wpu.nu

Uppslag:L261-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
261-00-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Pia Engström såg makarna Palme promenera Sveavägen söderut efter att ha tagit farväl av Mårten Palme. Hon såg också en silvergrå bil med en ensam man utanför Grands entré som körde samma väg efter makarna Palme.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 00:00
Avslutat


Iakttagelser på Sveavägen utanför Grand

 Pia Engström var på samma biograf som Palme.

Utanför biografen såg hon en silvergrå bil parkerad med en ensam man i. Hon reflekterade över att han väntade på någon.

Hon såg Palmes.

Hon gick mot busshållplatsen för att åka till Kungsholmen.

Hon såg att Palmes och Mårten tog adjö av varandra utanför ABF.

Mårten gick åt motsatt håll mot vad Lisbeth och Olof Palme gjorde.

Palme försvann ur hennes synfält vid korvkiosken.

Hon såg ingen komma efter dem gående. Om hon gjort detta skulle hon bara reflekterat över att de hade säkerhetsvakt men den reflektionen hade hon inte.

Då hon står och väntar så ser hon samma bil som hon sett utanför biografen komma körande på Sveavägen mot Kungsgatan.

Bilen försvann ur hennes synfält en bit upp på Sveavägen.

Det var även nu en ensam person i bilen.

Hon gjorde reflektionen ”jaså då väntade han väl inte på någon".

Hon vet ej märke eller registreringsnummer på bilen, men uppger att det var en smäcker bil av äldre årsmodell. Den var avrundad fram.

Hon nämner Rolls Royce och Jaguar men säger sedan att jag vet inte. Jag kan inte bilar.

Hon har ringt tidigare men glömt att meddela vad hon sett angående bilen.

Pol-1986-03-11 L261-00-A Pia Engström.pdf

Pol-1986-03-11 L261-00-A Pia Engström.pdf

Iakttagelser på Sveavägen utanför Grand

 Pia Engström var på samma biograf som Palme.

Utanför biografen såg hon en silvergrå bil parkerad med en ensam man i. Hon reflekterade över att han väntade på någon.

Hon såg Palmes.

Hon gick mot busshållplatsen för att åka till Kungsholmen.

Hon såg att Palmes och Mårten tog adjö av varandra utanför ABF.

Mårten gick åt motsatt håll mot vad Lisbeth och Olof Palme gjorde.

Palme försvann ur hennes synfält vid korvkiosken.

Hon såg ingen komma efter dem gående. Om hon gjort detta skulle hon bara reflekterat över att de hade säkerhetsvakt men den reflektionen hade hon inte.

Då hon står och väntar så ser hon samma bil som hon sett utanför biografen komma körande på Sveavägen mot Kungsgatan.

Bilen försvann ur hennes synfält en bit upp på Sveavägen.

Det var även nu en ensam person i bilen.

Hon gjorde reflektionen ”jaså då väntade han väl inte på någon".

Hon vet ej märke eller registreringsnummer på bilen, men uppger att det var en smäcker bil av äldre årsmodell. Den var avrundad fram.

Hon nämner Rolls Royce och Jaguar men säger sedan att jag vet inte. Jag kan inte bilar.

Hon har ringt tidigare men glömt att meddela vad hon sett angående bilen.