Birgitta Marmstedt

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Gio Petré
Gio Petre
Birgitta Cloud Marmstedt


Relevans
Alf Enerströms hustru. Hyggligt känd skådespelerska.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Birgitta Marmstedt i wpu.nu.

Avsnitt

Birgitta Marmstedt har inget eget avsnitt.

Dokument

Dokument där Birgitta Marmstedt är uppgiftslämnare

  • DA14244-09-A (Förhör med Gio Petre, Protokoll fört vid förhör med MARMSTEDT, Cloud BIRGITTA "Gio Petré", 1994-09-06T09:30:00)
  • DA14244-09-B (Förhör med Gio Petre, Eneeström, Alf 290807-7536 Dag som ovan ringde Gio Petré och uppgav att hon handgripligen blivit utkastad från sin och Enerströms gemensamma bostad,   Sth, 1994-12-29)
  • DA14244-09-C (Förhör med Gio Petre, Att hon befarade att Enerström var       I samtalet avslöjade Petré att Enerström förfogade över 2 miljoner kronor som han bar på sig i form av kontanter, 1994-12-30)
  • DA14244-09-D (PM efter samtal med Gio Petré DA14244-09-D, Gio Petré framför bekymmer om Alf Enerström, 1997-04-17T08:30:00)
  • DA14244-09-F (Förhör med Gio Petre, Förhör med Gio Petre, 2018-12-18)

Det finns inga dokument registrerade där Birgitta Marmstedt omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Birgitta Marmstedt har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

  • DA14244-09-A (Förhör med Gio Petre, Protokoll fört vid förhör med MARMSTEDT, Cloud BIRGITTA "Gio Petré", Birgitta Marmstedt, 1994-09-06T09:30:00)
  • DA14244-09-B (Förhör med Gio Petre, Eneeström, Alf 290807-7536 Dag som ovan ringde Gio Petré och uppgav att hon handgripligen blivit utkastad från sin och Enerströms gemensamma bostad,   Sth, Birgitta Marmstedt, 1994-12-29)
  • DA14244-09-C (Förhör med Gio Petre, Att hon befarade att Enerström var       I samtalet avslöjade Petré att Enerström förfogade över 2 miljoner kronor som han bar på sig i form av kontanter, Birgitta Marmstedt, 1994-12-30)
  • DA14244-09-D (PM efter samtal med Gio Petré DA14244-09-D, Gio Petré framför bekymmer om Alf Enerström, Birgitta Marmstedt, 1997-04-17T08:30:00)
  • DA14244-09-F (Förhör med Gio Petre, Förhör med Gio Petre, Birgitta Marmstedt, 2018-12-18)

Omnämnd

Det finns inga förhör där Birgitta Marmstedt har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer