wpu.nu

Uppslag:EA9982-00-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9982-00-C
Registrerat
1990-12-04
Ad acta
1992-10-27
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
PM Stig Engström av Linder

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-06-05 00:00
Avslutat


Valdsroteln Linder, NOL

Följande uppgifter nur innamtats om och kring Stig Engström Foud i Calcutta i Indien, uppväxt i adesjö församling i smaland

Engström anländer till Skandiahuset vid Sveavagen 44 den 2 febr. 1986 vid 08-tiden. Han tar sig in på föreskrivet sätt, genom brukande av passerkort, vilket finnes Larzerat på kontrollsystemet.

Nästa markering ar kl. 23, 19, några markeringar däremellan finnes ej. Vid intern utredning nar dock kunnat fastställas att Engström passerar in i fastigneten från Sveavägen gen vid 21-tiden utan att det finnes några markeringar. Den tjänstgorande vakten samtalade med Engströn, vilken hade uppgivit sig varit ute och ätit. Någon ut passering hade dock inte uppmärksammats av vakten.

Vid 21-tiden puburjade securitavakten

sin rondering

som enligt instruktionen skall börjas augst upp och avslutas i källaren. En ronderingsrunda tar a:a 22timme i tid. Ronderingsvakten återkommer vid 23,10-tiden.

Kl. 22,35 utlöses larmet på en ytterdörr mot Luntmakargatan, närmaste dörr till den dörr som senare visat sig sakna larmutrustning. Den larmutlösta dörren var sedan olarmad till 23,22

under ronderingen passera e vakten förbi Engströms rum - et säreget rum emedan det i rummet finnes inhyst ett mörkrum med varningslampa då det nyttjas. Deina varningslampa var i funktion då vakten passerade men någon Engström var inte synling. Enligt instruktionen skall man acceptera varnin slampan oc: ej stora verksamheten.

När ronderingsvakten

återvände ti 1 receptio..en nade avlösande vaxt till porten anlänt. Den avgaende vanten fanns fortfarande kvar.

Den avloste vakten

lämnade garaget kl.

23,30 då hon körde ut ur garaget och ut på Luntmakargatan och denna mot Tegnérgatan.

Den avlisande va ten

Vid 83,45-tiden återkom Engström till receptionen i Skandiahuset och uppträdde förvirrat. an säger jag har tagatx missat tåget - ska åka taxi- "Dom sager det skulle vara Palme, men nan såg så liten ut." "Aonstigt vad tanten var lika Lisbeth". "Hon rusade ut i gatan och viftade på bilar".

1/1/2-90 1168

Pol-1986-06-05 EA9982-00-C Lindner-sammanställning-uppgifter-Engström-Skandia-Kohut.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-C Lindner-sammanställning-uppgifter-Engström-Skandia-Kohut.pdf

Valdsroteln Linder, NOL

Följande uppgifter nur innamtats om och kring Stig Engström Foud i Calcutta i Indien, uppväxt i adesjö församling i smaland

Engström anländer till Skandiahuset vid Sveavagen 44 den 2 febr. 1986 vid 08-tiden. Han tar sig in på föreskrivet sätt, genom brukande av passerkort, vilket finnes Larzerat på kontrollsystemet.

Nästa markering ar kl. 23, 19, några markeringar däremellan finnes ej. Vid intern utredning nar dock kunnat fastställas att Engström passerar in i fastigneten från Sveavägen gen vid 21-tiden utan att det finnes några markeringar. Den tjänstgorande vakten samtalade med Engströn, vilken hade uppgivit sig varit ute och ätit. Någon ut passering hade dock inte uppmärksammats av vakten.

Vid 21-tiden puburjade securitavakten

sin rondering

som enligt instruktionen skall börjas augst upp och avslutas i källaren. En ronderingsrunda tar a:a 22timme i tid. Ronderingsvakten återkommer vid 23,10-tiden.

Kl. 22,35 utlöses larmet på en ytterdörr mot Luntmakargatan, närmaste dörr till den dörr som senare visat sig sakna larmutrustning. Den larmutlösta dörren var sedan olarmad till 23,22

under ronderingen passera e vakten förbi Engströms rum - et säreget rum emedan det i rummet finnes inhyst ett mörkrum med varningslampa då det nyttjas. Deina varningslampa var i funktion då vakten passerade men någon Engström var inte synling. Enligt instruktionen skall man acceptera varnin slampan oc: ej stora verksamheten.

När ronderingsvakten

återvände ti 1 receptio..en nade avlösande vaxt till porten anlänt. Den avgaende vanten fanns fortfarande kvar.

Den avloste vakten

lämnade garaget kl.

23,30 då hon körde ut ur garaget och ut på Luntmakargatan och denna mot Tegnérgatan.

Den avlisande va ten

Vid 83,45-tiden återkom Engström till receptionen i Skandiahuset och uppträdde förvirrat. an säger jag har tagatx missat tåget - ska åka taxi- "Dom sager det skulle vara Palme, men nan såg så liten ut." "Aonstigt vad tanten var lika Lisbeth". "Hon rusade ut i gatan och viftade på bilar".

1/1/2-90 1168

Personalen i receptionen ville ringa efter taxi at nonom men nan avstår och lämnar därefter nuset ut mot Sveavägen och går denna norrut mot Odengatan.

På lördagsförmiddagen vid 211-t.den ringer Engström upp "kontrollmannen" och begär att denne skall kontrollera Enghar inte större ströms utstämplingstiden föregående kväll. lust begiva sig till Sveavägen för denna kontroll utan frågar då efter anledningen, varpå Engström skall na uppgivit, " polisen och Norge vill veta".

Engström finnes antecknad för att ha naft sin första kontakt med polisen lördagen den 1 mars kl. 12,20 således nästan 2 timmar efter den begarda kontrollen.

Vad Engström har menat med uppgiften avv Norge ville ha uppgiften har inte kontrollerats.

skulle arbeta tillsammans med

enl. Sekuritas.

La Cartier, Sveavägen 44 /

pask fram ti.l 00,30-tiden på natten

a t. natt

/ höll på med omskyltning till

Pol-1986-06-05 EA9982-00-C Lindner-sammanställning-uppgifter-Engström-Skandia-Kohut.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-C Lindner-sammanställning-uppgifter-Engström-Skandia-Kohut.pdf

Personalen i receptionen ville ringa efter taxi at nonom men nan avstår och lämnar därefter nuset ut mot Sveavägen och går denna norrut mot Odengatan.

På lördagsförmiddagen vid 211-t.den ringer Engström upp "kontrollmannen" och begär att denne skall kontrollera Enghar inte större ströms utstämplingstiden föregående kväll. lust begiva sig till Sveavägen för denna kontroll utan frågar då efter anledningen, varpå Engström skall na uppgivit, " polisen och Norge vill veta".

Engström finnes antecknad för att ha naft sin första kontakt med polisen lördagen den 1 mars kl. 12,20 således nästan 2 timmar efter den begarda kontrollen.

Vad Engström har menat med uppgiften avv Norge ville ha uppgiften har inte kontrollerats.

skulle arbeta tillsammans med

enl. Sekuritas.

La Cartier, Sveavägen 44 /

pask fram ti.l 00,30-tiden på natten

a t. natt

/ höll på med omskyltning till