Uppslag:A1969-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
1969-00
Registrerat
1991-05-22
Ad acta
1991-05-22
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
TIDSCHEMA - FLYKTVÄG
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Tidsscheman flyktväg av Jan Länninge
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-10
Avslutat

Tidsschema

Tidtagning beträffande tänkbara flyktvägar. Dessa har indelats i sektioner alltefter olika vittnesiakttagelser.Provtagningen har skett sektionsvis. Den utfördes måndagen 86-03-10 vid 18-tiden av krkom Jan Länninge ( 43 år, vikt 83 kg,180 cm, god motionär).Vägbanan var ej snöeller isbelagd, vilket fallet var den 28.2. Inringad siffra anger tänkbar flygtfart ( c:a 70% av full kapacitet ) Annan siffra anger tänkbar tid för snabb gång ( gränsande till småspringande )

SE DIAGRAM

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

Tidsschema

Tidtagning beträffande framkörningstider för olika polisfordon.Provkörningen företogs torsdagen 86-03-13 kl. 22.30-23.00 med rb 1120 (Volvo) med pa Lanz och Norden.Vid tillfället rådde ringa trafik och fri väg påkallades vid behov. Rb 3230 Södermalmspikếten Beri darbansga tan-Sergelstorg-Sveavägen till korsningen med Kungsgatan cia 7 sek. Kungsgatan - Tunnelgatan beräknas ha tagit samma tid. Pikétpersonalen har angivit framkörningstiden till 15-20 sekunder. I tidsdiagrammet har 20 sekunder angivits.

Rb 1520 pkom Dalsgaard Kungsträdgårdsgatan via Hamngatan - Hamngatan - Regeringsgatan David Bagares Cata och korsningen med Malmskillnadsgatan c:a 20 sekunder. Rb 1170 Grand Hotel - Kungsträdgårdsgatan Hamngatan - Oxtorgsgatan MalmskillnadsgatanDöbelæsgatan(mot körriktningen, provkörd i körriktningen) - Tegnergatan - Birger Jarlsgatan - Snickarbacken c:a 3 minuter 20 sekunder. Rb 2520 pkom Söderström Framkörningstiden endast beräknad till cia 35 sekunder.Körsträcka Kungsgatan utanför rest.King Creole Regeringsgatsbron) - Sveavägen - Tunnelgatan. Pkom Söderström har angivit helt andra tider beträffande larmtid och ankomst till brottsplatsen. Taxichaut för , som larmade plom Söderström på Kungsgatan, hade hört samtalet från Delsborns taxibil och Järfälla taxi och 1-15 minut hade förflutit när han stoppade Söderström.( se sep.förhörsu tsaga )

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

För vittnen och övriga inblandade har olika tidsaxlar uppgjorts. Dessa har sammanförts i ett tidsdiagram. Tidsangivelsen O avser mordet. Samtliga angivelser är i sekunder, Enda fasta klockslaget är LARM-tiden från IMeet hos ledningscentralen, dvs 23:23 Från Larmtiden har radiobilarnas tider beräknats. Med hjälp av tidtabellen över tänkbara flyktvägar har gjorda iakttagelsen på diagrammet.

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

Flyktväg A1969-00 A.png

86-03-11 JAN LÄNNINGE

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

TIDSSCHEMA

Flyktväg A1969-00 A (5).png

TIDSSCHEMA

Os 230 2D 25:20 kesiderata 110 Trafik YAK1 törare 70 under ricorron 23:23 A passerarr LARK Sveavägens elintar till brottsplatsen rar info efteroroljande fortsätter 520 DAVID David bagares TSV TV1 ans Johannes kyrka Drottnin. fortsatte Dobrin vid 110 ander till ditt arista Saicar anländer till träffar till Direkt Snickar backen Stop snare

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf


Flyktväg A1969-00 A(6).png

Gärningsmannen Vittnet Jeppsson Paret (fr Nieminen o Zahir ) möter Jeppsson Tunnelgatan- Luntmakargatan möter gärningsmannen Tunnelgatan Luntmakargatan möter paret på David Bagares Gata möter gärningsmannen på David Bagares Gata möter Jeppsson möter paret på Malmskillnadsgatan vid trappan till Tunnels. möter förföljande poliser på Tunnels vid Luntmakargatan möter Rb 1520 på David Bagares Gata vid Johannesgatan

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

Flyktväg A1969-00 A(7).png

Rb 2520 pkom Söderström Rb 3230 Södermalmspikéten Rb 1520 pkom Dalsgaard

  • LARM pos.Kungsträdgårdsg-Hanng.

stoppas på Kungsgatan under Regeringsg.bron av taxif| LARM pos.Kungsgatan- * LARM pos.BeridarSveavägen bansgatan anländer till brottsplatsen anländer till brottsplatsen po påbörjar förfölj. pa möter paret po fortsätter po kommer upp på Maloskillnadsg.från trappan Pa Gedda o Wikström springer mot Johannes kyrka - Drottninghusgr. Regeringsg.- Snickarbacken möter vittnet Jeppssor på David Bagares 6 - Johannesgatan anländer till David Bagares G - Maloskillnadsgatan Pa Gedda och Wikanländer till Birger Jarlsgatanpå Snickarbacken


/ JL

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

Flyktväg A1969-00 A(8).png

Rb 1170 Taxicha ufför Trafikvaktsbil LARM pos.Grand Hotel Trafikvakt  ser vid odestämbar tidpunkt en man passera på Snickart cken i riktning mot Birger Jarlsgatan (*) passerar David Bagares 8. på Maloskillnadsg.fortsätter Döbelnsg. Tegnergatan.Kör vidare på Birger Jarlsgatan anländer till Birger Jarlsgatan - Snickarbacken anländer till Snickar backen.Ser blå Passant gammanträffar med pa Gedda och Wikström ser pa Gedda konna springande på Snickar backen kör ut från Smal: Gränd - Snickarbacken - Birger Jarlsgatan söden (pa Geddas iakttagelse Stoppas senare på Reger gatan av pa Ged. 23:30 får ny körning via taxiväxela


Stockholm 86-03-15

(Signatur)

Jan Länninge

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

TIDSSCHEMA Vittnet Nicola Fauzzi mötte makarna Palme 10 meter norr om Sveavägen 44.Han fortsatte till Sveavägen 56, där han hörde skotten. Fauzzi provgår i egen takt Sveavägen norrut.Tiden klockas till 1 minut 35 sekur

Krkom Länninge promenerar sträckan mötesplatsen till brottsplatsen vid Tunnelgatan.Tiden klockas till 52 sekunder.

Vittnet Anders Björkman(nr 12) stod i dörren till Götabankens lokal på Sveaväger 42,medan hans kamrater hämtade ut pengar i bankomaten som ligger inne i porten, Han gick sedan mot Tunnelgatan och kom att gå bakom makarna Palme. Sträckan Sveavägen 42 - brottsplatsen klockas till 20 sekunder.

Sträckan mötesplatsen Fauzzi-makarna Palme och till banken på Sveavägen 42 klockas till 30 sekunder.

Fortor

Ovanstående 860325

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf

Tidsschema

Hindelse

Förfluten tia(sek)

+3

Delsborn, taxichaufför: Skott nr 1 Skott nr 2 Anropar och lår kontakt med Järfälla Taxi (hela samtalet toe 30 sek, han fick betalt av sina paesagerare, lämnade sin bil, sprang över till brottsplatsen, invintade polis.Han uppskattar den totala tidarynden till 180 sekunder innen polisen var på plats.)

12

  • 67 Jarfalla Taxi: Mottager Delsboms anrop,ringer polisen, får kontakt (Från anropet tills det hon började slå nr 7693000 tog det 49 sek. Att s18 munnget och invänta tre signaler tog 18 secunder. Hela samtalet med polisen tog 30 sek. Hon ringde därefter Ambulans via 90 000)

+70

Pa Helin, Ledningscentralen: Kottager santelet från Jurrulla Taxi,

uppdaterar, trycker på SÄND Tidsangivelse på IM; 23:23

+90

(imeppar in områdesanzop område 1 och går ut i etem efter cia sammenlagt 7 sekunder.)

Tidangivelserna by Sror på förhörsuppgifter och this beringar.

R

Ex 2 Till spaningschefens parmnr-fold inom avsnitt)

Pol-1986-03-15 A1969-00 A 1969 Tidsscheman av Jan L nninge.pdf