Uppslag:A14206-00-A

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14206-00-A
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1992-02-17
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
DAALSGARD,CHRISTIAN,PKOM/VD1
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Första polisvaktdistriktet A4206-A PM till chefen O Tjänste anteckningar Erån tjänstgöringen fredagen den 28 feb 1986.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-02-28
Avslutat


Första polisvaktdistriktet

A4206-A

PM till chefen O

Tjänste anteckningar Erån tjänstgöringen fredagen den 28 feb 1986.

Tjänst enligt lista

1500

2400

Jag Christian Dalsgaard te pkom tjänstgjorde som Y-ledare i första polisvaktdistriktet den aktuella dagen. Jag hade tilldelats polisassistenten 86/1 Ekesäter som förare av 30 SHA 1520..

Distriktets övs personal hade tilldelats pkom Söderström VD 2 som för kvällen var chef för City kommenderingen i Rb SHA 2520

Vi i Rb SHA 1520 inspekterade under kvällen ABAB samt besökte platser i distriktet som är kända oros-härdar.

På T-cent norra var det som vanligt mycket folk, dock betydligt mindre än föregående veckoslut. Vi avvisade en skränande yngling samt gjorde någon id-kontroll. På Klarabergsgatan vid Ahlens omhändertog vi en notorisk biltjuv för LOB enär han i sitt berusade tillstånd visade ett stort intresse för en parkerad Mercedes. På Cst var det mycket folk i rörelse. Vi beordrade en fotpatrull att omhändertaga en berusad yngling för LOB. Ynglingen hade somnat vid hissarna vid ingången till Cst Klarabergsviadukten. Vid 23 tiden åkte vi till Kungsträdgården för att inspe era startplatsen för lördagens Rally tävling. Vi uppfattade att polisradion skickade en Rb till Sveavägen -Tunnelgatan med anledning av skottlossning enligt taxi. Så som vi uppanropet drog sig ytterligare en Rb mot platsen. Vår

var vid detta tillfälle Hamngatan-Kungsträdgårdsgatan. själva åkte Hamngatan Regeringsgatan och svängde in David Bagaresgata. Denna färd gick ganska fort. Vi påkallade friväg endast i korsningarna och då endast med blått utryckningsljus. färden dit hörde vi att Rb SHA 2520 var på plats Sveavägen

på David Bagaresgata observera vi" en mansperson i blå täckjacka komma gående i kör-banan mot Regeringsgatan. Vi fortsatte ytterligare några meter till Malmskillnadsgatan där vi sammanträffade minst 4 man ur söder piketen, dessa hade dragna vapen. på frågan vad som hänt kunde ingen av dem lämna en redogörelse er att de hade sprungit efter en g-man, vilken enligt deras uppgift hade sprungit Tunnelgatan- trapporna upp till Malmskillnads.

, som vi tidigare påträffat i den blå täckjackan mitt på Bagaresgatan hade nu kommit fram till oss i korsningen. uppgav att han sprungit efter en gärningsman från en Skottlossning Sveavägen Tunnelcatan. Han hade sprungit efter den cappat honom cá han hade kommit upp på Malmskillnadsgatan.

beskrev den flyende enligt följande zklädd blå dun täckjacka sanit keps som huvudborad, morknaris i nacken han hade inte ---ramifrin

Had

Pol-1988-03-03 A14206-00-A Promemoria Christian Dalsgaard.pdf

Jag meddelade omedelbart Odl och larmet gick ut. Någon minut senare veddelade en Rb ptr att de hade en person i korsningen Malmskilnadsgatan - läster Samuelsgatan som passade in på signalemertet. Patrullen önskade sammanträffande med mig. Piket personalen bec: crades att taga med sig vittret till Piketbussen för att få identiteca klarlagt.

Först i detta läge då vi var på väg till Mäster Samuelsgatan upoEattade vi via radion att ambulans hade hämtad skadat person på på platsen för skottlossningen.

Patrullen vid Mäster Samuelsgatan Malmskillnadsgatan håller i en person som passar in på beskrivningen. Denne person uppger att han alldeles nyss lämnat en kines restaurang i närheten på Malmskilnadsgatan, han uppgav vidare att han suttit där hela kvällen samt att hans sällskap var kvar där. Patrullen beordrades olla upp dels med restaurang personalen dels med det av annen uppgivna sällskapet. Patrullen skulle senare redovisa..

Först nu uppfattar vi ett meddelande från Rb SHA 2520 Pkom till ODL "Vet ni att det är Palme". Radion svarade jakande.

När vi anlände till Brottsplatsen sammanträffade vi med Pkom Söderström, vilken hade gjort avspärrning på brottsplatsen. Personal ur 2 piket grupper, höll avspärrningen samt vår igång med vittnes anteckningar. Pkom Söderström är platschef och ansvarar för avrapportteringen. Han informera mig om att det är Statsminister Palme som är skjuten och att han är allvarligt skadat.

Jag uppmanar nu radion, vilken nu startat upp ledningsrummet, att skicka runt personal till restauranger för att förhöra folk om observerat någon som stämmer in på signalementet eller som i övrigt sett något ovanligt särskild namnger jag rest, Vallentino och Alexandra där jag tidigare under kvällen sett mycket folk stående.

beordrar dessutom platsbevakning på Västerlånggatan 31 Palmes bostad.

Statsminister

har för avsikt att åka till sjukhuset för att organisera där men observera att Pkom Christiansson i Rb SHA 1210 är på väg dit.

på và 2 når jag en telefon för att inhämta närmare direktiv från ledningscentralen. Jag informeras om Statsministerns död av Pkom Koci.

Polisass. L junglin vd 1, som har särskild bevakning av en nyupptäckt klubb på, Oxtorgsgränd 5 önskar sammanträffande på Sercel . can informera oss om att adressen Oxtorgsgränd 5 är "het". Adressen är ett tillhåll för kriminella av alla slag. Han beordras tillbaka för att bevaka adressen i avvaktan på vidare beslut. åker till vd I för att via Oal få beslut om att slå mot"adressen kontakt med pkom Koci uppmanar jag honom med kraft att söka på idresser i city jär allmänheten vistas.. Eetraffande Seslutet ? att slá -ot adressen Oxtorcsgränd 5 Eér jag besked act avvakta till pöint Sandström anlarder enar adresser anses för bet".

Pol-1988-03-03 A14206-00-A Promemoria Christian Dalsgaard.pdf

Då jag åter är i Rb kommer beslut om att två piketgrupper skall sammanträffa med mig, vilket jag tar som ett tecken på att det är klart att slå på adressen Oxtorgsgränd 5.

Jag sammanträffar med två piket grupper samt 3 civ ptr och beslutar följande. Cir ptr får i uppgift att bevaka adressen och följa besökare utan att eventuell dörrvakt bliver misstänksam. Exakta läget för lokalen i fastigheten är ej känt. Efter enbart några minuter har civ patrullerna lyckats att komma in tillsammans med besökare samt lokaliserat lokalen 2 tr ned. Piketen beordras fram för att göra tillslaget. Resultatet är agert se pa dywinglins pas där allmänheten har tillträde har sedan brottet successivt besökts av civil och uniformerad personal för att få fram ledtrådar.

under natten organiserade vi avspärrningarna på västerlånggatan för att förbereda anhörigas ankomst från sjukhuset..

sta de in kl 04.30 för att kl 0700 kunna genomföra beordrad kommendering.

som Ovan

Sales

Dalsgaard pkom

Pol-1988-03-03 A14206-00-A Promemoria Christian Dalsgaard.pdf