wpu.nu

Uppslag:L261-03

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
261-03
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Lotta Jungward om biobesök GRAND på Sveavägen 1986-02-28. Såg samma föreställning som makarna Palme.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-05 14:10
Avslutat


Jungward besökte biografen GRAND på Sveavägen under fredagskvällen 1986-02-28 tillsammans med sina kamrater  Robert Gustafsson ,  Björn Sjökvist  samt  Pia Engström  för att se filmen Bröderna Mozart som började klockan 21:15 .

Jungward hade suttit på plats nr 137 på bänkrad nummer 7.

Efter en stund hade någon av kompisarna sagt att Palme fanns i salongen och hon hade då vänt sig om och sett Olof Palme på bänkraden bakom och mer åt mitten till.

Palme satt på stolsraden vid den breda gången. Jungward lade inte märke till någonting speciellt i samband med detta.

Ingenting särskilt hände sedan under bioföreställningen och de gick sedan ut från biografen efter filmens slut.

De ställde sig en stund utanför entrén och pratade varefter hon och  Robert Gustafsson  samt  Björn Sjökvist  gick till Rådmansgatans tunnelbanestation.

 Pia Engström  gick Sveavägen till höger - åt motsatt håll - och i riktning upp mot Kungsgatan.

I samband med att de stått utanför biografen hade Jungward ej observerat någonting speciellt.

Jungward har ej heller sett någonting anmärkningsvärt på Rådmansgatans tunnelbanestation.

Pol-1986-04-05-L 261-03-B Lotta Jungward.pdf

Pol-1986-04-05-L 261-03-B Lotta Jungward.pdf

Jungward besökte biografen GRAND på Sveavägen under fredagskvällen 1986-02-28 tillsammans med sina kamrater  Robert Gustafsson ,  Björn Sjökvist  samt  Pia Engström  för att se filmen Bröderna Mozart som började klockan 21:15 .

Jungward hade suttit på plats nr 137 på bänkrad nummer 7.

Efter en stund hade någon av kompisarna sagt att Palme fanns i salongen och hon hade då vänt sig om och sett Olof Palme på bänkraden bakom och mer åt mitten till.

Palme satt på stolsraden vid den breda gången. Jungward lade inte märke till någonting speciellt i samband med detta.

Ingenting särskilt hände sedan under bioföreställningen och de gick sedan ut från biografen efter filmens slut.

De ställde sig en stund utanför entrén och pratade varefter hon och  Robert Gustafsson  samt  Björn Sjökvist  gick till Rådmansgatans tunnelbanestation.

 Pia Engström  gick Sveavägen till höger - åt motsatt håll - och i riktning upp mot Kungsgatan.

I samband med att de stått utanför biografen hade Jungward ej observerat någonting speciellt.

Jungward har ej heller sett någonting anmärkningsvärt på Rådmansgatans tunnelbanestation.
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-05 14:10
Avslutat


Jungvard besökte biografen GRAND på Sveavägen under kvällen den 28 februari -86 tillsammans med sina kamraterför att se filmen Bröderna Mozart som började kl. 21,75

Jungvard hade suttit på plats nr 137 på bänkrad nr 7. Efter en stund hade någon av kompisarna sagt att Palme fanns i salongen och hon hade då vänt sig om och sett Olof Palme på bänkraden bakom och mer åt mittet til1. Palme satt på stolsraden vid den breda gången. Jungvard lade inte märke till någonting speciellt i samband med detta. Ingenting särskilt hände sedan under bioföreställningen och de gick sedan ut från biografen efter filmens slut. De ställde sig en stund utanför entrén och pratade varefter hon ochsamtgick till Rådmansga tans tunnelbanestation,gick Sveavägen till höger åt motsatt håll - och i riktning upp mot Kungsgatan, I samband med att de stått utanför biografen hade Jungvard ej observerat någonting speciellt. Jungvard har ej heller sett någonting anmärkningsvärt på Rådmansgatans tunnelbanestation.

Pol-1986-04-05 1410 L261-03 Förhör Lotta Jungward om biobesök.pdf

Pol-1986-04-05 1410 L261-03 Förhör Lotta Jungward om biobesök.pdf

Jungvard besökte biografen GRAND på Sveavägen under kvällen den 28 februari -86 tillsammans med sina kamraterför att se filmen Bröderna Mozart som började kl. 21,75

Jungvard hade suttit på plats nr 137 på bänkrad nr 7. Efter en stund hade någon av kompisarna sagt att Palme fanns i salongen och hon hade då vänt sig om och sett Olof Palme på bänkraden bakom och mer åt mittet til1. Palme satt på stolsraden vid den breda gången. Jungvard lade inte märke till någonting speciellt i samband med detta. Ingenting särskilt hände sedan under bioföreställningen och de gick sedan ut från biografen efter filmens slut. De ställde sig en stund utanför entrén och pratade varefter hon ochsamtgick till Rådmansga tans tunnelbanestation,gick Sveavägen till höger åt motsatt håll - och i riktning upp mot Kungsgatan, I samband med att de stått utanför biografen hade Jungvard ej observerat någonting speciellt. Jungvard har ej heller sett någonting anmärkningsvärt på Rådmansgatans tunnelbanestation.