wpu.nu

Uppslag:EA9982-00-E

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9982-00-E
Registrerat
2017-11-29
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2017-09-27 Förfrågan till Arbetarrörelsens arkiv om protokoll för att matcha Engströms arbetstider med Palmes arbetsschema
Uppslagsanteckningar (wpu)
Förfrågan till Arbetarrörelsens arkiv om OP arbetstider, kartläggning SE tider jämfört med OPUppslag i samma avsnitt:
Inget dokument finns bilagt detta uppslag.

Begär att Palmeutredningen lämnar ut detta dokument
För att begära ut detta dokument kan du skicka ett mail med följande text till registrator.kansli@polisen.se. Om du fyller i dina uppgifter i rutorna nedan kommer din webbläsare automatiskt fylla i dem nästa gång. Ingenting sparas på wpu, bara i din webbläsare. Mailed skickas av din egen mailapp så din egen epostadress står som avsändare.