wpu.nu

Uppslag:A7718-05

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7718-05
Registrerat
1993-11-11
Ad acta
1991-02-11
Uppslagsanteckningar (PU)
DNR 998-93
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-11-04 00:00
Avslutat


Vár beteckning

SL) Tunnelbanan AB

Administrativa staben Var handläggare/tel direktval, tel 08/686 2097

Datum 1993-11-04 Ert meddelande

Er beteckning

Dar

4. 998-98

Rikspolisstyrelsen PaUL Johansson Box 122 56 .102 26 STOCKHOLM

90 -11.08 3:36

Antal tunnelbaneresenärer vid Gamla stan kl 20-21 den 28/2 1986 Svar på gjord förfrågan.

Tyvärr har vi inte tillgång till några trafikanträkningar som entydigt visar hur många som reste just den aktuella timmen. Vi har dock utifrån andra gjorda trafikanträkningar och med beaktande av sådana slumpmässiga variationer som förekommer både mellan olika tåg och mellan olika dagar uppskattat sannolika intervall enligt följande - antalet ombordvarande på tågen före resp. efter Gamla stan: flertalet

tåg 150-250 passagerare, enstaka tåg kan ha haft upptill 500 passagerare - antalet påstigande vid Gamla stan totalt för alla tåg 300-600 passagerare - antalet avstigande vid Gamla stan totalt för alla tåg 300-600 passagerare

Totalt innebär det att uppskattningsvis 15 000 - 20 000 passagerare varit inblandade, varav ca 1000 stigit på eller av vid Gamla stan och resten åkt i forbipasserande tåg.

Med vänlig hälsning블 -93 Halo

Vi har flyttat... Postadress Box 1222 S-111 82 Stockholm

Telefon

Telefax

Postgiro

Besöksadress Munkbrogatan 4, 2tr

Gamla Stan

Bankgiro 5363-7161

08-686 10 00

08-686 12 82

3156-7

Pol-1987-09-30 A7718-05 Tågtider tunnelbana sida 12.pdf

Pol-1987-09-30 A7718-05 Tågtider tunnelbana sida 12.pdf

Vár beteckning

SL) Tunnelbanan AB

Administrativa staben Var handläggare/tel direktval, tel 08/686 2097

Datum 1993-11-04 Ert meddelande

Er beteckning

Dar

4. 998-98

Rikspolisstyrelsen PaUL Johansson Box 122 56 .102 26 STOCKHOLM

90 -11.08 3:36

Antal tunnelbaneresenärer vid Gamla stan kl 20-21 den 28/2 1986 Svar på gjord förfrågan.

Tyvärr har vi inte tillgång till några trafikanträkningar som entydigt visar hur många som reste just den aktuella timmen. Vi har dock utifrån andra gjorda trafikanträkningar och med beaktande av sådana slumpmässiga variationer som förekommer både mellan olika tåg och mellan olika dagar uppskattat sannolika intervall enligt följande - antalet ombordvarande på tågen före resp. efter Gamla stan: flertalet

tåg 150-250 passagerare, enstaka tåg kan ha haft upptill 500 passagerare - antalet påstigande vid Gamla stan totalt för alla tåg 300-600 passagerare - antalet avstigande vid Gamla stan totalt för alla tåg 300-600 passagerare

Totalt innebär det att uppskattningsvis 15 000 - 20 000 passagerare varit inblandade, varav ca 1000 stigit på eller av vid Gamla stan och resten åkt i forbipasserande tåg.

Med vänlig hälsning블 -93 Halo

Vi har flyttat... Postadress Box 1222 S-111 82 Stockholm

Telefon

Telefax

Postgiro

Besöksadress Munkbrogatan 4, 2tr

Gamla Stan

Bankgiro 5363-7161

08-686 10 00

08-686 12 82

3156-7
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-11-04 00:00
Avslutat


Vár beteckning

SL) Tunnelbanan AB

Administrativa staben Var handläggare/tel direktval, tel 08/686 2097

Datum 1993-11-04 Ert meddelande

Er beteckning

Dar

4. 998-98

Rikspolisstyrelsen PaUL Johansson Box 122 56 .102 26 STOCKHOLM

90 -11.08 3:36

Antal tunnelbaneresenärer vid Gamla stan kl 20-21 den 28/2 1986 Svar på gjord förfrågan.

Tyvärr har vi inte tillgång till några trafikanträkningar som entydigt visar hur många som reste just den aktuella timmen. Vi har dock utifrån andra gjorda trafikanträkningar och med beaktande av sådana slumpmässiga variationer som förekommer både mellan olika tåg och mellan olika dagar uppskattat sannolika intervall enligt följande - antalet ombordvarande på tågen före resp. efter Gamla stan: flertalet

tåg 150-250 passagerare, enstaka tåg kan ha haft upptill 500 passagerare - antalet påstigande vid Gamla stan totalt för alla tåg 300-600 passagerare - antalet avstigande vid Gamla stan totalt för alla tåg 300-600 passagerare

Totalt innebär det att uppskattningsvis 15 000 - 20 000 passagerare varit inblandade, varav ca 1000 stigit på eller av vid Gamla stan och resten åkt i forbipasserande tåg.

Med vänlig hälsning블 -93 Halo

Vi har flyttat... Postadress Box 1222 S-111 82 Stockholm

Telefon

Telefax

Postgiro

Besöksadress Munkbrogatan 4, 2tr

Gamla Stan

Bankgiro 5363-7161

08-686 10 00

08-686 12 82

3156-7

Pol-1993-11-04 A7718-05 Tågtider tunnelbana.pdf

Pol-1993-11-04 A7718-05 Tågtider tunnelbana.pdf

Vár beteckning

SL) Tunnelbanan AB

Administrativa staben Var handläggare/tel direktval, tel 08/686 2097

Datum 1993-11-04 Ert meddelande

Er beteckning

Dar

4. 998-98

Rikspolisstyrelsen PaUL Johansson Box 122 56 .102 26 STOCKHOLM

90 -11.08 3:36

Antal tunnelbaneresenärer vid Gamla stan kl 20-21 den 28/2 1986 Svar på gjord förfrågan.

Tyvärr har vi inte tillgång till några trafikanträkningar som entydigt visar hur många som reste just den aktuella timmen. Vi har dock utifrån andra gjorda trafikanträkningar och med beaktande av sådana slumpmässiga variationer som förekommer både mellan olika tåg och mellan olika dagar uppskattat sannolika intervall enligt följande - antalet ombordvarande på tågen före resp. efter Gamla stan: flertalet

tåg 150-250 passagerare, enstaka tåg kan ha haft upptill 500 passagerare - antalet påstigande vid Gamla stan totalt för alla tåg 300-600 passagerare - antalet avstigande vid Gamla stan totalt för alla tåg 300-600 passagerare

Totalt innebär det att uppskattningsvis 15 000 - 20 000 passagerare varit inblandade, varav ca 1000 stigit på eller av vid Gamla stan och resten åkt i forbipasserande tåg.

Med vänlig hälsning블 -93 Halo

Vi har flyttat... Postadress Box 1222 S-111 82 Stockholm

Telefon

Telefax

Postgiro

Besöksadress Munkbrogatan 4, 2tr

Gamla Stan

Bankgiro 5363-7161

08-686 10 00

08-686 12 82

3156-7