wpu.nu

Uppslag:A7718-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7718-00-A
Registrerat
1988-12-13
Ad acta
1991-02-11
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-11-24 13:00
Avslutat


Från AB Storstockholms Lokaltrafik har rekvirerats tidtabeller för bussar

som passerar city, pendeltågstabeller samt tunnelbanetabeller. Förseningar finns noterade för respektive färdmedel. wär det gäller bussar finns endast förseningar över 5 min. Från tunnelbanan finns även aktuella tågtidsskrivardiagram samt avläsningsstickor. Tabellena finns förvarade var för sig i kuvert efter färdmedel.

Farveras regenheten.


|

Pol-1987-11-24 A7718-00-A Tågtider tunnelbana.pdf

Pol-1987-11-24 A7718-00-A Tågtider tunnelbana.pdf

Från AB Storstockholms Lokaltrafik har rekvirerats tidtabeller för bussar

som passerar city, pendeltågstabeller samt tunnelbanetabeller. Förseningar finns noterade för respektive färdmedel. wär det gäller bussar finns endast förseningar över 5 min. Från tunnelbanan finns även aktuella tågtidsskrivardiagram samt avläsningsstickor. Tabellena finns förvarade var för sig i kuvert efter färdmedel.

Farveras regenheten.


|
Förhör
Kort sammanfattning
Rekvisition tunnelbanetider
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-11-24 00:00
Avslutat


Från AB Storstockholms Lokaltrafik har rekvirerats tidtabeller för bussar

som passerar city, pendeltågstabeller samt tunnelbanetabeller. Förseningar finns noterade för respektive färdmedel. wär det gäller bussar finns endast förseningar över 5 min. Från tunnelbanan finns även aktuella tågtidsskrivardiagram samt avläsningsstickor. Tabellena finns förvarade var för sig i kuvert efter färdmedel.

Farveras regenheten.


|

Pol-1988-11-24 A7718-00-A Tågtider tunnelbana.pdf

Pol-1988-11-24 A7718-00-A Tågtider tunnelbana.pdf

Från AB Storstockholms Lokaltrafik har rekvirerats tidtabeller för bussar

som passerar city, pendeltågstabeller samt tunnelbanetabeller. Förseningar finns noterade för respektive färdmedel. wär det gäller bussar finns endast förseningar över 5 min. Från tunnelbanan finns även aktuella tågtidsskrivardiagram samt avläsningsstickor. Tabellena finns förvarade var för sig i kuvert efter färdmedel.

Farveras regenheten.


|