wpu.nu

David Fredin

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

DF
Jakob Thedelin
Rikard Fredin
Rickard Gustafsson

Relevans
Beskriven som 'Palmehatare'. Pekas i Jan Stocklassa`s bok "Stig Larssons arkiv" ut som GM under namnet Jakob Thedelin.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Fredin tillhörde den högerextrema s k anti-68-rörelsen på 1970- och 80-talen och stod inte minst mycket nära den idag bortgångne läkaren och ”Sveriges Palme-hatare nummer ett” (tillsammans med sin fru skådespelerskan Gio Petré) Alf Enerström som han tjänade som en slags ”butler” och tidvis bodde hemma hos.


Press/Media

Publicerat Rubrik / Länk Medie
2011-03-30 Komplex bild av fredsduva Världen idag
David Fredin
2018-11-05 Palme-spåret - Kollade hans bankfack – efter mystiskt mejl Aftonbladet
Niclas Vent
2023-05-25 Pekades ut för mordet på Palme – träder fram Expressen
Gusten Holm


Fredins artikel i www.varldenidag.se 30 mar 2011
Komplex bild av "fredsduva"

Daniel Patrik Moynihan, USA:s FN-ambassadör 1975-1976, sa vid anblicken av Palme: "Jag har under mitt liv inte sett så mycket hat i en mans ansikte och en mun förvriden med giftet inifrån". Vi fick i Sverige under Olof Palmes första år som statsminister, ett sätt att skriva lagar på som advokaten Lennart Hane beskrev som snarlikt med det i Tredje riket; opreciserat och godtyckligt. I bräschen för detta nya stod Olof Palme. Advokat Hanes bok Smygande diktatur följdes av Mogens Berndts Fallet Sverige –Förmyndarsamhället får en dansk skalle från 1983, och juristen Brita Sundberg-Weitmans bok från 1975, Rättsstaten åter. Även den engelskspråkiga världen fick del av vad som pågick under Olof Palme i Roland Huntfords bok, The new totalitarians. Sverige fick senare, år 1974, en ny grundlag med portalparagrafen: "All makt i Sverige utgår från folket". Det var i det närmaste ett plagiat av den sovjetiska författningens "All makt i SSSR tillhör folket". Den nya svenska grundlagen skyddade heller inga fri- och rättigheter, då dessa kunde inskränkas genom vanlig lag. Regeringens makt och riksdagens maktbefogenheter kunde även i "begränsad omfattning" överlåtas på mellanfolklig organisation vid fredsslut, vilket enligt kommentarerna till paragrafen kunde innebära en ockupationsmakt, alltså Sovjetunionen. Inom socialdemokratin fanns, i likhet med advokat Hane, Palmekritiker, exempelvis allmän­läkaren dr Alf Enerström, som bildade en oppositionell gruppering inom Socialdemokraterna. Syftet var att upplysa de egna om att Palme var en annan person än man först trott, en synpunkt som delades av Paul Björk, som arbetat på socialdemokratiska partihögkvarteret med att bekämpa kommunisterna. Alf Enerström insåg att Palme i själva verket arbetade för Sovjets målsättningar med Sverige och ute i världen, det gällde inte minst det generösa biståndet till undergrävande terrororganisationer som PLO. I italienska La Stampa, en spridd dagstidning, intervjuades Alf Enerström 1982 under rubriken: "Palme E´un dittatore in combutta con Mosca" – "Palme en diktator i förbund med Moskva". Saken var väl underbyggd, då den trycktes den 25 oktober 1982. Olof Palme mötte i hemlighet även den militära ryska underrättelsetjänstens män, en uppgift som kom från Försvarsstabens operations­avdelning 5. Palmehatet var därför mer än berättigat blanddem som såg vad som pågick av Palmes obskyra verksamhet mot svenska nationella intressen. Klarsynta män, som greve Carl Magnus Armfelt, satt inne med information redan 1972. Den högt meriterade journalisten Bertil Wedin skrev i tidskriften Contra år 2010 att: "Åtskillig dokumentation var enligt hans (greve Armfelt) och andras mening, bevis för att Olof Palme lät sig styras av Kreml". Som exempel gav Wedin det faktum att några av Palmes mest viktiga tal, som det om en nordisk försvars­union 1968, fanns tryckta i Moskva inan Palme hållit talet. Möjligen för att slutgiltigt godkännande av Kreml innan de kom i tryck, respektive Palme höll dem.
David Fredin,
Borås

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

[Liggaren]

D6770-00

1988-08-04

1991-12-18

 [PDF] 

Hörd Pomn 

D6770-01

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D6770-01-A

1991-12-17

1991-12-18

 [PDF] 

Hörd 

D6770-02

 [PDF] 

D6770-03

 [PDF] 

Hörd 

D6770-05

David Fredin

 [PDF] 

Hörd 

D6770-05-B

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D6770-05-C

1991-12-17

1991-12-18

[Liggaren]

D6770-05-D

1991-12-17

1991-12-18

[Liggaren]

Pomn 

D6770-06

1988-09-01

1991-12-18

 [PDF] 

D6770-08

[Liggaren]

D6770-09

1991-12-17

1991-12-18

[Liggaren]

D6770-10

1991-12-17

1991-12-18

[Liggaren]

D6770-11

2015-06-17

1991-12-18

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA14244-00-A

1992-07-28

1997-06-24

Alf Enerström

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA14244-09-A

1994-09-09

1997-06-24

Gio Petré Birgitta Marmstedt

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA14244-09-E

1998-12-03

1997-06-24

Birgitta Marmstedt

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA14244-09-F

2019-01-09

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

DA21183-01

2012-09-19

Jan Stocklassa om David Fredin

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder