Uppslag:L261-03-B

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
261-03-B
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
Telefonförhör av Lotta Jungward
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat

Kort sammanfattning
Lotta Jungward om biobesök GRAND på Sveavägen 1986-02-28. Såg samma föreställning som makarna Palme.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-05 14:10
Avslutat


Jungward besökte biografen GRAND på Sveavägen under fredagskvällen 1986-02-28Fixme tillsammans med sina kamrater   Robert Gustafsson, Björn Sjökvist samt Pia Engström för att se filmen Bröderna Mozart som började klockan 21:15Fixme.

  Jungward hade suttit på plats nr 137 på bänkrad nummer 7.

Efter en stund hade någon av kompisarna sagt att Palme fanns i salongen och hon hade då vänt sig om och sett Olof Palme på bänkraden bakom och mer åt mitten till. Palme satt på stolsraden vid den breda gången. Jungward lade inte märke till någonting speciellt i samband med detta.

Ingenting särskilt hände sedan under bioföreställningen och de gick sedan ut från biografen efter filmens slut. De ställde sig en stund utanför entrén och pratade varefter hon och   Robert Gustasson samt   Björn Sjökvist gick till Rådmansgatans tunnelbanestation.

  Pia Engström gick Sveavägen till höger - åt motsatt håll - och i riktning upp mot Kungsgatan.

I samband med att de stått utanför biografen hade Jungward ej observerat någonting speciellt.

Jungward har ej heller sett någonting anmärkningsvärt på Rådmansgatans tunnelbanestation.

Pol-1986-04-05-L 261-03-B Lotta Jungward.pdf