wpu.nu

Uppslag:E13-01-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
13-01-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Vallningsförhör 1986-03-25 på brottsplatsen
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-25 11:15
Avslutat


Förhöret hålles på Sveavägen under vallning.

 Nicola  Fauzzi gick norrut på Sveavägens östra gångbana.

Då han befann sig mittför ingång till  Sveavägen  nr 44 såg han på cirka 20 meters avstånd (utanför butiken La Carterie) makarna Palme komma gående i promenadtakt.

Olof Palme gick längst till höger dvs närmast husväggen.

De möttes efter cirka 10 meter  (utanför Thule tobaksaffär)  och Nicola Fauzzi passerade dem till vänster i sin egen gångriktning.

Han gick själv ungefär mitt i gångbanan som är cirka sju (7) meter bred.

Cirka 8-10 meter bakom makarna Palme gick en man i blå jacka.

Nicola Fauzzi kopplade omedelbart ihop mannen med Palme och antog att det måste vara någon säkerhetsvakt.

Mannen gick ute i gångbanan, cirka tre (3) meter från sträckstenskanten, och gick något saktare än makarna Palme.

Nicola Fauzzi passerade honom till höger i den egna gångriktningen.

Han har vid tidigare förhör lämnat en ingående beskrivning av mannen så långt han kommer ihåg honom.

Mannen verkade vara lite äldre, äldre än förhörsledaren (44  år ).

Han hade troligen händerna i fickorna.

Just som Nicola Fauzzi hade passerat makarna Palme, gick han förbi butiken La Carterie och såg att en man arbetade i skyltfönstret.

Nicola Fauzzi gick vidare Sveavägen norrut.

Då han passerade  Sveavägen  nr 56 hörde han ett skott och någon sekund senare ytterligare ett.

Han fortsatte framåt cirka 10-15 sekunder innan han stannade och vände sig om. Han hann tänka att nu hade Olof Palme blivit skjuten.

Han såg några personer vid korsningen med Tunnelgatan och hänvisar till tidigare förhör.

Han uppger att den man  (Se Anders Björkman som han såg i en port måste ha varit samme man som hade gått bakom makarna Palme. Han stödjer sig främst på jackan och dess färg.

Nicola Fauzzi får i egen takt provgå den aktuella sträckan från mötet med makarna Palme och tills skotten hördes. Tiden klockas till 1 minut 35 sekunder.

Sträckan från mötesplatsen till korsningen med Tunnelgatan, dvs makarna Palmes väg klockas till 52 sekunder i promenadtakt.

 (dvs när Jan Länninge går och klockar sin egna gånghastighet se A1969-00 sid.9) 

Nicola Fauzzi uppger att han under sin gång Sveavägen norrut och fram till mötesplatsen endast mötte ett ungt par.

Han såg inga andra personer, varken gående eller stående.

Han lade inte heller märke till några personer eller bilar på andra sidan Sveavägen.

Pol-1986-03-25 E13-01-A Mordplatsvittne-Fauzzi-Nicola-VallningsFörhör.pdf

Pol-1986-03-25 E13-01-A Mordplatsvittne-Fauzzi-Nicola-VallningsFörhör.pdf

Förhöret hålles på Sveavägen under vallning.

 Nicola  Fauzzi gick norrut på Sveavägens östra gångbana.

Då han befann sig mittför ingång till  Sveavägen  nr 44 såg han på cirka 20 meters avstånd (utanför butiken La Carterie) makarna Palme komma gående i promenadtakt.

Olof Palme gick längst till höger dvs närmast husväggen.

De möttes efter cirka 10 meter  (utanför Thule tobaksaffär)  och Nicola Fauzzi passerade dem till vänster i sin egen gångriktning.

Han gick själv ungefär mitt i gångbanan som är cirka sju (7) meter bred.

Cirka 8-10 meter bakom makarna Palme gick en man i blå jacka.

Nicola Fauzzi kopplade omedelbart ihop mannen med Palme och antog att det måste vara någon säkerhetsvakt.

Mannen gick ute i gångbanan, cirka tre (3) meter från sträckstenskanten, och gick något saktare än makarna Palme.

Nicola Fauzzi passerade honom till höger i den egna gångriktningen.

Han har vid tidigare förhör lämnat en ingående beskrivning av mannen så långt han kommer ihåg honom.

Mannen verkade vara lite äldre, äldre än förhörsledaren (44  år ).

Han hade troligen händerna i fickorna.

Just som Nicola Fauzzi hade passerat makarna Palme, gick han förbi butiken La Carterie och såg att en man arbetade i skyltfönstret.

Nicola Fauzzi gick vidare Sveavägen norrut.

Då han passerade  Sveavägen  nr 56 hörde han ett skott och någon sekund senare ytterligare ett.

Han fortsatte framåt cirka 10-15 sekunder innan han stannade och vände sig om. Han hann tänka att nu hade Olof Palme blivit skjuten.

Han såg några personer vid korsningen med Tunnelgatan och hänvisar till tidigare förhör.

Han uppger att den man  (Se Anders Björkman som han såg i en port måste ha varit samme man som hade gått bakom makarna Palme. Han stödjer sig främst på jackan och dess färg.

Nicola Fauzzi får i egen takt provgå den aktuella sträckan från mötet med makarna Palme och tills skotten hördes. Tiden klockas till 1 minut 35 sekunder.

Sträckan från mötesplatsen till korsningen med Tunnelgatan, dvs makarna Palmes väg klockas till 52 sekunder i promenadtakt.

 (dvs när Jan Länninge går och klockar sin egna gånghastighet se A1969-00 sid.9) 

Nicola Fauzzi uppger att han under sin gång Sveavägen norrut och fram till mötesplatsen endast mötte ett ungt par.

Han såg inga andra personer, varken gående eller stående.

Han lade inte heller märke till några personer eller bilar på andra sidan Sveavägen.