wpu.nu

Uppslag:KB10393-01-Y

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
10393-01-Y
Registrerat
1989-06-09
Ad acta
1992-10-27
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)


Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-01 00:00
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med byggnadsarbetaren CEDERGREN, Sven Sigvard f. 310224-0896. Bor Smedsbacksgatan 32, 3 tr., 115 39 Stockholm, tfn 08-6609080. Anställning saknas. Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, Kungsholmsgatan 37, onsdagen den 31 maj 1989 med början kl. 14.00. Förhörsledare: Krinsp Thure Nässén och Ingvar Kjellvås. Förhörsvittne: Ej tillgängligt

Anledningen till att Cedergren höres i dag är att han under gårdagen kontaktades av krinsp Thure Nässén som skulle informera Cedergren om vad som kommer att hända vid den kommande rättegången mot Christer Pettersson. Cedergren ska vittna i den rättegången.

När Nässén samtalade med Cedergren bad Cedergren att få komma till polishuset innevarande dag vid 13.00-tiden för att prata med Nässén. När Cedergren anländer till polishuset och kommer in på Nässéns rum ville Cedergren berätta en sak som han har kommit på sedan cirka fjorton dagar tillbaka i tiden.

Cedergren kommer fortsättningsvis under förhöret att kallas för Sigge.

Sigge kan inte riktigt förklara hur det kom sig att han kom på den här nya uppgiften som han nu ska berätta om, men på något sätt hade det kommit fram ur hans minne. Han har i tidigare förhör redogjort för ett antal vapen.

Vapnet som han i dag ska berätta om har han inte nämnt i något tidigare förhör. Vapnet är en revolver - troligtvis av samma fabrikat, modell och samma kaliber som han köpte av Benke Ryssen och sedermera överlämnade till Harri Miekkalina.

-

-

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1989-05-31 1400 KB10393-01-Y Sigge Cedergren.pdf

Pol-1989-05-31 1400 KB10393-01-Y Sigge Cedergren.pdf

Protokoll fört vid förhör med byggnadsarbetaren CEDERGREN, Sven Sigvard f. 310224-0896. Bor Smedsbacksgatan 32, 3 tr., 115 39 Stockholm, tfn 08-6609080. Anställning saknas. Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, Kungsholmsgatan 37, onsdagen den 31 maj 1989 med början kl. 14.00. Förhörsledare: Krinsp Thure Nässén och Ingvar Kjellvås. Förhörsvittne: Ej tillgängligt

Anledningen till att Cedergren höres i dag är att han under gårdagen kontaktades av krinsp Thure Nässén som skulle informera Cedergren om vad som kommer att hända vid den kommande rättegången mot Christer Pettersson. Cedergren ska vittna i den rättegången.

När Nässén samtalade med Cedergren bad Cedergren att få komma till polishuset innevarande dag vid 13.00-tiden för att prata med Nässén. När Cedergren anländer till polishuset och kommer in på Nässéns rum ville Cedergren berätta en sak som han har kommit på sedan cirka fjorton dagar tillbaka i tiden.

Cedergren kommer fortsättningsvis under förhöret att kallas för Sigge.

Sigge kan inte riktigt förklara hur det kom sig att han kom på den här nya uppgiften som han nu ska berätta om, men på något sätt hade det kommit fram ur hans minne. Han har i tidigare förhör redogjort för ett antal vapen.

Vapnet som han i dag ska berätta om har han inte nämnt i något tidigare förhör. Vapnet är en revolver - troligtvis av samma fabrikat, modell och samma kaliber som han köpte av Benke Ryssen och sedermera överlämnade till Harri Miekkalina.

-

-

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Vapnet var identiskt lika med den skillnaden att vapnet som han i dag ska berätta om hade elfenbenssidor på kolven. Det här att vapnet var försedd med elfenbenssidor på kolven är viktigt för Sigge för att samma jämförelse har han med det vapnet som Peter Molander innehade på klubben Oxen vid

samma tid.

Sigge lägger nämligen in innehavet av det här sista vapnet som han berättar om vid tiden då han vistades på klubben Oxen alltså hösten 1985, våren 1986.

Var Sigge fått vapnet ifrån är han lite 0-säker på, men han lutar åt att

cxcx det är Reine Jansson som har förmedlat vapnet ifrån en yngre grabb, ensamvarg, boende någonstans i Hässelby. Den här killen skulle Reine vara tillsammans mycket med vid den här tidpunkten. Grabben skall vara cirka 20 år. Sigge känner dock inte till namnet på den här killen. Någon närmare beskrivning på killen kan Sigge inte lämna.

Någon närmare tidpunkt när han tog emot vapnet kan Sigge inte lämna utan han säger som tidigare att det var någon gång när klubben Oxen var öppen hösten 1985/våren 1986. Sigge hänger dock upp tiden med det att Peter Molander vid den här tidpunkten innehade en grövre revoler vilken också var försedd med elfenbenskolv. Detta lägger han som grund till att Peter Molander troligtvis var hemma hos Sigge och såg det aktuella vapnet. Samtidigt hade Peter troligtvis med sig sin egen revolver.

När Sigge fick mottaga vapnet så förvarades vapnet i en grön läderväska/ fodral. Materialet på väskan var i läder. Väskan var cirka 50 cm lång och 1 dm tjock. I ena änden var den cirka 10 cm bred och i andra änden där låset slutade var den cirka 25 cm. Den var så att säga kornformad. Hur dragkedjan till fodralet var utformad är Sigge inte riktigt säker på men möjligtvis drog man från två håll eller också drog man runt hela fodralet. I den ändan som var cirka 25 cm bred satt det två låsbyglar. I dessa byglar var ett brunt litet hänglås placerat. Sigge kommer inte ihåg om väskan var försedd med

-

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1989-05-31 1400 KB10393-01-Y Sigge Cedergren.pdf

Pol-1989-05-31 1400 KB10393-01-Y Sigge Cedergren.pdf

Vapnet var identiskt lika med den skillnaden att vapnet som han i dag ska berätta om hade elfenbenssidor på kolven. Det här att vapnet var försedd med elfenbenssidor på kolven är viktigt för Sigge för att samma jämförelse har han med det vapnet som Peter Molander innehade på klubben Oxen vid

samma tid.

Sigge lägger nämligen in innehavet av det här sista vapnet som han berättar om vid tiden då han vistades på klubben Oxen alltså hösten 1985, våren 1986.

Var Sigge fått vapnet ifrån är han lite 0-säker på, men han lutar åt att

cxcx det är Reine Jansson som har förmedlat vapnet ifrån en yngre grabb, ensamvarg, boende någonstans i Hässelby. Den här killen skulle Reine vara tillsammans mycket med vid den här tidpunkten. Grabben skall vara cirka 20 år. Sigge känner dock inte till namnet på den här killen. Någon närmare beskrivning på killen kan Sigge inte lämna.

Någon närmare tidpunkt när han tog emot vapnet kan Sigge inte lämna utan han säger som tidigare att det var någon gång när klubben Oxen var öppen hösten 1985/våren 1986. Sigge hänger dock upp tiden med det att Peter Molander vid den här tidpunkten innehade en grövre revoler vilken också var försedd med elfenbenskolv. Detta lägger han som grund till att Peter Molander troligtvis var hemma hos Sigge och såg det aktuella vapnet. Samtidigt hade Peter troligtvis med sig sin egen revolver.

När Sigge fick mottaga vapnet så förvarades vapnet i en grön läderväska/ fodral. Materialet på väskan var i läder. Väskan var cirka 50 cm lång och 1 dm tjock. I ena änden var den cirka 10 cm bred och i andra änden där låset slutade var den cirka 25 cm. Den var så att säga kornformad. Hur dragkedjan till fodralet var utformad är Sigge inte riktigt säker på men möjligtvis drog man från två håll eller också drog man runt hela fodralet. I den ändan som var cirka 25 cm bred satt det två låsbyglar. I dessa byglar var ett brunt litet hänglås placerat. Sigge kommer inte ihåg om väskan var försedd med

-

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

någon rem eller handtag. Hur väskan såg ut inuti kommer Sigge inte ihåg.

Var Sigge förvarade vapnet kommer han inte ihåg men troligtvis var det någonstans hemma i lägenheten på Tegnergatan. Vad Sigge dag kommer ihåg så har hans bror Roger Cedergren troligtvis sett vapnet. Vidare har som tidigare nämnts även Peter Molander sett vapnet. Om Reine Jansson sett vapnet kommer Sigge inte ihåg men han hade ju med förmedlingen att göra så att säga. Sigge har inte något minne av att någon annan person sett det här vapnet.

Vad Sigge i dag kommer ihåg hade han vapnet en kortare tid. Hur lång tid som han innehade detta vapen kommer han inte ihåg. Han kommer heller inte ihåg till vem han lämnade det till när han avyttrade det. Sigge tillägger och säger att "inte vad han kommer ihåg i dag". Sigge uppger att det på något sätt har försvunnit. Hur detta skett kan han dock inte säga.

Sigge uppger att han är lite osäker på de här uppgifterna och att det är viktigt att polisen kontrollerar de vapen som Peter Molander innehade var försedd med elfenbenskolv. Vidare att polisen skall fråga Reine Jansson om uppgifterna att det är han som har förmedlat vapnet till Sigge är riktiga.

Om dessa uppgifter från Peter Molander och Reine Jansson inte stämmer så är Sigge lite osäker på sina uppgifter. Sigge tillägger att han har ju lite dåligt minne. Vidare har han upplevt ganska många saker och har lätt att eventuellt blanda ihop saker och ting.

Sigge drar sig nu till minnes att vapnet var välvårdat, dock inte nytt, med prislapp på så att säga.

Sigge tillägger nu och säger med säkerhet att det häffett nytt vapen som han inte har berättat om i tidigare förhör.

Rent spontant berättar Sigge att han de senaste dagarna uppmärksammat att Harri Miekkalina pratat om Christer Petterssons nazistiska sympatier.

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1989-05-31 1400 KB10393-01-Y Sigge Cedergren.pdf

Pol-1989-05-31 1400 KB10393-01-Y Sigge Cedergren.pdf

någon rem eller handtag. Hur väskan såg ut inuti kommer Sigge inte ihåg.

Var Sigge förvarade vapnet kommer han inte ihåg men troligtvis var det någonstans hemma i lägenheten på Tegnergatan. Vad Sigge dag kommer ihåg så har hans bror Roger Cedergren troligtvis sett vapnet. Vidare har som tidigare nämnts även Peter Molander sett vapnet. Om Reine Jansson sett vapnet kommer Sigge inte ihåg men han hade ju med förmedlingen att göra så att säga. Sigge har inte något minne av att någon annan person sett det här vapnet.

Vad Sigge i dag kommer ihåg hade han vapnet en kortare tid. Hur lång tid som han innehade detta vapen kommer han inte ihåg. Han kommer heller inte ihåg till vem han lämnade det till när han avyttrade det. Sigge tillägger och säger att "inte vad han kommer ihåg i dag". Sigge uppger att det på något sätt har försvunnit. Hur detta skett kan han dock inte säga.

Sigge uppger att han är lite osäker på de här uppgifterna och att det är viktigt att polisen kontrollerar de vapen som Peter Molander innehade var försedd med elfenbenskolv. Vidare att polisen skall fråga Reine Jansson om uppgifterna att det är han som har förmedlat vapnet till Sigge är riktiga.

Om dessa uppgifter från Peter Molander och Reine Jansson inte stämmer så är Sigge lite osäker på sina uppgifter. Sigge tillägger att han har ju lite dåligt minne. Vidare har han upplevt ganska många saker och har lätt att eventuellt blanda ihop saker och ting.

Sigge drar sig nu till minnes att vapnet var välvårdat, dock inte nytt, med prislapp på så att säga.

Sigge tillägger nu och säger med säkerhet att det häffett nytt vapen som han inte har berättat om i tidigare förhör.

Rent spontant berättar Sigge att han de senaste dagarna uppmärksammat att Harri Miekkalina pratat om Christer Petterssons nazistiska sympatier.

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Sigge säger då att han och Christer vid ett flertal gånger diskuterat andra världskriget. Vid dessa diskussioner framskymtade det klart att Christer hade nazistiska sympatier. Christer sympatiserade med Hitler och hans idéer. Vidare ville Christer att Hitler skulle vinna andra världskriget.

Någonting ytterligare om Christers nazistiska inställning kommer Sigge inte ihåg att Christer pratat om.

Sigge tillfrågas om han lejt Christer för något "torpeduppdrag". Sigge säger då att han har inte gjort detta vid något tillfälle. Däremot har Christer Pettersson själv erbjudit sig att utföra "torpeduppdrag". Detta har dock Sigge aldrig utnyttjat vid något tillfälle. Detta beroende på att han inte ville vara i beroendeställning gentemot Christer.

Sigge lovar att tänka över det hela och försöka att komma på ytterligare detaljer angående åtkomsten av det eventuella vapen som han berättat om i dag.

Sigge säger vidare att han inte på något sätt är ute efter någon belöning.

Förhöret avslutas klockan 15.00.

Förhöret indikterat i efterhand efter gjorda konceptanteckningar. Överenskommelse gjordes mellan förhörsledarna och Sigge att han i efterhand kommer att få ta del av det utskrivna förhöret.

Stockholm den 31 maj 1989

Inonun willeug

Thure Nässén

Ingvar Kjellvås krinsp

krinsp

89-06-08

Förhöret genomläst av Cedergren, som godkände det utan att göra några ändringar.

Davor...Sellos....

Ingvar Kjellvås, krinsp


Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1989-05-31 1400 KB10393-01-Y Sigge Cedergren.pdf

Pol-1989-05-31 1400 KB10393-01-Y Sigge Cedergren.pdf

Sigge säger då att han och Christer vid ett flertal gånger diskuterat andra världskriget. Vid dessa diskussioner framskymtade det klart att Christer hade nazistiska sympatier. Christer sympatiserade med Hitler och hans idéer. Vidare ville Christer att Hitler skulle vinna andra världskriget.

Någonting ytterligare om Christers nazistiska inställning kommer Sigge inte ihåg att Christer pratat om.

Sigge tillfrågas om han lejt Christer för något "torpeduppdrag". Sigge säger då att han har inte gjort detta vid något tillfälle. Däremot har Christer Pettersson själv erbjudit sig att utföra "torpeduppdrag". Detta har dock Sigge aldrig utnyttjat vid något tillfälle. Detta beroende på att han inte ville vara i beroendeställning gentemot Christer.

Sigge lovar att tänka över det hela och försöka att komma på ytterligare detaljer angående åtkomsten av det eventuella vapen som han berättat om i dag.

Sigge säger vidare att han inte på något sätt är ute efter någon belöning.

Förhöret avslutas klockan 15.00.

Förhöret indikterat i efterhand efter gjorda konceptanteckningar. Överenskommelse gjordes mellan förhörsledarna och Sigge att han i efterhand kommer att få ta del av det utskrivna förhöret.

Stockholm den 31 maj 1989

Inonun willeug

Thure Nässén

Ingvar Kjellvås krinsp

krinsp

89-06-08

Förhöret genomläst av Cedergren, som godkände det utan att göra några ändringar.

Davor...Sellos....

Ingvar Kjellvås, krinsp


Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)