wpu.nu

Christian Dalsgaard

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Christian Dahlsgaard
Christian Dalsgård
Dalsgård
Dahlsgaard

Relevans
Polis vid mordplatsen.
Färdades vid mordtillfället som kommisarie i kommissariebilen 1520 tillsammans med Thomas Ekesäter som körde bilen.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Poliskommisarie VD1.I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

A1-13-A

Lars Christianson

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A1969-00

1991-05-22

1991-05-22

Jan Länninge

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A11409-00

1989-04-11

1989-04-16

Anders Nylander

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A14093-00

1991-11-26

1992-02-06

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A14205-00

1992-01-21

1993-09-23

Kjell Östling

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A14205-02-A

1992-01-21

1993-09-23

Claes Djurfeldt

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

A14206-00

1992-01-21

1992-02-17

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A14218-00

1992-01-21

1995-03-08

Leif Bidefjord

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EEE642-00

1991-05-02

1991-05-22

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder