wpu.nu

Uppslag:T2-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2-00
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om biobesök och samtal med föräldrarna efter filmen. Grandmannen, signalementsuppgifter. Underrättelse om mordet och förhör.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 05:20
Avslutat


Mårten är son till den mördade statsministern och han berättar följande:

På kvällen 1986-02-28 var han tillsammans med sina föräldrar Olof och Lisbeth Palme samt sin flickvän på biografen Grand på Sveavägen vid Tegnérgatan i Stockholm.

Här såg de gemensamt den senare föreställningen som slutade vid pass 23:10 -tiden.

Gemensamt hade de fyra sällskap ut från biografen och efter utgången gick de gemensamt Sveavägen söderut mot Kungsgatan.

Endast en liten bit på nämnd väg ligger en bokhandel och vid dess skyltfönster stannade sällskapet för att titta lite närmare på vad denna affärs skyltfönster kunde erbjuda.

Efter endast en kort stund så släcks fönsterbelysningen och i detta nu tar Mårten och hans flickvän adjö med herrskapet Palme.

Mårten och flickvännen vänder och går Sveavägen norrut mot nämnd biograf medan makarna Palme fortsätter Sveavägen mot Kungsgatan.

På sin väg omedelbart norr om nämnd bokhandel lägger Mårten märke till en man som står och tittar i ett skyltfönster men i samma ögonblick som Mårten passerar så börjar denne man gå efter makarna Palme.

Efter det Mårten blivit informerad om den tragedi som inträffat och han senare under natten kommer ihåg just denna händelse så tar han kontakt med kriminalpolisen.

Han hämtas av undertecknad  Börje Wingren  jämte annan kollega, i föräldrarnas bostad och medföljer till kriminalens våldsrotels lokaler där han lämnar här nertecknade uppgifter.

Pol-1986-03-01 0520 T2-00 Mårten Palme om biobesök och Grandmannen.pdf

Pol-1986-03-01 0520 T2-00 Mårten Palme om biobesök och Grandmannen.pdf

Mårten är son till den mördade statsministern och han berättar följande:

På kvällen 1986-02-28 var han tillsammans med sina föräldrar Olof och Lisbeth Palme samt sin flickvän på biografen Grand på Sveavägen vid Tegnérgatan i Stockholm.

Här såg de gemensamt den senare föreställningen som slutade vid pass 23:10 -tiden.

Gemensamt hade de fyra sällskap ut från biografen och efter utgången gick de gemensamt Sveavägen söderut mot Kungsgatan.

Endast en liten bit på nämnd väg ligger en bokhandel och vid dess skyltfönster stannade sällskapet för att titta lite närmare på vad denna affärs skyltfönster kunde erbjuda.

Efter endast en kort stund så släcks fönsterbelysningen och i detta nu tar Mårten och hans flickvän adjö med herrskapet Palme.

Mårten och flickvännen vänder och går Sveavägen norrut mot nämnd biograf medan makarna Palme fortsätter Sveavägen mot Kungsgatan.

På sin väg omedelbart norr om nämnd bokhandel lägger Mårten märke till en man som står och tittar i ett skyltfönster men i samma ögonblick som Mårten passerar så börjar denne man gå efter makarna Palme.

Efter det Mårten blivit informerad om den tragedi som inträffat och han senare under natten kommer ihåg just denna händelse så tar han kontakt med kriminalpolisen.

Han hämtas av undertecknad  Börje Wingren  jämte annan kollega, i föräldrarnas bostad och medföljer till kriminalens våldsrotels lokaler där han lämnar här nertecknade uppgifter.

Mårten beskriver mannen som varande omkring 40 år gammal, cirka 180 cm lång och kraftigt byggd.

Han var vid tillfället iklädd en blå täckjacka som var ganska så lång, gick en bra bit ner åt benen på mannen.

Han var också iklädd en Ceps med knäppe till skärmen.

Mannen gick en aning framåtlutad kanske beroende på att han hade båda händerna instuckna i jackfickorna eller att han bar på någonting under jackan.

Han såg också ganska så bufflig ut dock utan att vara sjaskig.

Mårten är helt säker på att mannen följde efter hans föräldrar men tänkte inte då närmare på detta skeende.

För Mårten framvisas ett stycken foto på en person  (Walter Kirisits, som kan tänkas ha med mordet att göra.

Mårten reagerar direkt och säger, att fotot mycket väl kan vara identiskt med den man han såg på Sveavägen.

Mårten tillägger, att mannen troligen bar på ett par stålbågade glasögon

Skulle Mårten komma på något ytterligare tar han direkt kontakt med kriminalpolisen och kan också nås på nerskriven adress.

Numret är hemligt och får absolut inte utlämnas.

Detta mest för att fruPalme i nuläget skall få lugn och ro efter det inträffade.

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Börje Wingren
Kriminalinspektör

Pol-1986-03-01 0520 T2-00 Mårten Palme om biobesök och Grandmannen.pdf

Pol-1986-03-01 0520 T2-00 Mårten Palme om biobesök och Grandmannen.pdf

Mårten beskriver mannen som varande omkring 40 år gammal, cirka 180 cm lång och kraftigt byggd.

Han var vid tillfället iklädd en blå täckjacka som var ganska så lång, gick en bra bit ner åt benen på mannen.

Han var också iklädd en Ceps med knäppe till skärmen.

Mannen gick en aning framåtlutad kanske beroende på att han hade båda händerna instuckna i jackfickorna eller att han bar på någonting under jackan.

Han såg också ganska så bufflig ut dock utan att vara sjaskig.

Mårten är helt säker på att mannen följde efter hans föräldrar men tänkte inte då närmare på detta skeende.

För Mårten framvisas ett stycken foto på en person  (Walter Kirisits, som kan tänkas ha med mordet att göra.

Mårten reagerar direkt och säger, att fotot mycket väl kan vara identiskt med den man han såg på Sveavägen.

Mårten tillägger, att mannen troligen bar på ett par stålbågade glasögon

Skulle Mårten komma på något ytterligare tar han direkt kontakt med kriminalpolisen och kan också nås på nerskriven adress.

Numret är hemligt och får absolut inte utlämnas.

Detta mest för att fruPalme i nuläget skall få lugn och ro efter det inträffade.

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Börje Wingren
Kriminalinspektör
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 05:20
Avslutat


FÖRHÖR

01 Förhörsledare í krinsp Börje Vingren 02 Förhörsplats KK 1

03 Förhörsdatum

8603019

06

Teletonförhör 09 Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet markeras)

Palme, mÅRTEN 11 Yrke/Titel

12 Födelsehemort (församling och länsbokstav).

Bil

Sid. 04 Förhör börj kl 05 Dnir 05.20

08 Utskriften

ut07 Förhöret intalat

törd av (sign) på blad/band

10 Personnummer

611031_0254 13 Kyrkobokföringsort (församling och länsbokstav)

15 Medhorgare i

(betr uti)

14 Pastadress (utdelningsadress och ortsadress), telefon bostaden

träffas' under föräldrarnas adress, V. Långgatan 31; 08-201652 16 Anställning (arbetsgivare, postadress), telefon, central sjömansregistrering

Hugils ej då motsvarande radovisas på annan handling

17 Föräldrars namn och postadress (betr misstänkt som är underårig eller utlänning)

Nat boksr (betr kk)

Stallning till misstänkt -

vittne

målsagande 19 Körkort mm

Har körkort

Annan kör kortshavare

klass (beir kk! Jansbeteckning Har

traktorkort 21 Förhörsvittne eller annan närvarande (t ex tolk)

20 Den hörde ar

/ Anledning till förhöret

Mordet på Statminister Palme


onskas ej. Dönskas (Ev namn)

29 Berattelse

| Tårten är son till den nördade statninistern och han berättar följande: På

bällen den s8 feb. 1986 var han tillsammans med sina föräldrar Olof och Lisbeth Palme samt sin flickvän på biografen Grand på Sveavägen vid Tegnér. gatin i Stockholm. Här såm de gemensamt den senare föreställningen som slutade vid pass 23.10-tiden. Gemensamt hade de fyra sällskap ut från biografen och efter utgången gick de gemensamt Sveavägen söderut mot Kungsgatan. Endast en liten bit på nämnd våg ligger en bokhandel och vid dess skyltfönster stannade sällskapet för att titta lite närmare på vad denna affär's skyltning kunde erbjuda. Efter endast en kort stund så släcks fönsterbelysningen och i detta nu tar ſlårtan och hans flickvän adjö med herrskapet Palme. &rten och flickvännen vänder och går Sveavägen norrut mot nämnd biograf medan makarna Palme fortsätter Sveavägen mot Kungsgatan, Då sin väg omedelbart norr om nämnd bokhandel lägger Mårten märke till en man som står och tittar i ett skyltfönster men i samma ögonblick som Mårten passerar så börjar denne man gå efter makarna Palme, Sfter det rårten blivit informerad om den tragedi som inträffat och han senare under natten kommer ihåg just denna händelse så tar han kontakt med kriminalpolisen, han hämtas av undertecknad jämte annan kollega i föräldrarnas bostad och nedföljer till kriminalens våldrotels lokaler där han lämnar här nertec'cnade unpgifter,

o

760301

Pol-1986-03-01 T2-00 Förhör-Mårten-Palme.pdf

Pol-1986-03-01 T2-00 Förhör-Mårten-Palme.pdf

FÖRHÖR

01 Förhörsledare í krinsp Börje Vingren 02 Förhörsplats KK 1

03 Förhörsdatum

8603019

06

Teletonförhör 09 Hörd person (efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet markeras)

Palme, mÅRTEN 11 Yrke/Titel

12 Födelsehemort (församling och länsbokstav).

Bil

Sid. 04 Förhör börj kl 05 Dnir 05.20

08 Utskriften

ut07 Förhöret intalat

törd av (sign) på blad/band

10 Personnummer

611031_0254 13 Kyrkobokföringsort (församling och länsbokstav)

15 Medhorgare i

(betr uti)

14 Pastadress (utdelningsadress och ortsadress), telefon bostaden

träffas' under föräldrarnas adress, V. Långgatan 31; 08-201652 16 Anställning (arbetsgivare, postadress), telefon, central sjömansregistrering

Hugils ej då motsvarande radovisas på annan handling

17 Föräldrars namn och postadress (betr misstänkt som är underårig eller utlänning)

Nat boksr (betr kk)

Stallning till misstänkt -

vittne

målsagande 19 Körkort mm

Har körkort

Annan kör kortshavare

klass (beir kk! Jansbeteckning Har

traktorkort 21 Förhörsvittne eller annan närvarande (t ex tolk)

20 Den hörde ar

/ Anledning till förhöret

Mordet på Statminister Palme


onskas ej. Dönskas (Ev namn)

29 Berattelse

| Tårten är son till den nördade statninistern och han berättar följande: På

bällen den s8 feb. 1986 var han tillsammans med sina föräldrar Olof och Lisbeth Palme samt sin flickvän på biografen Grand på Sveavägen vid Tegnér. gatin i Stockholm. Här såm de gemensamt den senare föreställningen som slutade vid pass 23.10-tiden. Gemensamt hade de fyra sällskap ut från biografen och efter utgången gick de gemensamt Sveavägen söderut mot Kungsgatan. Endast en liten bit på nämnd våg ligger en bokhandel och vid dess skyltfönster stannade sällskapet för att titta lite närmare på vad denna affär's skyltning kunde erbjuda. Efter endast en kort stund så släcks fönsterbelysningen och i detta nu tar ſlårtan och hans flickvän adjö med herrskapet Palme. &rten och flickvännen vänder och går Sveavägen norrut mot nämnd biograf medan makarna Palme fortsätter Sveavägen mot Kungsgatan, Då sin väg omedelbart norr om nämnd bokhandel lägger Mårten märke till en man som står och tittar i ett skyltfönster men i samma ögonblick som Mårten passerar så börjar denne man gå efter makarna Palme, Sfter det rårten blivit informerad om den tragedi som inträffat och han senare under natten kommer ihåg just denna händelse så tar han kontakt med kriminalpolisen, han hämtas av undertecknad jämte annan kollega i föräldrarnas bostad och nedföljer till kriminalens våldrotels lokaler där han lämnar här nertec'cnade unpgifter,

o

760301

Mårten beskriver mannen som varande omkring 40 år gammal, c:a 180 cm lång och kraftigt byggd. Han var vid tillfället iklädd en blå täckjacka som var ganska så lång, gick en bra bit ner åt benen på mannen. Han var också iklädd en Ceps, med knäyde till skärmen.

tunna lupaar Mannen gick en aning framåtlutad kanske beroende på att han hade båda händerna instyckna i jackfickorna eller att han bar på någonting under jackan, Han såg också ganska så

ut. dock utan att vara sjaskig. !årten är helt säker på, att mannen följde efter hans föräldrar men tänkte til inte närmare di detta skeende. Tör arten frazis?. ett stoicen foto og en person, rier, som lurn 1493 hte morde: ?sora, erten rezserrr direkt och säger, att fotot mycl:et vēl kan yera identiskt med cen man han så på Sveavägen, Mårten tillägger, att mannen troligen bar på ett par stålbågade glasögon. Skulle fårten komna: på något ytterliggare så tar han direkt kontakt med krimi nalpolisen och kan också nås på nerskriven adress, Numret är hemligt och får absolut inte utlämnas. Detta mest för att iru Palme i nuläget skall få lugn och ro efter det inträffade,

Stockholmsom ovan

Ezz Börje fingren kriminalinspektör

Pol-1986-03-01 T2-00 Förhör-Mårten-Palme.pdf

Pol-1986-03-01 T2-00 Förhör-Mårten-Palme.pdf

Mårten beskriver mannen som varande omkring 40 år gammal, c:a 180 cm lång och kraftigt byggd. Han var vid tillfället iklädd en blå täckjacka som var ganska så lång, gick en bra bit ner åt benen på mannen. Han var också iklädd en Ceps, med knäyde till skärmen.

tunna lupaar Mannen gick en aning framåtlutad kanske beroende på att han hade båda händerna instyckna i jackfickorna eller att han bar på någonting under jackan, Han såg också ganska så

ut. dock utan att vara sjaskig. !årten är helt säker på, att mannen följde efter hans föräldrar men tänkte til inte närmare di detta skeende. Tör arten frazis?. ett stoicen foto og en person, rier, som lurn 1493 hte morde: ?sora, erten rezserrr direkt och säger, att fotot mycl:et vēl kan yera identiskt med cen man han så på Sveavägen, Mårten tillägger, att mannen troligen bar på ett par stålbågade glasögon. Skulle fårten komna: på något ytterliggare så tar han direkt kontakt med krimi nalpolisen och kan också nås på nerskriven adress, Numret är hemligt och får absolut inte utlämnas. Detta mest för att iru Palme i nuläget skall få lugn och ro efter det inträffade,

Stockholmsom ovan

Ezz Börje fingren kriminalinspektör