wpu.nu

Uppslag:A7718-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7718-01
Registrerat
1988-12-13
Ad acta
1991-02-11
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Rapport
Kort sammanfattning
Tunnelbanetider Linje 17
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-12-12 00:00
Avslutat


Faktiska tunnelbane tider, linje 17 mellan Gamla stan - Rådmansgatan, Stockholm,

Genom granskning av erhållna faktiska tlatabeller från SL, kan konstateras att tumelbane tåget, linje 17 - vilket makarna Palme Pärdades i, avgick 86--02-28 klockan 20.42.30 från Gamla stans tunnelbanestation och ankom klockan 20.48.30 till Rådmansgatans tunnelbanestation,

Tidtabeller förvaras RLA2 godarten, Regenheten


uppslag

7


spaningschet

Pol-1988-12-12 A17718-01 Tågtider tunnelbana.pdf

Pol-1988-12-12 A17718-01 Tågtider tunnelbana.pdf

Faktiska tunnelbane tider, linje 17 mellan Gamla stan - Rådmansgatan, Stockholm,

Genom granskning av erhållna faktiska tlatabeller från SL, kan konstateras att tumelbane tåget, linje 17 - vilket makarna Palme Pärdades i, avgick 86--02-28 klockan 20.42.30 från Gamla stans tunnelbanestation och ankom klockan 20.48.30 till Rådmansgatans tunnelbanestation,

Tidtabeller förvaras RLA2 godarten, Regenheten


uppslag

7


spaningschet