Uppslag:A1969-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
1969-00
Registrerat
1991/05/22
Ad acta
1991/05/22
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
TIDSCHEMA - FLYKTVÄG
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Tidsscheman flyktväg
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-10
Avslutat


Tidsschema

Tidtagning beträffande tänkbara flyktvägar.

Dessa har indelats i sektioner alltefter olika vittnesiakttagelser.

Provtagningen har skett sektionsvis.

Den utfördes måndagen 1986-03-10 vid 18 -tiden av krkom Jan Länninge (43 år, vikt 83 kg,180 cm, god motionär).

Vägbanan var ej snö eller isbelagd, vilket fallet var 1986-02-28 .

Inringad siffra anger tänkbar flyktfart ( c:a 70% av full kapacitet )

Annan siffra anger tänkbar tid för snabb gång (gränsande till småspringande )

SE DIAGRAM

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

Tidsschema

Tidtagning beträffande framkörningstider för olika polisfordon.

Provkörningen företogs torsdagen 1986-03-13 22:30-23:00 med rb1120 (Volvo) med pa Torsten Lantz och Norden.Referens behövs

Vid tillfället rådde ringa trafik och fri väg påkallades vid behov.


Rb 3230 Södermalmspiketen

 • Beridarbansgatan - Sergels torg - Sveavägen till korsningen med Kungsgatan cirka 7 sek.
 • Kungsgatan - Tunnelgatan beräknas ha tagit samma tid.
 • Pikétpersonalen har angivit framkörningstiden till 15-20 sekunder. I tidsdiagrammet har 20 sekunder angivits.


Rb 1520 pkom Christian Dalsgaard

 • Kungsträdgårdsgatan vid Hamngatan - Hamngatan - Regeringsgatan - David Bagares gata och korsningen med Malmskillnadsgatan cirka 90 sekunder.

Rb 1170  VD 1 Anders Pettersson & Mats Eriksson 

 • Grand Hotel - Kungsträdgårdsgatan - Hamngatan - Oxtorgsgatan - Malmskillnadsgatan - Döbelnsgatan (mot körriktningen, provkörd i körriktningen) - Tegnérgatan - Birger Jarlsgatan - Snickarbacken cirka 3 minuter 20 sekunder.


Rb 2520 pkom Gösta Söderström

 • Framkörningstiden endast beräknad till cirka 35 sekunder. Körsträcka Kungsgatan utanför restaurang King Creole (Regeringsgatsbron) - Sveavägen - Tunnelgatan.
 • Pkom Söderström har angivit helt andra tider beträffande larmtid och ankomst till brottsplatsen.
 • Taxichaufför , som larmade pkom Söderström på Kungsgatan, hade hört samtalet från Anders Delsborns taxibil och Järfälla taxi och 10-15 minuter hade förflutit när han stoppade Söderström.(se separat förhörsutsaga)

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

Tidsdiagram


För vittnen och övriga inblandade har olika tidsaxlar uppgjorts. Dessa har sammanförts i ett tidsdiagram.

Tidsangivelsen O avser mordet. Samtliga angivelser är i sekunder,

Enda fasta klockslaget är LARM-tiden från IM-et hos ledningscentralen, dvs 23:23 .


Från Larmtiden har radiobilarnas tider beräknats.

Med hjälp av tidtabellen över tänkbara flyktvägar har gjorda iakttagelser inprickats på diagrammet.

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

TIDSSCHEMA

Flyktväg A1969-00 A (5).pngTIDSSCHEMA

Gärningsmannen

 • möter paret på David Bagares Gata

23:23 LARM


Vittnet Lars Jeppsson

 • möter gärningsmannen Tunnelgatan & Luntmakargatan

23:23 LARM

 • möter paret på Malmskillnadsgatan vid trappan till Tunnelgatan.
 • möter rb 1520 på David Bagares gata vid Johannesgatan


Paret (fr Yvonne Nieminen o Ahmed Zahir)

 • möter gärningsmannen på David Bagares gata

23:23 LARM

 • möter förföljande poliser på Tunnelgatan vid Luntmakargatan


Rb2520 pkom Gösta Söderström

 • stoppas på Kungsgatan under Regeringsgatsbron av taxiföraren

23:23 LARM position Kungsgatan-Sveavägen

 • anländer till brottsplatsen


Rb3230 Södermalmspiketen

23:23 LARM position Beridarbansgatan

 • anländer till brottsplatsen
 • pa påbörjar förföljande
 • pa möter paret
 • pa fortsätter
 • pa kommer upp på Malmskillnadsgatan från trappan
 • Pa Gedda och Wikström anländer till Birger Jarlsgatan på Snickarbacken


Rb1520 pkom Christian Dalsgaard

23:23 LARM position Kungsträdgårdsgatan - Hamngatan


 • möter vittnet Lars Jeppsson på David Bagares gata - Johannesgatan
 • anländer till David Bagares gata - MalmskillnadsgatanRb 1170  Anders Pettersson 

23:23 LARM position Grand Hotel

 • passerar David Bagares gata på Malmskillnadsgatan - fortsätter Döbelnsgatan - Tegnergatan. Kör vidare på Birger Jarlsgatan
 • anländer till Birger Jarlsgatan & Snickarbacken


Taxichaufför  Hans Hongelin 

 • anländer till Snickarbacken. Ser blå Passat
 • ser pa Klas Gedda komma springande på Snickarbacken
 • 23:30 får ny körning via taxiväxel


Trafikvaktsbil

 • Trafikvakt  Birgit Dahlström  ser vid obestämbar tidpunkt en man passera på Snickarbacken i riktning mot Birger Jarlsgatan
 • kör ut från Smala Gränd - Snickarbacken - Birger Jarlsgatan söderut (pa Klas Geddas iakttagelse. Stoppas senare på Regeringsgatan av pa Gedda)


Stockholm 1986-03-15

(Namnteckning)

Jan Länninge

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf


Flyktväg A1969-00 A(6).png


Gärningsmannen

 • möter paret på David Bagares Gata

23:23 LARM


Vittnet Lars Jeppsson

 • möter gärningsmannen Tunnelgatan & Luntmakargatan

23:23 LARM

 • möter paret på Malmskillnadsgatan vid trappan till Tunnelgatan.
 • möter rb 1520 på David Bagares gata vid Johannesgatan


Paret (fr Yvonne Nieminen o Ahmed Zahir)

 • möter gärningsmannen på David Bagares gata

23:23 LARM

 • möter förföljande poliser på Tunnelgatan vid Luntmakargatan

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

Flyktväg A1969-00 A(7).png


Rb2520 pkom Gösta Söderström

 • stoppas på Kungsgatan under Regeringsgatsbron av taxiföraren

23:23 LARM position Kungsgatan-Sveavägen

 • anländer till brottsplatsen


Rb 3230 Södermalmspiketen

23:23 LARM position Beridarbansgatan

 • anländer till brottsplatsen
 • pa påbörjar förföljande
 • pa möter paret
 • pa fortsätter
 • pa kommer upp på Malmskillnadsgatan från trappan
 • Pa Gedda och Wikström anländer till Birger Jarlsgatan på Snickarbacken


Rb1520 pkom Christian Dalsgaard

23:23 LARM position Kungsträdgårdsgatan - Hamngatan


 • möter vittnet Lars Jeppsson på David Bagares gata - Johannesgatan
 • anländer till David Bagares gata - Malmskillnadsgatan


/ JL

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

Flyktväg A1969-00 A(8).png


Rb 1170  Anders Pettersson 

23:23 LARM position Grand Hotel

 • passerar David Bagares gata på Malmskillnadsgatan - fortsätter Döbelnsgatan - Tegnérgatan. Kör vidare på Birger Jarlsgatan
 • anländer till Birger Jarlsgatan & Snickarbacken


Taxichaufför  Hans Hongelin 

 • anländer till Snickarbacken. Ser blå Passat
 • ser pa Gedda komma springande på Snickarbacken
 • 23:30 får ny körning via taxiväxel


Trafikvaktsbil  Birgit Dahlström 

 • Trafikvakt  Birgit Dahlström  ser vid obestämbar tidpunkt en man passera på Snickarbacken i riktning mot Birger Jarlsgatan
 • kör ut från Smala Gränd - Snickarbacken - Birger Jarlsgatan söderut (pa Geddas iakttagelse. Stoppas senare på Regeringsgatan av pa Gedda)


Stockholm 1986-03-15

(Namnteckning)

Jan Länninge

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

TIDSSCHEMA

Vittnet Nicola Fauzzi mötte makarna Palme 10 meter norr om Sveavägen 44. Han fortsatte till Sveavägen 56, där han hörde skotten.

Fauzzi provgår i egen takt Sveavägen norrut.Tiden klockas till 1 minut 35 sekunder

Krkom Jan Länninge promenerar sträckan mötesplatsen till brottsplatsen vid Tunnelgatan. Tiden klockas till 52 sekunder. E13-01-A

Vittnet Anders Björkman (nr 12) stod i dörren till Götabankens lokal på Sveavägen 42, medan hans kamrater hämtade ut pengar i bankomaten som ligger inne i porten.

Han gick sedan mot Tunnelgatan och kom att gå bakom makarna Palme. Sträckan Sveavägen 42 - brottsplatsen klockas till 20 sekunder.

Sträckan mötesplatsen Fauzzi & makarna Palme och till banken på Sveavägen 42 klockas till 30 sekunder.

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

Tidsschema


Händelse / Förfluten tid (sek) (sep beräkning nedan)


Anders Delsborn, taxichaufför:

Skott nr 1

Skott nr 2 / (+ 1 sek)

 • Anropar och får kontakt med Järfälla Taxi /(+3 sek)
(hela samtalet tog 30 sek, han fick betalt av sina paesagerare, lämnade sin bil, sprang över till brottsplatsen, inväntade polis.
Han uppskattar den totala tidsrymden till 180 sekunder innan polisen var på plats.)


Järfälla Taxi: (+67 sek)

 • Mottager Delsboms anrop,ringer polisen, får kontakt
(Från anropet tills det hon började slå nr 7693000 tog det 49 sek. Att slå numret och invänta tre signaler tog 18 sekunder. Hela samtalet med polisen tog 30 sek. Hon ringde därefter Ambulans via 90 000)

+70

Pa Ulf Helin, Ledningscentralen:

 • Mottager samtalet från Järfälla Taxi, uppdaterar,: trycker på SÄND (+ 30 sekunder)


 • Tidsangivelse på IM; 23:23


(Knappar in områdesanrop område 1 och går ut i etem efter cirka sammanlagt 7 sekunder.)

Tidangivelserna bygger på förhörsuppgifter och förhörsledares beräkningar.

Tidsberäkningar

Anders Delsborn

 • Skott 1 & 2: En (+1) sekund
 • Anropar och får kontakt med Järfälla Taxi / Tre (+3) sekunder

Järfälla Taxi: (+67 sekunder)


Pa Ulf Helin, Ledningscentralen:

 • Mottager samtalet från Järfälla Taxi, uppdaterar,: trycker på SÄND (+ 30 sekunder)

Tidsangivelse på IM; 23:23 (+ 90 sekunder)

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf