wpu.nu

Uppslag:A14203-03

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1996-11-22
Ad acta
1992-02-17
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Artikel ur DN Kultur 1996-10-12 med uppföljning i ExpressenUppslag i samma avsnitt:

Nyhetsartikel
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1996-11-05 00:00
Avslutat


KULTUR


STÄMPEL:
1996 -11-05
A 14203-3
RIKSKRIMINALPOLISEN


Polisledningen ljuger

Kommissarie Gösta Söderström anklagar sina kolleger för medhjälp till mord.

Palmeutredningen

Vad hände de första minuterna efter mordet på Olof Palme?

Om detta råder forklarande oklarhet. De band och protokoll som kan avslöja sanningen har förstörts. För att få klarhet krävs nu regelrätta förhör med de inblandade poliserna, skriver Jesús Alcalá.

Så här säger poliskommissarie Gösta Söderström, den polisman som den natt Olof Palme mördades förde befälet på mordplatsen.

Polisledningen ljuger; ljuger; det är inte sant att polisen var hack i häl på mördaren, att man var mycket nära att gripa honom.

Riktigt är, däremot, att redan innan Söderström kom till mordplatsen - och han var den förste att komma dit - såg man springande poliser på mördarens flyktväg på Malmskillnadsgatan.

Men de här poliserna sprang inte för att försöka gripa mördaren. Nej, de hjälpte honom i stället att komma undan.

Sju åtta minuter senare, när de väl sett till att mördaren hade hunnit undan oupptäckt kom de till mordplatsen och anmäler sig för Söderström.

Alldeles så rakt på sak berättar Gösta Söderström för mig och DN:s chefredaktör Arne Ruth.

Häpna frågar vi gång på gång om Söderström verkligen menar att svenska poliser, Söderströms egna kolleger, är inblandade i mordet på Olof Palme, Svaret är hela tiden detsamma: Så är det. Men varför tror han det och på vad bygger han sina misstankar? Ja, det är inget löst antagande, säger han.

En gammal polis som han vet vad det innebär att komma med så allvarliga anklagelser. Skulle han ha fel gör han sig själv skyldig till brott. Men han är säker på att larmet var "riktat" och alltså bara gick till ett par, utvalda, poliser.

emot att förstörelsen av b. den var "utomordentligt uppseendeväckande" och kräver en ingående granskning vad som skett.

En av ledar terna påpekade dessutom flera polisnin "uppenbar gan ljuger om väsentliga hållanden".

tersi Olto är en av de personer Söderström morgonen stort uppseende i Src, inklus förvara follas up i bl a Expressan. anda ataller de att Elbertikeln stelbart uppvisas för lur Ölvebro och Danielsson. Hela det svenska rättsväsendet har

ct dyrt, Ira tusen kronor och skulle återanvändas, det vill suga spelas over. Bildande chefen för SOS alarmeringen bekräftade uppullen men menade att bandet hade "hrants ami enlighet med gallande instruktioner och rutiner". Knappt ett år senare, går riktigheten i polis. ledningens tidsangivelser ifrågasättes, kom larmchelen plötsligt ihåg att han hade originalbandet i siti kassaska)).

Nu var bandet alltså återfunnet men A andra sidan var det vill största delen sek. retess wagt. Och sa, 1991, blev bandet verkligen bränt "i enlighet med gällande före. skrifter och rutiner". DEN SÅ KALLADE Ambukinslog. gon ds? I)cn 8 juni 1998 avslar SOS-alarmeringen en begäran om att få ta del av bandet med följande notivering: "Anga. onde ambulanslu gon så kUL.

S

A har säger poliskommissarie Gösta Söderström, den jolink som den natt Olof Palme mördades lörde be. falet på mordplatsen:På polisens sambandacen Tral fann man det onödigt att Spara den så kallade dataluggen for mordnatten. Där har man också, nitiskt sog. förstört den så kallade "dagrapporten", en samman hangct viktig handling. Ver. för? T'olisüvhrintendenten Gürallylansen svarar på füré. skrivet salt: "Gulringstiden för datalistan ar toni &r, var. for listan ej längre finns inom myndigheten. Gallringstiden for dagrapporterna är ett ar varför handlingen ej längre finns hos myndigheten." (Beslut den 5 maj 1999)

Nd, men det handskrivna protokollet over beslut och polisiara åtgärder som "enligt gudlande Instruktioner uch rutiner" skall föras - var finns det? Det vet man inte. Eler warare - protokollet både Dans och anns inte. Stockholmspolisen säger att protokollet kanske finns hos dem inen att det lalla fall Inic kan laminas ut da "ett ullamande har hcdumts kun. na vara till men för utred. ningen" (DNR A 187-6682/93). Palmeutredarna, å sin sida, menar att de bara har ett maskinskrivet protokoll skri. vet efterhand. Det är detta maskinskrivna protokoll som Gösta Söderströnn kallar "für. talskning". Och visst är protokobel - när man jämför ilUL med dle datauppgifter som ju. l'istkuminissionen tagit del HV - tillrållalagt. SA skriver cxempelvis Juristkommissio. nen att bara två polisbilar skickades till mordplatsen nar larmet gick. Men i protokollet har två polisbilar bli vit till Horton NU HAR EN tredju sransknings. kommission, Pamekonimis. slonen, tittat litet närmare på vad som bränts, farvanskats och forsvunnit. Kommissio nens sekretariat kom fram till att Palmeutredarnas un dorlatenhet att bevara sam bandscentralens datalogg och SOS-alarmeringens band var "ursäktligt". Tvá kummis. sionsledamöter ansåg car

Han är säker på att larmet var "riktat” och alltså bara gick till ett par, utvalda, polisbilar.

EN ALLSIDIG BRANSKNING Í Hatter regelrätta för med de inblandade. Den utsätter också att man ir bara nöjer sig med att kons tera att den ene säger 61 den andre säger så. Alla v siuner kan inte vara riktigt Någon ljuger. Och påstår poliskommissarie nagot anmerkningsvärt som all leger ar inblandade i mur på Olof Palmc, ja, da kann inte bara ignorera det. Var t111 cxempel inte lala 68 Söderström vittna under inför en domstol? Får: med osanning skall han mas for menedi. Men har | foy för sina anklagelser Ar. andra som skall ställas svars, Over huvud taget 6 de cn hel del polisman 1 höras under ed. Endly skulle då kunna förklara för han, nbr han hörde) miet, valde alt köra till Ma skillnadsgatan i stället för själv mordplatsen. Hans le också kunna sägt um 1 verkligen - som ett party re pastar - varit i Syda'r tillsammans med den num ökände vapenhandlaren En annan kunde redogöra sina kontakter med WA World Anticommuz League, uch varför han st för mordet - och un Uansten - ck för sig atetty sin bil så att den kom att på mördarens flyktväg. tredle skulle kunna bers om sitt Palmehal och Sydafrikaresor

Det finns ett Sydafrikası också om Sydafrikas säi hetstjänst Intc aktletids! om nordet.

Jesús AK

le för SOS-centralerna (JRbushuel) att material om anbu. lansuppdrag et skall första was ofter 14 månader Della innebär att aktuellt materid shickndus ill bränning med munadstransporton mai-87". Tro månader senare, már bro derna Poutiainen, sa kuulude privatspanare, kontaktada SOS.nlurineringen, botte del att "bandorly malet katt till braining then att en kopla lanna". Korinn var förstås ili största delen "sekrelessbe Tard

En lasta wikel.om Palmeutredi on var inford 0/10

$*$ter

11/12-96 Had

Telets

attrarral taboo

Pol-1996-11-05 A14203-03 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1996-11-05 A14203-03 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

KULTUR


STÄMPEL:
1996 -11-05
A 14203-3
RIKSKRIMINALPOLISEN


Polisledningen ljuger

Kommissarie Gösta Söderström anklagar sina kolleger för medhjälp till mord.

Palmeutredningen

Vad hände de första minuterna efter mordet på Olof Palme?

Om detta råder forklarande oklarhet. De band och protokoll som kan avslöja sanningen har förstörts. För att få klarhet krävs nu regelrätta förhör med de inblandade poliserna, skriver Jesús Alcalá.

Så här säger poliskommissarie Gösta Söderström, den polisman som den natt Olof Palme mördades förde befälet på mordplatsen.

Polisledningen ljuger; ljuger; det är inte sant att polisen var hack i häl på mördaren, att man var mycket nära att gripa honom.

Riktigt är, däremot, att redan innan Söderström kom till mordplatsen - och han var den förste att komma dit - såg man springande poliser på mördarens flyktväg på Malmskillnadsgatan.

Men de här poliserna sprang inte för att försöka gripa mördaren. Nej, de hjälpte honom i stället att komma undan.

Sju åtta minuter senare, när de väl sett till att mördaren hade hunnit undan oupptäckt kom de till mordplatsen och anmäler sig för Söderström.

Alldeles så rakt på sak berättar Gösta Söderström för mig och DN:s chefredaktör Arne Ruth.

Häpna frågar vi gång på gång om Söderström verkligen menar att svenska poliser, Söderströms egna kolleger, är inblandade i mordet på Olof Palme, Svaret är hela tiden detsamma: Så är det. Men varför tror han det och på vad bygger han sina misstankar? Ja, det är inget löst antagande, säger han.

En gammal polis som han vet vad det innebär att komma med så allvarliga anklagelser. Skulle han ha fel gör han sig själv skyldig till brott. Men han är säker på att larmet var "riktat" och alltså bara gick till ett par, utvalda, poliser.

emot att förstörelsen av b. den var "utomordentligt uppseendeväckande" och kräver en ingående granskning vad som skett.

En av ledar terna påpekade dessutom flera polisnin "uppenbar gan ljuger om väsentliga hållanden".

tersi Olto är en av de personer Söderström morgonen stort uppseende i Src, inklus förvara follas up i bl a Expressan. anda ataller de att Elbertikeln stelbart uppvisas för lur Ölvebro och Danielsson. Hela det svenska rättsväsendet har

ct dyrt, Ira tusen kronor och skulle återanvändas, det vill suga spelas over. Bildande chefen för SOS alarmeringen bekräftade uppullen men menade att bandet hade "hrants ami enlighet med gallande instruktioner och rutiner". Knappt ett år senare, går riktigheten i polis. ledningens tidsangivelser ifrågasättes, kom larmchelen plötsligt ihåg att han hade originalbandet i siti kassaska)).

Nu var bandet alltså återfunnet men A andra sidan var det vill största delen sek. retess wagt. Och sa, 1991, blev bandet verkligen bränt "i enlighet med gällande före. skrifter och rutiner". DEN SÅ KALLADE Ambukinslog. gon ds? I)cn 8 juni 1998 avslar SOS-alarmeringen en begäran om att få ta del av bandet med följande notivering: "Anga. onde ambulanslu gon så kUL.

S

A har säger poliskommissarie Gösta Söderström, den jolink som den natt Olof Palme mördades lörde be. falet på mordplatsen:På polisens sambandacen Tral fann man det onödigt att Spara den så kallade dataluggen for mordnatten. Där har man också, nitiskt sog. förstört den så kallade "dagrapporten", en samman hangct viktig handling. Ver. för? T'olisüvhrintendenten Gürallylansen svarar på füré. skrivet salt: "Gulringstiden för datalistan ar toni &r, var. for listan ej längre finns inom myndigheten. Gallringstiden for dagrapporterna är ett ar varför handlingen ej längre finns hos myndigheten." (Beslut den 5 maj 1999)

Nd, men det handskrivna protokollet over beslut och polisiara åtgärder som "enligt gudlande Instruktioner uch rutiner" skall föras - var finns det? Det vet man inte. Eler warare - protokollet både Dans och anns inte. Stockholmspolisen säger att protokollet kanske finns hos dem inen att det lalla fall Inic kan laminas ut da "ett ullamande har hcdumts kun. na vara till men för utred. ningen" (DNR A 187-6682/93). Palmeutredarna, å sin sida, menar att de bara har ett maskinskrivet protokoll skri. vet efterhand. Det är detta maskinskrivna protokoll som Gösta Söderströnn kallar "für. talskning". Och visst är protokobel - när man jämför ilUL med dle datauppgifter som ju. l'istkuminissionen tagit del HV - tillrållalagt. SA skriver cxempelvis Juristkommissio. nen att bara två polisbilar skickades till mordplatsen nar larmet gick. Men i protokollet har två polisbilar bli vit till Horton NU HAR EN tredju sransknings. kommission, Pamekonimis. slonen, tittat litet närmare på vad som bränts, farvanskats och forsvunnit. Kommissio nens sekretariat kom fram till att Palmeutredarnas un dorlatenhet att bevara sam bandscentralens datalogg och SOS-alarmeringens band var "ursäktligt". Tvá kummis. sionsledamöter ansåg car

Han är säker på att larmet var "riktat” och alltså bara gick till ett par, utvalda, polisbilar.

EN ALLSIDIG BRANSKNING Í Hatter regelrätta för med de inblandade. Den utsätter också att man ir bara nöjer sig med att kons tera att den ene säger 61 den andre säger så. Alla v siuner kan inte vara riktigt Någon ljuger. Och påstår poliskommissarie nagot anmerkningsvärt som all leger ar inblandade i mur på Olof Palmc, ja, da kann inte bara ignorera det. Var t111 cxempel inte lala 68 Söderström vittna under inför en domstol? Får: med osanning skall han mas for menedi. Men har | foy för sina anklagelser Ar. andra som skall ställas svars, Over huvud taget 6 de cn hel del polisman 1 höras under ed. Endly skulle då kunna förklara för han, nbr han hörde) miet, valde alt köra till Ma skillnadsgatan i stället för själv mordplatsen. Hans le också kunna sägt um 1 verkligen - som ett party re pastar - varit i Syda'r tillsammans med den num ökände vapenhandlaren En annan kunde redogöra sina kontakter med WA World Anticommuz League, uch varför han st för mordet - och un Uansten - ck för sig atetty sin bil så att den kom att på mördarens flyktväg. tredle skulle kunna bers om sitt Palmehal och Sydafrikaresor

Det finns ett Sydafrikası också om Sydafrikas säi hetstjänst Intc aktletids! om nordet.

Jesús AK

le för SOS-centralerna (JRbushuel) att material om anbu. lansuppdrag et skall första was ofter 14 månader Della innebär att aktuellt materid shickndus ill bränning med munadstransporton mai-87". Tro månader senare, már bro derna Poutiainen, sa kuulude privatspanare, kontaktada SOS.nlurineringen, botte del att "bandorly malet katt till braining then att en kopla lanna". Korinn var förstås ili största delen "sekrelessbe Tard

En lasta wikel.om Palmeutredi on var inford 0/10

$*$ter

11/12-96 Had

Telets

attrarral taboo

bilar.

Själv hörde han inte larmet förrän han nio minuter efter skotten kom till mordplatsen.


Wyksen. Hade han ir Wir heddar en man som Tatat non it SkjUL In hornota: Sivagances unphan skulle han inte kulit Fle: pultser u. bulla barrket utan

Serlerstr. lancar knitti han vra viktiga Landlorgar hitt forskats e fois unit2:-/04

EN JURISTKOMMISSION nch lainantarisk kursin!

a Por siz u:: vad 1900 de tors: min:

Tordet Begras Wanna barn fran Alt Sanders is

!!!

...!! he kne ::18 Tid

500-ST-3: til sig i * L.

1996 - 05

RSSKRIMINALPOLISEN

܂ ܙf; 5:- : ܐܕܢf'tܙܠܐܕ݁ܝܺܙ: ܕܙ:: ܙܝ ܐ

Star: - Se auttaa Wat vardarratala S;!

11 liter

. ! 1901:35

Sale !55 1! in tanske 1 ton piisutame

SY13114 h SILI -1.720, S.1211. 0.00 Ainurgad best-se. 2011 slni a 18:10 rilasit pekat knowlet. 31. n. 211 Why t : Cotila Su

... 4:01. Vir hulu 18+ Hinna9011 15:17:21 san friler weirle!-s 1 protokol neis bandit Atins kuni harin Sacs

$.

is mistagli che att din sa

kter har manipulerai witer Lliris brut OXDUA-141 un ar Tall det indi nati ile si 1470 m20.11 *: Wat huuste ! 15 13

INNI ankaxu: Sira kn tot !!! 1:72 PUO PX !

Vikt i Mars Arun or

IU MANIS Rar tur! Kringa! will retukUL! or pitsins

e dont il 1 SOS interner ingente allrat bore Bit-..

ASIC written asian mit, an to Show Winterste box brons

I DECEMBER 1987

Foto ANDERS STUDENG

was bed!!! SOS rand Bardei ci

Polishommesurla Gösta Sdserström lorde bellet watten då Olot Haimo mordadas.

Pol-1996-11-05 A14203-03 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

Pol-1996-11-05 A14203-03 Uppgifter-från-Gösta-Söderström-och-Ingvar-Windén.pdf

bilar.

Själv hörde han inte larmet förrän han nio minuter efter skotten kom till mordplatsen.


Wyksen. Hade han ir Wir heddar en man som Tatat non it SkjUL In hornota: Sivagances unphan skulle han inte kulit Fle: pultser u. bulla barrket utan

Serlerstr. lancar knitti han vra viktiga Landlorgar hitt forskats e fois unit2:-/04

EN JURISTKOMMISSION nch lainantarisk kursin!

a Por siz u:: vad 1900 de tors: min:

Tordet Begras Wanna barn fran Alt Sanders is

!!!

...!! he kne ::18 Tid

500-ST-3: til sig i * L.

1996 - 05

RSSKRIMINALPOLISEN

܂ ܙf; 5:- : ܐܕܢf'tܙܠܐܕ݁ܝܺܙ: ܕܙ:: ܙܝ ܐ

Star: - Se auttaa Wat vardarratala S;!

11 liter

. ! 1901:35

Sale !55 1! in tanske 1 ton piisutame

SY13114 h SILI -1.720, S.1211. 0.00 Ainurgad best-se. 2011 slni a 18:10 rilasit pekat knowlet. 31. n. 211 Why t : Cotila Su

... 4:01. Vir hulu 18+ Hinna9011 15:17:21 san friler weirle!-s 1 protokol neis bandit Atins kuni harin Sacs

$.

is mistagli che att din sa

kter har manipulerai witer Lliris brut OXDUA-141 un ar Tall det indi nati ile si 1470 m20.11 *: Wat huuste ! 15 13

INNI ankaxu: Sira kn tot !!! 1:72 PUO PX !

Vikt i Mars Arun or

IU MANIS Rar tur! Kringa! will retukUL! or pitsins

e dont il 1 SOS interner ingente allrat bore Bit-..

ASIC written asian mit, an to Show Winterste box brons

I DECEMBER 1987

Foto ANDERS STUDENG

was bed!!! SOS rand Bardei ci

Polishommesurla Gösta Sdserström lorde bellet watten då Olot Haimo mordadas.