wpu.nu

EA9982 - Skandia AB / Securitas: Per Häggström, Henry Olofsson, Roland Bergström

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
Skandia AB / Securitas: Per Häggström, Henry Olofsson, Roland Bergström
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
ANG SKANDIA, SVEAV 44, E63,EDE9980(SLAGN
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under EA9982.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

EA9982-00

1989-03-05

1992-10-27

Besökslogg, Larmlistor

EA9982-00-B

1986-06-05

1990-12-04

1992-10-27

Skandia AB / Per Häggström

EA9982-00-C

1986-06-05

1990-12-04

1992-10-27

PM Stig Engström av Linder

EA9982-00-D

1987-02-06

1990-12-04

1992-10-27

Per Häggström

EA9982-00-E

2017-11-29

Förfrågan till Arbetarrörelsens arkiv om OP arbetstider, kartläggning SE tider jämfört med OP

2017-09-27 Förfrågan till Arbetarrörelsens arkiv om protokoll för att matcha Engströms arbetstider med Palmes arbetsschema

EA9982-01

1986-06-09

2017-11-29

Per Häggström

EA9982-01-A

2017-10-20

2018-04-20

2017-10-20 Förhör med Per Häggström

2017-10-20 Förhör med

EA9982-02

1986-06-12

2017-11-29

Securitas AB / Henry Olofsson / Väktare

EA9982-02-A

1986-06-12

2017-11-29

Securitas AB / Henry Olofsson / Väktare

1986-06-12 Tilläggsförhör med Henry Olofsson

EA9982-03

1986-06-03, 1986-06-09

2017-11-29

Roland Bergström

EA9982-04

1986-06-10, 2024-08-02

2017-11-29

Anna-Lisa Gahn

EA9982-04-A

1986-06-11, 2002-12-24

Tillläggsförhör Anna-Lisa Gahn

EA9982-05

1992-10-28

1992-10-27

OMREG-EA9875