wpu.nu

Uppslag:A14205-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1993-09-23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Polisers agerande vid/runt mordplatsen
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-13 15:45
Avslutat


C-turspikéten VD 3 SHA 3230, dvs den pikétbuss som kom först till brottsplatsen efter pkom Söderström.

Befälhavare pinsp Kjell Östling:
Han uppger att framkörningstiden från Sergel torgs-rondellen till brottsplatsen var 15-30 sekunder. De hade fritt fram och stod på ordentligt.

När de anlände till platsen förflöt högst 30 sekunder innan två dubbelpatruller upptog förföljandet. Snarare tog det mellan 15-30 sekunder.


Pa Jan Hermansson, dubbelpatrull med pa Djurfeldt:
Uppger att han i samband med att han och pkom Dalsgaard pratade med vittne Jeppson, sände ett ilmeddelande från sha 3232 (bärbar) med den flyendes signalement.

Han tog sedan på Dalsgaards direktiv med sig vittne till brottsplatsen.

Han återvände sedan till platsen och sammanträffade med Djurfeldt på ungefär samma plats som tidigare.

De påbörjade sedan undersökningar i portar och prång David Bagares gata ned mot Regeringsgatan.

I ett senare skede uppehöll han sig ensam i korsningen under tiden som Djurfeldt undersökte portar längre ned på David Bagares gata. (Kan då ha iakttagits av pa Gedda).

Pol-1986-03-13 A14205-00 Kjell Östling 3230.pdf

Pol-1986-03-13 A14205-00 Kjell Östling 3230.pdf

C-turspikéten VD 3 SHA 3230, dvs den pikétbuss som kom först till brottsplatsen efter pkom Söderström.

Befälhavare pinsp Kjell Östling:
Han uppger att framkörningstiden från Sergel torgs-rondellen till brottsplatsen var 15-30 sekunder. De hade fritt fram och stod på ordentligt.

När de anlände till platsen förflöt högst 30 sekunder innan två dubbelpatruller upptog förföljandet. Snarare tog det mellan 15-30 sekunder.


Pa Jan Hermansson, dubbelpatrull med pa Djurfeldt:
Uppger att han i samband med att han och pkom Dalsgaard pratade med vittne Jeppson, sände ett ilmeddelande från sha 3232 (bärbar) med den flyendes signalement.

Han tog sedan på Dalsgaards direktiv med sig vittne till brottsplatsen.

Han återvände sedan till platsen och sammanträffade med Djurfeldt på ungefär samma plats som tidigare.

De påbörjade sedan undersökningar i portar och prång David Bagares gata ned mot Regeringsgatan.

I ett senare skede uppehöll han sig ensam i korsningen under tiden som Djurfeldt undersökte portar längre ned på David Bagares gata. (Kan då ha iakttagits av pa Gedda).