Uppslag:HL12544-06

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
12544-06
Registrerat
1990/02/19
Ad acta
1994/04/09
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Bedömning uppgiftslämnarens trovärdighet
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-07-30
Avslutat


Den 30:e och 31:e juli 1986 hördes Hamacher i sin bostad med anledning av inkomna spaning suppslag. Inget har framkommit som visar att Hamacher är delaktig i mordet.

Humacher är förnärvarande ordförande, tjf,i Svergés Nationella Förbund, SNF, och driver juridiska processer mot Polismyndigheten i Stockholm i frågor som ligger SNF om hjärtat. Han har ett stort kontaktnät i utländska nazistiska- och högerextremistiska kretsar samt i motsvarande grupper i Sverige, Hamacher uppger sig ej ha hört vilka som ha utfört dådet och har ej fått någon information av sina kontakter. Den aktuella natten väcktes ha ca 02.30 av dottern som ringde Hamacher för att kontrollera om denne hade alibi för mordet. Hamacher fick först då reda på det inträffade. Under samtalet visade Hamacher öppet sitt ogillande av Olof Palme och det han stod för. Hanx sade, bland annat, att SNF övervägt att insambka en belöntagg till den som utfört mordet. AXXXXX

Hamacher, vilken är född 1920, tycks ägna huvuddelen av sin tid åt de tidigare nämnda processerna, Hæns bostad på är i behov av städning och renovering och själv är han till det yttre slarvig och ovårdad. Han ger inte intryck av att vara en person som skulle kunna deltaga i en mordkonspiration, utan verkar sakna kapacitet där för. Däremot skulle hans kontaktnät ha betydelse varvid Hamacher som förmedlare mellan olika personer skulle kunna spela en 2011.

Hamacher uppger att han den 31:e juli kl 12.00 skulle träffa advokat Olof Arvidsson med anledning av att denne biträder den sk. 33-åringen med en anmälan mot att 33-åringen på lösa grunder frihetsberövats såsom misstänkt delaktig i . Hamacher uppger att han ej känt till 33-åringen föränn efter gripandet.

Ovanstående kan anknyta uppslag nr

Pol-1986-07-30 HL12544-06 Förhör-Ulf-Hamacher.pdf

PU

RIKSPOLISSTYRELSEN Säkerhetsavdelningen Stockholm

sida 1(1986-07-31

Vid besök hos Hamacher,ult i dennes bostad på gatan Stockholm, den 30:6 juli 1986 kl. 11.09adas ooh don 3116 juli kl 10.30-11  "

a

mawacner uppger att han förutom lägenhet -a

---It

cu aviod under våren 1986. WUE goda  I. Själv bor han önsom i lägenheten på

len på Henriksdalsringon.

Hi G4984

Hamacher uppger att han förnärvarande är tjänsteförrättande ordförande i Sveriges Nationella Förbund, SNF, då ordförande och 1:. vice ordf. är sjukskrivna. PA fråga om mordet på statsminister Olof Palme säger Bamacher. att han inte har några kunskaper om vem som kan ligga bakom. Han har inte nåtts av några upplysningar eller underrättelse om detta. Själv sov han i bostaden natten mot den 138 mars och väcktes kl. 02.30 av en dotter som ville kontrollera att han var hemma och hade alibi för händelsen. Han säger att SNF borde sammla in pengar till gärningsmannen som tack för vad han gjort. Hamacher uppger att en av hans utländska vänner, Wilhelm Landis, i ett brev till honom uppgivit att "svenska högerkretsar"ej kunnat utföra mordet då de är för dåligt organiserade. Landig utpekar istället vänsterkrafter i Europa, typ kurder , vilka har en mycket bra organisation. Landig är ordförande för EUROWACL, till vilken S:F är anknyten.I Vien driver Landig VOLKSTUM-VERLAG, ett musikföretag, som, enligt Lamacher, är en täckmantel för gamla ss-officerare och nynazister, då nosi-organisa: tioner är förbjudna i Österike. De bedriver fortfarande sin verksamhet, bland annat en egen underrättelsetjänst, och håller ett vakande öga på dan från kommuniemen. Vidare uppger han att den SNF medlem, . ; Tilten' tidigare under 1986 utfäst en belöning på 10 000 US $ för den som mördade Palme, har uppgivits förnärvarande befinna sig i Andorra eller i Puerto Rico. - ärendet har man tidigare varit i kontakt ted polis.Ordförande

ir talat med representanter från polisen. Hamacher känner ej till var  jälv har han ej haft kontakt med denne se

skall för ca en månad sedan ha sort. Izin | och denne skall då ha vistats i Belgien.H är skyldig Hanacher 50 000:-, vilket är summan av det banklån som SNF gått i borgen för tidigare under året. Samacher karaktäriserar gom arbetsskygg och endast intresserad av politik. Han hjälper denne 'att försöka bli sjukpensionerad, så att han skall kunna försörja sig på pension, då vägrar arbeta,utan bara lånar pengar från andra människor. Eniin Hamachor skall ha befunnit sig i Oslo natten till den 1:8 mars 1986.D& avskedades från Spårvägen i Oslo drey Fa. macher detta ärende, med njalp av hovrättsrådet för att få det behandlet i Europa Domstolen.

Pol-1986-07-30 HL12544-06 Förhör-Ulf-Hamacher.pdf

RPS/Säk

sida2(3För uppgifter om BSS( Bevara Sverige Svenskt) hänvisar Hamacher till dess ordförande Denna organisation har dålig kontroll på sina sympatisörer. I de fall då SNF har behov av ungdommar och fler deltagare i sina ofiuätliga arrangemang har man sammarbetat med BSS som SNP nyttjar som sin "ungdomsliga".Han känner ej till om BSS har en egen lokal men uppger att de företrädesvi, brukar hyra i Medborgarhuset.

Hamacher har en egen teori om mordet på Olof Palme. Han har inget att säga om motivet men uppger att fem män bör ha deltagit i utförandet. De bör ha bott hos någon kvinna i Gamla Sta'n, i närheten av Palmes bostad, och sedan den 18:e janwari ha kartlagt Palme, genom egen epaning. Själva mordet bör ha gått till på så sätt att två män skall ha avvaktat utanför biografen.En man i riktining not Handelshögskolan och en man i riktning Sergels Torg för att följa efter Palme not Radaansgatangeller Höto gets t-stn. Två män varsin bil skall ha avvaktat, för att hämta upp de två förstnämnda vid Norra Bantorget eller Birger Jarlsgatan.. Sanmanhållandet av detta skall en femte man, via walkie-tålkie, ha varit. Hamacher anser att offentliggjorda vittnesuppgifter stödjer hans teori, vilken han säger är en "ren fantasiprodukt"utan faktainnehåll. Denna teori uppger han sig ha formulerat och nedskrivit den 2:e mars, men han har ej Atorfurnit nedskriften bland sina papper. Hamacher säger att makarna Palme felaktigt hade antagit att nedgången vid Tunnelgatan/Sveavägen var öppen. Denna nedgång är stängd från kl 23.00.

Vidare uppger Hamacher att han den 31:e juli kl 12.00 skall sammanträffa med advokat Olof Arvidsson då denne har i uppdrag att,för den 33-årige man vilken suttit anhållen aisstänkt för delaktighet i mordet, avfatta en inlaga till JustitieOmbudsmannen och anmäla de$ rättsvidriga frihetsberövandet av mannen. Hamacher skall biträda Arvidsson med diverse upplysningar. Själv uppger har att 33-åringen framtill gripandet var helt okänd för honom. Hamacher säger att manner. är en"frigångare och dåre". SNF är en organisation vilken vill avskaffa demokratin, och återinföra kungavälde som det fungerade innan 1914. Hamacher vill inte uttala sig om medlemsantalet.Han säger dock att ekonomin är god. Verksamheten bedrivs genom juridiska processer mot myndigheter mm, i nationella politiska frågor.Exempelvis anmälningar till J. a felaktigheter gjorda av polismyndigheten i Stockholm. Hamacher förevisar hardlingar från tidigare processer och uppger att SNF nu har anmält Hans Holmér då de ännu ej fått svar på sin ansökan från februari 1986 om genomförande av firandet"den 30:e november".SNF's verksacbestår ochså av att fira de nationella högtiderna samt av interna möten och middagar. NRP,Nordiska Rikspartiet,står, enligt Hamacher, i extremhögerns "skamvrå", beboende på dess våldsanknytning och inblandning i Göteborgs- och Växjöhändelsen.Privat anser han att partiets verksamhet ur"intellektuell och intelligent synvinkel är vannsinning".Partiledare Oredsson har genom sin hustru Vera ärvt partiet,från hennes förre man Lindholm.Fru Oredsson"är en sann nationalsocialist och partiets primus motor". Endast som representant för SNF har Hamacher kontakt med NRP. Vid besöket den 31:e juli visar Hamacher ett flygblad från NRP's Stockholmsavdelning ,Detta erhöll han den 30:e juli,efter polismännens besök denna dag. Han uppger att han fått bladet via sin"sekreterare!Polismännen får uppfattningen att Hamacher fått det med personligt besök.Blądet är stämplat av

Pol-1986-07-30 HL12544-06 Förhör-Ulf-Hamacher.pdf

PPS/Sák

sida 3partiets Stockholmsavdelning och i stäpela signerat"s K".

Slutligen vill Hamacher tillägga att om ytterligare underrättelse från

är intressanta kan man genom id. Chef såklagaren Sigurdsson eller åklagaren Dagmar Hörlin kontakta denne.

Vid samtalen med Hamacher frankommer att SF'sförbundssekreterare Åke

deltagit i ett möte som EUROWACL höll i Paraguay för "för några år sedan" Man fick härvid förmånen att sammanträffa med president Strösser och mottogs med hederskompeni på flygplatsen deltog ochså vid ett EUROWAC L-möte i Nicaragua under Somo 888 tid. Omdömme : Hamacher tycks ha goda internationella kontakter bland Buropás högerextremistiska och nazistiska organisationer. Een har internationella brevkontakter sant prenumererar på ett ortal publikationer med ovan näorda inriktningar. Ex Deutche Nationale Zeitung, Deutche Volksunion. Vidare har han ett brett kortaktzat i svenska högerextremistiska kretsar och verkar ochgå ha vissa förbindelser i det svenska rättsväsendet .cl rei advokater. Till sin person synes han vara en man som vill briljera och imponera på sin omgivning. Han påstår exempelvis att han haft Biskop Desmond Tutu från Sydafrika på besök i sin bostad, vid dennes besök i Stockholm, En uppgift som jag ej kontrollerat. Han skryter över sina förbindelser med Chile och förevisar en chileensk order her: mottagit.Vid samtal är han lättpratad och, till viss del, beredd att dela med sig av sina kunskaper och den information han besitter. Vid våra samtal var han av den uppfattning att polismännen kon från Stockholms polisdistrikt med anledning av utredningen om mordet på statsminster Palme. Bostaden på är på 4-5 rum och i stort behov av ech städning. Till sin njalp har han sin frånskilda hustru Lilly Lägenheten är möblerad ined äldre möblema ng. Han har mycket litteratur i företrädesvis äldre böcker.Sitt"kontor"har han i det enda rum som vetter mot samt 1. ettgull detta rum,anslutet matrum.Korrespondens och nangiingar i avslutade och pågående prosesser och dyl. förvaras var för sig i tomma ölburkskartonger på matbordet, byråer och stolar. SxF's årsberättelse för 1985/86 och inkomana spaningsuppslag tyder på atförbundet och Hamacher har intimt sammarbete med Lennart Opdnionspartiet.

Stockholm som ovan.

Bilagor:SNF's årsberättelse 1985/86

SNF Kronologi SNF 70-årsprogram SNF inträdesansökan EUROWACL Deltagarlista EUROWACL 1979 Årsmöte Brev från Landig till Hamacher

Pol-1986-07-30 HL12544-06 Förhör-Ulf-Hamacher.pdf


Kort sammanfattning
Upplysaingsvis om uppgifter som lämnats av olika personer med knytning till SNF, eller eljest känt till förhållanden
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-12-02 11:00
Avslutat


Protokoll

över förhör med pensionären Ulf Hamacher,  Förhöret hållet onsdagen den 2 december 1992 under tiden 11.00 - 12.10 av krinsp Alf Andersson med krisnp Tuve Johansson som förhörsvittne.

Hamacher är ordförande i Sveriges Nationella förbund (SNT)

Hamacher är tidigare hörd i utredningen.

Hamacher underrättas om att han vid dagens förhör skall höras upplysaingsvis om uppgifter som lämnats av olika personer med knytning till SNF, eller eljest känt till förhållanden. Hamacher får delgivet att han även skall höras om brev vari en Claes-Hugo

dels utfäst en belöning till den som kan ta Olof Palme av daga samt anstiftar till mord på ambassadör Lidbom.

Det är redan innan förhöret börjar klargjort för Hamacher att förhöret ingår i förundersökningen av mordet på Olof Palme.

Hamacher uppger att han inte känner

och knappt vet vad han heter, om det är

Hamcher uppger att det som kände Hamacher. Hamacher har ej intresserat sig för eftersom denne varit fullständigt tokig och rabiat i sin skriftvägling med Ake

hade berättat, kanske i januarà eller februari 1986 om att

var i farten och utfäst en belöning på 10.000 dollar till den som mördade Palme.

HADE vidtaat en proffsmördare i Costta Rica där

var boende vid denna tid. Hamacher hade ignorerat brev enär Hamacher ej kunde ta det på allvar. Hamacher påpekar att det var lätt att se lättsinnigt på

brev före Palme-mordet, om man kan uttrycka sig så.

Pol-1992-12-02 HL12544-06 Förhör-Ulf-Hamacher.pdf

skulle komma att mördas på öppen gata i Stockholm.

Hamacher uppger att var medlem i SNF, den del som leds av Hamacher. aktivitet bestod i att han sände pengar, någon 50-lapp för att få tidningen "Nationell Tidning" och ibland var det brev som kom från | Hamcher bedyrar att han inte sett | någon gång och ej heller talat med honom itelefon.

Hamacher uppger att varken han etler brev på allvar och

hade hand om breven Isom varande sekreterare i SNA. Hamcher är av uppfattningen att det endast är han själv och som kände till I hotfulla brev den dag Palme mördades. Hamacher menar att det ej fanns någon anledning att tala om stolliga brev. brev hade ej varit avhandlat inom något möte inom SNF.

Hamacher uppger att han icke haft någon relation med | och allt som Hamacher vet är kontakter vida Hamacher vet att hade Poste Restanteadress i en stad i Skåne. Hamacher uppmanar sin hustru Lily att kontrollera i medlemskorten huruvida | erhåller tidningen Nationell Tidning. finns ej i registret numera enligt Hamecher. Hamacher har aldrig läst något brev från På fråga om man inte efter mordet på Pašme diskussionsmässigt misstänkt att kan ha haft med mordet att skaffa UPPGER | att han fick vetskap om brevet där påstår sig ha lejt en mördare ett par veckor innan mordet och då tog det hela mera på allvar. flyttade sedan till utlandet och hörde ej av sig och ville inte vara medlem i SNF:

Hamacher känner ej till om I hade någon kontakt med Contras i Nica-ra gua eller CIA; Usa.

vet ingenting om huruvida har med mordet på Olof Palme att göra.

Pol-1992-12-02 HL12544-06 Förhör-Ulf-Hamacher.pdf

spontant berätta om en som heter

en idiot som var vapenkunnig och hade intensivt hat till Olof Palme.

sköt mot några negrer på Högbergsgatan.

åkte ut och in på sineessjukhus och led av epilepsi. har aldrig yppat något om att han skjutit Palme. Vapnet som hade vid Högbergsgatan var knutet till numera avlėdne J , Kjell. Hamacher kan ej tillskriva ( eller andra Palmehatande dårar förmåga att skaffa vapen, utföra mordet undkomma och sedan hålla tyst så att de ej blir avslöjade i efterhand. Hamacher tillfrågas om han känner till f d polismannen och i massmedia kallad vapenaexpertenKalle J . Hamacher uppger att han känner | och att denne var med på på sammanträden under 70-talet. I försvann i slutet av 70-talet.| får ej någon tidning längre eftersom han flyttat till för Hamacher okänd adress. I har dock varit med på flera middagar och föredragsaftnar. Hamacher flydde Sverige i juli 1980 och kom tillbaka vid Luciahelgen 1981. Hamacher har inget riktigt minne av att ha sett | på något möte tee eller liknande efter sin Chilevistelse.

Beträffande polismannen ( uppger Hamacher att denne deltagit i ungefäršigen i samma utsträckning som | och under samma tid d v s på 70-talet. Hamacher berättar att | blivit så full på ett möte på Officersmässem på Katrarina Bangata att Hamacher beslutat att kasta ut honom. Det var och som ombesörjde att en radiobil kom och hämtade | och körde honom till bostaden på Vetegatan. Polismännen kom att "anhålla"

vapenrock så att | ej skulle gå på stan och vanära påagget. Man hade roligt åt detta på SNF. Hamacher tillfrågas om  . Hamcher uppger att han käntdem sedan de var i 15-16-årsåldern d vs i cirka 25 år. I är sedan länge okontanta med Hamcher och försöker driva en process mot Hamacher om namnet SNF samt tillgångar i en fodd. Hamacher tror inte att vare sig har kraft att få till stånd ett mord på statsministern. ingår eller söker sig till samma falang som Ex 2: Till spaningschefens på

avsnitt)

om blanki

Pol-1992-12-02 HL12544-06 Förhör-Ulf-Hamacher.pdf

i Malmö.

På fråga om ( , Ola uppger Hamcher att denne är en person som går ut och in på mentalsjukhus. Hamacher sätter ej någon tro på att | skulle ha utfört mordet på Palme. Ola är prenumerant på Hamachers tidning, Nationell Tidning. Ola ( hette tidigare | i efternamn. I fader tillhör även han den nationalistiska rörelsen. Det är främst Per | och Lars Göran J sop samarbetar. Thomas

har enligt Hamacher tappat kamplustan.

Med anledning av omnämnandet av och Malmö tillfrågas Hamacher om en polisman från Malmö som heter Mikael . Hamacher uppger att det är något som säger att han hört namnet och tror sig vedkuvem är men att Hamacher för tillfället inte kan komma på vem | är. | finns ej med i kartoteket över dem som erhåller tidningen.

På fråga om Leif Christer uppger Hamacher att denne är känd under epitetet Storfursten. Hamacher tror att | drabbats av 28 konkurser i företagsamheten. | är max mannen bakom . | påstår sig vara av ryskt storfurstligt påb

kis! säregen människa som är med ( -gruppen. På fr kunna utfört eller planerat mordet uppger Hamacher att han har svårt att tro detta men understryker att | | är en psykiskt säregen person. På fråga om Nils uppger Hamcher att han känner | som varande en av de personer som kastade in en rökbomb på Chinateatern i samband med en filmvisning där. Hamacher var försvagare åt en medåtalad och har endast sedan sporadiskt stött ihop med | finns troligen med i NRP tror Hamacher. I vart fall vi

till NRP vid tiden han kastade rökbomben på China. På frågor om Lars uppger Hamacher att han känner ( väl och kan utesluta denne som attentator.

är medlem i SNF.

Hamacher tillfrågas om a nationalisterna, , Tor Petter, Tor Erik och

an

ej om blanketten används som fortsättningsblad.

Pol-1992-12-02 HL12544-06 Förhör-Ulf-Hamacher.pdf

Sid nr......

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

02 Arbetsenhet

07 Avsnitt

08 Löpande nr

03 Upprättat(d) av

telefon

04

Uppgiftslämnare (efternamn och förnamn)

Fortsättningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

05

06

Utskriftsdatum

Förhörsprot

10

Promemoria

sak

Hamacher har haft kontaktge med | SNF. har bott i Sverige evad Hamacher vet. genom rande i Hamacher tillfrågas om någon av norrmännen haft kapacitet att planera eller utföra mordet på Olof Palme. Hamacher svarar att han tror att de haft förutsättningar att få mordet utfört men att han icke kan tro att de gjort detta pga att de skulle ha avslöjat sig efter dådet. Hamacher exemplifierar med att fast för bombhot mot högtidligheten när Nobels Fredspris skulle Kungaparet fick lämna byggnaden meedanledning av hotet. kunde ertappas för hotet enbaat på grund av att han var lösmynt efteråt.

gjorde sig skyldig till ett sprängattentat motteenmoské i Oslo.

kunde ej hålla tyst om sitt dåd och kom att dömas till 5 års fängelse för attentatet. Hamacher har ej ti | sedan cirka 3 år.

har ej tidningen längre.

Norge och har fortfarande tidningen. har ej tidnignen. Bamạe her träffade senaxs Hadland i Tyresö i maj 1992 då nationalisten Vigdis jordfästes. Hamacher kan ej göra några säkra uttalanden om nprrmännen.

Hamacher

På fråga om SNF i Göteborg uppger Hamacher att han inte kan säga att det finns några märkbara aktiviteter där. De sedan tidigare kända Tore och Sven har sänt pengar för att få tidningen Nationell Tidning. Göteborgnarna har gått i ide menar Hamacher.

På fråga om det finns några relationer mellan Alf J och SNF uppger Hamacher att | får tidningen Natxionell Tidning. Inget annat samband finnes med RES 463.2.2

På fråga om varför SNF hatade och avskydde Olof Palme uppger Hamacher att det först och främst var att Palme gav företräde för sovjetisk utrikespolitik. Den gången då USA:S B 52:0r bombade Hanoi, gjorde

Pol-1992-12-02 HL12544-06 Förhör-Ulf-Hamacher.pdf

Palme sådana uttalanden att de diplomatiska förbindelserna blev nedfrusna, mellan Stockholm och Washington. Det fanns inga drag i Palmes polliik som var av svenska intressen utan all Palmes Politik var sovjetisk menar Bemac-her.

Sverige förde aldrig någon militär strategi för militärt anfall västerifrån dvs all fara kom från öster men trots detta förde Palme en sovjetvänlig politik och detta var näringen till att man inom SNF hatade Olof Palme.

Allt politiskt som Palme företog sig var att föra in Sverige i socialism och kommunism med löntagarfonder etc. Det var en nödvändighet att Palme kom bort. Vi i SNF sörjde inte fanskapet. nannen,

Hamacher känner ej till Christer Pettersson allan da Hamacher är väl bekant med juristen K Christen och bombmadnen men denna bek haft någon kontakt med der...

in till att Hamacher

Avslutningsvis uppgerthamacher att han inte kan komma fram till någon person ell fraktion som kan ha mördat Olof Palme. OM gruppen VAM varit sex år äldre hade det varit ganska naturligt att misstänklaggörbadenna grupp menar Hamacher. Hamache par fej tagitdel av utskriftgd av förhöret.

lun

Alf Andersson krinsp

Pol-1992-12-02 HL12544-06 Förhör-Ulf-Hamacher.pdf