wpu.nu

Uppslag:A7718-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7718-00
Registrerat
1991-01-22
Ad acta
1991-02-11
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-09-30 13:30
Avslutat


Inhämtad tidtabell från AB Storstockholms Lokaltrafik över de olika tunnelbanetågens tider under perioden 1985-08-19 till 1986-06-08 .

Se bifogad tabell,

Förvaring originalhandling

Pol-1987-09-30 A7718-00 Tågtider tunnelbana sida 1.pdf

Pol-1987-09-30 A7718-00 Tågtider tunnelbana sida 1.pdf

Inhämtad tidtabell från AB Storstockholms Lokaltrafik över de olika tunnelbanetågens tider under perioden 1985-08-19 till 1986-06-08 .

Se bifogad tabell,

Förvaring originalhandling
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-09-30 00:00
Avslutat


Inhämtad tidtabell från AB Storstockholms Lokaltrafik över de olika tunnelbanetågens tider under perioden 19/8 - 85 till 8/6 - 86.

Se bifogad tabell,

Forv. org-handll


anknyta uppslag Spaningschet 87013

spaningsche

Pol-1987-09-30 A7718-00 Tågtider tunnelbana.pdf

Pol-1987-09-30 A7718-00 Tågtider tunnelbana.pdf

Inhämtad tidtabell från AB Storstockholms Lokaltrafik över de olika tunnelbanetågens tider under perioden 19/8 - 85 till 8/6 - 86.

Se bifogad tabell,

Forv. org-handll


anknyta uppslag Spaningschet 87013

spaningsche