wpu.nu

Uppslag:A1517-03

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1517-03
Registrerat
2009-11-30
Ad acta
2009-12-10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-02-16 00:00
Avslutat


SÄKERHETSPOLISEN
STOCKHOLM
tf krkom Örjan Wahlund

PROMEMORIA

1990-02-16

Ex 2 (2)
Ex 1 till Rikskriminalen rotel A2
Ex 2 till SH 482/86

Avseende till Säkerhetspolisen utdelade tips i Palmeutredningen

Vid genomgång av till Säkerhetspolisen utdelade tips i utredningen av mordet på Olof Palme, har de på bifogade lista noterade tipsen ej har stått att återfinna hos handläggarna inom Säkerhetspolisen.

Efter överenskommelse med krkom Hans Ölvebro RK A2, noteras vid Säkerhetspolisen dessa tips härmed som avförda.

I de fall RK A2 efter genomgång finner nödvändigt, skall därifrån förnyade frågor ställas.

/ Örjan Wahlund /

Pol-1990-02-16 A1517-03 Flödesschema för tips.pdf

Pol-1990-02-16 A1517-03 Flödesschema för tips.pdf

SÄKERHETSPOLISEN
STOCKHOLM
tf krkom Örjan Wahlund

PROMEMORIA

1990-02-16

Ex 2 (2)
Ex 1 till Rikskriminalen rotel A2
Ex 2 till SH 482/86

Avseende till Säkerhetspolisen utdelade tips i Palmeutredningen

Vid genomgång av till Säkerhetspolisen utdelade tips i utredningen av mordet på Olof Palme, har de på bifogade lista noterade tipsen ej har stått att återfinna hos handläggarna inom Säkerhetspolisen.

Efter överenskommelse med krkom Hans Ölvebro RK A2, noteras vid Säkerhetspolisen dessa tips härmed som avförda.

I de fall RK A2 efter genomgång finner nödvändigt, skall därifrån förnyade frågor ställas.

/ Örjan Wahlund /