta läge ej något eget anrop till ledningscentralen, utan färden fortsatte mot brottsplatsen.

Windén uppskattar att radioanropet från ledningscentralen avslutades i sammed att de svängde upp på Sveavägen eller eventuellt hade hunnit en bit fram på denna gata.

På brottsplatsen Windén hade passerat Apelbergsgatan, lade han märke till en folksamling på trottoaren i korsningen Sveavägen/Tunnelgatan. Windén svängde då upp på trottoaren efter korsningen med Apelbergsgatan och stängde i detta läge av blåljusen. Eventuellt kan han redan ha stängt av dem efter det att han hade kommit ut på Sveavägen. Windén uppskattar att han stannade på trottoaren cirka tio till femton meter ifrån folksamlingen. Windén uppskattar folksamlingen till mellan tio och tjugo personer. Någon annan polisbil eller ambulans fanns, vad Windén kan erinra sig, ej på plats. Vad Windén kan erinra sig så gjorde de inget anrop på radion när de kom fram till brottsplatsen.

När polisbilen hade stannat på trottoaren så lämnade Gösta Söderström fordonet. Windén stängde av motorn, öppnade dörren och klev ur bilen. I detta läge tittade han på klockan. När han senare skulle göra sin avrapportering så har han en minnesbild av tidpunkten 11.28. Windén uppger att han har en klocka av digitalmodell med tolvtimmarsvisning. Windén uppger att han efter det att han lämnade fordonet och tittade på klockan, ej vid något senare tillfälle gjort en dylik avläsning av klackan. Windén var så säker på denna tidsangivelse att han därför i polisanmälan nedtecknade denna.

Windén uppger att han senare på natten i tv-rummet på Östermalms polisstation kontrollerade sin klocka mot tv:n. Windéns klocka hade då en felmarginal på cirka tjugo sekunder.

Windén uppmärksammade att det i en klunga stod mycket folk. När han närmade sig denna klunga såg han att en rödaktig vätska, vilket senare visade sig vara blod, hade runnit från Sveavägens trottoar cirka två meter in mot Tunnelgatans . Någon eller några personer ropade; "han sprang åt det hållet", samtidigt som de pekade Tunnelgatan i östlig riktning. Windén började då springa i den utpekade riktningen. Han beslutade dock att han inte hade något att

Ifylls e, om blanketten anwands som fortsättningsblad

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

Windén uppskattar att radioanropet från ledningscentralen avslutades i sammed att de svängde upp på Sveavägen eller eventuellt hade hunnit en bit fram på denna gata.

På brottsplatsen Windén hade passerat Apelbergsgatan, lade han märke till en folksamling på trottoaren i korsningen Sveavägen/Tunnelgatan. Windén svängde då upp på trottoaren efter korsningen med Apelbergsgatan och stängde i detta läge av blåljusen. Eventuellt kan han redan ha stängt av dem efter det att han hade kommit ut på Sveavägen. Windén uppskattar att han stannade på trottoaren cirka tio till femton meter ifrån folksamlingen. Windén uppskattar folksamlingen till mellan tio och tjugo personer. Någon annan polisbil eller ambulans fanns, vad Windén kan erinra sig, ej på plats. Vad Windén kan erinra sig så gjorde de inget anrop på radion när de kom fram till brottsplatsen.

När polisbilen hade stannat på trottoaren så lämnade Gösta Söderström fordonet. Windén stängde av motorn, öppnade dörren och klev ur bilen. I detta läge tittade han på klockan. När han senare skulle göra sin avrapportering så har han en minnesbild av tidpunkten 11.28. Windén uppger att han har en klocka av digitalmodell med tolvtimmarsvisning. Windén uppger att han efter det att han lämnade fordonet och tittade på klockan, ej vid något senare tillfälle gjort en dylik avläsning av klackan. Windén var så säker på denna tidsangivelse att han därför i polisanmälan nedtecknade denna.

Windén uppger att han senare på natten i tv-rummet på Östermalms polisstation kontrollerade sin klocka mot tv:n. Windéns klocka hade då en felmarginal på cirka tjugo sekunder.

Windén uppmärksammade att det i en klunga stod mycket folk. När han närmade sig denna klunga såg han att en rödaktig vätska, vilket senare visade sig vara blod, hade runnit från Sveavägens trottoar cirka två meter in mot Tunnelgatans . Någon eller några personer ropade; "han sprang åt det hållet", samtidigt som de pekade Tunnelgatan i östlig riktning. Windén började då springa i den utpekade riktningen. Han beslutade dock att han inte hade något att

Ifylls e, om blanketten anwands som fortsättningsblad

"' springa på". Från det att de hade fått larmet från en på Kungsgatan och den tidsperiod som hade åtgått för denna mans förflyttning, hade flera minuter gått till spillo. Windén beslutade därför att han skulle återvända till folksamlingen.

När Windén återvände till folksamlingen så stod Gösta Söderström cirka en halv meter från en liggande mans huvud. Mannen låg på Sveavägens östra trottoar med huvudet söderut närmast Kungsgatan. Mannen låg på rygg. På den liggande mannens vänstra sida, vid huvudändan, hukade en man. På den liggande mannens högra sida i brösthöjd stod en kvinna nedhukad. Kvinnan utförde hjärtkompression. Mannen utförde konstgjord andning. Folksamlingen trängde på mot den liggande mannen. Windén uppfattade att det rann bled från mannens mun. Winden blev stående en stund eftersom han insåg att han inte kunde bidraga med livräddande åtgärder eftersom dessa redan höll på att utföras.

Windén befann sig bredvid Gösta Söderström. Söderström frågade; vem är det. En kvinna lösgjorde sig ur folksamlingen och skrek "det är Palme", Windén tittade då på kvinnan och hon upprepade "Olof Palme, statsministern". Windén började då fråga i folksamlingen om det var någon som hade sett något. Han fick då kontakt med en taxichaufför. Denna taxichaufför befann sig i utkanten av folksamlingen. Han uppgav att han hade gjort iakttagelser. Windén bad då att få taxichaufförens legitimation. Han fick någon typ av legitimation och taxichauffören berättade vad han hade sett samt lämnade även ett signalement. Windén kan i dagsläget ej erinra sig namnet på taxichauffören. Detta namn finns dock nedtecknat i den polisanmälan som Windén senare skrev.

Efter det att Windén erhållit signalementet på gärningsmannen sprang han iväg till tjänstebilen för att via polisradion utlarma detta. När Windén kom fram till bilen satt Gösta Söderström på förarplatsen med radiotelefonluren i sin hand. Windén yttrade då signalement, varefter han redogjorde för de signalemantsuppgifter han hade erhållit av taxichauffören. Windén uppmärksammade samtidigt att folksamlingen började ropa ambulans. Windén vidarebefordrade detta till Söderström, vilken uppgav att ambulans var på väg. Windén kan ej

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

"' springa på". Från det att de hade fått larmet från en på Kungsgatan och den tidsperiod som hade åtgått för denna mans förflyttning, hade flera minuter gått till spillo. Windén beslutade därför att han skulle återvända till folksamlingen.

När Windén återvände till folksamlingen så stod Gösta Söderström cirka en halv meter från en liggande mans huvud. Mannen låg på Sveavägens östra trottoar med huvudet söderut närmast Kungsgatan. Mannen låg på rygg. På den liggande mannens vänstra sida, vid huvudändan, hukade en man. På den liggande mannens högra sida i brösthöjd stod en kvinna nedhukad. Kvinnan utförde hjärtkompression. Mannen utförde konstgjord andning. Folksamlingen trängde på mot den liggande mannen. Windén uppfattade att det rann bled från mannens mun. Winden blev stående en stund eftersom han insåg att han inte kunde bidraga med livräddande åtgärder eftersom dessa redan höll på att utföras.

Windén befann sig bredvid Gösta Söderström. Söderström frågade; vem är det. En kvinna lösgjorde sig ur folksamlingen och skrek "det är Palme", Windén tittade då på kvinnan och hon upprepade "Olof Palme, statsministern". Windén började då fråga i folksamlingen om det var någon som hade sett något. Han fick då kontakt med en taxichaufför. Denna taxichaufför befann sig i utkanten av folksamlingen. Han uppgav att han hade gjort iakttagelser. Windén bad då att få taxichaufförens legitimation. Han fick någon typ av legitimation och taxichauffören berättade vad han hade sett samt lämnade även ett signalement. Windén kan i dagsläget ej erinra sig namnet på taxichauffören. Detta namn finns dock nedtecknat i den polisanmälan som Windén senare skrev.

Efter det att Windén erhållit signalementet på gärningsmannen sprang han iväg till tjänstebilen för att via polisradion utlarma detta. När Windén kom fram till bilen satt Gösta Söderström på förarplatsen med radiotelefonluren i sin hand. Windén yttrade då signalement, varefter han redogjorde för de signalemantsuppgifter han hade erhållit av taxichauffören. Windén uppmärksammade samtidigt att folksamlingen började ropa ambulans. Windén vidarebefordrade detta till Söderström, vilken uppgav att ambulans var på väg. Windén kan ej

gått slag i slag. Han är även osäker på när nästa polispatrull anlände till platsen.

Ambulans anlände till platsen och en bår togs ur. Offret lades på båren och en ansiktsmask med blåsa placerades på offrets ansikte. Därefter fördes offret in i ambulansen. En av ambulansmännen uppmanade Windén att hämta en väska som de tagit ut ur ambulansen. Windén hämtar denna väska och sprang med denna till ambulansen. När ambulansen skulle åka från platsen uppstod ett mindre tumult. Flera personer i folksamlingen hade samlats vid ambulansen. Offrets hustru, vilken senare visade sig vara Lisbeth Palme, ville åka med i ambulansen. Någon av ambulanspersonalen var dock avvisande till detta. Det hela slutade dock med att Lisbeth

Palme fick åka med i ambulansen. Windén uppger att han på platsen endast iakttagit en ambulans.

Sedan ambulansen lämnat platsen sökte Windén finna fler vittnen till gärningen. Han samtalade ånyo med taxichauffören. Kollegor kom fram till Windén och överlämnade lappar med namn och vittnesuppgifter. Någon kollega yttrade även; "är det du din stackare som ska skriva". När Windén återvände till taxichauffören för att söka komplettera sina tidigare inhämtade uppgifter, stod det en kvinna bredvid dem. Hon vidimerade efter hand de uppgifter som taxichauffören lämnade. Enligt Windéns minnesbild berättade taxichauffören om att två män, iklädda rockar samt en kvinna, hade stått och pratat. En av männen hade därefter dragit fram ett vapen med lång pipa och skjutit den andre mannen framifrån. Dessa uppgifter nedtecknade Windén sedermera på den polisanmälan han skrev.

Windén hade under det att han eftersökte vittnen till brottet insamlat legitimationshandlingar från de personer som uppgivit sig ha gjort några iakttagelser. Windén påbörjade därefter en vittnesupptagning med de personer vilka i tidigare läge uppgivit sig ha gjort iakttagelser. En patrull från KSA:s livvaktsgrupp anlände till platsen. Windén igenkände en av polismännen utseendemässigt. De fick ta ett av vittnena, en kvinna, och köra henne till kriminaljouren för vittnesförhör.

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

gått slag i slag. Han är även osäker på när nästa polispatrull anlände till platsen.

Ambulans anlände till platsen och en bår togs ur. Offret lades på båren och en ansiktsmask med blåsa placerades på offrets ansikte. Därefter fördes offret in i ambulansen. En av ambulansmännen uppmanade Windén att hämta en väska som de tagit ut ur ambulansen. Windén hämtar denna väska och sprang med denna till ambulansen. När ambulansen skulle åka från platsen uppstod ett mindre tumult. Flera personer i folksamlingen hade samlats vid ambulansen. Offrets hustru, vilken senare visade sig vara Lisbeth Palme, ville åka med i ambulansen. Någon av ambulanspersonalen var dock avvisande till detta. Det hela slutade dock med att Lisbeth

Palme fick åka med i ambulansen. Windén uppger att han på platsen endast iakttagit en ambulans.

Sedan ambulansen lämnat platsen sökte Windén finna fler vittnen till gärningen. Han samtalade ånyo med taxichauffören. Kollegor kom fram till Windén och överlämnade lappar med namn och vittnesuppgifter. Någon kollega yttrade även; "är det du din stackare som ska skriva". När Windén återvände till taxichauffören för att söka komplettera sina tidigare inhämtade uppgifter, stod det en kvinna bredvid dem. Hon vidimerade efter hand de uppgifter som taxichauffören lämnade. Enligt Windéns minnesbild berättade taxichauffören om att två män, iklädda rockar samt en kvinna, hade stått och pratat. En av männen hade därefter dragit fram ett vapen med lång pipa och skjutit den andre mannen framifrån. Dessa uppgifter nedtecknade Windén sedermera på den polisanmälan han skrev.

Windén hade under det att han eftersökte vittnen till brottet insamlat legitimationshandlingar från de personer som uppgivit sig ha gjort några iakttagelser. Windén påbörjade därefter en vittnesupptagning med de personer vilka i tidigare läge uppgivit sig ha gjort iakttagelser. En patrull från KSA:s livvaktsgrupp anlände till platsen. Windén igenkände en av polismännen utseendemässigt. De fick ta ett av vittnena, en kvinna, och köra henne till kriminaljouren för vittnesförhör.

I något läge gick Windén in i en av de till platsen anlända piketbussarna för att där samtala med den polisman som överlämnat vittnesuppgifter till Windén. Windén kunde inte utläsa vad polismannen hade nedtecknat.

Journalister började anlända till platsen. De skulle intervjua taxichauffören, från vilken Windén hade inhämtat vittnesuppgifter. Windén uppmanade dock taxichauffören att ej tala med journalisterna innan han hade förhörets på kriminalen. Detta för att taxichaufförens uppgifter ej skulle förändras i samband med samtalen med journalisterna.

Vid okänd tidpunkt sedan brottsplatsen avspärrats med hjälp av polismännen ur de till platsen anlända piketerna, begav sig Windén och Söderström i polisbilen tillsammans med ett vittne till KCV. I egna bilar, i karavanen, körde taxichauffören samt en utlänning som Windén hade nedtecknat uppgifter på.

Avrapportering När polismännen anlände till kriminaljouren gick Gösta Söderström in till kriminaljoursbasen. Windén hade händelseförloppet i huvudet och även papper med vittnesuppgifter. Windén gick in i ett avrapporteringsrum och satte sig. Han tog en anmälan och började fylla i huvudet på denna. Som brott satte han mordförsök, alternativt mord. Något namn på målsägare fyllde han ej i, eftersom han var osäker på vad som skulle skrivas. Windén hade tidpunkten 11.28 förankrad i minnet. Han räknade då ut hur lång tid det maximalt kunde ha tagit från det att polispatrullen hade blivit stoppad på Kungsgatan tills dess att han lämnade polisfordonet invid brottsplatsen och tittade på klockan. Windén räknade ut att det maximalt, med avdrag för plus och minussekunder kunde ha tagit två minuter. Han nedtecknade därför brottstiden till 23.26. I fältet för händelseförlopp började Windén skriva om att polispatrullen den och den med besättningen si och så hade blivit stoppade på Kungsgatan av en mansperson.

När Windén hade hunnit så långt i avrapporteringen kom Gösta Söderström in i avrapporteringsrummet. Windén frågade då Söderström vem som skulle sättas upp som målsägare på anmälan. Windéns minnesbild är att Söderström uppgav att

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

I något läge gick Windén in i en av de till platsen anlända piketbussarna för att där samtala med den polisman som överlämnat vittnesuppgifter till Windén. Windén kunde inte utläsa vad polismannen hade nedtecknat.

Journalister började anlända till platsen. De skulle intervjua taxichauffören, från vilken Windén hade inhämtat vittnesuppgifter. Windén uppmanade dock taxichauffören att ej tala med journalisterna innan han hade förhörets på kriminalen. Detta för att taxichaufförens uppgifter ej skulle förändras i samband med samtalen med journalisterna.

Vid okänd tidpunkt sedan brottsplatsen avspärrats med hjälp av polismännen ur de till platsen anlända piketerna, begav sig Windén och Söderström i polisbilen tillsammans med ett vittne till KCV. I egna bilar, i karavanen, körde taxichauffören samt en utlänning som Windén hade nedtecknat uppgifter på.

Avrapportering När polismännen anlände till kriminaljouren gick Gösta Söderström in till kriminaljoursbasen. Windén hade händelseförloppet i huvudet och även papper med vittnesuppgifter. Windén gick in i ett avrapporteringsrum och satte sig. Han tog en anmälan och började fylla i huvudet på denna. Som brott satte han mordförsök, alternativt mord. Något namn på målsägare fyllde han ej i, eftersom han var osäker på vad som skulle skrivas. Windén hade tidpunkten 11.28 förankrad i minnet. Han räknade då ut hur lång tid det maximalt kunde ha tagit från det att polispatrullen hade blivit stoppad på Kungsgatan tills dess att han lämnade polisfordonet invid brottsplatsen och tittade på klockan. Windén räknade ut att det maximalt, med avdrag för plus och minussekunder kunde ha tagit två minuter. Han nedtecknade därför brottstiden till 23.26. I fältet för händelseförlopp började Windén skriva om att polispatrullen den och den med besättningen si och så hade blivit stoppade på Kungsgatan av en mansperson.

När Windén hade hunnit så långt i avrapporteringen kom Gösta Söderström in i avrapporteringsrummet. Windén frågade då Söderström vem som skulle sättas upp som målsägare på anmälan. Windéns minnesbild är att Söderström uppgav att

ingen person skulle sättas upp som målsägare. Söderström uppgav i detta läge att offret hade avlidit. Windén kryssade då över det han tidigare nedtecknat i fältet för brottsrubricering så att det endast stod mord. Windén uppger att han i samband med avrapporteringen själv inte hade någon kontakt med ODL för att inhämta uppgifter angående tisangivelser och inblandade polispatruller. Gösta Söderström däremot lämnade avrapporteringsrummet vid några tillfällen.

Gösta Söderström uppgav för Windén att han på ett block hade noterat en tidpunkt som överensstämde med Windéns tidsangivelse.

Anmälan, vilken omfattade en och en halv sida, överlämnades i kriminal jouren. En fotostatkopia eller rödkopia tog Windén och Söderström med sig upp till ledningscentralen. De stannade där en kortare stund, varefter de begav sig till Östermalms polisstation. På polisstationen kontrollerades Windéns klocka i enlighet med vad som tidigare nedtecknats. Varför Windéns klocka kontrollerades i detta läge, kan han ej uppge. Någon diskussion om nedtecknade tidsangivelser hade dessförinnan ej skett enligt Windéns minnesbild.

Avslutning F: Ja, Ingvar Windén, du har suttit med när jag har dikterat in det här på

bandspelaren. Stämmer det jag har sagt? I: Ja. F: Vill du har förhöret återuppspelat för dig eller kan du godkänna att det

utskrives i indikterat skick? I: Ja.

Förhöret avslutas kl. 10.27.

Stockholm dag som ovan

Ström krinsp

llytts ej om blanketten används som fortsättningsblad

pärm (i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

Pol-1988-12-05 A14203-01-A Ingvar Winden rb 2520.pdf

ingen person skulle sättas upp som målsägare. Söderström uppgav i detta läge att offret hade avlidit. Windén kryssade då över det han tidigare nedtecknat i fältet för brottsrubricering så att det endast stod mord. Windén uppger att han i samband med avrapporteringen själv inte hade någon kontakt med ODL för att inhämta uppgifter angående tisangivelser och inblandade polispatruller. Gösta Söderström däremot lämnade avrapporteringsrummet vid några tillfällen.

Gösta Söderström uppgav för Windén att han på ett block hade noterat en tidpunkt som överensstämde med Windéns tidsangivelse.

Anmälan, vilken omfattade en och en halv sida, överlämnades i kriminal jouren. En fotostatkopia eller rödkopia tog Windén och Söderström med sig upp till ledningscentralen. De stannade där en kortare stund, varefter de begav sig till Östermalms polisstation. På polisstationen kontrollerades Windéns klocka i enlighet med vad som tidigare nedtecknats. Varför Windéns klocka kontrollerades i detta läge, kan han ej uppge. Någon diskussion om nedtecknade tidsangivelser hade dessförinnan ej skett enligt Windéns minnesbild.

Avslutning F: Ja, Ingvar Windén, du har suttit med när jag har dikterat in det här på

bandspelaren. Stämmer det jag har sagt? I: Ja. F: Vill du har förhöret återuppspelat för dig eller kan du godkänna att det

utskrives i indikterat skick? I: Ja.

Förhöret avslutas kl. 10.27.

Stockholm dag som ovan

Ström krinsp

llytts ej om blanketten används som fortsättningsblad

pärm (i nr-följd inom avsnitt)