wpu.nu

Uppslag:EA9982-04-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9982-04-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Tillläggsförhör Anna-Lisa Gahn

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2002-12-24 00:00
Avslutat


A L Gahn kontaktade polisen per tfn och ville komplettera ett par uppgifter till förhör hållet med henne den 10 juni.

Gahn berättade att vad beträffar färgen på Engströms rock så var den svart eller mörkblå. Vidare hade han en svart handledsväska som han hade lagt på disken i receptionen då han ringde. Vidare hade han en beige eller brunfärgad huvudbonad med öronlappar som knäpps över huvudet. Gahn berättade vidare att Engström inte var blodig och hon tror därför inte att han hade hjälpt till att vända på Palme, vilket han hade sagt att han hade gjort.

Pol-1986-06-11 0940 EA9982-04-A Komplettering Gahn.pdf

Pol-1986-06-11 0940 EA9982-04-A Komplettering Gahn.pdf

A L Gahn kontaktade polisen per tfn och ville komplettera ett par uppgifter till förhör hållet med henne den 10 juni.

Gahn berättade att vad beträffar färgen på Engströms rock så var den svart eller mörkblå. Vidare hade han en svart handledsväska som han hade lagt på disken i receptionen då han ringde. Vidare hade han en beige eller brunfärgad huvudbonad med öronlappar som knäpps över huvudet. Gahn berättade vidare att Engström inte var blodig och hon tror därför inte att han hade hjälpt till att vända på Palme, vilket han hade sagt att han hade gjort.
Förhör
Kort sammanfattning
Tillägg till EA9982-04
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-06-11 09:40
Avslutat


A L Gahn kontaktade polisen per telefon och ville komplettera ett par uppgifter till förhör hållet med henne 1986-06-10 .

Gahn berättade att vad beträffar färgen på Engströms rock så var den svart eller mörkblå.

Vidare hade han en svart handledsväska som han hade lagt på disken i receptionen då han ringde.

Vidare hade han en beige eller brunfärgad huvudbonad med öronlappar som knäpps över huvudet.

Gahn berättade vidare att Engström inte var blodig och hon tror därför inte att han hade hjälpt till att vända på Palme, vilket han hade sagt att han hade gjort.

Pol-1986-06-11 0940 EA9982-04-A Anna-Lisa Gahn.pdf

Pol-1986-06-11 0940 EA9982-04-A Anna-Lisa Gahn.pdf

A L Gahn kontaktade polisen per telefon och ville komplettera ett par uppgifter till förhör hållet med henne 1986-06-10 .

Gahn berättade att vad beträffar färgen på Engströms rock så var den svart eller mörkblå.

Vidare hade han en svart handledsväska som han hade lagt på disken i receptionen då han ringde.

Vidare hade han en beige eller brunfärgad huvudbonad med öronlappar som knäpps över huvudet.

Gahn berättade vidare att Engström inte var blodig och hon tror därför inte att han hade hjälpt till att vända på Palme, vilket han hade sagt att han hade gjort.