wpu.nu

Uppslag:A7718-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7718-00-A
Registrerat
1988-12-13
Ad acta
1991-02-11
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
P omn: Jan Svelin


Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Rekvisition. Tidtabeller för bussar, tunnelbanan och pendeltåg gällande 1986-02-28
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-11-24 13:00
Avslutat


Tidtabeller för bussar, tunnelbanan och pendeltåg gällande 1986-02-28

Från AB Storstockholms Lokaltrafik har rekvirerats tidtabeller för bussar som passerar city, pendeltågstabeller samt tunnelbanetabeller.

Förseningar finns noterade för respektive färdmedel.

När det gäller bussar finns endast förseningar över 5 min.

Från tunnelbanan finns även aktuella tågtidsskrivardiagram samt avläsningsstickor.

Tabellerna finns förvarade var för sig i kuvert efter färdmedel.

Förvaras registreringsenheten.

Pol-1987-11-24 A7718-00-A Tågtider tunnelbana.pdf

Pol-1987-11-24 A7718-00-A Tågtider tunnelbana.pdf

Tidtabeller för bussar, tunnelbanan och pendeltåg gällande 1986-02-28

Från AB Storstockholms Lokaltrafik har rekvirerats tidtabeller för bussar som passerar city, pendeltågstabeller samt tunnelbanetabeller.

Förseningar finns noterade för respektive färdmedel.

När det gäller bussar finns endast förseningar över 5 min.

Från tunnelbanan finns även aktuella tågtidsskrivardiagram samt avläsningsstickor.

Tabellerna finns förvarade var för sig i kuvert efter färdmedel.

Förvaras registreringsenheten.
Promemoria
Kort sammanfattning
Dublett Rekvisition Tidtabeller för bussar, tunnelbanan och pendeltåg gällande 1986-02-28
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-11-24 13:00
Avslutat


Från AB Storstockholms Lokaltrafik har rekvirerats tidtabeller för bussar som passerar city, pendeltågstabeller samt tunnelbanetabeller.

Förseningar finns noterade för respektive färdmedel.

När det gäller bussar finns endast förseningar över 5 min.

Från tunnelbanan finns även aktuella tågtidsskrivardiagram samt avläsningsstickor.

Tabellena finns förvarade var för sig i kuvert efter färdmedel.

Förvaras registreringsenheten.

Pol-1988-11-24 A7718-00-A Tågtider tunnelbana.pdf

Pol-1988-11-24 A7718-00-A Tågtider tunnelbana.pdf

Från AB Storstockholms Lokaltrafik har rekvirerats tidtabeller för bussar som passerar city, pendeltågstabeller samt tunnelbanetabeller.

Förseningar finns noterade för respektive färdmedel.

När det gäller bussar finns endast förseningar över 5 min.

Från tunnelbanan finns även aktuella tågtidsskrivardiagram samt avläsningsstickor.

Tabellena finns förvarade var för sig i kuvert efter färdmedel.

Förvaras registreringsenheten.