Uppslag:A7718-03

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
7718-03
Registrerat
1989-03-08
Ad acta
1991-02-11
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
SL,TUNNELBANETIDER,TIDTABELL 86-02-28
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Sammanställning över aktuella tunnelbanelinjer samt ankomst och avgångstider.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-03-07 15:45
Avslutat


Sammanställning över aktuella tunnelbanelinjer samt ankomst och avgångstider. Uppgifterna lämnade av Åke Lennart Olsson,    , Bromma, telefon   -  , anställd hos Stockholms Lokaltrafik:s Stations- och planeringsavdelning, Munkbrogatan 8, 2 trappor, 111 27 Stockholm

Telefon   -  .

Uppgifterna lämnade till undertecknad 1989-03-07 15:45 .

Kontroll av linje 17 samt linje 19, som enligt uppgift skall ha passerat Gamla Stan vid aktuell tidpunkt, 1986-02-28 .


Avseende linje 17 tur 2 gäller följande tider.
Station / Ankommer - Avgår
Gamla Stan 20:41:40-20:42:50
T-Centralen 20:43:50-20:45:10
Hötorget 20:45:40-20:46:50
Rådmansgatan 20:47:20-20:48:10

Tidsuppgifterna är +- 10 sekunder.


Avseende linje 19 tur 10 gäller följande tider: Station / Ankommer - Avgår
Gamla Stan 20:47:00-20:48:20
T-Centralen 20:49:30-20:51:00
Hötorget 20:51:30-20:52:20
Rådmansgatan 20:52:50-20:53:50

Tidsuppgifterna är +- 10 sekunder.
Uppgifterna hämtade från SL:s tidsdiagramblad.

Stockholm som ovan
(signatur)
Jan Svelin

Pol-1986-03-07-A7718-03 Sammanställning T-banetider.pdf


Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-07 15:45
Avslutat

SPANINGSUPPSLAG i gróvre brottmál

krinsp. Svelin 7952

Utskriftsdatum B90307

Sammanställning över aktuella tunnelbanelinjer samt ankomst och avgångstider.

Uppgifterna lämnade av Ake Lennart Olsson,

Ritarvägen 161 46 Bromma, ftn 08-25 18 81,

anst SL:s Stations- och planeringsavdelning,

Munkbrogatan 8, 2tr, 111 27 Stockholm tfn 08-786 11 78.

Uppgifterna lämnade till undertecknad den 7 mars 1989 kl 15.45

Avseende linje 17 eur 2 gäller följande tider


Kontroll av linje 17 samt linje 19, som enligt uppgift skall ha passerat Gamla Stan vid aktuell tidpunkt, den 28 februari 1986. .


Gamla Stan T-Centralen Hötorget ank. 20.41,40 ank. 20.43,50

ank. 20.45,40 avg. 20.42,50 avg. 20.45,10

avg. 20.46,50 Tidsuppgifterna är +- 10 sek.

Avseende linje 19 tur 10 gäller följande tider:

Rådmansgatan ank,


20.47, 20 avg. 20.48.10


Gamla Stan

T-Centralen

ank. 20.47,00 avg. 20.48,20

ank. 20.49,30 avg. 20.51,00


Hötorget ank. 20.51,30 avg. 20.52,20


Rådmansgatan ank. 20.52,50 avg. 20.53,50

10 sek.


Tidsuppgifterna ärhämtade från SL:s tidsdiagramblad.

Stockholm; som ovan

كاسيا

Jan Svelin

Pol-1989-03-07 A7718-03 T-banetider Gamla Stan.pdf