wpu.nu

David Fredin

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

DF
Jakob Thedelin
Rikard Fredin

Relevans
Beskriven som 'Palmehatare'. Pekas i Jan Stocklassa`s bok "Stig Larssons arkiv" ut som GM under namnet Jakob Thedelin.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Fredin tillhörde den högerextrema s k anti-68-rörelsen på 1970- och 80-talen och stod inte minst mycket nära den idag bortgångne läkaren och ”Sveriges Palme-hatare nummer ett” (tillsammans med sin fru skådespelerskan Gio Petré) Alf Enerström som han tjänade som en slags ”butler” och tidvis bodde hemma hos.


Press/Media

Publicerat Rubrik/Länk Medie
5 nov 2018 Kollade hans bankfack – efter mystiskt mejl Aftonbladet

Niclas Vent

30 mar 2011 Komplex bild av "fredsduva" Världen idag
David Fredin

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

D6770-00

1988-08-04

1991-12-18

Hans von Hofsten

Hörd 

D6770-00-I

[Liggaren]

D6770-01-A

1991-12-17

1991-12-18

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D6770-05-C

1991-12-17

1991-12-18

[Liggaren]

D6770-05-D

1991-12-17

1991-12-18

[Liggaren]

D6770-06

1988-09-01

1991-12-18

 [PDF] 

D6770-08

[Liggaren]

D6770-09

1991-12-17

1991-12-18

[Liggaren]

D6770-10

1991-12-17

1991-12-18

[Liggaren]

D6770-11

2015-06-17

1991-12-18

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA14244-00-A

1992-07-28

1997-06-24

Alf Enerström

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA14244-09-A

1994-09-09

1997-06-24

Gio Petré Birgitta Marmstedt

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA21183-01

2012-09-19

Jan Stocklassa

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder