wpu.nu

Uppslag:N3000-00-R

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
3000-00-R
Registrerat
1992/04/08
Ad acta
1992/03/26
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-08 00:00
Avslutat


P3-70-722916

2303

Gunnarsson, Åke Lennart Wiktor

01 Distrikt 02 Distriktskod

03 Referensni

04 Sid/Bil 0103

PERSONBLAD 3 05 Arbutsenhet

07 Nr arr.ligg

06 Utskriftsdatum 1

1986-03-08 08 Efternamn och alla förnamn fi rätt följd, tilltalsnamnet markoras)

09 Personnummer

[MASKATMASKA] 11 Yrke/Titel 12 Tidigare efternamn

13 Ar for namnbyte 14 Födelseort för utlanosa mood (on, statsnamn) Lärare 15 Kyrkobokföringsort (forsamling) lansbokstav 16 Medborgare i (betr utl)

17 Kon (botr utl) 18 Sv medb ár 19 Civilstånd Hallunda 9 AB

Man

Frånskild 20 Korkort mm

klass (bet kk) länsbeteckning Nat bokst (betr kk) 22 Oknamn (utan citationstecken) Har Annan kor.

Har korkort kortshavare

traktorkort 23 Postadress (utdelningsadress och ortsadress). telefon bostaden Klövervägen 6, 6 tr, 145 67 Norsborg 24 Misstankt for (vid flera brott behöver endast det grovsta brottet angos)

25 Tid/Tidsperiod för brottet/brotten Delinti

860228 Distr kodDnr. Ar : Brottskod Antal Distr.kod Onr.Ar

Brottskod Antal Distr.kod Dnr.

Ar

Brottskod. Antal 29

7 Man xv

310323037-86 03021 /

30/0313037-800323/

32

30

31

33 Identitetskontroll (ange hur identiteten styrkts: t ex id-handlings art, nr. ár/namn på person som styrkt identiteten) Fotografi passansökningshandling 35 Föräldrars namn och adress (ifylls endast betr misstänkt som ej fyllt 20 år samt betr utlänning)

Tid-kontr utförd av Ström

36 Skolutbildning Grundskola samt gymnasieutbildning 37 Anställning (nuvarande och tidigare tid, art, arbetsgivare), central sjömansregistrering 860111 Sundbybergs Gymnasium,

38 Arbetsförhet och nuvarande hälsotillstånd

39 Inkom Tidatum, ki enligt beslut av

40 Inford (datum, kl) pa Med. Häm.

Gri kall tagen x tad pen 860308 12,00

cá KG Svensson

860308 13.00 41 Medtagen/Hämtad/Gripen av

42 Plats för medtagande/hämtando/gripande Krinsp/KSB Anders Persson-Steve Eriksson Klövervägen 6, 6 tr, Norsborg 43 Införd av

44 Gripande anmält till aki (datum, kl) 45 Förhör jml RB 24:8 (datum, kl) ovans tående

960312 kl. 10.00 46 Anhållen (datum, kl) Tav

47

48 Haken framst den 49 Häktad den 50 Foto a 51 Dakt ár

Anhallen i 860312 kl. 20.25 C: K.G. Svensson

sin frånvaro 52 Reseförbud den meddelat av

153 hävt den 54 Frigiven/Lämnade sin (datum, kl) enligt beslut av

860308 kl 23.45 Lpme H Holmer 94 Anmälningsskyldighet den meddelat av

95 hävt den

55 Aklagare

56 Akl-intr den 57 BDAnr

58 Försvarare

Gunnar Talk CK.G. Svensson

07-1-411-86

860311 59 Undersökningsledare 60 Handläggare

61 Enhetskod krinsp Börje Wingren

01720 62 Aliasnamn, 63 Aliasfödelsetid/-personnr. 64 Förpassning till häkte/anstalt, övervakare e di Komplettering till annat fältnr (ange fältar före kompl) 39. Anyo nimtad till förhör 860312 kl. 08.00 enl. beslut av ca. K.G. Svensson

Införd til" nolighuset i Sthlm ll. 08.30 54. 860319 kl 1530 enl beslut av KG Svensson

Personnummer

65 Medgärningsmän (efternamn och alla förnamn)

66 Uppgifter i fälten 08-09 och 15 kontr av

Begátt 167 Kod 70

71 Utr redov den Dick Lönnblad

brott under

rymning

(RPS 441 2) ) Dagsbotsuppgifterna kan antecknas mod ponnskrift

Pol-1986-03-08 N3000-00-R Personblad-Victor-Gunnarsson.pdf

Pol-1986-03-08 N3000-00-R Personblad-Victor-Gunnarsson.pdf

P3-70-722916

2303

Gunnarsson, Åke Lennart Wiktor

01 Distrikt 02 Distriktskod

03 Referensni

04 Sid/Bil 0103

PERSONBLAD 3 05 Arbutsenhet

07 Nr arr.ligg

06 Utskriftsdatum 1

1986-03-08 08 Efternamn och alla förnamn fi rätt följd, tilltalsnamnet markoras)

09 Personnummer

[MASKATMASKA] 11 Yrke/Titel 12 Tidigare efternamn

13 Ar for namnbyte 14 Födelseort för utlanosa mood (on, statsnamn) Lärare 15 Kyrkobokföringsort (forsamling) lansbokstav 16 Medborgare i (betr utl)

17 Kon (botr utl) 18 Sv medb ár 19 Civilstånd Hallunda 9 AB

Man

Frånskild 20 Korkort mm

klass (bet kk) länsbeteckning Nat bokst (betr kk) 22 Oknamn (utan citationstecken) Har Annan kor.

Har korkort kortshavare

traktorkort 23 Postadress (utdelningsadress och ortsadress). telefon bostaden Klövervägen 6, 6 tr, 145 67 Norsborg 24 Misstankt for (vid flera brott behöver endast det grovsta brottet angos)

25 Tid/Tidsperiod för brottet/brotten Delinti

860228 Distr kodDnr. Ar : Brottskod Antal Distr.kod Onr.Ar

Brottskod Antal Distr.kod Dnr.

Ar

Brottskod. Antal 29

7 Man xv

310323037-86 03021 /

30/0313037-800323/

32

30

31

33 Identitetskontroll (ange hur identiteten styrkts: t ex id-handlings art, nr. ár/namn på person som styrkt identiteten) Fotografi passansökningshandling 35 Föräldrars namn och adress (ifylls endast betr misstänkt som ej fyllt 20 år samt betr utlänning)

Tid-kontr utförd av Ström

36 Skolutbildning Grundskola samt gymnasieutbildning 37 Anställning (nuvarande och tidigare tid, art, arbetsgivare), central sjömansregistrering 860111 Sundbybergs Gymnasium,

38 Arbetsförhet och nuvarande hälsotillstånd

39 Inkom Tidatum, ki enligt beslut av

40 Inford (datum, kl) pa Med. Häm.

Gri kall tagen x tad pen 860308 12,00

cá KG Svensson

860308 13.00 41 Medtagen/Hämtad/Gripen av

42 Plats för medtagande/hämtando/gripande Krinsp/KSB Anders Persson-Steve Eriksson Klövervägen 6, 6 tr, Norsborg 43 Införd av

44 Gripande anmält till aki (datum, kl) 45 Förhör jml RB 24:8 (datum, kl) ovans tående

960312 kl. 10.00 46 Anhållen (datum, kl) Tav

47

48 Haken framst den 49 Häktad den 50 Foto a 51 Dakt ár

Anhallen i 860312 kl. 20.25 C: K.G. Svensson

sin frånvaro 52 Reseförbud den meddelat av

153 hävt den 54 Frigiven/Lämnade sin (datum, kl) enligt beslut av

860308 kl 23.45 Lpme H Holmer 94 Anmälningsskyldighet den meddelat av

95 hävt den

55 Aklagare

56 Akl-intr den 57 BDAnr

58 Försvarare

Gunnar Talk CK.G. Svensson

07-1-411-86

860311 59 Undersökningsledare 60 Handläggare

61 Enhetskod krinsp Börje Wingren

01720 62 Aliasnamn, 63 Aliasfödelsetid/-personnr. 64 Förpassning till häkte/anstalt, övervakare e di Komplettering till annat fältnr (ange fältar före kompl) 39. Anyo nimtad till förhör 860312 kl. 08.00 enl. beslut av ca. K.G. Svensson

Införd til" nolighuset i Sthlm ll. 08.30 54. 860319 kl 1530 enl beslut av KG Svensson

Personnummer

65 Medgärningsmän (efternamn och alla förnamn)

66 Uppgifter i fälten 08-09 och 15 kontr av

Begátt 167 Kod 70

71 Utr redov den Dick Lönnblad

brott under

rymning

(RPS 441 2) ) Dagsbotsuppgifterna kan antecknas mod ponnskrift

umgänge (namn, adress), vanliga uppehållsplatser mim (oj obligatorisk uppgift)

i rin

/UNDERSOKNINGSLEDARENS BESLUT MM kod Lämynd kod BOLAN

Pmynd kod

Porsonbladet sammanfört med P-70 /Atgärd

Den utländska myndighetens namn, ort/land Sijali

Overlämn till S föreläggande Q. Joiländsk mynd

P-70-kod Dor.Ar Brottskod Antal Kod Distr-kod Onr.Ar

Brottskod Antal Kod Distr.kod Dr.Ar

Brottskod ; Antal Kod 29 28 HE

V 31

32..

1

nedlagt/Negativt átalsbeslut på grund av Gärningen Brott kan Angivelse Brott Misstänkt Misstänkt

Misstănkt

Atal ej påkallat B brott

с ej styrkas

saknas/återk E

G Favliden

1

vur allm synpunkt preskriborat

minderårig

oskyldig Annan anledFinns ej något stöd för antagande att Ghalt med brotty RB 23:4a

RB 23:40 1 st 1p

o 1 st 2 p

.ning (anges)att göra och det inte längre finns anledó: till att att oj tola á brott meddelat im

fu fydä js. RB 20:7 RB 20:7 1 st 2 p. pga

RB 20:7 1 st 1 p åtal för andra brott Z adömd påföljd

L'| 1 st 4 p

Mulis. N'LULE'S

Beslutsdatum

Annan anled. LVM 31 5 Uning (anges): om åtal skett

Yttrande inhāmtat Ja

från socialnämnden , Tidpunkt för brottot Objekt Bonamning

Namnteckning

Scist

772

Lagrum

Song,

55: ဂ 9pci ve nagninarr'39'

riricell' 10.19 $

0.15...na! '*

... n69.1.

ve 10

ix.much! r:9r.

eto righ he sa fie nuit.Gids 2:

11., 16A

Olbyr: .1 V tuleed Igilas

... Uomo: 15Vigri na : 2/!! - calcio

19 wei

1:41h45: Hor:

nel:.....3

Elbationi '96.0: 07:58

DUR

0:91 X grinleri..

A08 2 neiros

9'6ygan:

35e!i;

amoxolin.:. **1 ST!!! F:30:0919:11.***.:.

tin, ... lere..!26.1. ic

3

4313:3940 MOA

Inmuno 1.155

1.1.1.100mon:311agning

!11AM2: vina:

al: v.

10:!:: 11911.ge

Pol-1986-03-08 N3000-00-R Personblad-Victor-Gunnarsson.pdf

Pol-1986-03-08 N3000-00-R Personblad-Victor-Gunnarsson.pdf

umgänge (namn, adress), vanliga uppehållsplatser mim (oj obligatorisk uppgift)

i rin

/UNDERSOKNINGSLEDARENS BESLUT MM kod Lämynd kod BOLAN

Pmynd kod

Porsonbladet sammanfört med P-70 /Atgärd

Den utländska myndighetens namn, ort/land Sijali

Overlämn till S föreläggande Q. Joiländsk mynd

P-70-kod Dor.Ar Brottskod Antal Kod Distr-kod Onr.Ar

Brottskod Antal Kod Distr.kod Dr.Ar

Brottskod ; Antal Kod 29 28 HE

V 31

32..

1

nedlagt/Negativt átalsbeslut på grund av Gärningen Brott kan Angivelse Brott Misstänkt Misstänkt

Misstănkt

Atal ej påkallat B brott

с ej styrkas

saknas/återk E

G Favliden

1

vur allm synpunkt preskriborat

minderårig

oskyldig Annan anledFinns ej något stöd för antagande att Ghalt med brotty RB 23:4a

RB 23:40 1 st 1p

o 1 st 2 p

.ning (anges)att göra och det inte längre finns anledó: till att att oj tola á brott meddelat im

fu fydä js. RB 20:7 RB 20:7 1 st 2 p. pga

RB 20:7 1 st 1 p åtal för andra brott Z adömd påföljd

L'| 1 st 4 p

Mulis. N'LULE'S

Beslutsdatum

Annan anled. LVM 31 5 Uning (anges): om åtal skett

Yttrande inhāmtat Ja

från socialnämnden , Tidpunkt för brottot Objekt Bonamning

Namnteckning

Scist

772

Lagrum

Song,

55: ဂ 9pci ve nagninarr'39'

riricell' 10.19 $

0.15...na! '*

... n69.1.

ve 10

ix.much! r:9r.

eto righ he sa fie nuit.Gids 2:

11., 16A

Olbyr: .1 V tuleed Igilas

... Uomo: 15Vigri na : 2/!! - calcio

19 wei

1:41h45: Hor:

nel:.....3

Elbationi '96.0: 07:58

DUR

0:91 X grinleri..

A08 2 neiros

9'6ygan:

35e!i;

amoxolin.:. **1 ST!!! F:30:0919:11.***.:.

tin, ... lere..!26.1. ic

3

4313:3940 MOA

Inmuno 1.155

1.1.1.100mon:311agning

!11AM2: vina:

al: v.

10:!:: 11911.ge